Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


04.07.19
6505 6 Друкувати

Контролери вимагають паперові копії документів, які створені у формі електронного документа. Чи існують на це правові підстави?

Порядок надання платниками податків документів визначено ст. 85 ПКУ.

Так, відповідно до вимог п. 85.2 ПКУ платник податків зобов'язаний надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів у повному обсязі всі документи, що належать або пов'язані з предметом перевірки. Такий обов'язок виникає у платника податків після початку перевірки.

При цьому великий платник податків на запит контролюючого органу зобов'язаний також надати посадовим (службовим) особам контролюючих органів в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб копії таких документів, що створюються ним в електронній формі з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою

Крім того, п. 6.4 ст. 6 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Мінфіну від 24.05.1995 р. № 88, передбачено, що первинні документи, облікові регістри та бухгалтерська звітність, створені у формі електронного документа, повинні зберігатися на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях, та протягом строку, що не повинен бути меншим від строку, встановленого для відповідних документів на папері.

У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку з використанням електронних засобів оброблення інформації підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та відповідних органів у межах їх повноважень, передбачених законами (п. 6 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 р. № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні").

Крім того, посадова (службова) особа контролюючого органу, яка проводить перевірку, у випадках, передбачених ПКУ, має право отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності) (п. 85.8 ПКУ).

Отже, платники податків, які здійснюють ведення документів з обліку доходів, витрат та інших показників, пов'язаних із визначенням об'єктів оподаткування (податкових зобов'язань), первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням та сплатою податків і зборів в електронному вигляді, зобов'язані під час проведення перевірки надати посадовим особам контролюючого органу на їх вимогу копії документів, що належать до предмета такої перевірки.

При цьому зазначаємо, що копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством (ст. 7 Закону України від 22.05.2003 р. № 851-IV "Про електронні документи та електронний документообіг").

Разом з цим, звертаємо вашу увагу на те, що обов'язок щодо надання електронних документів стосується лише великих платників податків (п.п. 14.1.24 ПКУ).

За матеріалами Офіс ВПП ДФС

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Шапокляк
04.07.19 07:53

Обязательно ли наличие договора о электронном документообороте? Если ДА, дайте, пожалуйста ссылку на этот документ. Нам, Укртелеком (и не только он), просто в одностороннем порядке стал присылать в МЕДок электронные счета-акты. Сомневаюсь, что я смогу выбить от них этот договор.

Відповісти
  • Лариса
04.07.19 17:58

Шапокляк, Укртелеком нам оформлял допсоглашение на передачу документов через Медок.

Відповісти
  • Ігор
04.07.19 10:03

Шапокляк, Приклад дод.угоди. Правда її розробляли ще за старого закону, але принцип той самий.

1.1. Сторони дійшли згоди, що починаючи з _ року, виконання умов Договору поставки № _ від _ (далі – Договір) буде здійснюватися шляхом обміну електронними документами між Сторонами за допомогою комп’ютерної програми «M.E.DOC» або іншого програмного забезпечення, правомірними користувачами якого вони є, із врахуванням вимог законодавства України щодо електронних документів та електронного документообігу, електронного цифрового підпису.

1.2. При виконанні умов Договору кожна Сторона може виступати як підписувачем, так і отримувачем електронного документа.

1.3. Сторона протягом 5 (п’ятьох) робочих днів з дня отримання підписує надіслані їй іншою Стороною документи із поставленням на ньому електронного цифрового підпису та відправляє їх назад за допомогою комп’ютерної програми, зазначеної у п. 1.1. цієї Додаткової угоди. У випадку наявності у Сторони заперечень щодо змісту надісланих документів, вона надає мотивовану відмову та направляє її за електронною адресою: _ / _ у триденний робочий строк з дня отримання. У випадку, якщо відправлені документи, що стосуються проведення розрахунків за Договором, не підписані за допомогою електронного цифрового підпису і не заперечені протягом 5 (п’ятьох) робочих днів з дня їх отримання, вони вважаються прийнятими і підлягають оплаті у повному обсязі.

1.4. Терміни, що вживаються Сторонами при виконанні умов Договору:

1.4.1. Електронний документообіг (обіг електронних документів) – сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням факту одержання таких документів;

1.4.2. Електронний документ – документ (додаткові угоди до Договору, акти здачі-приймання товарів/робіт/послуг, акти звірки взаєморозрахунків, рахунки-фактури, накладні та інші первинні та зведені документи), інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних

Відповісти
  • Ігор
04.07.19 10:07

включаючи обов’язкові реквізити документа, в тому числі, електронний цифровий підпис;

1.4.3. Обов’язкові реквізити електронного документа – обов’язкові дані в електронному документі, без яких він не може бути підставою для його обліку і не матиме юридичної сили;

1.4.4. Електронний цифровий підпис – обов’язковий реквізит електронного документа, який використовується для ідентифікації отримувачем підписувача електронного документа, посилений сертифікат якого надано до відповідного контролюючого органу відповідно до договору про визнання електронних документів;

1.4.5. Підписувач – особа, яка від свого імені накладає електронний цифровий підпис під час створення та надсилання електронного документа;

1.4.6. Отримувач – особа, яка отримує електронний документ.

Інші терміни вживаються Сторонами у значенні, як це визначено статтею 1 Закону України «Про електронний цифровий підпис», статтею 1 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг».

1.5. Електронний документ створюється, передається, зберігається і перетворюється електронними засобами з відображенням даних, які він містить. Накладанням електронного цифрового підпису завершується створення електронного документа.

1.6. Оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі, з електронним цифровим підписом підписувача.

1.7. Сторони зобов’язуються визнавати електронний цифровий підпис як такий, що надає юридичної сили електронним документам, сформованим з його використанням.

1.8. Електронна копія електронного документа засвідчується у порядку, встановленому законом.

1.9. Датою і часом відправлення електронного документа вважаються дата і час, коли відправлення електронного документа не може бути скасовано Стороною, яка його відправила. 

1.10. Електронний документ вважається одержаним іншою Стороною з ч

Відповісти
  • Ігор
04.07.19 10:10

часу надходження Стороні, яка його відправила, повідомлення в електронній формі про одержання цього електронного документа.
1.11. Перевірка цілісності електронного документа проводиться шляхом перевірки електронного цифрового підпису.
1.12. Сторони повинні зберігати електронні документи на електронних носіях інформації у формі, що дає змогу перевірити їх цілісність на цих носіях. Строк зберігання електронних документів на електронних носіях інформації повинен бути не меншим від строку, встановленого законодавством для відповідних документів на папері.
1.13. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов цієї Додаткової угоди.
1.14. Ця Додаткова угода є невід’ємною частиною  Договору поставки № _ від _
1.15. У всьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, сторони керуються положеннями Договору.
1.16. Цю Додаткову угоду складено в 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

Відповісти
  • ппп
04.07.19 09:53

не обязательно, согласно нашего законодательства, электронный документ имеет такую-же юридическую силу, как и бумажный.
А вообще статья в стиле налоговой, конкретного ответа на вопрос нет, а есть какие размытые намеки.
Т.е. пишут что НКУ требует предоставить копии документов, но в НКУ не написано, что именно бумажные копии, а копия ЭД это файл, а не его распечатка

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам