Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


23.09.21
3541 1 Друкувати

Проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу у зв’язку з набуттям/відчуженням частки у статутному капіталі ТОВ/ТДВ

Ст. 21 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» закріплює такі норми.

♦ Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі товариства оплатно або безоплатно іншим учасникам товариства або третім особам.

♦ Статутом товариства може бути встановлено, що відчуження частки (частини частки) та надання її в заставу допускається лише за згодою інших учасників.

Відповідне положення може бути внесене до статуту або виключене з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

♦ Учасник товариства має право відчужити свою частку (частину частки) у статутному капіталі лише в тій частині, в якій вона є оплаченою.

Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» (далі – Закон про реєстрацію) у ч. 5 ст. 17 встановлює, що для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у зв’язку із набуттям/відчуження частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю подається:

► заява про державну реєстрацію змін Форми 2 – відповідно до наказу МЮУ від 18.11.2016 № 3268/5 (зі змінами);

► документ про сплату адміністративного збору (у розмірі 0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб + добуток 0,01 прожиткового мінімуму для працездатних осіб на кількість осіб, яким має надсилатися виписка відповідно до вимог ч.4 ст.25 Закону про реєстрацію);

► акт приймання-передачі частки (частини частки), справжність підписів на якому засвідчується нотаріально з обов’язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів.

Форми посвідчувальних написів визначено додатком 25 до Правил ведення нотаріального діловодства, затверджених наказом Міністерства юстиції України 22.12.2010  № 3253/5 (зі змінами).

Подані документи повинні відповідати ст. 15 Закону про реєстрації, а також Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю».

Заявником може бути особа, яка набула частку (частину частки) у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, особа, яка відчужила (передала) її, або уповноважена ними особа (відповідно до вимог ч. 2 ст. 14 Закону про реєстрацію).

Ст. 6 Закону про реєстрацію у ч. 6 встановлює, що під час проведення такої реєстрації державний реєстратор здійснює перевірку цивільної правоздатності та дієздатності юридичних осіб, перевіряє повноваження представника фізичної або юридичної особи.

Обсяг цивільної правоздатності та дієздатності визначається, а повноваження представника перевіряються щодо засновника (учасника), якому належить частка у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) відповідної юридичної особи, та щодо особи, яка набуває таку частку.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності фізичної особи - громадянина України здійснюється шляхом отримання відомостей про таку особу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян.

Перевірка правоздатності та дієздатності фізичної особи - іноземця або особи без громадянства здійснюється на підставі документа, що встановлює його особу і є підставою для перебування в Україні.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи, зареєстрованої відповідно до законодавства України, здійснюється шляхом отримання з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань відомостей про таку особу, у тому числі її установчі документи, та перевірки відповідності реєстраційної дії, яка вчиняється, обсягу її цивільної правоздатності та дієздатності.

Перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи - нерезидента здійснюється на підставі витягу з відповідного реєстру, що ведеться країною резидентства такої юридичної особи, оформленого з дотриманням правил легалізації документів для дії за кордоном, та, за необхідності, її установчих документів (їх копій), належним чином легалізованих.

Обсяг цивільної правоздатності та дієздатності визначається, а повноваження представника перевіряються щодо особи, якою набуваються або якій належать майнові (корпоративні) права в юридичній особі.

У разі подання документів для проведення державної реєстрації уповноваженою на те особою встановлюється обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи: документ, що підтверджує повноваження законного представника особи (наприклад свідоцтво про народження, рішення суду), нотаріально посвідчена довіреність або відомості з Єдиного державного реєстру.

Дійсність довіреності, нотаріально посвідченої відповідно до законодавства України, перевіряється за допомогою Єдиного реєстру довіреностей.

 Користування Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Єдиним реєстром довіреностей здійснюється безпосередньо державним реєстратором, який проводить відповідну державну реєстрацію.

Виключні переліки підстав для зупинення розгляду документів та відмови у державній реєстрації передбачено ст. 27, 28 Закону про реєстрацію, зокрема відмова застосовується, якщо на момент подання заяви про державну реєстрацію змін, пов’язаних із зміною засновників (учасників) юридичної особи, що має наслідком ЗМЕНШЕННЯ частки такого засновника (учасника) його внесено до Єдиного реєстру боржників.

Отже, реєстратор перевіряє лише факт наявності особи, яка передає свою частку (частину частки) в Єдиному реєстрі боржників.

Крім того, на виконання вимог ч. 22 ст. 17 Закону про реєстрацію товариство зобов’язано підтримувати інформацію про свого кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державного реєстратора про зміни протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, з поданням підтверджуючих документів.

За матеріалами Центрально-Західне міжрегіональне управління Мін’юсту

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Тетяна
23.09.21 14:27

Дякую! Для  мене дуже вчасно!

Відповісти
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам