Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


12.12.17
4409 0 Друкувати

Виданий належним чином оформлений лікарняний є пiдставою для продовження чи перенесення щорiчної вiдпустки

КОНСУЛЬТУЄ МIНIСТЕРСТВО СОЦIАЛЬНОЇ ПОЛIТИКИ УКРАЇНИ
Департамент заробiтної плати та умов працi

Щодо тимчасової непрацездатностi у перiод вiдпустки

ПИТАННЯ: Чи повинен роботодавець продовжувати або переносити на iнший перiод щорiчну вiдпустку працiвника на кiлькiсть днiв хвороби, що припали на цю вiдпустку згiдно з листком непрацездатностi, виданим з порушеннями, якi так i не були виправленi i через якi допомога по тимчасовiй непрацездатностi за цим листком не призначалася?

Чи пiдлягає продовженню або перенесенню на iнший перiод щорiчна вiдпустка працiвника на кiлькiсть днiв хвороби, що припали на цю вiдпустку згiдно з листком непрацездатностi, за яким хвороба настала унаслiдок алкогольного сп’янiння?

ВIДПОВIДЬ: Згiдно зi статтею 11 Закону України "Про вiдпустки" щорiчна вiдпустка має бути перенесена на iнший перiод або продовжена в разi тимчасової непрацездатностi працiвника, засвiдченої в установленому порядку.

Вимоги до заповнення листка непрацездатностi призначенi Iнструкцiєю, затвердженою наказом Мiнiстерства охорони здоров’я, Мiнiстерства працi та соцiальної полiтики, Фонду соцiального страхування з тимчасової втрати працездатностi, Фонду соцiального страхування вiд нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань України вiд 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406. Обов’язок щодо перевiрки правильностi заповнення листка непрацездатностi покладено на комiсiї iз соцiального страхування, створенi роботодавцями.

Вiдповiдно до п. 2.10 Iнструкцiї про порядок видачi документiв, що засвiдчують тимчасову непрацездатнiсть громадян, затвердженої наказом МОЗ України вiд 13.11.2001 р. № 455, у разi тимчасової непрацездатностi, зумовленої захворюванням або травмою, внаслiдок алкогольного, токсичного сп'янiння чи дiї наркотикiв видається листок непрацездатностi з обов’язковою позначкою про це в ньому.

Таким чином, виданий працiвниковi належним чином оформлений листок непрацездатностi є пiдставою для продовження чи перенесення щорiчної вiдпустки незалежно вiд причин непрацездатностi.

Вiдповiдно щорiчна вiдпустка працiвника не продовжується i не переноситься, якщо вона припала на перiод непрацездатностi, належним чином не засвiдченої (вiдсутнi пiдписи, печатки тощо).

Вiталiна КОРКУШКО, завiдувач сектору;
Олена УСЕНКО, головний спецiалiст

"Праця i зарплата" № 32 (1044), 30 серпня 2017 р.

За матеріалами Навчальний центр "Домiнанта"

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам