Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


  • Валютний внесок у статутний капітал від нерезидента: курсові різниці і не лише Ситуація. Створено нове підприємство за участю іноземного інвестора. Статутний капітал зареєстрований у євро. Частину внеску в статутний капітал нерезидент перерахував у євро на валютний рахунок підприємства в травні 2017 року. Інша частина залишилася неоплаченою на дату балансу (30.06.2017 р.). Чи потрапляє в дохід/витрати курсова різниця на день сплати внеску в євро? Чи перераховувати неоплачений капітал (рахунок 46) на кінець кварталу? Якщо так, то якими проводками це потрібно відобразити? Відповідаємо.
  • Валютный взнос в уставный капитал от нерезидента: курсовые разницы и не только Ситуация. Создано новое предприятие с участием иностранного инвестора. Уставный капитал зарегистрирован в евро. Часть взноса в уставный капитал нерезидент перечислил в евро на валютный счет предприятия в мае 2017 года. Остальная часть осталась неоплаченной на дату баланса (30.06.2017 г.). Попадает ли в доход/расходы курсовая разница на день уплаты взноса в евро? Пересчитывать ли неоплаченный капитал (счет 46) на конец квартала? Если да, то какими проводками это нужно отразить? Отвечаем.
  • ПДВ-облік у експедитора, якщо замовник — нерезидент Приводом для написання статті стали запитання наших читачів щодо ПДВ-обліку транспортно-експедиторських послуг, що надаються для замовника-нерезидента. Як перевиставляти придбані для нерезидента послуги? За яким курсом нараховувати податкові зобов’язання при отриманні від нього передоплати? Як бути з ПДВ, якщо правочин раптом виявився збитковим?
  • НДС-учет у экспедитора, если заказчик — нерезидент Поводом для написания статьи послужили вопросы наших читателей, касающиеся НДС-учета транспортно-экспедиторских услуг, предоставляемых для заказчика-нерезидента. Как перевыставлять приобретенные для нерезидента услуги? По какому курсу начислять налоговые обязательства при получении от него предоплаты? Как быть с НДС, если сделка вдруг оказалась убыточной?
  • Послуги від нерезидента: «проспали» дату акта — виправте помилку У червні цього року ми отримали послуги від нерезидента. Оплата наразі не проведена. Акт виконаних послуг надійшов до нас тільки в наступному місяці, але датований червнем (фактичною датою виконання послуг). Отримавши акт, ми склали податкову накладну і зареєстрували її. У декларації з ПДВ за липень 2016 року відобразили податкові зобов’язання та податковий кредит з ПДВ. Чи правильно ми вчинили і якщо ні, то як виправити допущену помилку?
  • Услуги от нерезидента: «проспали» дату акта — исправьте ошибку В июне этого года мы получили услуги от нерезидента. Оплата пока не проведена. Акт выполненных услуг поступил к нам только в следующем месяце (июле), но датирован июнем (фактической датой выполнения услуг). Получив акт, мы составили налоговую накладную и зарегистрировали ее. В декларации по НДС за июль 2016 года отразили налоговые обязательства и налоговый кредит по НДС. Правильно ли мы поступили и если нет, то как исправить допущенную ошибку?
  • Оплата ТО нерезиденту готівковою інвалютою: що з цим робити? Чи може працівник — підзвітна особа під час відрядження за кордон на службовому автотранспорті сплатити нерезиденту готівкою в іноземній валюті за послуги з ремонту і техобслуговування автотранспорту на підставі інвойсу? Тобто без укладення ЗЕД-контракту і банківського переказу коштів. Якщо так, то чи існують сумові обмеження для таких готівкових розрахунків?
  • Оплата ТО нерезиденту наличной инвалютой: как с этим быть? Может ли работник — под­отчетное лицо во время командировки за границу на служебном автотранспорте оплатить нерезиденту наличными в иностранной валюте за услуги по ремонту и техобслуживанию автотранспорта на основании инвойса? То есть без заключения ВЭД-контракта и банковского перевода средств. Если да, то есть ли суммовые ограничения для таких наличных расчетов?
  • Послуги нерезидента і ПДВ: інструкція з експлуатації Новорічні ПДВшні новинки зачепили й послуги, що надаються нерезидентами резидентам з місцем постачання таких послуг на митній території України. Тому сьогодні тим, хто в курсі, нагадаємо, а тим, хто не в курсі, висвітлимо низку питань, пов’язаних з обкладенням таких послуг ПДВ.
  • Услуги нерезидента и НДС: инструкция по эксплуатации Новогодние НДСные новинки подзацепили и услуги, предоставляемые нерезидентами резидентам с местом поставки таких услуг на таможенной территории Украины. Поэтому сегодня тем, кто в курсе, напомним, а тем, кто не в курсе, осветим ряд вопросов, связанных с обложением таких услуг НДС.
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
51974 205
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам