Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


07.04.24
980 0 Друкувати

Що нового у Законі України «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів»

16 січня 2024 року прийнято важливі зміни до Закону України “Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів”, які стосуються порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку. 

Цей Закон встановлює правові та організаційні принципи створення та функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Він регулює відносини у сфері державної реєстрації громадян України, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України на період особливої потреби для виконання завдань із забезпечення оборони держави. Також цей Закон регламентує відносини осіб, які приписані до призовних дільниць, включаючи призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Розглянемо детальніше що саме передбачають оновлення.

Зміни до положення про основні засади ведення Реєстру

Згідно змін Статті 3 до основних засад ведення Реєстру додається положення щодо ідентифікації осіб, які мають брати участь у військових обов’язках, а також  оформлення, видачу, обмін, передачу, анулювання, повернення та визнання недійсними документів військового обліку громадян України із використанням засобів Реєстру.

Зміни до положення про внесення відомостей до Реєстру

Згідно змін Статті 6,  до Реєстру вносяться персональні та службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Зміни до положення про внесення персональних даних

Згідно змін Статті 7 доповнено перелік про персональні дані призовника, військовозобов’язаного та резервіста такими пунктами, як номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти, відомості про статус ветерана війни, відомості про володіння іноземними мовами, відомості про дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю та інші пункти, які ви можете переглянути у Таблиці 1, що розміщена в кінці статті.

Зміни до положення про внесення службових даних

Згідно змін Статті 8 уточнено та розширено перелік відомостей  про призовника, військовозобов’язаного та резервіста (службових даних) про виконання військового обов’язку, висновок щодо медичного огляду, альтернативну службу та участь у бойових діях, а саме:

  1. виконання військового обов’язку;
  2. висновок (рішення) про проходження медичного огляду (військово-лікарської експертизи);
  3. проходження громадянином України альтернативної (невійськової) служби відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»;
  4. відомості про участь у бойових діях.

Зміни до положення про формування Реєстру

Згідно змін Статті 13 персональні та службові дані призовника, військовозобов’язаного та резервіста передаватимуться до Реєстру не лише Центральною виборчою комісією, а й податковою та міграційною службою автоматично шляхом електронної взаємодії стосовно усіх громадян України віком від 17 до 60 років.

Зміни до положення про Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста

Додано Статтю 141, яка містить визначення електронного кабінету призовника, військовозобов’язаного, резервіста та порядок доступу, параметри використання електронного кабінету, перелік відображуваних даних та послуг, які доступні через цей інтерфейс.

Ознайомитись зі змінами закону пропонуємо переглянувши порівняльну таблицю 1.

Було Стало
Стаття 3. Основні засади ведення Реєстру.

 

1. Основними засадами ведення Реєстру є:

1) обов’язковість внесення до Реєстру передбачених цим Законом відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

2) повнота та актуалізація відомостей Реєстру; 3) захищеність Реєстру та внесених до нього відомостей – держава гарантує захист бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, незаконного використання відомостей Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.

Стаття 3. Основні засади ведення Реєстру.

1. Основними засадами ведення Реєстру є:

1) обов’язковість внесення до Реєстру передбачених цим Законом відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

2) повнота та актуалізація відомостей Реєстру;

3) захищеність Реєстру та внесених до нього відомостей – держава гарантує захист бази даних Реєстру від несанкціонованого доступу та зловживання доступом, незаконного використання відомостей Реєстру, порушення цілісності бази даних Реєстру та його апаратного чи програмного забезпечення.

2. Оформлення документів військового обліку громадян України здійснюється із використанням засобів Реєстру.

Стаття 6. Відомості Реєстру.

 

1. До Реєстру заносяться та зберігаються в базі даних Реєстру такі відомості про призовників, військовозобов’язаних та резервістів:

1) персональні дані;

2) службові дані.

2. Згода призовників, військовозобов’язаних та резервістів на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.

3. У разі відсутності окремих відомостей до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.

4. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості, не передбачені цим Законом.

Стаття 6. Відомості Реєстру.

1. До Реєстру заносяться та зберігаються в базі даних Реєстру такі відомості: 

1) персональні дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів; 

2) службові дані призовників, військовозобов’язаних та резервістів; 

2. Згода призовників, військовозобов’язаних та резервістів на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.

3. У разі відсутності окремих відомостей до Реєстру вноситься відмітка про їх відсутність.

4. Органам ведення Реєстру забороняється збирати, вносити до Реєстру та зберігати в базі даних Реєстру відомості, не передбачені цим Законом.

Стаття 7. Персональні дані призовника, військовозобов’язаного та резервіста.

 

1. До персональних даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста належать:

1) прізвище;

2) власне ім’я (усі власні імена);

3) по батькові (за наявності);

4) дата народження;

5) місце народження;

6) стать;

7) місце проживання та місце перебування; Норма відсутня

8) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження);

8¹ ) відомості про сімейний стан особи та членів її сім’ї (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), а також дітей);

9) реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

9¹ ) відомості про громадянство;

10) відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

11) відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

12) відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

13) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

14) відцифрований образ обличчя особи;

15) відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

16) відомості про освіту та спеціальність;

17) відомості про стан здоров’я (у тому числі про встановлення, зміну групи інвалідності), що збираються з метою визначення придатності для виконання військового обов’язку;

18) відомості про притягнення до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення); Норма відсутня

19) відомості про розгляд судом кримінальної справи, вирок, що набрав законної сили;

20) відомості про наявність (відсутність) судимості;

21) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);

22) відцифрований образ обличчя особи (за наявності).

Стаття 7. Персональні дані призовника, військовозобов’язаного та резервіста.

 

Перелік персональних даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста, які вносяться до Реєстру доповнено даними:

1) прізвище, відомості про зміну прізвища;

2) власне ім’я, відомості про зміну власного імені;

7¹) номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти;

8) відомості про батьків, опікунів, піклувальників та інших представників, а також дітей – за згодою призовника, військовозобов’язаного, резервіста;

9-1) відомості про громадянство;

10) відомості про смерть особи або оголошення особи померлою чи визнання її безвісно відсутньою;

11) відомості щодо обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною;

12) відомості про зайнятість;

15-1) відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію України;

16-1) відомості про форму навчання здобувачів позашкільної, професійної, фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти;

16-2) відомості про досвід роботи за спеціальністю;

17) відомості про встановлення, зміну групи інвалідності;

17-1) відомості про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов′язку;

19) відомості про притягнення до кримінальної відповідальності на підставі обвинувального вироку суду, що набрав законної сили;

21) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

22) відомості про статус ветерана війни;

23) відомості по володіння іноземними мовами;

24) відомості про дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю;

25) відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації;

26) відомості про документи, оформлені для виїзду за кордон на постійне проживання, або залишення на постійне проживання за кордоном, або повернення в Україну;

27) реквізити посвідчення водія;

28) реквізити посвідчення тракториста-машиніста;

29) реквізити кваліфікаційного посвідчення члена палубної команди судна внутрішнього плавання, іншого кваліфікаційного документа, яким підтверджуються професійні компетентності для безпечної експлуатації судна внутрішнього плавання, міжнародного посвідчення на право управління прогулянковим судном, посвідчення судноводія малого судна/водного мотоцикла, іншого документа, що надає право на управління прогулянковим судном, малим судном, водним мотоциклом;

30) реквізити свідоцтва пілота повітряного судна;

31) відомості про особу, зниклу безвісти за особливих обставин;

32) відомості про внутрішньо переміщену особу;

33) відомості про наявність права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Стаття 8. Службові дані призовника, військовозобов’язаного та резервіста.

 

1. До службових даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста належать відомості про виконання ним військового обов’язку та військово-облікові ознаки, перелік яких визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженим володільцем Реєстру.

Стаття 8. Службові дані призовника, військовозобов’язаного та резервіста.

1. До службових даних призовника, військовозобов’язаного та резервіста належать відомості про:

1) виконання військового обов’язку; 

2) висновок (рішення) про проходження медичного огляду (військово-лікарської експертизи);

3) проходження громадянином України альтернативної (невійськової) служби відповідно до Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу»;

4) відомості про участь у бойових діях.

Стаття 13. Формування Реєстру.

 

1. Для формування бази даних Реєстру Центральна виборча комісія одноразово подає володільцю Реєстру відомості, передбачені статтею 7 цього Закону, стосовно усіх громадян України віком від 18 до 60 років.

2. Відомості про громадян України, які не є призовниками, військовозобов’язаними та резервістами, знищуються суб’єктами Реєстру відповідно до Порядку ведення Реєстру, затвердженого володільцем Реєстру.

Стаття 13. Формування Реєстру.

 

1. Для формування бази даних Реєстру Центральна виборча комісія, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, подають шляхом електронної взаємодії Держателю Реєстру відомості, передбачені статтею 7 цього Закону, стосовно усіх громадян України віком від 17 до 60 років.

3. Реєстр наповнюється відомостями, визначеними статтею 6 цього Закону, шляхом отримання їх за допомогою електронної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (в тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи, перелік яких визначений частиною третьою статті 14 цього Закону.

Норма відсутня

Стаття 14¹. Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста

1. Електронний кабінет – це персональний кабінет, за допомогою якого призовнику, військовозобов′язаному, резервісту, який пройшов електронну ідентифікацію, надається доступ до інформації про його персональні та службові дані, а також до послуг. Електронна ідентифікація особи здійснюється з використанням кваліфікованого електронного підпису чи інших засобів електронної ідентифікації, які дають змогу однозначно встановити особу.

2. Порядок електронної ідентифікації в електронному кабінеті, перелік відомостей, що відображають в ньому, а також перелік послуг, які надаються призовнику, військовозобов′язаному, резервісту через електронний кабінет, визначається Порядком ведення Реєстру, затвердженим Кабінетом Міністрів України, або Положенням про Державний вебпортал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Стаття 14² Електронний кабінет центру надання адміністративних послуг.

Електронний кабінет центру надання адміністративних послуг – це персональний кабінет, призначений для надання таких адміністративних послуг центрами надання адміністративних послуг щодо звернень військовослужбовців, членів їх сімей, призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а саме:

– розгляд звернень з питань, що належать до компетенції територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також видача необхідних довідок та інших документів;

– забезпечення підготовки та надання документів, необхідних для призначення пенсій, особам звільненим з військової служби, та членам їх сімей;

– оформлення документів для виплати компенсаційних сум військовослужбовцям, яким встановлена інвалідність, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання обов′язків військової служби, а також в інших випадках;

– оформлення документів для призначення та виплати Міністерством оборони України одноразової грошової допомоги у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, які призвані на збори чи для проходження служби у військовому резерві;

– оновлення персональних даних призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

За матеріалами Координаційний центр з надання правничої допомоги

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам