Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Підпишіться!


  • Якщо в контрагента нове найменування... Доволі типова ситуація: у контрагента змінилися найменування, учасники (власники), директор, місцезнаходження тощо. Незважаючи на всю її буденність, в іншої сторони договору виникає безліч запитань. Що робити? Чи потрібно вносити зміни до договору? Чи зобов’язані контрагенти повідомляти один одного про подібні зміни? Ці запитання й обговоримо в нашій статті.
  • Если у контрагента новое наименование… Достаточно типичная ситуация: у контрагента изменились наименование, участники (собственники), директор, местонахождение и т. д. Несмотря на всю ее будничность, у другой стороны договора возникает множество вопросов. Что делать? Нужно ли вносить изменения в договор? Обязаны ли контрагенты сообщать друг другу о подобных изменениях? Эти вопросы и обсудим в нашей статье.
  • Відповідальність контрагента за нереєстрацію податкових накладних: наскільки вона реальна? Щоб захиститися від недобросовісних дій контрагента (зокрема, таких, як нереєстрація податкової накладної), підприємства нерідко фіксують у договорі обов’язок постачальника компенсувати збитки у вигляді втраченого податкового кредиту. У цій статті пропонуємо вам проаналізувати судову практику та цікавитися думкою судів з приводу таких застережень.
  • Підприємець загубився… Як виправитися контрагенту? Виплатили «підприємцю» дохід, отримали від нього товар, а він, як виявилось, вже «розреєструвався». Що робити? Виправляти помилку! Як саме, зараз розповімо.
  • Ответственность контрагента за нерегистрацию налоговых накладных: насколько она реальна? Чтобы защититься от недобросовестных действий контрагента (в частности таких, как нерегистрация налоговой накладной), предприятия нередко фиксируют в договоре обязанность поставщика компенсировать убытки в виде потерянного налогового кредита. В данной статье предлагаем вам проанализировать судебную практику и посмотреть, что думают суды по поводу таких оговорок.
  • «Потерял лицо…» предпринимателя: как исправиться контрагенту Выплатили «предпринимателю» доход, получили от него товар, а он, как оказалось, уже «разрегистрировался». Что делать? Исправлять ошибку! Как именно, сейчас расскажем.
  • Не відповідати «за того хлопця», або Первинка — частина друга Так виходить, що питання первинних документів ми висвітлюємо вже третій номер поспіль1. Цього разу привід для нього — поява ухвали Солом’янського районного суду м. Києва від 01.08.2016 р. у справі № 760/6919/16-к (1-кс/760/10651/16)2, що набрала розголосу. Вона «дала добро» на проведення позапланових перевірок близько тисячі (!) юр- та фізосіб-підприємців, що вплуталися у відносини з підозрілими контрагентами.
  • «Не в ответе за того парня», или Первичка — часть вторая Так получается, что вопрос первичных документов мы освещаем уже третий номер подряд1. На сей раз повод для этого — появление нашумевшего определения Соломенского районного суда г. Киева от 01.08.2016 г. по делу № 760/6919/16-к (1-кс/760/10651/16)2. Оно «дало добро» на проведение внеплановых проверок около тысячи (!) юр- и физлиц-предпринимателей, ввязавшихся в отношения с подозрительными контрагентами.
  • Склали ПН на неплатника, а він... Контрагент не повідомив нас про те, що він є платником ПДВ. А в результаті ми склали та зареєстрували ПН як на неплатника. Місяць по тому покупець звернувся з проханням видати йому ПН. Чи зобов’язаний покупець був повідомити нас про те, що він був платником ПДВ? Чим ця ситуація є небезпечною для нас?
  • Составили НН на неплательщика, а он... Контрагент не уведомил нас о том, что он является плательщиком НДС. В итоге мы составили и зарегистрировали НН как на неплательщика. Спустя месяц покупатель обратился с просьбой выдать ему НН. Обязан ли покупатель был уведомить нас о том, что он являлся плательщиком НДС? Чем эта ситуация опасна для нас?
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія ПДФО + ВЗ + ЄСВ = єдина звітність...
27879 33
Курси валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд