Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


 • Якщо нерезидент окремо компенсує витрати У нас укладений ЗЕД-контракт з нерезидентом на виготовлення нами продукції. Покупцеві-нерезиденту знадобилося, щоб ми надали їм переклад іноземною мовою декількох нормативних документів. Нерезидент згоден відшкодувати ці витрати (хоча їх відшкодування договором не передбачено). Потрібно додатково укладати контракт на компенсацію послуг перекладу чи достатньо інвойсу? Чи оподатковується ПДВ така компенсація?
 • Если нерезидент отдельно компенсирует расходы У нас заключен ВЭД-контракт с нерезидентом на изготовление нами продукции. Покупателю-нерезиденту понадобилось, чтоб мы предоставили им перевод на иностранный язык нескольких нормативных документов. Нерезидент согласен возместить эти расходы (хотя их возмещение договором не предусмотрено). Нужно ли дополнительно заключать контракт на компенсацию услуг перевода или достаточно инвойса? Облагается ли НДС такая компенсация?
 • Дивіденди в гривні перераховують в інвалюту на дату виплати У цій статті обговоримо цілком справедливе рішення Верховного Суду (постанова ВС від 16.04.2019 р. у справі № 804/6909/17*), яким найвищий судовий орган припинив майже дворічний судовий спір між підприємством, що виплачує дивіденди акціонерові-нерезиденту, і податківцями.
 • Дивиденды в гривне пересчитывают в инвалюту на дату выплаты В этой статье обсудим вполне справедливое решение Верховного суда (постановление ВС от 16.04.2019 г. по делу № 804/6909/17*), которым высший судебный орган подвел черту под почти двухлетним судебным спором между предприятием, выплачивающим дивиденды акционеру-нерезиденту, и налоговиками.
 • Курс валюти для перерахунку дивідендів нерезидентові Підприємство виплачує дивіденди в інвалюті нерезиденту-юр­особі. За яким курсом:
  — здійснюється перерахунок дивідендів нерезидентові при їх виплаті;
  — визначається податок на репатріацію, який слід утримати із суми дивідендів, що виплачуються нерезиденту?
  Розбираємося.
 • Курс валюты для пересчета дивидендов нерезиденту Предприятие выплачивает дивиденды в инвалюте нерезиденту-юрлицу. По какому курсу:
  — производится пересчет дивидендов нерезиденту при их выплате;
  — определяется налог на репатриацию, который следует удержать из суммы дивидендов, выплачиваемых нерезиденту?
  Разбираемся.
 • ДФС вирішила, що в нерезидента в Україні постійне представництво, й обклала виплати на нього податком на репатріацію Майбутнє податкового адміністрування вже настало — податківці не просто виявляють акціонерів та бенефіціарів нерезидентів через відкриті/напіввідкриті реєстри (наприклад, кіпрський реєстр компаній), але також звертаються до податкових органів інших юрисдикцій, оцінюють місце фактичного управління нерезидентом і здійснюють інші дії, яких від них не чекали ще пару-трійку років.
 • ГФС посчитала, что у нерезидента в Украине постоянное представительство и обложила выплаты на него налогом на репатриацию Будущее налогового администрирования уже наступило — налоговики не просто выявляют акционеров и бенефициаров нерезидентов через открытые/полуоткрытые реестры (например, кипрский реестр компаний), но также обращаются в налоговые органы других юрисдикций, оценивают место фактического управления нерезидентом и совершают прочие действия, которых от них не ожидали еще пару-тройку лет.
 • Агентські послуги від нерезидента vs податок на репатріацію Ситуація. Уклали агентський договір з нерезидентом (юрособою) на організацію правочину з виконавцем-нерезидентом на технічне обслуговування програм. За договором ми перераховуємо агентові (1) винагороду і (2) плату за надані нерезидентом-виконавцем послуги з технічного обслуговування. Чи потрібно при перерахуванні цих виплат агентові нерезидента утримувати податок з нерезидентних доходів?
 • Агентские услуги от нерезидента vs налог на репатриацию Ситуация. Заключили агентский договор с нерезидентом (юрлицом) на организацию сделки с исполнителем-нерезидентом на техническое обслуживание программ. По договору мы перечисляем агенту (1) вознаграждение и (2) плату за предоставленные нерезидентом-исполнителем услуги по техническому обслуживанию. Нужно ли при перечислении этих выплат агенту нерезидента удерживать налог с нерезидентских доходов?
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
60050 223
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам