Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


09.08.19
3981 3 Друкувати

Алгоритм заповнення розрахунку коригування АН форми «П»

Про реєстрацію акцизної накладної форми «П» ми вже писали. У цьому матеріалі зупинимось більш детально на алгоритмі заповнення розрахунку коригування акцизної накладної.

Шаблон розрахунку коригування акцизної накладної форми «П» має такий вигляд (Рис.1).

* 1 - Блок 1 – Заголовна частина РК АН (пальне); 2 - Блок 2 – Вступна частина РК АН (пальне); 3 - Блок 3 – Основна частина РК АН (пальне); 4 - Блок 4 – Таблична частина РК АН (пальне).

Рис. 1

Після реалізації пального може відбуватися його часткове повернення або взагалі весь обсяг пального, особі, що реалізує пальне. Крім того може виникати потреба у виправленні помилок, допущених під час складання акцизної накладної форми «П», показники такої акцизної накладної підлягають коригуванню шляхом складання розрахунку коригування акцизної накладної форми «П» (ідентифікатор форми J/F1203301) та реєстрації його в Єдиному реєстрі акцизних накладних (далі – ЄРАН).

Зазначимо, що коригуються лише показники складених акцизних накладних (далі - АН), усі примірники яких зареєстровано в ЄРАН, відповідно до ст. 231 Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Розрахунок коригування акцизної накладної (далі – РК) складає особа, яка реалізує пальне та склала АН, показники якої коригуються. РК складається у такій самій кількості примірників, як і кількість примірників АН, до якої вони складаються.

 Всі РК, складені платником податку до АН форми "П", підлягають реєстрації в ЄРАН.

Зверніть увагу, що складені платником в одному примірнику РК реєструються в ЄРАН особою, що реалізує пальне, незалежно від того, чи передбачається зміна обсягів реалізованого пального.

У разі збільшення обсягів реалізованого пального або коли коригування показників не змінює обсягу реалізованого пального, примірники РК реєструються в ЄРАН в порядку, передбаченому для акцизних накладних, а саме:

 • перший примірник – особою, що реалізує пальне,
 • другий примірник – особою – отримувачем пального (після реєстрації першого примірника, особою, що реалізує пальне).

У разі зменшення обсягів реалізованого пального:

 • платник направляє особі – отримувачу пального перший та другий примірники РК;
 • особа – отримувач пального реєструє в ЄРАН перший та другий примірники РК.

Коригування помилково зазначених реквізитів особи – отримувача пального або акцизного складу, на який фізично відвантажене (отримане) пальне в АН, складеній у двох примірниках, може здійснюватись лише після реєстрації в ЄРАН другого примірника АН, в якій зазначено помилкові дані, вказаним у цій АН отримувачем пального.

Блок 1. Заголовна частина РК АН (пальне).

Назва поля

Особливості заповнення

Реєстрація в ЄРАН першого примірника особою, що реалізує пальне

Поле обов’язкове до заповнення при виконанні вимоги **

Реєстрація в ЄРАН першого примірника особою – отримувачем пального

Поле обов’язкове до заповнення при виконанні вимоги **

Коди операцій для складання в одному примірнику

1) Поле обов’язкове для заповнення.

2) Поле приймає значення від 0 до 6:

- 0 – у разі, якщо АН складається у двох примірниках;

- 1 – власне споживання чи промислова переробка;

- 2 – пальне, втрачене, зіпсоване, знищене (п. 214.7 та п. 216.3 ПКУ);

- 3 – реалізація пального суб'єкту господарювання, який не є платником;

- 4 – ввезення пального на митну територію України;

- 5 – вивезення (експорт) пального за межі митної території України;

- 6 – реалізація пального отримувачу, який не є суб'єктом господарювання.

3) Поле код операції, зазначений в РК повинен відповідати коду операції зазначеному в АН, яка коригується.

Умови оподаткування

1) Поле обов’язкове для заповнення.

2) В полі зазначаються ознаки від 0 до 4:

- 0 – оподаткування на загальних підставах;

- 1 – пальне, яке не підлягає оподаткуванню згідно з пп. 213.2.1 ПКУ;

- 2 – пальне, звільнене від оподаткування акцизним податком (п. 213.3 ПКУ);

- 3 – на умовах, встановлених п. 229.8 ПКУ;

- 4 – на умовах, встановлених пп. 229.2 – 229.7 ПКУ.

3) Поле ознака умов оподаткування в РК повинна відповідати ознаці умов оподаткування в АН, яка коригується.

Примірник

1) Поле обов’язкове для заповнення.

2) У разі, коли РК складається в одному примірнику, у полях зазначається цифри 1 (номер примірника) та 1 (кількість примірників).

3) У разі, коли РК складено у двух примірниках, зазначаються цифри 1 або 2 (номер примірника) та 2 (кількість примірників)

** - Відмітка може бути внесена лише до одного із зазначених полів.

Блок 2. Вступна частина РК АН (пальне).

Назва поля

Особливості заповнення

Розрахунок коригування:

Порядковий номер та дата його складання

1) Поле обов’язкове для заповнення.

2) Порядковий номер за однією датою повинен бути унікальним

3) Поле дата складання РК:

- не може бути меншою дати запровадження СЕАРП 01.07.2019 р.;

- не може бути меншою дати складання АН, яка коригується.

4) Порядковий номер повинен містити лише цифрове значення, і не повинен починатися з цифри 0.

до Акцизної накладної форми П: Порядковий номер та дата складання

1) Поле обов’язкове для заповнення.

2) В даному полі зазначаються номер та дата АН, показники якої коригуються.

Код виду коригування

1) В полі робиться відповідна відмітка, яка вноситься тільки до одного із вказаних у цьому блоці полів.

2) В РК робиться відмітка «Х» в одному з полів показники, яких коригується:

- 1 - код за ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб) суб’єкта господарювання – отримувача пального;

- 2 - уніфікований номер акцизного складу в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового, на який отримане пальне;

- 3 - код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;

- 4 - обсяг пального в кілограмах та літрах, приведених до температури 15° C;

- 5 - серія та/або номер податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального, реалізованого на умовах, встановлених пп. 229.2 – 229.8 ПКУ;

3) Виключення становлять п. 1 та п. 2, коли допускається внесення відмітки до двох вказаних полів одночасно.

Блок 3. Основна частина РК АН (пальне).

Дані щодо реквізитів особи, яка реалізує пальне, особи – отримувача пального, акцизних складів та / або пересувних акцизних складів РК зазначаються аналогічно даним, з АН, яка коригується.

Блок 4. Таблична частина РК АН (пальне).

Таблична частина РК містить Розділ І та Розділ ІІ

Назва колонки

Особливості заповнення

Розділ І

 

1) Розділ І заповнюється у разі, якщо платником помилково зазначені:

 • реквізити – отримувача пального та/або акцизного складу, на який відвантажене (отримане) пальне;
 • дані щодо коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД;
 • обсяги реалізованого пального.

2) Розділ І заповнюється якщо у блоці 2 Коди виду коригування зазначена відмітка коду або 1 або 2 або 3 або 4.

3) Розділ І не заповнюється, якщо у блоці 2 Коди виду коригування стоїть відмітка коду 5.

4) Колонки 1-5 обов’язкові для заповнення.

5) Колонки 4-5 повинні бути заповненні даними у числовому форматі з заокругленням до двох знаків після коми.

6) Значення колонки 5 повинно бути більшим, ніж значення колонки 4.

 

У колонці 1 розділу І зазначається порядковий номер рядка.

Важливо! В одному документі РК зазначаються:

 • операція виключно за одним кодом УКТ ЗЕД, якщо в блоці 2 Коди виду коригування стоїть відмітка по кодам 1 та/або 2, 4;
 • операції за помилковим та правильним кодами товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, якщо в блоці 2 Код виду коригування стоїть відмітка по коду 3.

 

У разі внесення змін до реквізитів СГ – отримувача пального та/або акцизного складу, на який відвантажене (отримане) пальне, якщо в блоці 2 зазначений Код виду коригування 1 та/або 2, платник заповнює рядок 1 РК у такому порядку:

- до колонок 2-3 переносяться дані з АН щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його опису;

- до колонок 4 – 5 вносить показник коригування (зменшення) обсягу реалізованого пального зі знаком (–).

При цьому зменшення обсягів пального має відповідати обсягам пального, зазначеним в АН, що зареєстрована в ЄРАН.

Після реєстрації РК в ЄРАН, що складені для виправлення помилково зазначених реквізитів СГ – отримувача пального та/або акцизного складу, на який відвантажене (отримане) пальне, платник має скласти АН з правильними реквізитами та зареєструвати її в ЄРАН.

У такому випадку дата складання нової АН має відповідати даті складання помилкової АН, що була зареєстрована в ЄРАН, а порядковий номер має відповідати поточній нумерації.

 

У разі внесення змін до коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД пального без зміни кількості пального, якщо у блоці 2 Код виду коригування зазначений код 3 платник заповнює РК у такому порядку:

- до колонок 2 – 3 рядка 1 переносяться дані з АН щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;

- до колонок 4 – 5 рядка 1 вносяться показники коригування (зменшення) обсягу реалізованого пального зі знаком (–).

При цьому зменшення обсягів має збігатися з обсягом реалізованого пального, зазначеним в АН;

- до колонок 2 – 3 рядка 2 вносяться правильні дані коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;

- до колонок 4 – 5 рядка 2 вноситься показник коригування (збільшення) обсягу реалізованого пального зі знаком (+).

У такому разі збільшення обсягу за правильним кодом товару згідно з УКТ ЗЕД має збігатися зі зменшенням обсягу за помилковим кодом товару згідно з УКТ ЗЕД.

 

У разі внесення змін до обсягу реалізованого пального, якщо у блоці 2 зазначається Код виду коригування 4, то платник заповнює РК у такому порядку:

- до колонок 2 – 3 рядка 1 та рядка 2 з АН переносяться дані щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, його опису;

- до колонок 4 – 5 рядка 1 вносяться дані із відповідним знаком (-) помилковий обсяг пального, зазначений в АН.

- до колонок 4 – 5 рядка 2 вносяться правильні показники обсягу реалізованого пального з відповідним знаком (+).

Розділ ІІ

Розділ ІІ РК заповнюється у разі, коли в АН є помилки в серії та/або номері податкового векселя, виданого до отримання або ввезення пального на умовах, встановлених пп. 229.2 – 229.8 ПКУ, а в блоці 2 зазначається Код виду коригування 5.

При цьому в РК у полі Дані зазначені в АН, які підлягають коригуванню вносяться дані серії та номеру податкового векселя, в яких допущено помилку і які зазначені в АН, що коригується.

А в полі Скориговані показники зазначаються правильні реквізити векселя.

Матеріал про алгоритм заповнення розрахунку коригування акцизної накладної форми "С" читайте за гіперпосиланям.

За матеріалами Medoc.ua

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Мари
14.08.19 09:22

А что делать если поставлена неправильная дата АН ?
Как обнулить неверно зарегистрированную АН ?

Відповісти
 • Зорро_19
14.08.19 18:08

Мари,Может, написать с минусом количество и всё?

Відповісти
 • Мари
15.08.19 17:58

Зорро_19,
Да вот провисела с минусом сутки, и ошибка пришла с причиной неправильного наложения подписи. Обычные АН принимаются и все верно проходит. Как бы и не понятно что исправлять, на горячей линии сказали не могут ответить на вопрос.

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам