Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


23.09.19
1632 0 Друкувати

Визнання контрольованою операцією операції з відступлення права вимоги та її відображення у звіті про контрольовані операції

Деякі суб’єкти господарювання у своїй діяльності укладають договір відступлення права вимоги (цесії). За цим договором первісний кредитор (нерезидент, що є пов’язаною особою з таким суб’єктом господарювання) відступає свої права, у тому числі й право грошової вимоги заборгованості боржника (резидента України).

Відповідно п.п. 14.1.255 ПКУ відступлення права вимоги - операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації.

Відповідно до статей  512  та 513 Цивільного кодексу України кредитор у зобов'язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги). Правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредитору.

Згідно із ст. 1 Закону України від 16.07.1999 р. № 996–XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"(далі - Закон № 996) господарська операція - це дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.

Відповідно до частин 1 та 5 ст. 9 Закону № 996 підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи; господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.

Підпунктом 39.2.1.7 п.п. 39.2.1 ПКУ визначено, що господарські операції, передбачені підпунктами 39.2.1.1 (крім операцій, що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні) і 39.2.1.5 цього підпункту, визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 150 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік;

обсяг таких господарських операцій платника податків з кожним контрагентом, визначений за правилами бухгалтерського обліку, перевищує 10 млн грн (за вирахуванням непрямих податків) за відповідний податковий (звітний) рік.

Відповідно до п.п. 39.2.1.4 п.п. 39.2.1 ПКУ господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків.

Згідно з п. 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 "Дохід", затвердженого наказом Мінфіну від 29.11.1999 р. № 290, дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визначається за умов, зокрема, якщо покупцеві передані ризики і вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив), є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства.

Оскільки операції з відступлення права вимоги впливають на об'єкт оподаткування податком на прибуток платника податку, то такі операції у разі одночасного дотримання суб’єктом господарювання вимог, передбачених підпунктами 39.2.1.1, 39.2.1.7, 39.2.1.9, п.п. 39.2.1 ПКУ, визнаються контрольованими. Інформація про контрольовані операцій, здійснені платником у звітному періоді, зазначається у звіті про контрольовані операції.

Порядок складання звіту про контрольовані операції (далі - Порядок) затверджено наказом Мінфіну від 18.01.2016 р. № 8. У розділі "Відомості про контрольовані операції" додатка до звіту про контрольовані операції зазначаються деталізовані відомості про всі контрольовані операції, здійснені з платником податків у звітному періоді із особою, інформація про яку зазначена у розділі "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" цього додатка. Кожна контрольована операція повинна бути ідентифікована згідно з первинними документами відповідної господарської операції.

Відповідно до п. 7 розділу IV Порядку, у графі 2 додатку до Звіту про контрольовані операції розділу "Відомості про контрольовані операції" наводиться код найменування операції відповідно до додатка 3 до цього Порядку. У разі виконання операції, код якої не визначено у додатку 3 до цього Порядку, проставляється код 036 - "інші операції, які не підпадають під коди 001 - 035".

Зважаючи, що додатком 3 до Порядку не виокремлено окремий код для договору відступлення права вимоги (цесії), такі операції відображаються за кодом "036". Інформація про такі контрольовані операції відображається у звіті про контрольовані операції за даними бухгалтерського обліку та відповідно до первинних документів щодо такої операції.

За матеріалами Офіс ВПП ДФС
Коментарі
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
115663 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно