Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


26.12.19
25807 13 Друкувати

Зміни у поданні статзвітності на 2020 рік

Держстат інформує про зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2020 рік:

- змінено термін/періодичність подання форм державних статистичних спостережень;

- змінено індекс форм державних статистичних спостережень;

- відмінено форми державних статистичних спостережень;

- зміни у проведенні періодичних форм державних статистичних спостережень.

Зміни у поданні форм державних статистичних спостережень до органів державної статистики на 2020 рік

№ п/п

Найменування форми, дата та номер наказу щодо її затвердження

Індекс форми

Періодичність

Строк подання

змінено періодичність подання:

1.

Обстеження ділової активності промислового підприємства (21.05.2019 №163)

2К-П

місячна

не пізніше 10 числа звітного місяця

2.

Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами (28.05.2019 №174)

1-Б

річна

не пізніше 9 лютого

змінено строк подання:

1.

Звіт про виконання будівельних робіт (21.06.2019 №224)

1-кб

місячна

не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним

2.

Звіт підприємства з іноземними інвестиціями (13.06.2019 №206)

10-зез

квартальна

не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

3.

Звіт підприємства про іноземні інвестиції за кордон (13.06.2019 №206)

13-зез

квартальна

не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним періодом

змінено індекс форм державних статистичних спостережень:

1.

Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам (02.07.2019 №230)

1-газ

піврічна

не пізніше 01 березня, не пізніше 01 вересня

2.

Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам (02.07.2019 №230)

1-електро-енергія

піврічна

не пізніше 01 березня, не пізніше 01 вересня

скасовано подання форм державних статистичних спостережень:

1.

Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію (10.06.2019 №205)

11-ОЗ

річна

не пізніше 28 лютого після звітного року

2.

Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизацію активів (10.06.2019 №205)

2-інвестиції

річна

не пізніше 28 лютого

3.

Середні ціни (тарифи) та індивідуальні індекси цін (тарифів) на споживчі товари (послуги) (04.07.2019 № 233)

1-ціни (спожив)

місячна

26 числа звітного місяця, 30 числа звітного місяця

4.

Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році (21.10.2019 №348 )

7-тнв

річна

не пізніше 28 лютого

5.

Звіт про надання населенню субсидій (21.10.2019 № 349)

1-субсидії

місячна

не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом

запроваджено  подання форм державних статистичних спостережень:

1.

Звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні інвестиції (10.06.2019 № 205)

2-ОЗ ІНВ

річна

не пізніше 28 лютого

2.

Звіт про використання інструментів електронної демократії органами державної влади та місцевого самоврядування (22.07.2019 № 254)

1-ЕД

річна

не пізніше 31 березня

унесено зміни до форм державних статистичних спостережень, крім вищезазначених:

1.

Звіт із праці (31.07.2019 № 259)

1-ПВ

квартальна

не пізніше 7-го числа місяця, наступного за звітним періодом

2.

Звіт про виконання державного замовлення (14.06.2019 № 209)

1-держза-мовлення

квартальна

не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним періодом

3.

Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг (22.07.2019 № 255)

1-заборго-ваність (ЖКГ)

місячна

не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним періодом

4.

Звіт про обсяги реалізованих послуг (13.06.2019 № 208) 

1-послуги

квартальна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

5.

Звіт про капітальні інвестиції (10.06.2019 № 205)

2-інвестиції

квартальна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом

6.

Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами (10.05.2019 №148)

24

річна

не пізніше 20 січня

7.

Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)  сільського господарства  (07.08.2019 № 268)

2-ферм

річна

не пізніше 28 лютого

8.

Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства (10.05.2019 № 151)

13-заг

квартальна

не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним періодом

9.

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (10.05.2019 № 151)

21-заг

місячна

не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним періодом (крім січня)

10.

Звіт про реалізацію продукції сільського господарства (10.05.2019 № 151)

21-заг

річна

не пізніше 20 січня

11.

Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції (31.05.2019 № 182)

1П-НПП

річна

не пізніше 28 лютого

12.

Звіт про виробництво промислової продукції за видами (31.05.2019 № 180)

1-П

місячна

не пізніше 4 числа місяця, наступного за звітним

13.

Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості (31.05.2019 № 178)

1-ПЕ

місячна

не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним

14.

Звіт про роботу автотранспорту (14.06.2019 № 215)

2-тр

річна

не пізніше 28 лютого

15.

Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом (21.06.2019 № 223)

51-авто

місячна

не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним

16.

Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті (14.06.2019 № 216)

51-пас

2 рази на рік

не пізніше 25 травня, не пізніше 25 листопада

17.

Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі (14.06.2019 № 216)

51-вант

2 рази на рік

не пізніше 25 квітня, не пізніше 25 жовтня

18.

Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення (14.06.2019 № 214)

31-авто

квартальна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом 

19.

Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом (14.06.2019 № 212)

31-вод

квартальна

не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним періодом

20.

Звіт про роботу підприємства водного транспорту (14.06.2019 № 213)

51-вод

місячна

не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним

21.

Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства (14.06.2019 № 211)

51-ца

місячна

не пізніше 6 числа місяця, наступного за звітним

22.

Звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами (13.06.2019 №207)

12-труб

місячна

не пізніше 12 числа місяця, наступного за звітним

23.

Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв'язку (22.01.2019 № 23)

14-зв’язок

квартальна

не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом

проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:

1.

Звіт про умови праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (26.06.2017 № 150)

1-ПВ (умови праці)

один раз на два роки

не пізніше 28 лютого

2.

Звіт про наявність сільськогосподарської техніки в сільськогосподарських підприємствах (21.08.2018 № 173)

10-мех

один раз на  два роки

не пізніше 28 лютого

3.

Обстеження інноваційної діяльності промислового підприємства за 20__ рік (10.11.2015 № 319 (зі змінами))

1-інновація

один раз на два роки

не пізніше 28 лютого

не проводяться державні статистичні спостереження за такими періодичними формами:

1.

Звіт про витрати на утримання робочої сили (07.08.2014 № 227)

1-РС

один раз на чотири роки

не пізніше 7 квітня

2.

Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2016 - 2018 років (10.07.2018 № 144)

ІНН

один раз на два роки

не пізніше 10 березня

 

За матеріалами Держстат

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Елена
26.12.19 00:44

Про ОЗ сначала обрадовали, потом опять Не порадовали. 

Відповісти
 • Ганна
26.12.19 07:30

Завжди пам'ятаю "Службовий роман".  
Цікаво, статистика у всіх така НАУКА.

Відповісти
 • Шурик
27.12.19 13:15

Ганна,
Премьер-министр Великобритании лет 130 назад сказал - "Есть ложь, есть наглая ложь и есть статистика". Статистика самый наинаглейший обман, которым правители прикрываются.

Відповісти
 • Светлана
26.12.19 08:10

 Я тоже думала,что меньше будет отчетов,но оказалось те же яйца,только в профиль.

Відповісти
 • Людмила
26.12.19 08:39

Я еще понимаю при СССР была статистика, формы собственности были только государственные,15 республик. Нужно было контролировать где какая продукция. Видеть показатели в разрезе республик. Но сейчас это зачем. Все, что нужно мы подаем в налоговую. Прям в разрезе продукции, что видно из наших налоговых накладных.При этом тетки из статистики такие важные начальницы, которые сидят тяжким камнем  на шеях налогоплательщиков, лучше б за эти деньги медицину сделали бесплатной.

Відповісти
 • Шурик
27.12.19 13:08

Людмила,
УССР как было так и осталась. По президентам пройдитесь - все деятели КПСС. Даже отец Парашенка дружил с Брежневым, а вони то сколько с мовой-вирой было. Его кум генпрокурор из комсомольских вожаков. Вот и законы все от КПСС. В Конституции всё кругом народное, в законах всё правителей. Всё как в СССР, включая и геноцид сейчас идущий.

Відповісти
 • **
26.12.19 09:59

Админ, в заголовке букву "т" пропустили - статзвіності

Відповісти
 • Ніна
26.12.19 10:26

Пишуть "на 2020 рік". За 2019  нові форми?

Відповісти
 • Ната
26.12.19 10:35

четвертий розділ "скасовано" хотілося побачити набагато більшим, а не з 5 пунктів

Відповісти
 • а у нас
27.12.19 15:05

а мене цікавить, звіт з праці місячний і квартальний 8 січня подавати чи є вже інформація щодо переносу строків?

Відповісти
 • Венеція
27.12.19 15:42

Цікаво,в інших країнах є звіти в Статистику? Хто знає?

Відповісти
 • Заур
10.01.20 13:59

Подскажите, форма 1-АП в 2020 сдается?

Відповісти
 • Андрей
15.01.20 14:53

Заур, Наказ ДССУ від 09.01.2020 №37

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам