Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


28.07.17
13820 8 Друкувати

Право на податковий кредит

Ще з 01.07.2015 року платники ПДВ працюють за принципом 100 % відображення «вхідних» сумПДВ у складі податкового кредиту, не сортуючи їх на господарські/пільгові/неоподатковувані.Між тим усе так само платникам у питанні формування ПК слід чітко дотримувати складу операцій і підтвердних документів, що надають право на ПК. З правил формування ПК і почнемо наш тематичний номер.

Операції для формування ПК

У п. 198.1 ПКУ наведений список операцій (розбиті на п’ять підкатегорій), при здійсненні яких платник має право сплачені/нараховані суми податку віднести до складу податкового кредиту (ПК). Це:

1) придбання або виготовлення товарів і послуг;

2) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, і послуг, місцем постачання яких є митна територія України;

3) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів (у тому числі у зв’язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку, уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);

4) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу;

5) ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

У такт сформований і «сусідній» п. 198.3 ПКУ, що згадує «базу», від якої формується сума ПК. У ньому вказано, що ПК звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг і складається із сум ПДВ, нарахованих (сплачених) платником податку протягом такого звітного періоду у зв’язку з:

— придбанням або виготовленням товарів і надання послуг;

— придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних активів і незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи);

— ввезенням товарів та/або необоротних активів на митну територію України.

Придбання. Серед операцій зі списку, суми ПДВ за якими підлягають включенню в ПК, виокремлені операції придбання (пп. «а» і «б» п. 198.1 ПКУ). Які ж операції вважати придбанням?

Для ПДВ-цілей «придбання» в переважній більшості випадків слід розуміти, як перехід до набувача (отримання ним) права власності на товари, включаючи необоротні активи (чи момент отримання набувачем результатів послуг).

На користь прив’язки «придбання» до переходу права власності свідчить визначення терміна «постачання товарів» з п.п. 14.1.191 ПКУ. Та і самі податківці в операціях з придбання товарів та відображення за такою операцією ПК акцент роблять саме на отриманні права власності (див.листи ДФСУ від 09.06.2015 р. 11999/6/99-99-19-01-01-15 // «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 53, 54), лист ДФСУ від 19.04.2016 р. № 8809/6/99-99-19-03-02-15, а так само на с. 13 цього номера.

Проте тут можуть бути деякі винятки. Якщо товари (послуги) отримані у власність платником, але так і не оплачені протягом строку позовної давності, то фіскали розцінюють їх (!) безкоштовноотриманими. Отже,

при безкоштовному отриманні товарів, послуг, необоротних активів факт їх придбання, на думку податківців, відсутній

Відповідно в одержувача «безкоштовного» немає права і на податковий кредит (див. лист ДФСУ від 29.08.2016 р. № 18609/6/99-99-15-03-02-15, детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 78, с. 9).

Крім того, до «постачання товарів» п.п. 14.1.191 ПКУ (див. п.п. «е») прирівнює, зокрема, передачу товарів за договором, за яким сплачується комісія (винагорода) за продаж або купівлю. Тому для цілей ПДВ-обліку отримання посередником товарів (послуг) без переходу до нього права власності у виконання договору комісії /доручення тощо (див. п. 189.4 ПКУ) все одно повинно вважатися «придбанням». Тобто надавати посередникові право на ПК не тільки по винагороді, а й по товару.

Виняток: ввезення товарів і необоротних активів за посередницькими договорами. Тут на ці операції норми п. 189.4 ПКУ не поширюються (див. БЗ 101.13). Право на ПК у цьому випадку виникає тільки у власника товару (детальніше — далі).

В операції з придбання можлива участь третіх осіб. Наприклад, вартість товару (послуги)оплачує третя особа, а не покупець. З позиції права це цілком законно: виконання зобов’язань боржника іншою особою передбачено ст. 528 ЦКУ. Так ось право на ПК залишається за покупцем, а не за третьою особою. Адже за договором придбаває товар саме покупець, відповідно постачальник зобов’язаний скласти ПН і зареєструвати її у ЄРПН на ім’я покупця (а не третьої особи).

Можлива ситуація, коли згідно з угодою відвантаження товару здійснюється третій особі, а не покупцеві товару. Ця операція цілком законна і передбачена в ст. 636 ЦКУ. У цій ситуації третя особа не стає покупцем товару. Відповідно,

право на ПК матиме не третя особа, а покупець за договором

І ще важливий момент! Податківці іноді помилково приймають за постачання/придбання операції, що абсолютно не належать до них. Так, наприклад, під придбання вони підводять компенсацію третьою особою (перевізником) вартості загубленого/пошкодженого ним товару. При цьому контролери вимагають від продавця при її отриманні нарахувати ПЗ, а перевізника на підставі зареєстрованої ПН у ЄРПН відобразити ПК. Проте така операція для перевізника зовсім не придбання (перевізник не отримує права власності на товар, що перевозив і зіпсував), відповідно в нього не може бути права і на ПК (див. консультацію у БЗ 101.16 // «Податки та бухгалтерський облік», 2017, № 57; с. 4; № 27, с. 31; № 13, с. 19).

Тож рекомендуємо ретельно перевіряти, звідки взявся «вхідний» ПДВ, і відображати його у складі ПК тільки за «законними» операціями з пп. 198.1 і 198.3 ПКУ.

Необоротні активи. Придбаваючи (споруджуючи, будуючи, створюючи) необоротні активи (а це, зокрема, основні засоби, інші необортні активи, нематеріальні активи) ПК, відображаємо за загальним правилом «першої події». Жодних підстав для

відстрочення відображення ПК до дати введення об’єктів в експлуатацію / господарський оборот у ПКУ не передбачено

Зазначимо: перш ніж стати повноправними об’єктами необоротних активів (ОЗ, іншим необортним активом, нематеріальним активом), витрати, пов’язані з їх придбанням (спорудженням, створенням), ураховують у складі капітальних інвестицій у необоротні активи на рахунку 15 «Капітальні інвестиції». Тобто до введення в експлуатацію / господарський оборот і так зрозуміло буде, що має місце операція придбання (спорудження, створення) саме необоротних активів.

Єдина перешкода, яка може чекати ПДВ на шляху до складу податкового кредиту, — це відсутність своєчасної реєстрації у ЄРПН складеної постачальником ПН (п. 198.6 ПКУ), а на думку податківців, і перехід права власності на об’єкт (див. вище).

Розраховувати на ПК при придбанні необоротних активів можуть і фізособи-підприємці — платники ПДВ (див. БЗ 101.13). Щоправда, не за всіма підряд необоротними активами, а тільки за тими, які планують взяти на облік (амортизувати*) у своїй підприємницькій діяльності згідно зі ст. 177 ПКУ. Виняток: земельні ділянки, об’єкти житлової нерухомості, легкові і вантажні автомобілі — вони поза обліком підприємця (детальніше див. на с. 22 цього номера).

* Детальніше див. «Податки та бухгалтерський облік», 2016, № 49, с. 11.

Ввезення (імпорт). Для того щоб зорієнтуватися, які операції з ввезення на митну територію України (і у яких митних режимах) підлягають обкладенню ПДВ з подальшим включенням сплачених сум у ПК, слід звернутися до ст. 206 ПКУ і до відповідних норм МКУ.

Так ось п. 198.1 ПКУ п.п. «ґ» беззастережно дозволяє відносити до складу ПК суми ПДВ, сплачені при будь-якому ввезенні товарів та/або необоротних активів на митну територію України. При цьому абсолютно не важливо, має місце операція з придбання або безкоштовного отримання імпортних товарів/необоротних активів.

Головна умова для імпортного ПК: сплачений на митниці ПДВ і оформлена МД, що підтверджує його сплату (пп. 198.2 і 201.12 ПКУ).

Майте на увазі! На сьогодні ВСУ, а вслід за ним і податківці одноголосно наполягають, що при імпорті товару

формування податкового кредиту з ПДВ на підставі тимчасових МД не відбувається

а здійснюється тільки за умови наявності належним чином оформленої МД (див. постанову ВСУ від 23.06.2015 р. у справі № К/9991/67637/12*, листи ДФСУ від 23.06.2016 р. № 13857/6/99-99-15-03-02-15 і від 29.08.2016 р. № 18611/6/99-99-19-03-02-15, консультацію у БЗ 101.13). Тож для відображення ПК доведеться чекати оформлення звичайної МД, яка і підтвердить завершення декларування ввезеного в Україну товару.

* Див. «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 73, с. 27.

При зміні митної вартості після закінчення митного декларування митний орган оформляє лист коригування, який є невід’ємною частиною МД. Відкоригувати ПК імпортер має право в періоді, у якому оформлений такий лист коригування (див. лист ДФСУ від 27.03.2015 р. № 6423/6/99-99-19-03-02-15).

Якщо відповідно до договору доручення, сплата ПДВ до бюджету здійснюється через третю особу (митного брокера), то імпортер — власник товару має право віднести суму ПДВ у ПК на підставі МД, у якій він має бути вказаний як одержувач (власник) товару. Щоправда, суми митному брокерові мають бути перераховані до моменту розмитнення товару (див. БЗ 101.13).

Будьте уважні! В «імпортний» ПК включається тільки сума ПДВ. А ось, наприклад, відсотки, нараховані згідно зі ст. 106 МКУ (у разі випуску товару, поміщеного в митний режим тимчасового ввезення з умовним частковим звільненням від обкладення ПДВ, у вільний обіг на митній території України) за роз’ясненнями податківців у ПК не включаємо (див. БЗ 101.23).

Право на ПК ЧИТАТИ ДАЛІ...

Інші матеріали із "Податки та бухгалтерський облік", 2017, № 60:
Безспірне право на кредит: казка чи бувальщина?
Момент відображення податкового кредиту
Облік «нехороших» податкових накладних
Право підприємця на ПК за основними засобами
Старі податкові «у витрату»
Помилка в коді послуг: під прицілом ПК
Відображення ПК, якщо реєстрація ПН призупинена
Хакерська атака і право на ПК

Передплатити "Податки та бухгалтерський облік"

Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • бух2016
28.07.17 04:03

А как быть с элементарными предоплатами? Я изначально обречена....

Відповісти
  • резидент
28.07.17 08:53

бух2016, не путайте момент возникновения налогового кредита и собственно право на налоговый кредит

Відповісти
  • Татьяна-Днепр
28.07.17 10:15

Ув.коллеги! Только что приехала с совместного заседания громадской рады при ДФС в Днепре и предпринимателей. Ассоциация аудиторов,АДВОКАТ, однозначно, сказали, что юридически нужно этот гребанный приказ минфина № 567 обжаловать в суде. Цель - нарушение всех норм и законов и полная его отмена.Это именно то, что надо сделать на вчера. ИСК НАПИШУТ БЕСПЛАТНО И ДАДУТ ЮРИСТА ДЛЯ ЗАСЕДАНИЙ. Нужно как можно больше исков подать со всей Украины одновременно, хотя бы 100 шт.. От предприятий нужно согласие собственников на подачу иска и оплата судебного сбора 1600,00-1800,00..Это моя электронка gerasimenkot@ua.fm, кому это интересно (а то мы все в основном пишем на форумах) сбрасывайте свою почту. Будет готов иск я буду делать рассылку. ДА. ЕЩЕ ПОДЧЕРКНУЛИ, ЕСЛИ КОНКРЕТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕ БУДЕТ, ТО ТОГДА НЕЧЕГО И РУКИ МАРАТЬ. Продолжаем ксерить, писать. носить, и т.д.. КАК-ТО ТАК!!!

Відповісти
  • И
29.07.17 17:02

Татьяна-Днепр, а подавать декл.ндс в электр. это не нарушение законов? Не пробовали обжаловать? Или вы подаете декл. на бумаге?

Відповісти
  • Olenka
28.07.17 10:32

Дякую! Все компактно і зрозуміло. Заберу до своєї "бібліотеки"))))

Відповісти
  • ОК
28.07.17 15:50

Коллеги! Подскажите, кто уже разобрался, как контролируют по кодам товар на входе и на выходе-по колличеству или по сумме? Если, к примеру на начало года были предоплаты оплаченные и там же зарег-е НН без кодов, а получ-е и продажа - уже в этом году, как то колличество засчитать в этот год? Не понимаю!

Відповісти
  • Марі
29.07.17 11:50

Контролюють і кількість і суму. Не враховуються залишки на початок року.

Відповісти
  • ОК
31.07.17 12:14

Марі, тобто життя починається з 01.01.17 з чистого аркуша? А як же все, що було до того - залишки на складах, в розрахунках і т.д? Всі, в кого вони є - завідомо в "чорному списку"? Так це, практично, вся країна заганяєть в глухий кут. Де вихід, колеги???

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам