Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


29.05.14
3651 1 Друкувати

Особенности учета дисконтных карт

   Дисконтна (клубна) картка − це карта, яка емітується, розповсюджується нефінансовими установами (компаніями, об'єднаннями покупців, клубами і т.д.), яка підтверджує, що її пред'явник має право на отримання відповідних послуг, знижок тощо від цих установ. Які особливості обліку дисконтних карт?
   
   Слід зазначити, що відповідно до абз. 2 п. 1.3 Положення НБУ "Про проведення операцій з використанням спеціальних платіжних засобів" від 30.04.2010 р. № 223, вимоги цього документа не поширюються на суб'єктів господарювання, які здійснюють випуск телефонних, транспортних, паливних, дисконтних та інших карт, що не відносяться до платіжних і призначені для фіксування в електронному вигляді заборгованості емітента перед держателем таких карт за попередньо оплачені товари (послуги), і на операції, які здійснюються з їх використанням.
   
   Організаційні моменти випуску дисконтних карт, надання знижок і бонусів по ним, зміни роздрібних цін при продажу за дисконтними картками повинні бути відображені в наказі керівника підприємства. Крім того, необхідно прийняти Положення про продаж товарів, послуг за дисконтними картками. У ньому слід викласти всі організаційні моменти і акцентувати увагу на тому, що дисконтна карта є власністю продавця, а покупець − її користувач. Це дозволить не вважати поставкою товару передачу дисконтної картки покупцеві, а значить не нараховувати податкові зобов'язання з ПДВ.
   
   Витрати на створення (придбання) дисконтних карт безпосередньо пов'язані з госпдіяльністю підприємства. Вони згідно з П(С)БУ 16 та пп. «з» пп. 138.10.3 Податкового кодексу України (далі − ПКУ) включаються до витрат на збут як витрати на маркетинг і рекламу на дату визнання витрат і підлягають відображенню в рядку 06.2 Декларації з податку на прибуток. Підприємство має право на податковий кредит з ПДВ.
   
   Дисконтні картки можуть отримати не тільки фізособи, а й підприємства. Згідно з наказом Мінфіну «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» від 27.06.2013 р. № 627, для одержувача дисконтна карта не вважається електронними грошовими коштами.
   
   Тепер про реалізацію товарів і послуг за дисконтними картками. Оскільки продавці товарів, які продаються вроздріб, згідно з п. 11 ст. 3 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» (далі − Закон про РРО) зобов'язані проводити розрахункові операції через РРО з використанням режиму попереднього програмування найменування, цін товарів (послуг) та обліку їх кількості, то знижки вводяться ними в РРО. У наказі керівника і в Положенні про продаж товарів за дисконтними картками вказано − дисконтні карти персоніфіковані або на пред'явника. При персоніфікації дисконтних карт виникає ПДФО. Згідно з пп. «е» пп. 164.2.17 ПКУ дохід виникає як додаткове благо у вигляді суми знижки на товари, роботи і послуги. Якщо дисконтні карти на пред'явника, то оподаткування ПДФО суми знижки немає.
   
   Підтвердженням знижок є договір і маркетингова угода. У них передбачено умови виникнення тих обставин, якими обумовлено надання знижки. Укладаючи договори, рекомендуємо уникати ситуацій, коли для одного і того ж покупця використовуються різні механізми розрахунків, наприклад, регулярні разові знижки з оптової ціни і одночасно бонус за перевищення встановлених обсягів продажів або інші варіанти.
   
   Згідно з п. 1 частини першої ст. 208 Цивільного кодексу України (далі − ЦКУ), угоди між юридичними особами повинні здійснюватися у письмовій формі. Водночас договірні відносини можуть і не оформлятися у вигляді одного документа, підписаного сторонами. Виходячи зі ст. 205 ЦКУ, договір укладається у будь-якій формі, передбаченій для здійснення угод, якщо для таких договорів закон не встановлює певну форму. Це може бути обмін будь-якими документами: листування сторін, оферта. До останньої частиною другою ст. 641 ЦКУ належать, зокрема, рекламні чи інші пропозиції, призначені для невизначеного кола осіб. Якщо сторони домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним після надання йому обумовленої форми, навіть якщо закон її і не вимагає. Для роздрібних мереж − це публічно оголошені умови продажу товарів.
   
   Підтвердженням знижок є первинні документи. До них, насамперед, відносяться товаросупровідні документи (первинні, переоформлені, з нульовою ціною). Накладні на відвантаження товару повинні бути складені із зазначенням розміру знижки та принципу її розподілу за номенклатурними позиціями кожної накладної.
   
   Найважливіший первинний документ − акт надання знижок (розрахунок наданих знижок), що документально підтверджує виконання умов надання знижки, передбачених у договорі. Такий акт складає продавець товару. У ньому повинна бути інформація про те, за якими накладними (їх реквізити) і, по можливості, по яким конкретно товарним позиціям, в якому розмірі надана знижка.
   
   Для оформлення деяких видів знижок застосовується спеціальний пакет первинних документів. Якщо товар втратив якість, зовнішній вигляд або з'явилися дефекти в процесі його транспортування, зберігання або навіть реалізації, продавець повинен скласти акт про переоцінку товарів або опис-акт уцінки товарів і продукції та надлишкових товарно-матеріальних цінностей (Додаток до Положення про порядок уцінки і реалізації продукції, що залежалася, з групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення та надлишкових товарно-матеріальних цінностей, у редакції наказу Мінекономіки та Мінфіну України від 15.12.1999 р. № 149/300) і встановити нову продажну ціну.
   
   Оформляти деякі знижки можна звітами комерційних менеджерів, де будуть вказані найменування покупців, реквізити договору, підстави нарахування знижки, її розмір. Періодичність складання таких звітів і порядок їх подання повинні бути зафіксовані в Правилах документообігу продавця, а форма самого звіту затверджена в якості одного з додатків до наказу про облікову політику.
   
   Підтвердженням надання знижки можуть бути різні внутрішні організаційно-розпорядчі документи щодо реалізації продавцем політики знижок. При їх розробленні слід дотримуватися принципу маркетингу − знижки повинні бути не для всіх, або не завжди. Такими документами є наказ або розпорядження керівника, в якому зазначаються причина зниження цін (сезонний розпродаж, маркетингова політика, реалізація дослідних моделей з метою ознайомлення покупців, інші види знижок); період дії знижки; договір з покупцем; публічна інформація про ціни на реалізовані товари (прайс-лист) з відображенням суми знижки і підстав для її надання.
   
   Знижка може бути підтверджена і іншими значимими внутрішніми документами. Це можуть бути рішення ради директорів; затверджені прайс-листи з відображенням суми знижки, підстав для її надання; службові записки з розрахунками та обґрунтуваннями лінійних керівників; затверджені розрахунки розмірів знижок; письмові звіти про результати регулярного аналізу цін конкурентів на аналогічні товари по всіх ринках їх реалізації та інші документи.
   
   Звертаємо увагу: всі внутрішні документи повинні підтверджувати, що знижки сприяють підвищенню купівельного попиту і, як наслідок, збільшенню обсягів продажів і зростання прибутку.
   
   Оприбуткування та видача дисконтних карт
   
   Підприємство випустило дисконтні карти у кількості 500 шт. Витрати по їх виготовленню становили 1800 гривень з ПДВ. Було видано дисконтні картки покупцям у кількості 200 шт.
   
   Найменування господарських операцій, документи, проводки представлені в Таблиці
   
   
Зміст господарської операції Документи Бухгалтерські проведення Сума
Виконана передоплата за виготовлення дисконтних карт Рахунок на оплату постачальника Дт 631 Кт 311 1800
Платіжне доручення вихідне Дт 6442 Кт 6441 300
Оформлений податковий кредит ПДВ Реєстрація вхідного податкового документа Дт 6412 Кт 6442 300
Оприбутковано дисконтні карти Надходження товарів і послуг Дт 209  Кт 631 1500
Дт 6441  Кт 631 300
Видано покупцям дисконтні карти 200 шт Списання товарів Дт 93  Кт 209 600
   
   Реалізація товарів за дисконтними картками
   
   Підприємство реалізувало в роздріб цукор 500 кг за ціною 7,20 гривень з ПДВ (ціна оприбуткування 5 гривень з ПДВ), але зі знижкою 2% по дисконтній карті реалізовано тільки 200 кг. Оплата за платіжними картками становила 36 грн.
   
   Сума знижки становить 28,80 грн (7.2 х 200 х 2%). Дохід був 2976 грн ((7.2 х 500 - 28.8): 1.2). Собівартість реалізованих товарів 2083,33 гривень (5 х 500: 1.2). Торгова націнка склала 1487,87 грн. ((7.2 - 5: 1.2) х 500 - 28.8).
   
   Таблиця 2
   
   
Зміст господарської операції Документи Бухгалтерські проведення Сума
Переміщено в магазин 500 кг цукру Переміщення товарів Дт 2821 Кт 281 2083,33
Дт 2821 Кт 2851 1516,67
Реалізовано 500 кг цукру Звіт про роздрібні продажі Дт 902 Кт 2821 1440,00
Дт 902 Кт 2821 2160,00
Дт 2821 Кт 2851 -28,80
Дт 902 Кт 2821 -28,80
Дт 36Р  Кт 702 1411,20
Дт 702 Кт 6434 235,20
Дт 36Р  Кт 702 2160,00
Дт 702 Кт 6434 360,00
Дт 333 Кт 36Р 36,00
Дт 301 Кт 36Р 3535,20
Оформлено податкові зобов'язання ПДВ Податкова накладна Дт 6434 Кт 6412 595,20
Відкориговано собівартість товарів і торговельну націнку Закриття місяця Дт 902 Кт 2821 -1487,87
Дт 2851 Кт 2821 1487,87
   
   
За матеріалами Аудиторская фирма "Де Визу"
Рубрика:
Коментарі
  • Оптимистка
30.05.14 10:16

Спасибо за материал

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
64103 225
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно