Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


  • «Роздрібний» акциз: 15 відповідей на запитання початкуючого торговця алкоголем Підприємець на загальній системі планує почати торгівлю пивом. Уже замовив ліцензію. Чи потрібно йому реєструватися платником «роздрібного» акцизу? Як розрахувати і сплатити акциз? Чи потрібно подавати деку? Перед ким звітувати і в які строки? Чи потрібно складати акцизну накладну? Давайте пробіжимося азами.
  • «Розничный» акциз: 15 ответов на вопросы начинающего торговца алкоголем Предприниматель на общей системе планирует начать торговлю пивом. Уже заказал лицензию. Нужно ли ему регистрироваться плательщиком «розничного» акциза? Как рассчитать и уплатить акциз? Надо ли подавать деку? Перед кем отчитываться и в какие сроки? Нужно ли составлять акцизную накладную? Давайте пробежимся по азам.
  • Роздрібно-пивні запитання: збірка рішень Пропонуємо до вашої уваги збірку запитань (і, звісно ж, відповідей на них), що стосуються роздрібної реалізації пива суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі. Тобто поговоримо про акциз­ний податок, заповнення декларації і додатка 6 до неї, а також інших «принадах», що супроводжують роботу таких осіб.
  • Рознично-пивные вопросы: сборник решений Предлагаем вашему вниманию сборник вопросов (и, конечно же, ответов на них), касающихся розничной реализации пива субъектами хозяйствования розничной торговли. То есть поговорим об акцизном налоге, заполнении декларации и приложения 6 к ней, а также прочих «прелестях», сопровождающих работу таких лиц.
  • Пляшкове і бляшанкове пиво на спрощенці: чи є життя без РРО? З 20.12.2017 р. єдиноподатники, які торгують пивом у пляшках і бляшанках, більше не зможуть отримати алко-ліцензію без РРО1. А як бути тим, хто вже давно торгує таким пивом і на сьогодні має на руках діючу алко-ліцензію, оформлену на КОРО з РК (без РРО): призупинити торгівлю і купити РРО чи не квапитися?
  • Бутылочное и баночное пиво на упрощенке: есть ли жизнь без РРО? С 20.12.2017 г. единоналожники, которые торгуют пивом в бутылках и банках, больше не смогут получить алко-лицензию без РРО1. А как быть тем, кто уже давно торгует таким пивом и на сегодняшний день имеет на руках действующую алко-лицензию, оформленную на КУРО с РК (без РРО): приостановить торговлю и купить РРО или не торопиться?
  • Шпаргалка підприємця із застосування РРО на 2018 рік Минулий рік був «урожайним» на РРО-зміни. І «надурожайним» — на роз’яснення цих змін від фіскалів. У такому потоці інформації можна загубитися. Але не в нашому випадку . Зараз систематизуємо правила застосування РРО на сьогодні. А також розповімо про плани законодавців на майбутнє.
  • Шпаргалка предпринимателя по применению РРО на 2018 год Прошлый год был «урожайным» на РРО-изменения. И «сверхурожайным» — на разъяснения этих изменений от фискалов. В таком потоке информации можно потеряться . Но не в нашем случае. Сейчас систематизируем правила применения РРО на сегодня. А также расскажем о планах законодателей на будущее.
  • Пиво vs единый налог: «странности» от ГФСУ Позиция, которую недавно озвучило главное налоговое ведомство, в части применения регистраторов расчетных операций (далее — РРО) или книг учета расчетных операций (далее — КУРО) и расчетных книжек (далее — РК) на всех торговых точках предпринимателя-единоналожника, если хотя бы на одной из них он реализует пиво, нам показалась несколько странной. Поделимся своими соображениями по этому поводу.
  • Пиво vs єдиний податок: «дивацтва» від ДФСУ Позиція, яку нещодавно озвучило головне податкове відомство, у частині застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі — РРО) або книг обліку розрахункових операцій (далі — КОРО) і розрахункових книжок (далі — РК) у всіх торговельних точках підприємця-єдиноподатника, якщо хоча б на одній з них він реалізує пиво, нам здалася дещо дивною. Поділимося своїми міркуваннями із цього приводу.
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Об’єднаний звіт: правильна нумерація...
80454 193
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам