Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Підпишіться!


15.11.17
6076 5 Друкувати

Щодо виконання посадових обов’язкiв керiвником пiд час вiдпустки або тимчасової непрацездатностi

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

 

ПИТАННЯ: Чи має право керiвник пiдприємства в перiод перебування у вiдпустцi чи пiд час тимчасової непрацездатностi у зв’язку з хворобою виконувати посадовi обов’язки?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно зi статтею 21 КЗпП працiвник має право реалiзувати свої здiбностi до продуктивної i творчої працi, укладаючи трудовий договiр на одному або водночас на кiлькох пiдприємствах, в установах, органiзацiях, якщо iнше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторiн.

Трудовий договiр є угодою мiж працiвником i власником пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженим ним органом чи фiзичного особою, за якою працiвник зобов’язується виконувати роботу, визначену цiєю угодою, з пiдляганням внутрiшньому трудовому розпорядку, а власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган чи фiзична особа зобов’язується виплачувати працiвниковi заробiтну плату i забезпечувати умови працi, потрiбнi для виконання роботи, передбаченi законодавством про працю, колективним договором й угодою сторiн.

Вiдповiдно до ст. 74 КЗпП громадянам, якi перебувають у трудових вiдносинах з пiдприємствами, установами, органiзацiями незалежно вiд форми власностi, виду дiяльностi та галузевої належностi, а також працюють за трудовим договором у фiзичної особи, надаються щорiчнi (основна та додатковi) вiдпустки iз збереженням на їхнiй перiод мiсця роботи (посади) i заробiтної плати.

Вiдпустка - це час вiдпочинку, який обчислюється в календарних днях i надається працiвникам iз збереженням мiсця роботи i заробiтної плати.

Виходячи зi змiсту Закону України "Про вiдпустки" в перiод вiдпустки працiвник не несе обов’язку виконувати роботу, обумовлену трудовим договором, i не має пiдлягати внутрiшньому трудовому розпорядку.

Пiд тимчасовою втратою працездатностi слiд розумiти неспроможнiсть особи виконувати свої трудовi обов’язки, передбаченi трудовим договором, внаслiдок короткотривалих обставин об’єктивного характеру. Випадком тимчасової непрацездатностi є тимчасова непрацездатнiсть, яка триває безперервно вiд початку визначеного захворювання, травми тощо, пiдтверджується видачею листка непрацездатностi з можливим продовженням лiкування до вiдновлення працездатностi, що пiдтверджується закриттям листка непрацездатностi - "стати до роботи".

З урахуванням зазначеного працiвники, якi перебувають у вiдпустцi, на листку непрацездатностi, в розумiннi трудового законодавства не можуть вважатися такими, що виконують у цей перiод роботу, обумовлену трудовим договором.

Ураховуючи викладене, а також те, що законодавством про працю не передбачено можливостi продовження виконання керiвником пiдприємства посадових обов’язкiв у перiод вiдпустки, тимчасової непрацездатностi, з метою уникнення можливих негативних наслiдкiв у штат пiдприємства доцiльно ввести посаду, наприклад, заступника керiвника, обiймаючи яку, працiвник виконуватиме обов'язки керiвника в разi його тимчасової вiдсутностi.

Вiталiна КОРКУШКО, завiдувач сектору;
Олена УСЕНКО, головний спецiалiст

"Праця i зарплата" № 38 (1050), 11 жовтня 2017 р.

За матеріалами Навчальний центр "Домінанта"
Теги:
Коментарі
 • Тпру-у
15.11.17 08:36

Заборони не має, то й можна підписати та відправити Звіт.

Відповісти
  Оцінити
 • 3
 • 0
 • ИРИНА
15.11.17 08:58

Что не запрещено, то разрешено.

Відповісти
  Оцінити
 • 7
 • 0
 • СержК
15.11.17 13:49

Когда это законодательство было писано? В прошлом веке? Для заводов, фабрик и прочих крупногабаритных изделий? Как на практике их можно привязывать к нынешним реалиям, предприятиям со штатом два-три-пять человек? Вводить на период отпуска специальную должность, проводить изменение через регистратора, покупая на месяц новые ключи? И это в век электроники. Ну что стоит тому же диру в отпуске за пять минут подчеркнуть электронной печатью документы и отправить их на регистрацию или еще куда? Из отпуска выходить для этого? Робяты, вы в своем уме?...

Відповісти
  Оцінити
 • 8
 • 0
 • Андрій
15.11.17 15:52

Керівник у відпустці, заїхав на підприємство на 15 хв. підписав і здав звітність і кинув ПН на реєстрацію, які негативні наслідки? для кого? в зв'язку з чим вони мають виникнути? Для чого офіційно наказом відкликати людину з відпустки чи ще краще вводити в штат посаду тимчасово виконуючого, чи ще щось? Маразм.

Відповісти
  Оцінити
 • 2
 • 0
 • @@@
15.11.17 16:40

цитата "в период отпуска работник не несет обязанности выполнять работу, " Нл ведь нет "в период отпуска работник ЗАПРЕЩЕНО ! обязанности выполнять работу, " ..........откуда такие выводы ?

Відповісти
  Оцінити
 • 1
 • 0
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Середня зарплата: як ви виплату назвете, то… нікого не колишить...
18194 37
Календар бухгалтера
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
Додаток
Курси валют
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд