Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


  • Один ВКО на підзвіт із зарплатою: чи можливо? Підкажіть, будь ласка, чи можна одним видатковим касовим ордером (ВКО) видати праців-никові і зарплату, й аванс на відрядження, зазначивши в гр. 4 кореспон­дуючі рахунки 661, 372 і розписавши суми в рядку «Підстава»?
  • Один РКО на подотчет с зарплатой: возможно ли? Подскажите, пожалуйста, можно ли одним расходным кассовым ордером (РКО) выдать ра-ботнику и зарплату, и аванс на командировку, указав в гр. 4 корреспондирующие счета 661, 372 и расписав суммы в строке «Підстава»?
  • Аванс і зарплата: секрети правильного розрахунку При перевірках Держпраці навряд чи залишить без уваги строки виплати авансу, зарплати і правильність розрахунку цих сум. І якщо щось буде не так — із задоволенням накладе всі «належні» в цьому випадку штрафні санкції. Тому пропонуємо поговорити про те, як правильно розрахувати суму зарплати за 1-шу половину місяця (аванс) і загалом за місяць, щоб не потрапити під ці штрафи. І як дотриматися строків виплати авансу та зарплати, щоб у перевіряючих не було до вас претензій.
  • Аванс и зарплата: секреты правильного расчета При проверках Гоструда вряд ли оставит без внимания сроки выплаты аванса, зарплаты и правильность расчета этих сумм. И если что-то будет не так — с удовольствием наложит все «положенные» в этом случае штрафные санкции. Поэтому предлагаем поговорить о том, как правильно рассчитать сумму зарплаты за 1-ю половину месяца (аванс) и в целом за месяц, чтобы не попасть под эти штрафы. И как соблюсти сроки выплаты аванса и зарплаты, чтобы у проверяющих не было к вам претензий.
  • Дрібні монети: чому «більше» гірше, ніж «менше»? Пристрасті щодо монет не вщухають*. У своїх попередніх публікаціях ми писали про те, що працівникові краще недодати, ніж видати більше. Але наші читачі хвилюються: чи не буде причіпок з боку Держпраці? А що коли зарплату округлити? А чи можна все-таки видати зарплату на декілька копійок більше?
  • Мелкие монеты: почему «больше» хуже, чем «меньше»? Страсти по монетам не утихают*. В своих предыдущих публикациях мы писали о том, что работнику лучше недодать, чем выдать больше. Но наши читатели переживают: не будет ли придирок со стороны Гоструда? А что если зарплату округлить? А можно ли все-таки выдать зарплату на несколько копеек больше?
  • Вільне відвідування в працівника: не все так просто… Сьогодні розглянемо запитання з приводу організації праці працівника з вільним графіком. Чи можна надати працівникові можливість приходити на роботу на власний розсуд? Чи може працівник в один місяць відпрацювати 10 годин, а в інший місяць 50 годин? Як у цьому випадку розрахувати зарплату і податки (ПДФО, ВЗ, ЄСВ)? Як бути, якщо весь місяць працівник був відсутній з тієї причини, що в нього не було роботи і він не приходив. Чи є ще якісь варіанти офіційно оформити працівників для тимчасових робіт, які періодично виникають? Цікаві запитання. Давайте розбиратися.
  • Свободное посещение у работника: не все так просто… Сегодня рассмотрим вопрос организации труда работника со свободным графиком. Можно ли предоставить работнику возможность приходить на работу по собственному усмотрению? Может ли работник в один месяц отработать 10 часов, а в другой месяц — 50 часов? Как в этом случае рассчитать зарплату и налоги (НДФЛ, ВС, ЕСВ)? Как быть, если весь месяц работник отсутствовал по той причине, что у него не было работы? Есть ли еще какие-то варианты официально оформить работников для временных работ, которые периодически возникают? Интересные вопросы. Давайте разбираться.
  • Банк повернув зарплату: як облікувати? Ситуація. Підприємство виплачує зарплату на банківські картки. В одного співробітника на дату виплати зарплати картка виявилася заблокованою. Банк того ж дня повернув суму зарплати, що належить йому, а також пропорційну суму банківської комісії на поточний рахунок підприємства. Як правильно провести ці операції в обліку?
  • Банк вернул зарплату: как учесть? Ситуация. Предприятие выплачивает зарплату на банковские карточки. У одного сотрудника на дату выплаты зарплаты карта оказалась заблокированной. Банк в тот же день вернул причитающуюся ему сумму зарплаты, а также пропорциональную сумму банковской комиссии на текущий счет предприятия. Как правильно провести эти операции в учете?
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
59905 223
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам