Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Податкова реформа: «другий ешелон» Про нововведення, прийняті ВРУ в межах неабияк запізнілої податкової реформи, продовжують говорити, без перебільшень, усюди. Ми вже знайомили вас із найважливішими змінами, тепер настала черга податків «другого ешелону». В їх числі цього разу — акцизний податок, деякі види рентної плати, нерухомподаток, транспортний податок і плата за землю. Пропонуємо пройтися по змінах, що торкнулися їх.
  • Налоговая реформа: «второй эшелон» О нововведениях, принятых ВРУ в рамках изрядно запоздавшей налоговой реформы, продолжают говорить, без преувеличений, повсюду. Мы уже знакомили вас с самыми важными изменениями, теперь настал черед налогов «второго эшелона». В их числе на этот раз — акцизный налог, некоторые виды рентной платы, недвижналог, транспортный налог и плата за землю. Предлагаем пройтись по коснувшимся их изменениям.
  • Платник із зони АТО несвоєчасно сплатив ЄСВ: штрафу і пені бути?! Підприємець, який був зареєстрований у податковому органі на території проведення АТО, у 2017 році виїхав із цієї території (має статус внутрішньо переміщеної особи) і зареєструвався в податковій у Київській області. У 2018 році самостійно нарахував ЄСВ за 2015 — 2017 роки і повністю його сплатив. Форс-мажорні обставини, що діяли на той час, підтверджені сертифікатом ТПП, отриманим у 2018 році. Зараз податківці вимагають сплатити пеню і штраф за несвоєчасну сплату ЄСВ. Чи правомірно це і чи можна щось зробити?
  • Плательщик из зоны АТО несвоевременно уплатил ЕСВ: штрафу и пене быть?! Предприниматель, который был зарегистрирован в налоговом органе на территории проведения АТО, в 2017 году выехал с этой территории (имеет статус внутренне перемещенного лица) и зарегистрировался в налоговой в Киевской области. В 2018 году самостоятельно начислил ЕСВ за 2015 — 2017 годы и полностью его уплатил. Форс-мажорные обстоятельства, действовавшие в то время, подтверждены сертификатом ТПП, полученным в 2018 году. Сейчас налоговики требуют уплатить пеню и штраф за несвоевременную уплату ЕСВ. Правомерно ли это и можно ли что-то предпринять?
  • Податки «другого ешелону»: вивчаємо новинки Закону Податкова реформа — 2019, що втілилася в Законі № 2628*, не обійшла стороною і «другорядних» податків і зборів. Зверніть увагу, що вже другий рік поспіль у їх число потрапив (у зв’язку з незначністю змін) і єдиний податок. Пропонуємо вам розглянути і ці зміни.
  • Налоги «второго эшелона»: изучаем новинки Закона Налоговая реформа — 2019, воплотившаяся в Закон № 2628*, не обошла стороной и «второстепенных» налогов и сборов. Заметьте, что уже второй год подряд в их число попал (в связи с незначительностью изменений) и единый налог. Предлагаем вам рассмотреть и эти изменения.
  • Податкові пільги з «прив’язкою» до АТО: що з їх застосуванням зараз? Як і обіцяли в минулому номері (у статті «АТО/ООС-пільги: прийнято Закон»), сьогодні пройдемося по тих податкових пільгах, дія яких так чи інакше пов’язана із закінченням проведення антитерористичної операції (далі — АТО), але які не удостоїлися уваги в Законі України від 19.06.2018 р. № 2463-VIII. Відповідно зараз застосування деяких з них перебуває під питанням.
  • Налоговые льготы с «привязкой» к АТО: что с их применением сейчас? Как и обещали в прошлом номере (в статье «АТО/ООС-льготы: принят Закон»), сегодня пройдемся по тем налоговым льготам, действие которых так или иначе связано с окончанием проведения антитеррористической операции (далее — АТО), но которые не удостоились внимания в Законе Украины от 19.06.2018 г. № 2463-VIII. Соответственно сейчас применение некоторых из них находится под вопросом.
  • АТО/ООС-пільги: прийнято Закон Ви вже знаєте, що антитерористична операція (далі — АТО) вже закінчилася1. Фактично відбулося її перейменування на операцію Об’єднаних сил (далі — ООС). У зв’язку із цим у «підвішеному» стані опинилася низка податкових пільг, обмежених у дії періодом проведення АТО. Зараз щодо деяких пільг питання вирішилося: «строк їх придатності» продовжено. Але за низкою пільг аналогічне питання залишається відкритим.
  • АТО/ООС-льготы: принят Закон Вы уже знаете, что антитеррористическая операция (далее — АТО) уже закончилась1. По факту произошло ее переименование в операцию Объединенных сил (далее — ООС). В связи с этим в «подвешенном» состоянии оказался ряд налоговых льгот, ограниченных в действии периодом проведения АТО. Сейчас по некоторым льготам вопрос решился: «срок их годности» продлен. Но по ряду льгот аналогичный вопрос остается открытым.
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
109278 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам