Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Єдиний податок: із чим увійдемо в новий рік? Частина 2. Що буде? Продовжимо з’ясовувати, яким буде життя єдиноподатників у 2021 році. У попередньому номері1 ми пропонували до вашої уваги нововведення, «запущені» у 2020 році, які продовжать діяти й у наступному році. Цього разу «проллємо світло» на ті зміни, які «наздоженуть» єдиноподатників у 2021 році як із числа передбачених раніше прийнятими нормативно-правовими документами, так і з розряду перспективних.
  • Единый налог: с чем войдем в новый год? Часть 2. Что будет? Продолжим выяснять, какой будет жизнь единоналожников в 2021 году. В прошлом номере1 мы предлагали вашему вниманию новшества, «запущенные» в 2020 году, которые продолжат работать и в следующем году. На этот раз «прольем свет» на те изменения, которые «настигнут» единоналожников в 2021 году как из числа предусмотренных ранее принятыми нормативно-правовыми документами, так и из разряда перспективных.
  • Відстрочення РРО для ФОП на єдиному податку: довгожданий підсумок Є привід повернутися до теми РРО для ФОП на єдиному податку. Для більшості цей привід буде, поза сумнівом, радісним! Знову ж таки, ми пройшли період невизначеності і фактично вже знаємо, чого чекати з 01.01.2021 р. (у частині застосування РРО ФОП на єдиному податку). Хоча, звичайно, потрібно ще дочекатися офіційного тексту Закону!
  • Отсрочка РРО для ФЛП на едином налоге: долгожданный итог Есть повод вернуться к теме РРО для ФЛП на едином налоге. Для большинства этот повод будет несомненно радостным! Опять же, мы прошли период не­определенности и фактически уже знаем, чего ждать с 01.01.2021 г. (по части применения РРО ФЛП на едином налоге). Хотя, конечно, нужно еще дождаться официального текста Закона!
  • Єдиний податок: із чим увійдемо в новий рік? Частина 1. Що було? Рік, що минає, був багатим на події, пов’язані з єдиноподатниками. Тут вам і збільшення граничних лімітів доходів, дозволених для груп 1 — 3, і втрата пільги із земподатку при здаванні землі чи розташованої на ній нерухомості в оренду (найм, позичку), та обов’язок мати документи на товар… У першій серії публікацій на цю тему згадаємо ці новини. А в наступній — сподіваємося, вже буде привід розповісти щось про найближче майбутнє ЄП.
  • Единый налог: с чем войдем в новый год? Часть 1. Что было? Уходящий год был богатым на события, связанные с единоналожниками. Здесь вам и увеличение предельных лимитов доходов, и потеря льготы по земналогу при сдаче земли или расположенной на ней недвижимости в аренду (наем, ссуду), и обязанность иметь документы на товар… В первой серии публикаций на эту тему вспомним эти новости. А в следующей — надеемся, уже будет повод рассказать о ближайшем будущем ЕН.
  • Провал РРО‑голосування на благо ФОП 17 листопада ВРУ «відмела» проєкт з відстроченням РРО. Тут варто розібратися в деталях. Оскільки це, швидше, позитивний момент. І все ще попереду!
  • Провал РРО‑голосования во благо ФЛП 17 ноября ВРУ «отмела» проект с отсрочкой РРО. Здесь стоит разобраться в деталях. Поскольку это, скорее, позитивный момент. И все еще впереди!
  • «Звітність щодо РРО»: коли потрібна ф. № ЗВР-1? Закон про РРО вимагає від підпорядкованих йому осіб щомісячного подання звітності, пов’язаної із застосуванням РРО та розрахункових книжок, у разі, якщо не передбачено подання інформації по дротових або бездротових каналах зв’язку. Багатьох ця норма збиває з пантелику. Але воно й не дивно — на фоні не дуже чітких формулювань. Але ми зараз усе розставимо на свої місця.
  • «Отчетность по РРО»: когда нужна ф. № ЗВР-1? Закон об РРО требует от подчиненных ему лиц ежемесячной подачи отчетности, связанной с применением РРО и расчетных книжек, в случае, если не предусмотрена подача информации по проводным или беспроводным каналам связи. Многих эта норма сбивает с толку. Но оно и не мудрено — на фоне не очень четких формулировок. Но мы сейчас все расставим на свои места.
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
61063 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам