Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


16.12.19
9359 32 Друкувати

Держпраці запитали, як виплатити зарплату без копійок

Щодо виплати зарплати без дрібних копійок готівкою Держпраці зазначила, що надання таких роз’яснень не належить до її повноважень.

Але контролери нагадали:

 • заробітну плату потрібно виплачувати працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим з профспілкою чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів — представниками, обраними і уповноваженими трудовим колективом). Виплату проводьте не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 к. дн., та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюєте виплату (ст. 115 Кодексу законів про працю; КЗпП);
 • при звільненні працівника виплату всіх сум, що належать йому від підприємства, проводьте в день звільнення. Якщо працівник в день звільнення не працював, то зазначені суми виплачуйте не пізніше наступного дня після пред’явлення звільненим працівником вимоги про розрахунок. Про нараховані належні суми повідомляйте працівника письмово перед їх виплатою (ст. 116 КЗпП);
 • за виплату заробітної плати не в повному обсязі юрособи та ФОП, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (ст. 265 КЗпП).

Лист Держпраці від 26.11.2019 р. № 8971/4/4.1-дп-19.

З даного питання рекомендуємо Вам прочитати статтю головного редактора газети "Оплата праці": Виплачуємо зарплату «до копійки» без дрібних монет

За матеріалами Головбух
Коментарі
 • Юра Г.
16.12.19 06:05

Ответ очень понравился. Пусть за последствия отвечают, те, кто эту чушь принимают и объясняют. Респект также НБУ который обязал банки в документах писать копейки, а выдачу давать, исходя из номинала. БОЛЬШОЕ ФУ аудиторам и еже с ними, что пытались бухгалтерам сделать взрыв мозга.

Відповісти
 • 1
16.12.19 13:58

Юра Г., подскажите можно ли поступать так: например к выплате 1,83 грн. Вносим в кассу 1,90 грн. Выдаем на руки 1,80 грн., но по кассовому ордеру пишем 1,83 грн. Остаток в кассе 0,07 грн. списываем кассовым ордером с причиной "округление до 10 коп." на основании общего Приказа директора о проведении округления при выдаче из кассы. 

Відповісти
 • Юра Г.
16.12.19 18:02

1, где-то так, но я бы оставил в кассе по факту - 10 копеек, а по документам 7 копеек. И так до инвентаризации. При инвентаризации либо оприходовал либо списал разницу, которая возникла при выплате монетами существующего номинала. 

Відповісти
 • Тамара
16.12.19 09:26

Некоторые аудиторы рекомендуют писать работникам заявление о том, чтобы копейки зарплаты переносить на следующий месяц. Это тоже, получается, не подходит? Так как, не выплата в полном объеме.

Відповісти
 • Елена
16.12.19 10:18

Тамара, за нарушение КЗОТа ответственность несет работодатель и никакие заявления работников не помогут. Как мне обьясняли прокуроры, КЗОТ относится к определенному виду Законом (они применяли еще красивенькое слово). которые подлежат исполнению вне зависимости от желания человека (хоть работодателя, хоть работника) Положено и ВСЕ. .Выполняйте.

Відповісти
 • Татиана
16.12.19 09:33

А  где ответ? Тут только "контролёры напомнили". И как же всё таки
выплачивать зар/плату в полном объёме?

Відповісти
 • Мария
16.12.19 09:43

Округляю до ближайших 10 копеек. Н-р: к выплате 1873,73 грн. Получаю по банку 1873,80 грн. Провожу в учете 1873,73 грн. за тот месяц за который положена к выплате данная сумма, а 7 копеек выплачиваю за следующий месяц. Но, не забываю уплатить налоги с 7 копеек. (Беру все такие "излишние суммы", накручиваю на них 22% и соответственно вычисляю 1,5 0 18%. )
Другого выхода пока для себя не вижу.

Відповісти
 • Татиана
16.12.19 10:14

Мария, 7 коп. выплачиваете в следующем месяце, а как Вы выплачиваете 3 коп. в этом месяце?

Відповісти
 • Мария
16.12.19 10:15

Татиана, ну почему же в следующем? Нет, выплачиваю в этом же, как аванс за следующий.

Відповісти
 • Мария
16.12.19 10:16

Получила же 1873,80 вот их и выплачиваю. За октябрь ЗП, и аванс за ноябрь в размере 7 копеек.

Відповісти
 • Татьяна
16.12.19 11:35

Мария, а потом как? делаете наказы(розпорядження) на удержание из з-пл этих 7 копеек? 
читаем письмо далее:
"Частиною другою статті 127 КЗпП України визначено, що відрахування із заробітної плати працівників для покриття їх заборгованості підприємству, установі і організації, де вони працюють, можуть провадитись за наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу для повернення авансу, виданого в рахунок заробітної плати; для повернення сум, зайво виплачених внаслідок лічильних помилок; для погашення невитраченого і своєчасно не поверненого авансу, виданого на службове відрядження або переведення до іншої місцевості; на господарські потреби, якщо працівник не оспорює підстав і розміру відрахування. У цих випадках власник або уповноважений ним орган вправі видати наказ (розпорядження) про відрахування не пізніше одного місяця з дня закінчення строку, встановленого для повернення авансу, погашення заборгованості або з дня виплати неправильно обчисленої суми."

Відповісти
 • Татиана
16.12.19 10:37

Мария, ну в принципе, интересный вариант! Вы нашли один из
способов. Т.е. я правильно понимаю: например, выплатили зарплату 05 числа  декабря  - 3 коп. за ноябрь и 07 коп. авансом уже за декабрь? Только, опять же, нужно играться с этими копейками. Но зато в полном объёме выплачена своевременно зарплата. Вот перенос этих копеек на следующий месяц, который
другие советуют, меня немного настораживает, для меня это как недоплата.

Відповісти
 • Татьяна
16.12.19 10:02

Вы делаете это вручную? У меня 1С при сумме к выплате 1873,73 грн. сумму в ведомости ставит 1873,70 грн., а 0,03 грн. оставляет на следующий месяц. К тому же, если после аванса осталось 0,07 грн., а по окончательной выплате - 0,04 грн., то переносит 0,11 грн. на следующий месяц. Насколько это безопасно? Кто как делает, поделитесь, пожалуйста!

Відповісти
 • Каламбур
16.12.19 10:52

Татьяна, вот об этих 3-х копейках письмо и написано.
Это и есть выплата ЗП не в полном объёме.

Відповісти
 • Мария
16.12.19 10:13

Татьяна, ну как в ручную. Не совсем. Ведомость составляю на 1873,80. В ней расписываются. А в программе делаю 2 ведомости. На 1873,73 грн, н-р за октябрь и на 0,07 грн. за ноябрь. Да, поморочиться надо. Но штраф за не полную выдачу, как то не хочется.

Відповісти
 • Татьяна
16.12.19 10:26

Мария, понятно. Спасибо за идею!

Відповісти
 • Мария
16.12.19 10:32

Татьяна 

Відповісти
 • Сергей
16.12.19 10:40

А если округлять зарплату при начислении до гривны?

Відповісти
 • Ольга
16.12.19 11:14

В условиях этого примера  я так поступаю:  прибавляю 0,10грн к начислениям и веду расчет   2327,61 +0,10 -  418,99 (НДФЛ18%) - 34,92 (воен.сбор) = 1873,80грн. Кто подскажет в моих действиях есть нарушения??????

Відповісти
 • Мария
16.12.19 11:47

Ольга, а доначисления на каком основании?
Премия, компенсация. У Вас же есть штатное расписание, там оклад 2327,61 грн (из условий примера), на каком основании вы начисляете на 10 коп. больше?
Я для себя и и решила, что морочиться с приказами на премию, доплатами смешно на 10 копеек. 
Потому и начисляю. Еще раз для примера. Оклад у сотрудника 4506 грн. Начисляю ему за ноябрь 2019 года 4506 грн., налоги - 67,59 - ВС, 811,08-НДФЛ. Итого на руки ему 3627,33. Допустим был выплачен аванс - 1500,00 грн. Итого на руки сотруднику надо выплатить 2127,33 грн. Плачу налоги, учитывая эти присловутые 0,07 грн. выплаченные. 
Получаю в банке 2127,40 грн. Ведомость делаю на эту же сумму. В программе провожу 2-мя ведомостями. на 2127,33 грн. за ноябрь, и 0,07 грн. за декабрь. Доначислений ЗП нет, в соответствии со штатным. Ну выплатила аванс, так кто запретит?
Ну как то так.

Відповісти
 • Ольга
16.12.19 11:56

Мария, спасибо за ответ. Конечно, бред с этими копейками.... полнейший бред.

Відповісти
 • Ольга
16.12.19 11:15

И конечно же налоги плачу с учетом этих доначислений 0,1 грн

Відповісти
 • Ирина
16.12.19 12:04

У меня вариант для маленьких (мало работников и нет 1С): если начисление кратно 20.00грн, то сумма к выдаче всегда кратна 0,10грн. Соответственно издали разовый приказ " в связи с выводом из оборота 1,2 и 5коп." доначислять з/п до суммы кратной 20,00грн. Иногда это 1грн, а иногда и 19грн. Но в среднем небольшой перерасход ФОТ.

Відповісти
 • Бух-бух
17.12.19 15:08

Ирина, тоже "нарисовала"  приказ на доначисления,,,  Директор посмеялся, но согласился и подписал

Відповісти
 • ira
16.12.19 15:32

Не срабатывает ваша формула при наличии социальной льготы. Жалко.

Відповісти
 • Алена
16.12.19 13:48

Ирина, а если отпускные или больничный?

Відповісти
 • Нина
16.12.19 14:25

Есть зарплатний проект в банке и перечисляете с копейками.а получает сколько надо.

Відповісти
 • Наталья
16.12.19 15:40

Нина, так это если сотрудник согласится получать з/п на банковскую карту. Есть же такие, кто категорически отказывается от этого. И заставить законными способами его нельзя.

Відповісти
 • 555
17.12.19 13:22

Наталья, больше 12 лет у нас нет кассы на предприятии, нет даже чековой книжки, при приеме на работу сразу предупреждаем, и голова не болит, копейки сюда, копейки туда - заняться больше нечем бухгалтерии

Відповісти
 • Елена
16.12.19 16:03

Наталья, как вариант -часть зарплаты без копеек выдавать через кассу. копейки перечислять на карту. добавляется работы.но снимается головная боль с копейками. но надо уговорить сотр получить карту. и пусть копейки болтаются там. как правило не снимается сумма за обслуживание если нет снятия денег

Відповісти
 • Татиана
16.12.19 17:07

Елена, сотрудники не потому не хотят зарплату на карту, чтобы сразу готівку иметь, а потому что именно карту не хотят.

Відповісти
 • Сергій
16.12.19 15:06

Чушота.

Відповісти
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
105887 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно