Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


17.05.14
600 2 Друкувати

Заботимся о рисках

   
Дбаємо про ризики

   
   У зв'язку з останніми подіями, що відбуваються в Україні, сторонам договірних відносин необхідно передбачати в договорах певні надзвичайні обставини.
   Відповідно з п.2 статті 218 Господарського кодексу України «Підстави господарсько-правової відповідальності»:
   
   У разі якщо інше не передбачено законом або договором, суб'єкт господарювання за порушення господарського зобов'язання несе господарсько-правову відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за даних умов здійснення господарської діяльності. Не вважаються такими обставинами, зокрема, порушення зобов'язань контрагентами правопорушника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов'язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів.
   
   Отже, сторона, що порушує договірні відносини, звільняється від відповідальності за порушення умов договору, якщо доведе наявність надзвичайних і невідворотних обставин.
   
   Пропонуємо варіант розділу договору «форс-мажор».
   
   1 . Сторони звільняються від відповідальності , визначеної цим Договором та (або ) чинним законодавством України , за повне чи часткове порушення Договору , якщо таке порушення сталося внаслідок дії форс - мажорних обставин, визначених Договором.
   
   2 . Під форс - мажорними обставинами у цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього щодо Сторін характеру , що виникли без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін , і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани тощо), лиха техногенного та антропогенного походження ( вибухи, пожежі, вихід з ладу устаткування і т.п.), обставини суспільного життя (воєнні дії , громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти і т.п . ), а також видання актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів , які унеможливлюють виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню.
   
   3 . У разі настання форс - мажорних обставин Сторона , для якої виникла неможливість виконання зобов'язань за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж протягом 2 -х календарних днів з моменту їх настання, повідомити про це іншу Сторону всіма доступними засобами зв'язку. Звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язання. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися на будь-яку вищевказану обставину як на підставу, як на підставу, що звільняє від відповідальності за невиконання зобов'язання.
   
   Заздалегідь подбавши про ризики і закріпивши в договорі обставини, які будуть відноситися до форс-мажорних, ви зможете уникнути відповідальності за невиконання зобов'язань з незалежних від вас обставин.
   
   
   
Рубрика:
Коментарі
  • Ольга P
19.05.14 09:26

Предприятие открыла расчетный счет зарубежом, какие могут быть риски

Відповісти
  • Мари
19.05.14 20:24

Если в договоре прописать все риски, то кто ж такое подпишет???

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
79115 147
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі