Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


25.11.19
2294 1 Друкувати

Заповнення Звіту про контрольовані операції у випадку надання (отримання) кредиту

Який порядок заповнення граф Звіту про контрольовані операції у випадку надання (отримання) кредиту (у тому числі зміни кредитної ставки протягом звітного (податкового) року)?

Відповідно до п.п. «г» п.п. 39.2.1.4 ПКУ господарською операцією для цілей трансфертного ціноутворення є всі види операцій, договорів або домовленостей, документально підтверджених або непідтверджених, що можуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств платника податків, зокрема, фінансові операції, включаючи лізинг, участь в інвестиціях, кредитах, комісії за гарантію тощо.

Враховуючи те, що умовою для визнання операцій контрольованими є вплив таких операцій на об’єкт оподаткування податком на прибуток, то при визначенні вартісного критерію контрольованої операції враховується не сума наданих (отриманих) кредитів, а сума нарахованих процентів за такими операціями.

Форму Звіту про контрольовані операції (далі – Звіт) та Порядок складання Звіту про контрольовані операції затверджено наказом Мінфіну від 18.01.2016 р. № 8 (далі – Порядок).

Згідно з п. 5 розділу ІV Порядку у розділі «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту зазначаються деталізовані відомості про всі контрольовані операції, здійснені з платником податків у звітному періоді із особою, інформація про яку зазначена у розділі «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» цього додатку.

При цьому відображена контрольована операція повинна бути ідентифікована згідно з первинних документів відповідної господарської операції.

У випадку надання (отримання) кредиту при заповненні розд. «Відомості про контрольовані операції» додатка до Звіту (далі – Додаток) зазначається наступна інформація:

у графі 2 «Код найменування операції» – код «005» – кредит, позика;

у графі 3 «Код типу предмета операції» – код «206» – фінансова послуга (крім банківських послуг);

у графі 4 «Опис предмета операції» – опис предмета операції відповідно до первинних документів, який дає змогу його ідентифікувати, тобто – кредит;

у графі 5 «Код товару за УКТ ЗЕД» проставляється «0»;

у графі 6 «Код послуги згідно з Класифікацією зовнішньоекономічних послуг» – код послуги відповідно до Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), затвердженої наказом Держстату від 27.02.2013 р. № 69, у разі здійснення зовнішньої торгівлі послугами. В іншому разі у графі проставляється «0»;

у графах 7 «Дата контракту (договору)» та 8 «№ контракту (договору)» – інформація про контракт (договір), згідно з яким здійснювалась фінансова послуга із надання (отримання) кредиту. У разі здійснення фінансової послуги із надання (отримання) кредиту без контракту (договору) зазначаються реквізити документа, на підставі якого проводилась така фінансова послуга;

у графі 9 «Код сторони операції» – інформація про сторону операції, яка зазначена у розд. «Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях» Додатка. У разі коли такою стороною є «Кредитодавець (позикодавець)» зазначається код «109», «Кредитор» – код «110», «Позичальник» – код «111»;

у графі 10 «Код країни походження предмета операції» – код країни походження фінансової послуги із надання (отримання) кредиту згідно зі Статистичною класифікацією країн світу, затвердженою наказом Держстату від 30.12.2013 р. № 426;

графа 11 «Умови поставки (Інкотермс)» не заповнюється;

у графі 12 «Назва торговельної марки предмета операції або іншого об’єкта авторського права/інтелектуальної власності (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах)» проставляється «0»;

у графі 13 «Виробник предмета операції (за наявності у товаросупровідних та комерційних документах)» проставляється «0»;

у графах 14 та 15 «Дата здійснення операції: з/по» – дата нарахування/отримання процентів за кредитом у разі надання/отримання кредиту в залежності від того хто є стороною операції;

у графі 16 «Ціна (тариф) за одиницю виміру (без ПДВ) (у валюті контракту/договору)» – відсоткова ставка фінансової послуги із надання (отримання) кредиту в річному обчисленні;

у графі 17 «Кількість» – сума відсотків, нарахованих (сплачених) або отриманих від фінансової послуги із надання (отримання) кредиту у валюті контракту;

у графі 18 «Одиниця виміру» – код «0744» – відсоток;

у графі 19 «Код валюти» – код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління НБУ від 04.02.1998 р. № 34 (у редакції постанови Правління НБУ від 19.04.2016 р. № 269). У разі застосування гривні як валюти контракту (договору) зазначається код «980»;

у графі 20 «Загальна вартість операції (за вирахуванням непрямих податків) (грн.)» – сума відсотків за кредитом, що відображена в бухгалтерському обліку платника податку;

у графі 21 «Код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» – код відповідно до додатка 6 до Порядку;

у графі 22 «Показник рентабельності» – код відповідно до додатка 7 до Порядку, який використано платником податків у разі застосування методів, передбачених підпунктами 39.3.1.2 – 39.3.1.4 ПКУ.

У разі застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1 та 39.3.1.5 ПКУ, графа не заповнюється;

у графі 23 «Цифрове значення показника рентабельності контрольованих операцій» – цифрове значення показника рентабельності контрольованої операції (сукупності контрольованих операцій) у відсотках, зазначеного платником податку у графі 22, з точністю до другого знака після коми;

графа 24 «Інформація щодо групування контрольованих операцій у їх сукупність» заповнюється у разі групування контрольованих операцій у їх сукупність для відображення узагальненої інформації у випадках, передбачених п. 6 розд. I Порядку. У такому разі у графі проставляється цифра «1»;

у графі 25 «Сторона, що досліджується» – інформація про сторону, що досліджується відповідно до п.п. 39.3.2.7 ПКУ. У випадках, якщо платник податків обирає себе стороною, що досліджується, зазначається «1», якщо обрано особу-контрагента у контрольованих операціях, зазначається «0». У разі застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1 та 39.3.1.5 ПКУ, графа 25 не заповнюється.

У разі якщо протягом звітного (податкового) року відбувається зміна кредитної ставки за наданим (отриманим) кредитом, то показники граф у розділі «Відомості про контрольовані операції» Додатка відображаються окремими рядками за кожною кредитною ставкою із зазначенням первинного документу, на підставі якого відбулась зміна кредитної ставки.

За матеріалами Категорія 137.07 "ЗІР"
Коментарі
  • Наталья
25.11.19 14:23

Всім привіт! Це стосується тільки отриманих кредитів від нерезидента на суму більшу 10млн.? Чи всі кредити......Хто поясне..

Відповісти
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Як працюватиме заборона виїзду директора за кордон ...
4746 0
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам