Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


19.11.19
12076 20 Друкувати

Мінфін розробив зміни до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку

Міністерство фінансів України оприлюднило проєкт наказу «Про затвердження Змін до деяких методичних рекомендацій Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку». 

Проєкт наказу підготовлено з метою приведення деяких методичних рекомендацій Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку у відповідність до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та інших нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку.

Проєктом наказу пропонується внести зміни до:

 • Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 № 561;
 • Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 № 2;
 • Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку нематеріальних активів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 16.11.2009 № 1327; 
 • Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 № 635; 
 • Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.12.2011 № 1873;
 • Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку фінансових витрат, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 01.11.2010 № 1300.

► Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів буде доповнено новим абзацом:

«Ліквідаційна вартість може дорівнювати нулю, якщо підприємство не може достовірно визначити суму, яка очікується від реалізації (ліквідації) основних засобів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації).»

Уточнено, що ліквідаційна вартість приймається в сумі, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) основних засобів після закінчення строку їх корисного використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов'язаних з продажем (ліквідацією), яка визначається комісією, створеною наказом керівника підприємства, при введенні об'єкта в експлуатацію.

Виключено положення про те, що первісна (переоцінена) вартість об'єкта основних засобів може бути збільшена на суму індексації, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством.

► Змінами у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку запасів передбачено, що під час оформлення закупівельного акту при надходженні запасів від фізичних осіб, не зареєстрованих суб'єктами підприємницької діяльності, не потрібно буде зазначати місце його складання. 

Уточнено, що під час проведення інвентаризації слід керуватися «Положенням про інвентаризацію активів та зобов'язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879.

Крім того, виключено згадування про Інструкцію з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, яка втратила чинність на підставі Наказу Міністерства фінансів № 247 від 18.06.2019.

► Розширено перелік суб'єктів, на яких не поширюються Методичні рекомендації бухгалтерського обліку фінансових витрат.

Відповідно до нової редакції, Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку фінансових витрат можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім банків, бюджетних установ та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності). Ці Методичні рекомендації не поширюються на юридичних осіб, які відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визнані мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також на представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності.

► Також уточнено перелік осіб, яуі можуть застосовувати Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку спільної діяльності без створення юридичної особи. 

Ці Методичні рекомендації можуть застосовуватися підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім бюджетних установ, банків та підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності»), які провадять спільну діяльність без створення юридичної особи при відображенні операцій зі спільної діяльності у бухгалтерському обліку та розкритті відповідної інформації у фінансовій звітності.

► Новою редакцією Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства буде передбачено, що рахунки класу 9 «Витрати діяльності» ведуться всіма підприємствами з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 «Витрати за елементами». Раніше суб'єкти малого підприємництва, а також організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, могли не застосовувати рахунки класу 9.

 

Зауваження та пропозиції до проєкту наказу надавати протягом 20 днів з дня його оприлюднення на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України у письмовій та/або електронній формі за адресою:

Міністерство фінансів України, 01008, м. Київ-8, вул. Грушевського, 12/2 або 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 11; e-mail: y.shevchuk@minfin.gov.ua.

За матеріалами Міністерство фінансів України
Коментарі
 • hela
19.11.19 09:05

Интересная идея: запретить в Методрекомендациях использовать только 8й класс счетов, не внеся соответствующие изменения в Инструкцию 291

Відповісти
 • Оксана
19.11.19 09:46

В інструкції зміни ще з липня

3. Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом МФУ від 30.11.1999 р. №291.

Тепер рахунки класу 9 "Витрати діяльності" будуть вести усі підприємства з відкриттям за власним рішенням рахунків класу 8 "Витрати за елементами". З Інструкції прибрали виняток, який стосувався суб'єктів малого підприємництва, а також інших організацій, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності.

Визначено, що юрособи, які відповідно до Закону про бухоблік є мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькі товариства, підприємства, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства, а також представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності можуть застосовувати спрощений План рахунків №186.

Крім того, у класі 8 "Витрати за елементами" виключено норми, згідно з якими:

суб'єкти малого підприємництва, а також інші організації, діяльність яких не спрямована на ведення комерційної діяльності, для обліку витрат могли використовувати тільки рахунки класу 8 із списанням до дебету рахунку 23 "Виробництво" щомісячно сум в частині прямих і виробничих накладних витрат (загальновиробничих витрат) та до дебету рахунку 79 "Фінансові результати" в кінці року або щомісяця сум в частині адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат;
рахунок 85 ведеться тільки тими підприємствами й організаціями, які не застосовують рахунки класу 9 "Витрати діяльності", та сальдо на ньому закривається в кінці року або щомісяця в кореспонденції з дебетом рахунку 79 "Фінансові результати".

Відповісти
 • Оксана
19.11.19 09:50

Раніше застосовувала тільки рахунки класу 8, було все зрозуміло всі витрати розносились по відповідним рахункам. Звітність статистичну зручно заповнювати. Тепер зобов'язали ще на 9 клас перекидать витрати. А навіщо? Я єдинник, мені ті 9-ті рахунки не потрібні, 23 рахунок теж не потрібен. Тепер не розумію як відносити витрати на 90-ті рахунки та на 23?  

Відповісти
 • Ігор
19.11.19 10:26

Маркарової відомо, що місце складання вже не обов'язковий реквізит?

Відповісти
 • Галина
19.11.19 12:02

Ігор, а можно по сути? Пож! Забудьте уже папередников! Живем дальше!

Відповісти
 • (((
19.11.19 11:52

Ігор, ваши бесконечные обзываловки очень уж надоели. Детский сад какой-то!

Відповісти
 • Ігор
19.11.19 14:48

(((, так, знаю, мені соромно. Однак перед очима постійно приклади колишніх старих вихованців "щасливого", "правильного" минулого - нічого з собою зробити не можу:
Чекаємо вас на корпоративах, – Тимошенко гостро відповіла Зеленськомуhttps://24tv.ua/chekayemo_vas_na_korporativah__timoshenko_gostro_vidpovila_zelenskomu_n1236101

Відповісти
 • Нона
19.11.19 13:37

Доброго дня! Підкажіть, будьласка
 У нас маленька фірма, в 2013 році в офіс ми купили кавоварку за 4100 грн, на тепер вона повністю замортизована, ліквідаційна вартість = 0. Вона нещодавно зламалась, ремонтувати нема сенсу, то ми купили нову. Чи обов'язко списувати стару, чи нехай вісить. Бо щось не можу придумати що робити з ПДВ(при закупівлі 683 грн)  на яку суму, (1-С вісімка не хоче) і як виписати на себе податкову??

Відповісти
 • Алла
19.11.19 16:14

Нона, У меня таких ОЗ уже целый список. Жду когда у законотворцев проснется здравый смысл, чтобы можно было без проблем списатью А пока все висит в учете

Відповісти
 • El
20.11.19 12:03

Алла, подкажите что мешает вам списать полностью самортизированное оновное средство?

Відповісти
 • Нона
19.11.19 16:38

Алла, спасибо, 

Відповісти
 • Оксана
19.11.19 15:09

Нона, хай висить, нічого страшного

Відповісти
 • Нона
19.11.19 15:18

Оксана, Щиро дякую

Відповісти
 • Елена
19.11.19 14:01

А в минфине разробатывали бывшие КВНщики?т Смеяться до слез будем?

Відповісти
 • РК
19.11.19 15:08

взагалі-то це Метод РЕКОМЕНДАЦІЇ   Де обовязковість застосування?

Відповісти
 • 111
19.11.19 17:47

Чи є в Україні такий ВУЗ в якому на бухфакультеті навчили бухобліку від А до Я (в Бухгалтерській програмі), а то після ВУЗу прийшла працювати дівчина і нічого не вміє.На питання що вчили відповіла-малювали самольотики (я зрозуміла що це бухпроводки),а про бухгалтерію в компютері сказала,що викладачі казали що такі є але не вчили бо самі не вміють.І як подивилася на мої журнали ордера які я роблю а екселівських таблицях так поїхала в Польщу на заробітки,і сказала що не буде бухгалтером працювати , без відпустки і вихідних? Думаєте що в міністерстві є компетентні ,в податкові бачили щоб хтось з перевіряючих знав облік?

Відповісти
 • Руслан
19.11.19 18:41

Чудне питання. Але точна відповідь: не існує.
Так,як і не існує єдиної облікової системи в Україні. Кожен обирає те, на що хвата глузду чи грошей. Хтось 1С, хтось Акцент, а інші ЕКСЕЛЬ.
АЛЕ, скупейдярські підприємства ниють та шукають ВНЗ, а нормальні відправляють на місячні курси. Ось і рішення и відповідь.

Відповісти
 • Проа
19.11.19 18:51

У статті Бух911 поплутав назви і номери методрекомендацій. А так, то не варто накручувати себе - це тільки рекомендації

Відповісти
 • Адмін
19.11.19 22:40

Проа, Мінфін поплутав https://mof.gov.ua/storage/files/1255_1139328960.pdf 

Відповісти
 • Шурик
19.11.19 21:25

Международне стандаты, без кредитов иногда в минус как в США, рекомендации невозможного. И требования неможлывого.
В США ФОП может в расход поставить оплату за квартиру, телефон, еду, а тута НЕ ХРЕНА. Даже налоги уплаченные и то не все. Более того государство крадёт уже уплаченные, как это с ВС для ФОП было за 2018 год.
Хреново когда мозги растут медленнее соображалки, там уже бы был. Там тоже не рай, но это нечто без названия.

Відповісти
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
78873 147
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі