Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


20.10.19
2282 0 Друкувати

Огляд інтернет-видань (14.10.2019 - 20.10.2019)

Щодо скорочення працівників місцевих держадміністрацій
Відповідно до частини першої статті 52 Закону України "Про Кабінет Міністрів України" постанови Кабінету Міністрів України, крім постанов, що містять інформацію з обмеженим доступом, набирають чинності з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачено самими постановами, але не раніше дня їх опублікування.  Далі..

Щодо підтвердження рівня вільного володіння державною мовою переможцем конкурсу на зайняття посади державної служби
Національне агентство України з питань державної служби надало роз'яснення, якими саме документами підтверджується рівень вільного володіння державною мовою. Агентство звертає увагу, що згідно з попередньою редакцією ст. 25 Закону про державну службу особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, зокрема, мала подавати до конкурсної комісії посвідчення щодо вільного володіння державною мовою. Далі

Мінсоцполітики не планує скорочувати управління соціального захисту в регіонах
Міністерство соціальної політики України не планує скорочувати управління соціального захисту в регіонах, але проведе аналіз функцій цих структурних підрозділів та їхнє навантаження, аби рухатися в напрямку реформ і створення якісних сервісів та послуг на місцях. Далі

Законодавством не передбачено, що підвищення посадових окладів має відбуватися з першого числа місяця
Мінсоцполітики в своєму листі від 06.09.2019 р. N 1076/0/204-19 наголосило: законодавством не передбачено, що підвищення посадових окладів має відбуватися з першого числа місяця. Лист Мінсоцполітики від 06.09.2019 р. № 1076/0/204-19. Далі

Правила етики поведінки державних службовців, відповідальність за їх порушення
Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування затверджено Наказом Національного агентства України з питань державної служби 05.08.2016 №158. Ці Правила регулюють моральні засади діяльності державних службовців та полягають у дотриманні принципів етики державної служби. Далі

Пайовий внесок для забудовників скасовують із 2020 року
В Україні скасовують пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури населеного пункту або як його ще називають — пайовий внесок. Сталося це завдяки Закону України від 20.09.2019 р. № 132-IX. Зміни запрацюють із 01.01.2020 р. Однак маємо й перехідні моменти. Далі

Фонд гарантирования вкладов озвучил инициативы по усилению ответственности банков
Фонд гарантирования вкладов разработал ряд законодательных инициатив, цель которых - вернуть средства вкладчикам 200+ и заставить акционеров, связанных с банком лиц и руководителей банков возместить нанесенный ущерб. Далее

Подписан Закон о гармонизации в области стандартизации
Президент подписал закон о гармонизации национальной системы стандартизации с международной и европейской практикой. Им вносятся изменения в ряд законодательных актов, среди которых: Кодекс Украины о недрах, Земельный, Водный, Гражданский, Хозяйственный, Уголовный кодексы Украины… Далее

Сколько акцизных накладных составлять при экспорте горючего или спирта
Специалисты ГФСУ разъяснили некоторые нюансы составления акцизных накладных при вывозе горючего/спирта этилового за пределы таможенной территории Украины. Далее

Іноземна компанія планує відкрити рахунок в банку: спочатку потрібно стати на облік у ДПС
Іноземну компанію, яка планує відкрити рахунок в банку або іншій фінустанові України та не має майнових прав на нерухомість і землю в Україні, беруть на облік у контролюючому органі за місцезнаходженням банку або іншої фінустанови. Далі

Як здійснюється видача готівки здавальникам сільгосппродукції?
Підприємства, що займаються закупівлею товарів сільськогосподарської продукції, проведення розрахунків за які не врегульовано законодавством України, видачу готівки здавальникам такої сільськогосподарської продукції здійснюють за відомостями, у яких зазначаються прізвища здавальників, їх адреси, обсяги зданої продукції і сума виплаченої готівки, що підписуються здавальником… Далі

Непогашення заборгованості бюджету з ПДВ у визначений строк є підставою для виникнення права вимоги щодо виплати пені
Норми п. 200.23 ПКУ встановлюють обов’язкове нарахування пені на суму бюджетної заборгованості, яка не виплачена у строк, визначений у ст. 200 ПКУ, безвідносно до того, чи така бюджетна заборгованість була виплачена, чи ні. Обов’язок нарахування пені лежить на органі ДФС України, який здійснює функції держави у сфері оподаткування. Далі

Корректировка финансового результата до налогообложения на сумму резерва созданного по международным стандартам финансовой отчетности
В соответствии с п. 6 ст. 121 Закона Украины от 16.07.99 г. № 996-XIV "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине" предприятия, которые в соответствии с законодательством составляют финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам, обязаны обеспечить ведение бухгалтерского учета… Далее

Электронный ключ предоставят на безвозмездной основе
В соответствии с положениями Регламента Квалифицированного поставщика электронных доверительных услуг ГНС (далее - КН ЕДП ІДД ДПС) квалифицированные сертификаты открытых ключей предоставляются исключительно в электронном виде путем их размещения на официальном информационном ресурсе КН ЕДП ІДД ДПС. Далее… http://avers3.com/65059

Имеет ли право субъект хозяйствования осуществлять торговлю алкогольными напитками, используя регистратор расчетных операций, указанный в приложении к лицензии, если такой кассовый аппарат переносится в пределах одной хозяйственной единицы (по одному адресу) на другой этаж, летнюю площадку и т.п.?
Согласно ст. 15 Закона Украины от 19.12.95 г. № 481/95-ВР "О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего" (далее - Закон № 481) розничная торговля алкогольными напитками (кроме столовых вин) или табачными изделиями может осуществляться субъектами хозяйствования всех форм собственности, в том числе их производителями, при наличии у них лицензий на розничную торговлю. Далее

В случае невыплаты начисленной зарплаты и неперечисления с нее налога применяется санкция не по ст. 127, а по ст. 126 НКУ
Официальное издание ГФС "Вісник" прокомментировало постановление Верховного Суда от 12.09.2019 г. по делу № 806/1537/16. Статья 127 НКУ устанавливает ответственность за нарушение правил начисления и уплаты налогов у источника выплаты. Далее

О признании задолженности безнадежной в целях взыскания имущества
ГНС в индивидуальной налоговой консультации от 01.10.2019 г. № 505/6/99-00-07-02-02-15/ІПК разъясняет, что в случае отсутствия у должника - юридического лица имущества для полного погашения задолженности, признание такой задолженности безнадежной согласно п.п. "є" п.п. 14.1.11 НКУ возможно при условии, что осуществленные исполнителем в соответствии с Законом Украины от 02.06.2016 г. № 1404-VIII "Об исполнительном производстве"… Далее

Налогоплательщик может защищать свои права путем недопуска должностных лиц контролирующего органа к проверке
Официальное издание ГФС "Вісник" прокомментировало постановление Верховного Суда от 04.09.2019 г. по делу № 821/3719/15-а. Из системного анализа норм НКУ следует, что проведение, в частности, выездной проверки как контрольного мероприятия предусматривает следующие этапы ее проведения: установление оснований для проведения проверки; принятие контролирующим органом решения о проведении проверки… Далее

Принят закон о создании Единой государственной электронной системы в сфере строительства
Депутаты Верховной Рады на утреннем заседании 17 октября приняли Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства" (законопроект № 1081). Далее

Включается ли в состав доходов предпринимателя сумма положительной курсовой разницы, которая перечислена на его расчетный счет в национальной валюте и возникла при продаже валютной выручки, полученной от осуществления ВЭД, на межбанковском валютном рынке?
Если валютные средства, поступающие на валютный счет физического лица предпринимателя от осуществления внешнеэкономической деятельности, связаны с предпринимательской деятельностью, то они пересчитываются в гривни по официальному курсу Национального банка Украины на дату поступления, включаются в валовой доход и отражаются в Книге учета доходов и расходов. Далее

Осуществляется ли по итогам налогового (отчетного) квартала корректировка финансового результата до налогообложения на сумму 30% стоимости товаров, работ и услуг, приобретенных у нерезидентов?
Согласно п.п. 140.5.4 НКУ финансовый результат налогового (отчетного) периода увеличивается на сумму 30% стоимости товаров, в том числе необоротных активов (кроме активов по праву пользования по договорам аренды), работ и услуг (кроме операций, указанных в п. 140.2 и п.п. 140.5.6 НКУ, и операций, признанных контролируемыми в соответствии со ст. 39 НКУ), приобретенных, в частности… Далее

Перечень строительных работ, о которых предприятие должно сообщать территориальному органу Гоструда за 30 календарных дней до их начала
Управление Гоструда в Николаевской области обращает внимание субъектов хозяйствования строительной отрасли на необходимость строгого соблюдения Минимальных требований по охране труда на временных или мобильных строительных площадках, утвержденных приказом Минсоцполитики от 23.06.2017 г. № 1050. Далее

Портативный РРО: как зарегистрировать на курьерскую службу доставки
ГНС в индивидуальной налоговой консультации от 03.10.2019 г. № 570/6/99-00-05-04-01-15/ІПК разъясняет, что в случаях доставки товара покупателю предприятие может использовать портативный РРО, который позволяет проводить расчетные операции непосредственно на месте, где реализуются товары или предоставляются услуги и осуществляются расчетные операции. Далее

Ипотечный жилищный кредит: имеет ли право налогоплательщик при реализации права на налоговую скидку подтвердить сумму уплаченных процентов мемориальным ордером банковского учреждения?
В соответствии с п. 175.1 НКУ налогоплательщик - резидент имеет право включить в налоговую скидку часть суммы процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом, предоставленным заемщику в национальной или иностранной валютах, фактически уплаченных в течение отчетного налогового года. Далее

Предприниматели, имеющие в собственности киоски, являются плательщиками земельного налога
Согласно п. 288.1 НКУ основанием для начисления арендной платы за земельный участок является договор аренды такого земельного участка. Согласно п. 2.1 раздела II Порядка размещения временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности, утвержденного приказом Минрегиона от 21.10.2011 г. № 244, основанием для размещения временного сооружения торгового, бытового, социально культурного или другого назначения для осуществления предпринимательской деятельности является паспорт привязки временного сооружения. Далее

Работнице предоставлен декретный отпуск в связи с беременностью и родами. В результате преждевременных родов родился мертвый ребенок. Как правильно оформить выход на работу?
Согласно ч. 1 ст. 25 Закона Украины от 23.09.99 г. № 1105 "Об общеобязательном государственном социальном страховании" пособие по беременности и родам предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое компенсирует потерю заработной платы (дохода) за период отпуска в связи с беременностью и родами. Далее

Гражданин имеет несколько объектов жилой недвижимости, расположенных в разных населенных пунктах. В какой контролирующий орган ему необходимо обращаться для проведения сверки данных?
Согласно п.п. 266.7.3 НКУ плательщики налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, вправе обратиться с письменным заявлением в контролирующий орган по месту жительства (регистрации) для проведения сверки данных относительно… Далее

Работница - гражданка Латвии, официально трудоустроенная в Украине, в связи с профессиональным заболеванием выехала в Латвию для получения медицинской помощи. Принимать ли больничный другого государства?
Порядок, условия выдачи и продления листков нетрудоспособности определен Инструкцией о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, утвержденной приказом Минздрава от 13.11.2001 № 455. Указанная Инструкция не предусматривает механизма обмена документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность иностранца на листок нетрудоспособности, который выдается лечебными учреждениями Украины. Далее

Какие лицензии должен получать производитель или импортер алкогольных напитков и табачных изделий в случае поставки такой продукции предприятиям оптовой, розничной торговли, другим украинским потребителям и в случае ее реализации в розницу через собственный магазин?
Производители или импортеры алкогольных напитков (кроме производства вин виноградных, вин плодово-ягодных или напитков медовых из виноматериалов исключительно собственного производства) и/или табачных изделий могут осуществлять поставку такой продукции субъектам хозяйствования оптовой и розничной торговли и другим украинским потребителям только при наличии лицензии на оптовую торговлю. Далее

Как действовать, когда работник - гражданин Украины проходил лечение за границей? Какие документы нужно предоставить для того, чтобы можно было оплатить листок нетрудоспособности?
Согласно пункту 1.12 Инструкции о порядке выдачи документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность граждан, утвержденной приказом Минздрава от 13.11.2001 г. № 455 документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность граждан Украины во время их временного пребывания за пределами государства, подлежат обмену на листок нетрудоспособности согласно решению врачебно-консультационной комиссии (ВКК) лечебно-профилактического учреждения по месту жительства или работы в случае… Далее

На предприятии произошел несчастный случай - как действовать работодателю по новому порядку?
Специалисты Управления Гоструда в Тернопольской области определили алгоритм действий при несчастном случае на предприятии (по новому порядку). Порядок расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, утвержденный постановлением КМУ от 17.04.2019 г. № 337, определяет процедуру проведения расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий на производстве, происшедших с работниками на предприятиях, в учреждениях и организациях независимо от формы собственности. Далее

Можно ли неприбыльной организации без регистрации плательщиком НДС получить бюджетное возмещение, если товары (услуги) приобретались с НДС?
ГНС в индивидуальной налоговой консультации от 02.10.2019 г. № 538/6/99-0-04-02-03-15/ІПК отвечает на вопрос неприбыльной организации, не являющейся плательщиком НДС, которая осуществляет операции по приобретению товаров с НДС: имеет ли он право получить бюджетное возмещение НДС и каков порядок получения бюджетного возмещения НДС. Далее

Как закрываются счета налогоплательщиков при проведении процедуры ликвидации банка?
Согласно п. 69.2 НКУ банки и другие финансовые учреждения обязаны направить уведомление об открытии или закрытии счета налогоплательщика - юридического лица, в том числе открытого через его обособленные подразделения, или самозанятого физического лица в контролирующий орган, в котором учитывается налогоплательщик, в день открытия / закрытия счета. Далее

Кто и как часто должен декларировать объекты повышенной опасности?
Отвечая на этот вопрос, ГУ Гоструда во Львовской области разъясняет, что субъекты хозяйствования, в собственности или пользовании которых есть хотя бы один зарегистрированный объект повышенной опасности должны разработать и составить декларацию безопасности объекта повышенной опасности. Далее

Know your client – проверка контрагентов
Сегодня в обиход входит понятие KYC (know your client), в основном его используют финансовые учреждения для понимания благонадежности клиента, что в свою очередь связано с жесткими требованиями регулятора. Далее

Новые подходы к применению законодательства при разрешении договорных споров: практика ВС
Безапелляционным является тот факт, что благодаря судебной реформе повысился авторитет Верховного Суда в глазах украинцев и бизнеса. Ее проявление можно заметить как в вовлеченности судей во время публичных дискуссий при участии гражданского общества, так и в простоте изложения судебных решений. Далее

Обжалование закупок по-новому
С принятием Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках" и в некоторые другие законодательные акты Украины относительно усовершенствования публичных закупок" (законопроект от 29.08.2019 г. № 1076, далее – Закон) участников и заказчиков торгов ожидает множество изменений. Далее

Рубрика:
Коментарі
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Директор без зарплати: що нового?...
11009 22
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі