Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


07.08.19
14763 4 Друкувати

Порядок оформлення трудової книжки для особи, яка працевлаштовується вперше

Трудова книжка є одним із основних та найважливіших документів громадянина, що засвідчує трудову (професійну) діяльність працівника (кваліфікація, кар’єрне зростання, відношення до праці).

Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації або у фізичної особи підприємця понад п’ять днів, у тому числі на осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, сільських (фермерських) господарств, сезонних і тимчасових працівників, а також позаштатних працівників за умови, що вони підлягають державному соціальному страхуванню.

Трудова книжка працівника заповнюється після укладення трудового договору, який має бути оформлений належним чином.

При влаштуванні на роботу працівники зобов’язані подавати трудову книжку відповідного зразку.

Особи, які вперше шукають роботу і не мають трудової книжки, повинні пред’явити паспорт, диплом або інший документ про освіту чи професійну підготовку.

Військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України (далі Збройні Сили України та інші війська) та військовослужбовці, звільнені із Збройних Сил колишнього Союзу РСР і Збройних сил держав учасниць СНД, пред’являють військовий квиток.

Питання, пов’язані з порядком ведення трудових книжок, їх зберігання, виготовлення, постачання і обліку, регулюються постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. № 301 «Про трудові книжки працівників», Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників та іншими актами законодавства.

Заповнення трудової книжки вперше проводиться власником або уповноваженим ним органом не пізніше тижневого строку з дня прийняття працівника на роботу або прийняття студента вищого, учня професійно-технічного навчального закладу, що здобули професію (кваліфікацію) за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», «молодший спеціаліст», «бакалавр», «спеціаліст» та продовжують навчатися на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні, на стажування.

До трудової книжки вносяться:

— відомості про працівника: прізвище, ім’я та по батькові, дата народження;

— відомості про роботу, переведення на іншу постійну роботу, звільнення;

— відомості про нагородження і заохочення: про нагородження державними нагородами України та відзнаками України, заохочення за успіх у роботі та інші заохочення відповідно до чинного законодавства України;

— відомості про відкриття, на які видані дипломи, про використані винаходи і раціоналізаторські пропозиції та про виплачені у зв’язку з цим винагороди.

Стягнення до трудової книжки не заносяться.

Якщо, особа працевлаштовується вперше, трудова книжка оформлюється через унесення відомостей про неї на першій сторінці (титульному аркуші).

На першій сторінці (титульному аркуші) трудової книжки працівника, який у перше стає до роботи, зазначаються такі основні відомості:

— прізвище, ім’я та по батькові, які можуть записуватися на підставі паспорта або свідотства про народження. Такі відомості зазначаються повністю, без скорочення або заміни імені та по батькові ініціалами;

— дата народження, що записується на підставі паспорта або свідотства про народження;

— дата заповнення трудової книжки.

Після зазначення дати заповнення трудової книжки працівник своїм підписом завіряє правильність унесених відомостей.

Першу сторінку (титульний аркуш) трудової книжки підписує особа, відповідальна за видачу трудових книжок та ставиться вiдбиток печатки пiдприємства, установи, органiзацiї (або печатка кадрової служби), де вперше заповнювалася трудова книжка працiвника.

Змiна записiв першої сторiнки трудової книжки про прiзвище, iм’я, по батьковi i дату народження виконується власником або уповноваженим ним органом за останнiм мiсцем роботи на пiдставi документiв (паспорта; свiдоцтва про народження, шлюб, розiрвання шлюбу, змiну прiзвища, iм’я та по батьковi тощо) iз посиланням на номер i дату таких документiв.

Такi змiни вносяться на першу сторiнку (титульний аркуш) трудової книжки. Однiєю рискою закреслюється, наприклад, колишнє прiзвище або iм’я, по батьковi, дата народження i записуються новi данi з посиланням на вiдповiднi документи на внутрiшньому боцi обкладинки i завiряються пiдписом керiвника пiдприємства або печаткою вiддiлу кадрiв.

Усі записи в трудовій книжці про прийняття на роботу, переведення на іншу постійну роботу або звільнення, а також про нагороди та заохочення вносяться власником або уповноваженим ним органом після видання наказу (розпорядження), але не пізніше тижневого строку, а в разі звільнення — у день звільнення і повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження).

З кожним записом, що заносяться до трудової книжки на підставі наказу (розпорядження) про призначення на роботу, переведення і звільнення, власник або уповноважений ним орган зобов’язаний ознайомити працівника під розписку в особистій картці (типова відомча форма № П-2, затверджена наказом Мінстату від 27.10.1995 р. № 277), в якій має повторюватися відповідний запис із трудової книжки.

За матеріалами ГУ Держпраці у Херсонській області
Коментарі
  • Сомневающийся Sкептиk
07.08.19 07:42

По ФОПам-работодателям ситуация несколько иная:
       За роз'ясненнями, викладеними в листі Мінпраці та соцполітики від 23.03.2006р. № ДЦ-12-1528/0/6-06 «Щодо можливості оформлення фізичними особами - роботодавцями трудових книжок найманим працівникам, які вперше працевлаштовуються»: ФОП не має права заводити трудову книжку для працівника, а підтвердженням його стажу буде письмовий трудовий договір із зазначенням періоду роботи.
     Таким чином, цим листом (!) для ФОПа-роботодавця в той період були створено викривлене поняття "працівник без трудової книжки", а саме – крім працівника, який працював у ФОПа-роботодавця за сумісництвом, і трудова книжка якого перебувала у роботодавця за основним місцем роботи, додалася категорія працівників:

·  за основним місцем роботи, які вперше працевлаштовувалися до ФОПа, котрий не мав права заводити трудову книжку для такого працівника.


Своєю чергою, Мін'юст рекомендував Мінсоцполітики внести зміни до Інструкції № 58 (лист від 24.03.2006 р. № 21-5-172). Але й досі цього не сталося.

Замість того, щоб внести зміни до Інструкції № 58, Мінсоцполітики в 2015 році (через 9 років!), в листі № 492/06/186-15 від 03.12.2015 визначило, що «працівнику, який приступає до роботи вперше, трудова книжка має бути заведена, в тому числі, фізичною особою - підприємцем».


Таким чином, із зазначених роз'яснень, до 03.12.2015 року ФОП не мав права заводити трудову книжку для працівника, який вперше працевлаштовувався; після цієї дати – має і право, і обов’язок.

Відповісти
  • Тиса
07.08.19 12:55

дуже поверхово.

Відповісти
  • Непогода
07.08.19 19:36

А как быть юр.лицам, которые работают без печати? В инструкции - "завірене печаткою". А где взять эту печать, если ее никто не изготавливал.

Відповісти
  • Гарри К.
09.08.19 13:18

...от пыли и нафталина так и хочется чихнуть раз пять-шесть!!!..сколько можно эту архаику мурыжить?!.. положите эту хрень под сукно и давайте уже активно внедрять е-реестры работающих, с доступом к реестрам работодателей, страхователей и т.п. - где будут видны как "плюшки" ценного кадра, так все "косяки" рукожопых лентяев!!!... але, гараж, - 21й век на дворе!!!..а вы все "о книжках" с придыханием в голосе цедите... еще гимн ссср-ии проиграйте на патефоне!!!

Відповісти
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
105999 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно