Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Слідами податкової реформи: Закон про дивіденди й АТО Реформа податкової системи за традицією, що склалася, досягає свого апогею під Новий рік, унаслідок чого «під ялинку» ми з вами отримуємо чергові законодавчі зміни. «Післясмак» же відчувається пізніше (іноді достатньо довго). За допомогою Закону № 1989* народні обранці вирішили виправити ситуацію «по гарячих слідах». Що із цього вийшло і яких аспектів стосується — давайте обговоримо.
  • По следам налоговой реформы: Закон о дивидендах и АТО Реформа налоговой системы по сложившейся традиции достигает своего апогея под Новый год, вследствие чего «под елку» мы с вами получаем очередные законодательные изменения. «Послевкусие» же ощущается позже (иногда достаточно долго). С помощью Закона № 1989* народные избранники решили исправить ситуацию «по горячим следам». Что из этого вышло и какие аспекты затронуты — давайте обсудим.
  • АТО-податки і податкова реформа Податкова реформа не оминула і підприємців, підприємства із зони окупації, їх філії, представництва, а також контрагентів, що співпрацюють із ними. Усі новинки вмістилися в один-єдиний п. 38 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ. Саме його аналізу і присвячено статтю, пропоновану вашій увазі.
  • АТО-налоги и налоговая реформа Налоговая реформа не обошла стороной и предпринимателей, предприятия из зоны оккупации, их филиалы, представительства, а также контрагентов, сотрудничающих с ними. Все новинки вместились в один-единственный п. 38 под­разд. 10 разд. ХХ НКУ. Именно его анализу и посвящена статья, предлагаемая вашему вниманию.
  • Благодійна допомога фронту: дочекалися Переліку від Кабміну Варто було нам торкнутися проблеми надання благодійної допомоги в зону АТО*, як КМУ затвердив Перелік № 758**... що її вирішує! На спірні моменти, пов’язані з набранням чинності цим документом, і звернемо вашу увагу.
  • Благотворительная помощь фронту: дождались Перечня от Кабмина Стоило нам коснуться проблемы предоставления благотворительной помощи в зону АТО*, как КМУ утвердил Перечень № 758**… решающий ее! На спорные моменты, связанные с вступлением в силу этого документа, и обратим ваше внимание.
  • Додаткові гарантії щодо працевлаштування для АТОшників Інтернет-просторами прокотилася хвиля повідомлень про те, що Президент підписав закон щодо додаткових гарантій у працевлаштуванні учасників АТО. Давайте подивимося, чим же ці гарантії такі хороші і чи не є вони черговим «покращенням» для роботодавців.
  • Благодійна допомога… б’є благодійника?! Здавалося б, добрі наміри, пов’язані з підтримкою проведення АТО, мають бути підтримані урядом. Законодавство в цій частині (той же ПКУ) було змінено відповідним чином. Але! Є моменти, що вставляють палиці в колеса навіть у цьому випадку №З№!!! Зокрема, це стосується податку на прибуток, а саме високодохідних його платників. І виною всьому — відставання підзаконних актів.
  • Допгарантии по трудоустройству для АТОшников По интернет-просторам прокатилась волна сообщений о том, что Президент подписал закон о допгарантиях в трудоустройстве участников АТО. Давайте посмотрим, чем же эти гарантии так хороши и не являются ли они очередным «покращенням» для работодателей.
  • Благотворительная помощь… бьет благотворителя?! Казалось бы, благие намерения, связанные с поддержкой проведения АТО, должны быть поддержаны правительством. Законодательство в этой части (тот же НКУ) было изменено соответствующим образом. Но! Есть моменты, вставляющие палки в колеса даже в этом случае!!! В частности, это касается налога на прибыль, а именно высокодоходных его плательщиков. И виной всему — отставание подзаконных актов.
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
113405 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам