Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


  • Верховний Суд про неоформлену землю: печальна постанова Верховний Суд вважає, що обов’язок зі сплати земельного податку виникає в силу фактичного використання земельної ділянки (в тому числі в разі користування нею внаслідок набуття права власності на нерухоме майно) незалежно від дотримання такою особою вимог земельного та цивільного законодавства щодо порядку оформлення права землекористування та підстав набуття прав користування! Обговоримо, чим небезпечна постанова ВС, у якій він таке заявив.
  • Верховный Суд о неоформленной земле: печальное постановление Верховный Суд считает, что обязанность по уплате земельного налога возникает в силу фактического пользования земельным участком (в том числе в случае пользования им вследствие приобретения права собственности на недвижимое имущество) независимо от соблюдения таким лицом требований земельного и гражданского законодательства относительно порядка оформления права землепользования и оснований приобретения прав пользования! Обсудим, чем опасно постановление ВС, в котором он такое заявил.
  • Податкова реформа: «другий ешелон» Про нововведення, прийняті ВРУ в межах неабияк запізнілої податкової реформи, продовжують говорити, без перебільшень, усюди. Ми вже знайомили вас із найважливішими змінами, тепер настала черга податків «другого ешелону». В їх числі цього разу — акцизний податок, деякі види рентної плати, нерухомподаток, транспортний податок і плата за землю. Пропонуємо пройтися по змінах, що торкнулися їх.
  • Налоговая реформа: «второй эшелон» О нововведениях, принятых ВРУ в рамках изрядно запоздавшей налоговой реформы, продолжают говорить, без преувеличений, повсюду. Мы уже знакомили вас с самыми важными изменениями, теперь настал черед налогов «второго эшелона». В их числе на этот раз — акцизный налог, некоторые виды рентной платы, недвижналог, транспортный налог и плата за землю. Предлагаем пройтись по коснувшимся их изменениям.
  • Запитання щодо плати за землю під час карантину З платою за землю (орендна плата + земподаток) ситуація така: у 2020 році платимо за кожен місяць, окрім березня. Як уточнюватися, ви вже знаєте. Зараз відповімо ще на низку гарячих запитань.
  • Вопросы по плате за землю во время карантина С платой за землю (арендная плата + земналог) ситуация такова: в 2020 году платим за каждый месяц, кроме марта. Как уточняться, вы уже знаете. Сейчас ответим еще на ряд горячих вопросов.
  • Майнові податки: уточнення щодо самовиправлення Не встигли ми обговорити тонкощі уточнення із плати за землю та нерухомподатку*, як ВРУ змінила свої задумки в цій частині**. Поспішаємо роз’яснити, що тепер потрібно зробити, щоб скористатися дарованими, але вже наполовину усіченими поблажками.
  • Имущественные налоги: уточнение по самоисправлению Не успели мы обсудить тонкости уточнения по плате за землю и недвижналогу*, как ВРУ изменила свои задумки в этой части**. Спешим разъяснить, что теперь нужно сделать, дабы воспользоваться дарованными, но уже наполовину усеченными поблажками.
  • Майнові податки: нюанси послаблення та самовиправлення Ви вже знаєте про прийняття парламентом Закону № 5331, яким передбачена можливість: (1) не нараховувати та не сплачувати за березень — квітень плату за землю за земельні ділянки, які використовуються в госпдіяльності; (2) не вважати в цей період об’єктом оподаткування нерухомподатком об’єкти нежитлової нерухомості. Але для того, щоб «відчути на собі» ці позитивні нововведення, юрособам і деяким ФОП потрібно подати уточнені декларації. Подробиці далі!
  • Имущественные налоги: нюансы послабления и самоисправления Вы уже знаете о принятии парламентом Закона № 5331, которым предусмотрена возможность: (1) не начислять и не уплачивать за март-апрель плату за землю за земельные участки, используемые в хоздеятельности; (2) не считать в этот период объектом обложения недвижналогом объекты нежилой недвижимости. Но для того, чтобы «ощутить на себе» эти позитивные новшества, юрлицам и некоторым ФЛП нужно подать уточненные декларации. Подробности далее!
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
48510 194
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам