Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


26.12.19
6226 0 Друкувати

Організація та проведення медичних оглядів

Відповідно до ст. 159 Кодексу законів про працю України, працівники повинні виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці, зокрема проходити в установленому порядку медичні огляди.

Види медоглядів:

- попередній - проводиться перед прийняттям на роботу;

- періодичний - для працівників протягом трудової діяльності;

- позачерговий - проводиться під час трудової діяльності  з ініціативи працівника або роботодавця, але за наявності підстав.

Роботодавець повинен забезпечити фінансування та організацію попереднього та періодичних медоглядів для певних категорій працівників,відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону праці» (далі – Закон).

Водночас, законодавством не передбачене обов’язкове проходження медогляду всіма працівниками підприємств, установ та організацій

Окрім загальних положень, що є в Законі, існує ряд нормативних документів, які регламентують порядок організації медоглядів, види робіт, небезпечні та шкідливі фактори для обов’язкового проходження медоглядів із зазначенням періодичності та переліку медичних фахівців, які беруть участь у медичному огляді.

Базовим таким документом є наказ МОЗ України від 21.05.2007 р. № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» (далі – Порядку № 246).

Категорії працівників,що підлягають обов’язковому медогляду:

- зайняті на важких роботах;

- на роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці;

- робота, де є потреба у професійному доборі;

- особи віком до 21 року (незалежно від професії та виду діяльності).

Медичні огляди для працівників, які зайняті на важких роботах і роботах зі шкідливими чи небезпечними умовами праці, проводяться відповідно до Переліку шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу, при роботі з якими обов’язкові попередній (періодичні) медичний огляд працівників, наведеному в додатку 4 до Порядку №246, де вказано  безпосередньо сам фактор небезпеки, періодичність оглядів, фах лікарів, які мають брати в них участь, лабораторні дослідження, що повинні бути проведені, а також спеціальні медичні протипоказання (на доповнення до загальних медичних протипоказань).

До шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу належать:

- хімічні речовини, їх сполуки та елементи (неорганічного та органічного походження);

- складні хімічні суміші, композиції, хімічні речовини визначеного призначення (барвники і пігменти органічні, пестициди, синтетичні мийні засоби, синтетичні полімерні матеріали: смоли, лаки, клей, пластмаси, мастилоохолоджувальні рідини, герметики, фарби, емалі; добрива; фармакологічні засоби);

- промислові аерозолі переважно фіброгенного та змішаного типу дії (азбест, цемент, скловолокно, вуглецевий пил);

- біологічні фактори (білково- вітамінні концентрати, комбікорми, ферментні препарати, біостимулятори, інфікований матеріал і матеріал, що заражений паразитами, збудники інфекційних захворювань);

- фізичні фактори;

- фізичне перевантаження та перенапруження окремих органів і систем та інші фактори трудового процесу (підняття та ручне переміщення вантажу, зорово-напружені роботи (з оптичними приладами, спостереження за екраном).

У додатку 5 до Порядку №246 зазначається перелік робіт, для виконання яких є обов’язковим попередній (періодичні) медичний огляд працівників, періодичність оглядів, участь лікарів, лабораторні дослідження та медичні протипоказання.

До таких робіт належать:

- робота на висоті, верхолазні роботи і роботи, пов’язані з підійманням на висоту, а також з обслуговування підіймальних механізмів;

- праця електротехнічного персоналу, що виконує роботи з оперативного обслуговування і ремонту діючих електроустановок напругою 127 В і вище змінного струму та 110 В постійного струму, а також монтажні й налагоджувальні роботи, дослідження та вимірювання у цих електроустановках;

- роботи у лісовій охороні, по валу, сплаву, транспортуванню та первинній обробці лісу;

- роботи у нафтовій і газовій промисловості та при морському бурінні;

- усі види підземних робіт;

- робота на гідрометеорологічних станціях, спорудженнях зв’язку;

- геологорозвідувальні, топографічні, будівельні роботи;

- роботи, що пов’язані з обслуговуванням ємностей під тиском;

- праця машиністів (кочегарів), операторів котельних, працівників служби газнагляду;

- роботи, що пов’язані з застосуванням вибухових речовин, роботи у вибухово- і пожежонебезпечних виробництвах;

- роботи у військовій охороні, службах спецзв’язку, апараті інкасації, банківських структурах, інших закладах та службах, яким дозволено носити вогнепальну зброю та застосовувати її;

- роботи у газорятувальній службі, добровільних газорятувальних дружинах, військових частинах і загонах із попередження виникнення та ліквідації відкритих газових і нафтових фонтанів, військових гірничих, гірничорятувальних служб міністерств та закладів, у пожежній охороні.

- аварійно- рятувальні служби (роботи) з ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру;

- роботи на механічному обладнанні (токарних, фрезерних та інших станках, штампувальних пресах тощо).

Встановлення контингенту працівників, які проходять обов’язкові медичні огляди, здійснюється роботодавцем разом з представниками Управління Держпраці та членами профспілки. У разі зміни технологічного процесу, введення нових підприємств, технологій, робочих місць і професій  роботодавець  зобов’язаний проінформувати про це Управління Держпраці в кінці звітного року. На підставі цієї інформації коло працівників коригується щорічно.

З метою визначення категорій працівників, які підлягають періодичному медичному огляду в 2020 році, роботодавець має надати до територіального Управління Держпраці заяву, до якої варто додати копії протоколів лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях, та штатний розпис.

За матеріалами ГУ Держпраці у Черкаській області
Коментарі
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
80451 147
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі