Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


  • Підприємцю — допомогу, а державі?.. У листі від 24.03.2016 р. № 6416/6/99-99-17-02-02-15 ДФСУ роз’яснила, як обкладати ПДФО і військзбором лікарняні, декретні та інші допомоги, отримані підприємцем або незалежним професіоналом. Цікаво, як же...
  • Декретні: показуємо у звітності Як розрахувати, нарахувати та виплатити суми допомоги по вагітності та пологах, вам, шановані читачі, уже відомо. Настав час поговорити про те, як цю допомогу відобразити у звітності підприємства. Про яку звітність ітиметься ? Про звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП, Податковий розрахунок за формою № 1ДФ та ЄСВ-звіт за формою № Д4.
  • Декретные: показываем в отчетности Как рассчитать, начислить и выплатить суммы пособия по беременности и родам, вы, уважаемые читатели, уже знаете. Пришло время поговорить о том, как это пособие отразить в отчетности предприятия. О какой отчетности пойдет речь? Об отчете по форме Ф4-ФСС з ТВП, Налоговом расчете по форме № 1ДФ и ЕСВ-отчете по форме № Д4.
  • Якщо у Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП закралася помилка Сьогодні Звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (далі — Звіт за формою Ф4-ФСС з ТВП), заповнюють лише ті роботодавці, які нараховують і виплачують працівникам допомоги з ФСС*, і тільки в тому випадку, якщо таке нарахування відбулося у звітному періоді. Природно, якщо між такими подіями минає багато часу, бухгалтер може забути порядок заповнення цього Звіту. Результат — у Звіті зроблено помилку. Звичайно, можна лаяти себе за неуважність, шукати причини в обставинах і людях, але краще усе ж таки виправити помилку та забути про неї, як про страшний сон. Про те, як це зробити, ми з вами поговоримо далі.
  • Если в Отчет по форме Ф4-ФСС з ТВП прокралась ошибка Сегодня Отчет по средствам общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности и расходами, обусловленными погребением (далее — Отчет по форме Ф4-ФСС з ТВП), заполняют лишь те работодатели, которые начисляют и выплачивают работникам пособия из ФСС*, и только в том случае, если такое начисление случилось в отчетном периоде. Естественно, если между такими событиями проходит много времени, бухгалтер может запамятовать порядок заполнения этого Отчета. Результат — в Отчет закралась ошибка. Конечно, можно ругать себя за невнимательность, искать причины в обстоятельствах и людях, но лучше все-таки исправить ошибку и забыть о ней, как о страшном сне. О том, как это сделать, мы с вами поговорим далее.
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
45561 191
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам