Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


  • Специфика блокировки расчетов корректировки Когда говорят о блокировках, как правило, имеют в виду созданные препоны в регистрации налоговых накладных. Расчеты корректировок — на втором плане. Видимо, играют роль стереоти­пы: считается, что правила регистрации РК такие же, как и НН, да и РК зачастую воспринимается как второстепенный документ. Смеем вас разуверить в этом заблуждении. РК имеют существенную специфику. Да и блокируют их ничуть не меньше, нежели НН.
  • Специфіка блокування розрахунків коригування Коли говорять про блокування, зазвичай, мають на увазі створені перепони в реєстрації податкових накладних. Розрахунки коригувань — на другому плані. Мабуть, відіграють роль стереоти­пи: вважається, що правила реєстрації РК такі самі, як і ПН, та й РК часто сприймається як другорядний документ. Сміємо вас переконати в цій помилці. РК мають суттєву специфіку. Та й блокують їх анітрохи не менше, ніж ПН.
  • «Зменшуючий» РК зареєстровано із запізненням: штраф «не може не бути» ДФСУ звернулася до Мінфіну з проханням роз’яснити, як застосовувати штрафи за несвоє­часну реєстрацію «зменшуючих» розрахунків коригування (РК). Особливо цікаве питання зі «зменшуючими» РК на покупця: якщо у фіскалів немає фіксації дати отримання РК покупцем, то як вони взагалі можуть застосовувати штраф? Давайте обговоримо думку Мінфіну із цього приводу.
  • «Уменьшающий» РК зарегистрирован с опозданием: штраф «не может не быть» ГФСУ обратилась к Минфину с просьбой разъяснить, как применять штрафы за несвоевременную регистрацию «уменьшающих» расчетов корректировки (РК). Особенно интересен вопрос с «уменьшающими» РК на покупателя: если у фискалов нет фиксации даты получения РК покупателем, то как они вообще могут применять штраф? Давайте обсудим мнение Мин­фина на этот счет.
  • Як складати РК: узагальнення від фіскалів Ну, нарешті, ми дочекалися від фіскалів лист з роз’ясненнями про те, як усе-таки за новими правилами (до речі, придуманими самими фіскалами) заповнювати РК у тій чи іншій ситуації. Напевно, багато з вас, ціною згая­ного часу, сил і нервів, уже розібралися з підходом, який зараз використовується при складанні РК. Проте лист, безумовно, корисний і містить важливі моменти.
  • Как составлять РК: обобщения от фискалов Ну наконец-то мы дождались от фискалов письмо с разъяснениями о том, как все-таки по новым правилам (кстати, придуманным самими фискалами) заполнять РК в той или иной ситуации. Наверное, многие из вас, ценой потраченного времени, сил и нервов, уже разобрались с подходом, который сейчас используется при составлении РК. Но тем не менее письмо, безуслов­но, полезное и содержит важные моменты.
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
45653 191
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам