Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


15.04.21
1675 0 Друкувати

Помер керівник ОСББ. Як призначити нового голову

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі –ОСББ, об’єднання) - є юридичною особою, яка створена власниками квартир та/або нежитлових приміщень багатоквартирного будинку для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання спільного майна (ст. 1 Закону України від 29.11.2001 р.№№ 2866-III«Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», далі – Закон про ОСББ).

Відповідно до ст. 65 Господарського кодексу України, управління підприємством здійснюється відповідно до його установчих документів.

Таким документом для ОСББ є статут. Саме в ньому визначаються повноваження керівника.

У відповідності до ст. 7 Закону про ОСББ статут об’єднання складається  відповідно до типового статуту, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує  формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.

У статуті має бути визначено про статутні органи об’єднання, їхні повноваження та порядок формування. Статут може містити також інші положення, що є істотними для діяльності об’єднання та не суперечать вимогам законодавства.

Згідно із ст. 10 Закону про ОСББ, вищим органом є загальні збори. До виключної компетенції  загальних зборів відноситься: затвердження статуту; обрання членів правління тощо.

Для керівництва поточною діяльністю об’єднання обирається правління, яке є виконавчим органом об’єднання і підзвітне загальним зборам.

Правління має право приймати рішення з питань діяльності об’єднання, визначених статутом.

Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та строки обрання встановлюються загальними зборами.

Певний алгоритм щодо обрання керівника ОСББ дає  Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 27.08.2003 р. № 141«Про затвердження типового статуту ОСББ та типового договору відносин власників житлових і нежитлових приміщень»: згідно п. 16 Типового статуту правління зі свого складу обирає голову правління.

Порядок обрання та відкликання членів правління, їх кількісний склад та строки обрання встановлюються загальними зборами. Загальні збори своїм рішенням вправі в будь-який час припинити повноваження правління чи окремих його членів.У разі смерті члена правління, визнання його померлим, безвісно відсутнім або недієздатним повноваження такого члена правління припиняються (п. 13 Типового статуту).

Таким чином процедура призначення голови правління об’єднання визначається передусім у статуті ОСББ.

До трудової книжки померлого керівника вноситься запис з урахуванням вимог п. 4.3 Інструкції  № 58 у розділі «Відомості про роботу» і дати запису у графі 3 записується: «Роботу припинено у зв’язку зі смертю», у графі 4  зазначаються дата і номер наказу (розпорядження). Цей запис засвідчується у встановленому порядку.

Трудова книжка померлого працівника видається на руки його найближчим родичам під розписку або надсилається поштою на їх вимогу.

За матеріалами ГУ Держпрацi в Одеськiй областi
Коментарі
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
51490 202
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно