Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • No cash та інші відрядні зміни Наказ Мінфіну від 13.04.2020 р. № 155 набув чинності 12 травня. Він вніс зміни в Інструкцію № 59*. І хоча їй підпорядковуються тільки бюджетники, саме з цього документа часто списані норми внутрішніх відрядних положень госпрозрахункових підприємств. Та й податківці традиційно рекомендують госп­розрахунківцям використовувати Інструкцію № 59 як допоміжний (довідковий) документ. Тому зміни в Інструкції № 59 — значима подія не лише для бюджетників, але й для госпрозрахункових підприємств.
  • No cash и другие командировочные изменения Приказ Минфина от 13.04.2020 г. № 155 вступил в силу 12 мая. Он внес изменения в Инструкцию № 59*. И хотя ей подчиняются только бюджетники, именно с этого документа часто списаны нормы внутренних командировочных положений хозрасчетных предприятий. Да и налоговики традиционно рекомендуют хозрасчетникам использовать Инструкцию № 59 как вспомогательный (справочный) документ. Поэтому изменения в Инструкции № 59 — значимое событие не только для бюджетников, но и для хозрасчетных предприятий.
  • Аванс і зарплата: секрети правильного розрахунку При перевірках Держпраці навряд чи залишить без уваги строки виплати авансу, зарплати і правильність розрахунку цих сум. І якщо щось буде не так — із задоволенням накладе всі «належні» в цьому випадку штрафні санкції. Тому пропонуємо поговорити про те, як правильно розрахувати суму зарплати за 1-шу половину місяця (аванс) і загалом за місяць, щоб не потрапити під ці штрафи. І як дотриматися строків виплати авансу та зарплати, щоб у перевіряючих не було до вас претензій.
  • Аванс и зарплата: секреты правильного расчета При проверках Гоструда вряд ли оставит без внимания сроки выплаты аванса, зарплаты и правильность расчета этих сумм. И если что-то будет не так — с удовольствием наложит все «положенные» в этом случае штрафные санкции. Поэтому предлагаем поговорить о том, как правильно рассчитать сумму зарплаты за 1-ю половину месяца (аванс) и в целом за месяц, чтобы не попасть под эти штрафы. И как соблюсти сроки выплаты аванса и зарплаты, чтобы у проверяющих не было к вам претензий.
  • Зниження ціни після авансу: як виписати РК? Трапляється, що після авансу сторони домовляються про зниження ціни на товар, що постачається. Щоб загальний обсяг операції при цьому залишився незмінним, можна як варіант додатково відвантажити в рахунок авансу товар іншої номенклатури. Як провести коригування?
  • Снижение цены после аванса: как выписать РК? Случается, что после аванса стороны договариваются о снижении цены на поставляемый товар. Чтобы общий объем операции при этом остался неизменным, можно как вариант дополнительно отгрузить в счет аванса товар другой номенклатуры. Как провести корректировку?
  • ПН на аванси: є нюанси Хоча про податкові накладні (ПН) з розрахунками коригування (РК) сказано чимало, запитання щодо їх складання не зникають донині. Адже всіляких ситуацій — море. Сьогодні розберемо авансові випадки, що найбільше хвилюють читачів.
  • НН на авансы: есть нюансы Хотя о налоговых накладных (НН) с расчетами корректировки (РК) сказано немало, вопросы по их составлению не исчезают по сей день. Ведь всевозможных ситуаций — море. Сегодня разберем авансовые случаи, взволновавшие читателей.
  • Два аванси в одну податкову накладну: виправляємо помилку В один день за одним договором підприємство отримало дві передоплати. Склали дві податкові накладні (ПН), але другу не змогли вчасно зареєструвати через брак ліміту реєстрації. Запитання: чи можна через виправлення помилки доповнити першу ПН (додати другу частину авансу в першу ПН) і таким чином уникнути штрафу за несвоєчасну реєстрацію/нереєстрацію другої ПН?
  • Два аванса в одну налоговую накладную: исправляем ошибку В один день по одному договору предприятие получило две предоплаты. Составили две налоговые накладные (НН), но вторую не смогли вовремя зарегистрировать из-за нехватки лимита регистрации. Вопрос: можно ли через исправление ошибки дополнить первую НН (добавить вторую часть аванса в первую НН) и тем самым уйти от штрафа за несвоевременную регистрацию/нерегистрацию второй НН?
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
113017 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам