Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


  • Форма № 1ДФ: ваші запитання — наші відповіді З Податковим розрахунком за формою № 1ДФ роботодавці мають справу вже давно. Але запитання щодо його заповнення регулярно продовжують надходити до нашої редакції. Сьогодні ми підготували відповіді на деякі з них.
  • Форма № 1ДФ: ваши вопросы — наши ответы С Налоговым расчетом по ф. № 1ДФ работодатели имеют дело уже давно. Но вопросы по его заполнению регулярно продолжают поступать в нашу редакцию. Сегодня мы подготовили ответы на некоторые из них.
  • Як повернути ЄСВ, якщо у вас переплата або сплатили не на той рахунок Якщо ви помилково перерахували до бюджету ЄСВ більше, ніж потрібно, або суми ЄСВ випадково потрапили не на той рахунок, нічого страшного. Повернути переплату або помилково перераховані не туди суми нескладно. Але в цьому питанні важливо дотримуватися певної процедури, яка відрізняється від процедури повернення інших податків. Детальніше про це зараз і поговоримо.
  • Как вернуть ЕСВ, если у вас переплата или уплатили не на тот счет Если вы по ошибке перечислили в бюджет ЕСВ больше, чем нужно, или суммы ЕСВ случайно ушли не на тот счет, ничего страшного. Вернуть переплату или ошибочно перечисленные не туда суммы несложно. Но в этом вопросе важно соблюдать определенную процедуру, которая отличается от процедуры возврата других налогов. Подробнее об этом сейчас и поговорим.
  • Переплата з ЄСВ: як і коли можна повернути? У підприємства на одному з рахунків з ЄСВ є переплата. Заяву на повернення коштів написали ще півроку тому, але гроші підприємству так і не повернули. У зв’язку з цим виникло запитання: чи існують нормативно встановлені строки для повернення переплати з ЄСВ? Ситуація не така вже й рідкісна. Давайте розбиратися.
  • Переплата по ЕСВ: как и когда можно вернуть? У предприятия на одном из счетов по ЕСВ есть переплата. Заявление на возврат средств написали еще полгода назад, но деньги предприятию так и не вернули. В связи с этим возник вопрос: существуют ли нормативно установленные сроки для возврата переплаты по ЕСВ? Ситуация не такая уж и редкая. Давайте разбираться.
  • Сплата ПДВ: запитання і відповіді У платників ПДВ досі виникають запитання щодо можливості «заліків» сум на особовому рахунку і наявних коштів на ПДВ-рахунку. Тому сьогодні вкотре коротко пройдемося по цих запитаннях.
  • Уплата НДС: вопросы и ответы У плательщиков НДС до сих пор возникают вопросы по поводу возможности «зачетов» сумм на лицевом счете и имеющихся средств на НДС-счете. Поэтому сегодня еще раз коротко пройдемся по этим вопросам.
  • Завищили лікарняні? Терміново виправляємося! Підприємство переплатило працівнику лікарняні. Помилку виявлено тільки зараз, тобто після того, як допомогу було отримано з ФТВП* і виплачено. Чи варто повідомляти Фонд про помилку, чи краще вже нічого не робити, сподіваючись на те, що перевіряючі її не знайдуть? Чого чекати підприємству, яке все-таки вирішить «іти здаватися»?
  • Завысили больничные? Срочно исправляемся! Предприятие переплатило работнику больничные. Ошибка выявлена только сейчас, т. е. после того, как пособие было получено из ФВПТ* и выплачено. Стоит ли сообщать в Фонд об ошибке или, может, лучше ничего не делать? Вдруг проверяющие ее не найдут. Чего ждать предприятию, которое все-таки решит «идти сдаваться»?
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Об’єднаний звіт: правильна нумерація...
69926 179
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам