Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Підпишіться!


  • ПН на аванси: є нюанси Хоча про податкові накладні (ПН) з розрахунками коригування (РК) сказано чимало, запитання щодо їх складання не зникають донині. Адже всіляких ситуацій — море. Сьогодні розберемо авансові випадки, що найбільше хвилюють читачів.
  • НН на авансы: есть нюансы Хотя о налоговых накладных (НН) с расчетами корректировки (РК) сказано немало, вопросы по их составлению не исчезают по сей день. Ведь всевозможных ситуаций — море. Сегодня разберем авансовые случаи, взволновавшие читателей.
  • Два аванси в одну податкову накладну: виправляємо помилку В один день за одним договором підприємство отримало дві передоплати. Склали дві податкові накладні (ПН), але другу не змогли вчасно зареєструвати через брак ліміту реєстрації. Запитання: чи можна через виправлення помилки доповнити першу ПН (додати другу частину авансу в першу ПН) і таким чином уникнути штрафу за несвоєчасну реєстрацію/нереєстрацію другої ПН?
  • Два аванса в одну налоговую накладную: исправляем ошибку В один день по одному договору предприятие получило две предоплаты. Составили две налоговые накладные (НН), но вторую не смогли вовремя зарегистрировать из-за нехватки лимита регистрации. Вопрос: можно ли через исправление ошибки дополнить первую НН (добавить вторую часть аванса в первую НН) и тем самым уйти от штрафа за несвоевременную регистрацию/нерегистрацию второй НН?
  • Податкова накладна на часткову передоплату / постачання товару партіями: ТОП-запитання У наших читачів виникає багато запитань, що стосуються складання податкової накладної при часткових передоплатах і відвантаженнях. Адже ситуацій може бути безліч: «у процесі» змінилася ціна, помінялася номенклатура тощо. У сьогоднішній статті розберемо найпопулярніші запитання-ситуації, пов’язані з «частковими» постачаннями.
  • Налоговая накладная на частичную предоплату / поставку товара партиями: ТОП-вопросы У наших читателей возникает много вопросов, касающихся составления налоговой накладной при частичных предоплатах и отгрузках. Ведь ситуаций может быть множество: «в процессе» изменилась цена, поменялась номенклатура и т. п. В сегодняшней статье разберем самые популярные вопросы-ситуации, связанные с «частичными» поставками.
  • Безнадійна заборгованість за авансами Тема списання безнадійних боргів — актуальна для кожного бухгалтера. Адже, напевно, немає такого суб’єкта господарювання, який хоч би раз не зіткнувся з проблемними контрагентами. У сьогоднішній статті розберемо ситуацію, коли покупець перерахував аванс постачальникові, але відвантаження товарів у рахунок такого авансу впродовж строку позовної давності так і не відбулося. Розглянемо наслідки як для продавця, так і для покупця.
  • Безнадежная задолженность по авансам Тема списания безнадежных долгов — актуальная для каждого бухгалтера. Ведь, наверное, нет такого субъекта хозяйст­вования, который хотя бы раз не столкнулся с проблемными контрагентами. В сегодняшней статье разберем ситуацию, когда покупатель перечислил аванс поставщику, но отгрузка товаров в счет такого аванса в течение срока исковой давности так и не состоялась. Рассмотрим последствия, как для продавца, так и для покупателя.
  • Бюджетне відшкодування «за авансами» заявляти не можна? Тоді як бюджетне відшкодування стає «прозорим», податківці вигадують для його заяви все нові й нові умови. Тепер у немилість потрапили передоплати. Податківці вважають, що якщо від’ємне значення сформоване за рахунок отриманого авансу, то заявляти його до бюджетного відшкодування поки ще рано.
  • Бюджетное возмещение «по авансам» заявлять нельзя? В то время как бюджетное возмещение становится «прозрачным», налоговики придумывают для его заявления все новые и новые условия. Теперь в немилость угодили предоплаты. Налоговики считают, что если отрицательное значение сформировано за счет полученного аванса, то заявлять его к бюджетному возмещению пока еще рано.
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Карантин вихідного дня. Куди дівати працівників? [юрикам і ФОПам]...
25886 34
Курси валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд