Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


  • Податкова накладна на часткову передоплату / постачання товару партіями: ТОП-запитання У наших читачів виникає багато запитань, що стосуються складання податкової накладної при часткових передоплатах і відвантаженнях. Адже ситуацій може бути безліч: «у процесі» змінилася ціна, помінялася номенклатура тощо. У сьогоднішній статті розберемо найпопулярніші запитання-ситуації, пов’язані з «частковими» постачаннями.
  • Налоговая накладная на частичную предоплату / поставку товара партиями: ТОП-вопросы У наших читателей возникает много вопросов, касающихся составления налоговой накладной при частичных предоплатах и отгрузках. Ведь ситуаций может быть множество: «в процессе» изменилась цена, поменялась номенклатура и т. п. В сегодняшней статье разберем самые популярные вопросы-ситуации, связанные с «частичными» поставками.
  • Безнадійна заборгованість за авансами Тема списання безнадійних боргів — актуальна для кожного бухгалтера. Адже, напевно, немає такого суб’єкта господарювання, який хоч би раз не зіткнувся з проблемними контрагентами. У сьогоднішній статті розберемо ситуацію, коли покупець перерахував аванс постачальникові, але відвантаження товарів у рахунок такого авансу впродовж строку позовної давності так і не відбулося. Розглянемо наслідки як для продавця, так і для покупця.
  • Безнадежная задолженность по авансам Тема списания безнадежных долгов — актуальная для каждого бухгалтера. Ведь, наверное, нет такого субъекта хозяйст­вования, который хотя бы раз не столкнулся с проблемными контрагентами. В сегодняшней статье разберем ситуацию, когда покупатель перечислил аванс поставщику, но отгрузка товаров в счет такого аванса в течение срока исковой давности так и не состоялась. Рассмотрим последствия, как для продавца, так и для покупателя.
  • Бюджетне відшкодування «за авансами» заявляти не можна? Тоді як бюджетне відшкодування стає «прозорим», податківці вигадують для його заяви все нові й нові умови. Тепер у немилість потрапили передоплати. Податківці вважають, що якщо від’ємне значення сформоване за рахунок отриманого авансу, то заявляти його до бюджетного відшкодування поки ще рано.
  • Бюджетное возмещение «по авансам» заявлять нельзя? В то время как бюджетное возмещение становится «прозрачным», налоговики придумывают для его заявления все новые и новые условия. Теперь в немилость угодили предоплаты. Налоговики считают, что если отрицательное значение сформировано за счет полученного аванса, то заявлять его к бюджетному возмещению пока еще рано.
  • Закордонвідрядження: аванс, добові Як правило, закордонвідрядження викликають у бухгалтерів багато запитань. Пропонуємо вам сьогодні поговорити про те, у якій валюті видавати працівникові аванс. Як розрахувати суму добових за період закордонвідрядження. А головне, чому має дорівнювати сума закордондобових, щоб у працівника не виник оподатковуваний дохід.
  • Загранкомандировки: аванс, суточные Как правило, загранкомандировки вызывают у бухгалтеров много вопросов. Предлагаем вам сегодня поговорить о том, в какой валюте выдавать работнику аванс. Как рассчитать сумму суточных за период загранкомандировки. А главное, чему должна быть равна сумма загрансуточных, чтобы у работника не возник налогооблагаемый доход.
  • ПДФО-аванси у ФОП: «оновлена» сплата Якщо ви фізособа-підприємець (ФОП) на загальній системі (ЗС), то цей матеріал — саме для вас! Ви вже знаєте, що з 01.01.2016 р. змінилися правила сплати квартальних авансів з податку на доходи фізосіб (ПДФО). Авансовий платіж за I квартал потрібно буде перерахувати до 20 квітня. І розраховується він не так, як раніше. Як саме — про це й поговоримо.
  • Аванс і ФОП-ЗС Про витрати ФОП-ЗС ми говоримо практично в кожному номері. Але все одно залишаються запитання. Тому, щоб остаточно розставити всі крапки над «і», давайте ще раз повторимо, який метод застосовують ФОП-ЗС для відображення витрат.
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
109285 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам