Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


27.06.19
9602 9 Друкувати

Пальне/спирт з 1 липня: бліц-відповіді

"Вісник. Офіційно про податки".

Андрій ФІЛОЗОП, заступник начальника Управління — начальник відділу адміністрування акцизного податку Управління адміністрування податків та контрольної роботи Департаменту податків і зборів з юридичних осіб ДФСУ,

Людмила БОНДАР, головний державний ревізор-інспектор.

Пальне для потреб власного споживання

Суб’єкт господарювання використовує пальне виключно для потреб власного споживання. Чи може такий суб’єкт з 01.07.2019 р. вважатися особою, яка реалізує пальне?

Так. З 01.07.2019 р. реалізацією пального для цілей оподаткування акцизним податком є будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального з переходом права власності на таке пальне чи без такого переходу, за плату (компенсацію) чи без такої плати на митній території України з акцизного складу/акцизного складу пересувного, зокрема, але не виключно, для власного споживання чи промислової переробки (пп. 14.1.212 ст. 14 ПКУ).

Суб’єкт господарювання, який використовує пальне виключно для потреб власного споживання, з 01.07.2019 р. не буде платником акцизного податку з реалізації пального як особа, що реалізує пальне, у разі якщо він не є розпорядником акцизного складу (віднесення приміщень/територій до акцизного складу залежить від місткості ємностей та обсягу отриманого протягом календарного року пального).

Для суб’єктів господарювання, які не є розпорядниками акцизного складу, реалізацією пального не вважаються операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального на митній території України при використанні пального, з якого сплачено акцизний податок, виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки (пп. 14.1.212 ст. 14 ПКУ).

Хто є платником акцизного податку з реалізації спирту

Чи є виробник лікеро-горілчаних виробів платником акцизного податку з реалізації спирту етилового?

Ні. Платником акцизного податку є, зокрема, особа (у тому числі юридична особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи), яка реалізує пальне або спирт етиловий (пп. 212.1.15 ст. 212 ПКУ).

Поняття «реалізація спирту етилового» застосовується виключно для суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва спирту етилового (пп. 14.1.212 ст. 14 ПКУ).

Повторна реєстрація

Чи потрібно суб’єкту господарювання, який уже зареєстрований платником акцизного податку з реалізації пального, знову реєструватися платником акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового?

Так. Особа, яка з 01.07.2019 р. здійснюватиме реалізацію пального або спирту етилового, зобо­в’язана до початку здійснення такої реалізації зареєструватися в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового.

Будь-яких винятків щодо реєстрації осіб, які до 01.07.2019 р. зареєстровані в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального, а з 01.07.2019 р. підпадають під визначення платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, ПКУ не передбачено.

Документи для реєстрації акцизних складів

У ПКУ передбачено реєстрацію платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового на підставі подання суб’єктом господарювання до контролюючого органу відповідної заяви. На підставі якого документа здійснюється реєстрація акцизних складів у СЕАРП та СЕ?

Для реєстрації як платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, так і акцизних складів, розпорядниками яких є такі платники, суб’єктами господарювання подається до контролю­ючого органу заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів.

Тобто реєстрація платників податку та акцизних складів, розпорядниками яких є такі платники, здійснюється одночасно на підставі одного документа — заяви про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів.

Надалі платник шляхом подання такої заяви може звернутися до контролюючого органу для здійснення:

 • зміни відомостей про акцизний склад/акцизні склади;
 • анулювання реєстрації акцизного складу/акцизних складів;
 • анулювання реєстрації платника податку.

Хто є розпорядником акцизного складу

Хто з 01.07.2019 р. є розпорядником акцизного складу/акцизного складу пересувного для пального?

Розпорядник акцизного складу для пального — це суб’єкт господарювання — платник акцизного податку, який здійснює виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізацію пального на акцизному складі та має документи, що підтверджують право власності або користування приміщеннями та/або територією, що відносяться до акцизного складу.

Розпорядник акцизного складу пересувного для пального — це суб’єкт господарювання — платник акцизного податку, який є власником пального та який з використанням транспортного засобу незалежно від того, кому належить такий транспортний засіб:

 • реалізує або зберігає пальне;
 • ввозить пальне на митну територію Україні, з якого сплачено акцизний податок або на умовах, визначених ст. 229 ПКУ.

При цьому не є розпорядником акцизного складу пересувного суб’єкт господарювання (перевізник, ­експедитор), який здійснює транспортування пального.

Перенесення залишків пального до нової системи

Як до СЕАРП та СЕ буде перенесено залишки пального з СЕАРП?

Механізм урахування залишків пального в СЕАРП та СЕ визначено у п. 23 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ, а саме:

 • складання суб’єктами господарювання, які до 01.07.2019 р. зареєстровані платниками акцизного податку з реалізації пального та у яких станом на 16.07.2019 р. обліковуються обсяги залишків пального, акцизних накладних у двох примірниках на такі обсяги пального. В таких накладних зазначаються реквізити акцизних складів/акцизних складів пересувних, де такі обсяги пального фактично знаходилися станом на 01.07.2019 р., — як акцизних складів, на які отримано пальне, та розпорядників таких складів, зареєстрованих в Реєстрі платників акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, — як отримувачів пального;
 • реєстрації такими суб’єктами першого примірника накладної в ЄРАН — з 16 до 20 липня 2019 р. (включно);
 • реєстрації платником акцизного податку — розпорядником акцизного складу/акцизного складу пересувного (тобто особою, яка з 01.07.2019 р. підпадає під визначення платника акцизного податку та яка зазначена в акцизній накладній як отримувач пального) другого примірника отриманої акцизної накладної — з 16 до 22 липня 2019 р. (включно).

Облік ТЗ, що переміщує пальне/спирт

В який строк необхідно поставити транспортний засіб, що переміщує пальне або спирт етиловий, на облік до Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий?

Такі строки ПКУ не передбачено. Втім ПКУ передбачено обов’язковість обліку всіх транспортних засобів, в яких здійснюється переміщення пального або спирту етилового (як тих, що набули статусу акцизного складу, так і тих, які використовуються суб’єктом господарювання, який не є розпорядником акцизного складу, тобто не є платником акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового), в Переліку транспортних засобів, що переміщують пальне або спирт етиловий (далі — Перелік).

Включення/виключення транспортних засобів до/з Переліку здійснюється автоматично на підставі:

 • даних акцизних накладних, зареєстрованих в ЄРАН; або
 • заявок на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, що не є акцизними складами пересувними, із зазначенням періоду переміщення такого пального або спирту етилового; або 
 • митних декларацій при переміщенні пального або спирту етилового митною територією України прохідним транзитом (від пункту ввезення (пропуску) на митну територію України до пункту вивезення (пропуску) за межі митної території України, у тому числі в межах одного пункту пропуску через державний кордон України) або внутрішнім транзитом, визначеним пп. «а» п. 2 частини другої ст. 91 МКУ (від пункту ввезення (пропуску) на митну територію України до митного органу, розташованого на митній території України).

Переміщення пального або спирту етилового на митній території України транспортними засобами, що не зазначені в Переліку, забороняється.

Як враховуватимуться обсяги спирту/пального

Як з 01.07.2019 р. у СЕАРП та СЕ буде враховано обсяги спирту етилового/пального, облік якого в СЕАРП не здійснювався?

Порядок врахування у СЕАРП та СЕ обсягів залишків спирту етилового шляхом подання до контро­люючого органу акта проведення інвентаризації обсягів залишків спирту етилового станом на початок дня 01.07.2019 р. визначено п. 24 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ, яким:

 • встановлено строк подання такого акта до контролюючих органів — протягом 20 календарних днів, починаючи з 01.07.2019 р.;
 • надано перелік відомостей, які зазначаються у такому акті (обсяги залишків спирту етилового; адреси об’єктів, на яких зберігаються відповідні обсяги залишків спирту етилового; перелік резервуарів, в яких зберігаються обсяги залишків спирту етилового, їх технічні параметри (фізична місткість, що відповідає технічним паспортам); правовстановлюючі документи на відповідні об’єкти та документи, що засвідчують правові підстави експлуатації таких об’єктів);
 • зазначено про участь у проведенні інвентаризації обсягів залишків спирту етилового постійного представника контролюючого органу на акцизному складі, який засвідчує акт проведення інвентаризації обсягів залишків спирту етилового.

Для врахування в СЕАРП та СЕ обсягів залишку пального, облік якого у СЕАРП не здійснювався, Порядком електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, затвердженим постановою Кабміну від 24.04.2019 р. № 408, передбачено можливість подання платником без сплати акцизного податку у період з 16 до 20 липня 2019 р. (включно) заявок на поповнення обсягів залишку пального станом на 01.07.2019 р.:

 • для обсягів залишку пального, яке станом на 01.07.2019 р. обліковується у суб’єктів господарювання, які до 01.07.2019 р. не підпадали під визначення платників акцизного податку, а з 01.07.2019 р. підпадають під таке визначення. У цьому випадку заявки на поповнення подаються тільки зазначеними платниками, а вказані у цих заявках обсяги пального можуть надалі використовуватися виключно для власного споживання або промислової переробки;
 • для обсягів скрапленого газу, придбаного на спеціалізованих аукціонах для потреб населення відповідно до Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабміну від 16.10.2014 р. № 570.
Рубрика:
Коментарі
 • Наталія
27.06.19 09:36

Не понятно, для тех кто был плательщиком на 01.07.2019 г. формула так и будет общая, т. е. остатки по акцизным складам распределять не надо?
Но как же Довидка по акцизным складам с указанием резервуаров и движения по остаткам; или ничего страшно если сложить остатки по складам и посмотреть на формулу, а там разные цифры?
А если остатки были в цистерне, как она станет акцизным складом для проведения новой акцизной накладной, если ее нагрузили в июне, а прибыла она в июле?

Відповісти
 • МК
27.06.19 09:50

Наталія, а где Вы нашли Довидку с указанием резервуаров?

Відповісти
 • Наталія
27.06.19 10:37

МК, в проекте № 944 от 27.11.2018 г. Довідка про розпорядника акцизного складу пального, акцизні склади пального, розташовані на них резервуари пального, витратоміри та рівноміри и там же Довідка про зведені за добу підсумкові облікові дані щодо обсягів обігу...
А в Постанове № 891 от 22.11.2017 г. написано, что до введения в действие витратомірів/рівномірів данные для наполнения Реестра передаются путем ручного ввода. 

Відповісти
 • МК
27.06.19 11:37

Наталія, в проектах это да, я думала Вы в кабинете нашли 

Відповісти
 • Оксана
27.06.19 11:08

кто был плательщиком акциза до 1.07, в новой форме табличка 5 пустая или заполняются данные по фирме, местонахождение офиса?   складов нет, оптовики. Спасибо)

Відповісти
 • Надежда
27.06.19 13:38

Оксана,да табл.5 пустая.Мы уже так зарегистрировались

Відповісти
 • Ольга
27.06.19 11:08

Якщо ми вже були платниками акцизного податку нам потрібно заново реєструвати залишки пального? 

Відповісти
 • Ія
27.06.19 12:41

Не принемается, пишет что уже зарегестрированы.

Відповісти
 • Надежда
27.06.19 13:41

Ія,Наверное не принимается потому что регистрация остатков будет проходить с 16.07 по 22.07 и еще даже первое число не наступило

Відповісти
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
42847 127
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам