Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


08.06.14
1732 5 Друкувати

Обзор интернет-изданий (02.06.2014 - 09.06.2014)

Видали аванс на відрядження готівковою інвалютою, а витрачалась безготівкова: чи повертати готівку в банк
Працівник отримав аванс на закордонне відрядження готівковою інвалютою. Проте під час відрядження користувався власною банківською карткою. Чи потрібно йому (та, відповідно, підприємству) повертати готівкову інвалюту до банку? Чи потрібно слідкувати за цільовим призначенням використання коштів? Далі
Оформлення договірних відносин при наданні послуг
У нинішніх умовах практично не можливо займатись підприємницькою діяльністю та співпрацювати з партнерами без укладення договорів або угод. Вони складають невід’ємну частину господарської діяльності кожного підприємства. Далі
Остаточна вартість послуги невідома: складаємо податкову накладну на суму авансу
Насамперед слід застерегти, що стаття 318 Господарського кодексу України (ГК) вимагає передбачати у договорі підряду на капітальне будівництво вартість об’єкта будівництва (робіт) Далі
Податкова накладна на суму авансу за послугу, остаточна вартість якої невідома
Насамперед слід застерегти, що стаття 318 Господарського кодексу України (ГК) вимагає передбачати у договорі підряду на капітальне будівництво вартість об’єкта будівництва (робіт). Далі
 
Новый МСФО 15 по учету выручки уже утвержден и вступит в силу с 2017 г.
На днях появились плоды совместного труда Совета по МСФО (IASB) и Американского Совета по стандартам финансовой отчетности США (FASB). Далее
Кредитные союзы не должны начислять крымчанам пеню за просроченные кредиты
Нацкомфинуслуг Украины порекомендовал кредитным союзам не начислять пеню и не применять другие штрафные санкции за просрочку по платежам должникам на территории АР Крым, которые могли возникнуть ввиду оккупации этой территории Украины. Далее
Как крымчанам обращаться за информацией в Нацкомфинуслуг
Нацкомфинуслуг информирует: лица с временно оккупированных территорий могут обратиться в Нацкомфинуслуг через своего представителя. Далее
 
Киберпреступность: предприятия, будьте бдительны!
В конце прошлого года Госфинмониторинг опубликовал свой традиционный отчет о видах преступлений, совершаемых в Украине, вследствие которых происходит легализация полученных преступным путем доходов. Этот документ так и называется — Типологии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в 2013 году(1) (далее — Типологии легализации). Указанный документ посвящен так называемой киберпреступности, совершаемой через сеть Интернет с помощью компьютерной техники и компьютерных технологий. В данном материале предлагаем краткий обзор основных неприятных ситуаций, связанных с компьютерными технологиями, с которыми могут столкнуться субъекты хозяйствования в процессе своей деятельности. Далее
 
В Україні утворять національний орган стандартизації та змінять умови застосування нацстандартів
Верховною Радою України визначено правові й організаційні засади національної стандартизації, спрямовані на приведення її у відповідність до європейської моделі, а також утворено єдиний національний орган стандартизації Далі
Принят новый закон о метрологии и метрологической деятельност
Верховная Рада Украины приняла законопроект о метрологии и метрологической деятельности (№ 4583), который заменит еще пока действующий Закон от 11.02.1998 № 113/98-ВР. Далі
Нотаріусів зобов’язали надавати клієнтам довідку про розмір плати за нотаріальні дії
Мін'юст наказом від 23.05.2014 р. № 806/5 уніс зміни до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого наказом Мін'юсту від 22.02.2012 р. № 296/5. Далі
Інформацію в Держземкадастр будуть уносити безкоштовно
Як повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України, Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону «Про Державний земельний кадастр» щодо скасування плати за внесення відомостей до Державного земельного кадастру та змін до них». Документом установлюється, що внесення відомостей до Державного земельного кадастру, унесення змін до них здійснюється безоплатно Далі
Власнику сільгосппродукції нова довідка за формою № 3ДФ не потрібна, якщо не минув строк дії старої
Отримувати нову довідку про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма № 3ДФ) у зв'язку з набранням чинності наказом «Про затвердження Порядку видачі довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок та її форми» від 17.01.2014 р. № 32 не потрібно. Далее
Підписано Закон про мораторій на відчуження майна, яке взяте під валютний кредит
Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов підписав Закон України «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті». Про це інформує веб-сайт ВРУ. Далее
 
Определен порядок продажи, учета и расчетов за солнечную электроэнергию
НКРЭ постановлением от 27.02.2014 г. № 170 утвердила Порядок продажи, учета и расчетов за электрическую энергию, которая произведена из энергии солнечного излучения объектами электроэнергетики (генерирующими установками) частных домохозяйств Далее
Миндоходов рассказало о начислении ЕСВ приемным родителям, которые не работают
Миндоходов в письме от 14.05.2014 г. № 10940/7/99-99-17-03-01-17 коснулось вопроса начисления и уплаты ЕСВ родителям-воспитателям и приемным родителям, которые получают денежное обеспечение в соответствии с законодательством и которые не работают и получают пенсию по возрасту. Далее
Госрегистрация прав на земли сельскохозяйственного назначения
Минюст приказом от 28.05.2014 г. № 845/5 принял меры в отношении государственной регистрации прав на земли сельскохозяйственного назначения. Далее
Миндоходов напомнило, как рассчитывается арендная плата за земельные участки госсобственности
Миндоходовцы ответили на следующий вопрос: как рассчитывается арендная плата за земельные участки государственной и/или коммунальной собственности, если в договоре аренды отдельным пунктом указано, что арендная плата определяется с учетом индексов инфляции? Далее
 
Онлайн-каталог периодических изданий от Издательства "Фактор"
Новые правила охраны труда во время паяльных работ
Утверждены Правила охраны труда во время паяльных работ. Эти Правила распространяются на субъектов хозяйствования независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность, и устанавливают требования по охране труда при выполнении паяльных работ. Далее
Дети до 7 лет будут оздоравливаться вместе с родителями
Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3375 «О внесении изменений в статью 13 Закона Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей» (относительно установления возраста детей, находящихся в детских учреждениях отдыха и оздоровления вместе с родителями)». Далее
Туристический бизнес: субъекты и правила
Кто имеет право заниматься туристической деятельностью, как субъекту такой деятельности получить лицензию, оформить обязательные страховки и подтвердить гражданскую ответственность. Далее
 
ООО - плательщик налога на прибыль на общих основаниях - начисляет дивиденды учредителям за последние 3 года. По какой ставке мы должны начислять авансовый взнос по налогу на прибыль?
Порядок налогообложения дивидендов определен п. 153.3 ст. 153 НКУ. Эмитент корпоративных прав, принимающий решение о выплате дивидендов, начисляет и вносит в бюджет авансовый взнос по налогу на прибыль, начисленный на сумму дивидендов, предназначенных для выплаты. То есть если эмитент корпоративных прав принимает решение о выплате дивидендов своим акционерам (собственникам), то он должен начислить и уплатить в бюджет авансовый взнос по налогу на прибыль в размере ставки, установленной п. 151.1 ст. 151 НКУ (см. п. 10 подраздела 4 раздела XX НКУ) Далее
22 мая работника уволили и выплатили ему компенсацию за неиспользованный отпуск. Общая сумма начислений за май составила 25 500 грн., единый социальный взнос - 745,42 грн. (20 706 грн). 23 мая его снова взяли на работу и начислили заработную плату в размере 1 500 грн. Необходимо ли сумму 1 500 грн. облагать единым взносом?
Единый взнос начисляется на сумму месячного дохода, не превышающую максимальную величину, установленную Законом о едином взносе. Эта величина составляет 17 размеров прожиточного минимума в месяц (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закона о едином социальном взносе) и в 2014 году равна 20 706 грн. Суммарная выплата (25 500 + 1 500) превышает указанную величину, поэтому единый взнос не взимается Далее
Обязан ли частный предприниматель - плательщик единого налога 2 группы, регистрироваться как плательщик НДС в случае если сумма оказанных услуг превышает 300 000 грн.? Услуги оказываются юридическому лицу - плательщику единого налога 4 группы по ставке 5 % без уплаты НДС (неплательщик НДС). Услуги сюрвейерские (наблюдение за качеством погрузки груза, укладка), транспортное обслуживание.
В соответствии с п. 181.1 ст. 181 НКУ в случае, если общая сумма от осуществления операций поставки товаров/услуг, которые подлежат налогообложению согласно этому разделу, в том числе с использованием локальной или глобальной компьютерной сети, начисленная (уплаченная) такому лицу в течение последних 12 календарных месяцев, совокупно превышает 300 000 грн. (без учета НДС), такое лицо обязано зарегистрироваться как плательщик налога в контролирующем органе по своему местонахождению (местожительству) с соблюдением требований, предусмотренных ст. 183 НКУ, кроме лица, которое является плательщиком единого налога. Аналогичные нормы содержатся в п. 14.1.139 НКУ и п. 3 п. 297.1 ст. 297 НКУ Далее
Что указывается в строке 7 "Место осуществления хозяйственной деятельности" заявления о применении упрощенной системы налогообложения, если ФЛП - плательщик ЕН осуществляет деятельность в заранее не определенных местах (торговля на выставках, рынках и т. п.)?
Нормами п.п. 298.1.1 п. 298.1 ст. 298 НКУ предусмотрено, что для избрания или перехода на упрощенную систему налогообложения субъект хозяйствования подает в орган Миндоходов заявление, форма которого утверждена приказом Минфина от 20.12.2011 г. № 1675 Далее
Юридическая компания - нерезидент оказывает услуги ФЛП, находящемуся на общей системе налогообложения, плательщику НДС (представляет его интересы в суде по делу о взыскании задолженности с клиента-нерезидента). Заключен договор, юридическая компания выставляет счета, предоплата производится в валюте, по окончании каждого этапа подписывается акт выполненных услуг. Физическое лицо - предприниматель начисляет себе обязательства по НДС по первому событию, в следующем месяце включает эту сумму в налоговый кредит. В качестве базы обложения НДС берется сумма, уплаченная юридической компании. Верно ли это? Нужно ли оформлять еще какие-то документы? Кроме НДС никаких налоговых обязательств у резидента Украины не возникает в связи с таким видом сотрудничества с нерезидентом?
В соответствии с п.п. 14.1.185 п. 14.1 ст. 14 НКУ под поставкой услуг понимается любая операция, которая не является поставкой товаров, или другие операции по передаче права на объекты права интеллектуальной собственности и другие нематериальные активы либо предоставлению других имущественных прав относительно таких объектов права интеллектуальной собственности, а также оказанию услуг, которые потребляются в процессе совершения определенного действия или осуществления определенной деятельности Далее
 
Щодо заповнення розділів реєстраційної заяви за формою № 1-ПДВ з позначкою «Перереєстрація»
ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві звертає Вашу увагу, що при подачі реєстраційної заяви за ф.№1-ПДВ з позначкою «Перереєстрація» платник ПДВ повинен заповнити всі розділи заяви, вказавши дані на день подачі заяви. Далее
 
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • я
09.06.14 09:02

Спасибо

Відповісти
  • iren
09.06.14 11:30

Спасибо!

Відповісти
  • Она
09.06.14 11:57

Спасибки!

Відповісти
  • ОООО!
10.06.14 08:38

Головбух 24 Из статьи "Остаточна вартість послуги невідома: складаємо податкову накладну на суму авансу": "ДО ВІДОМА! У пригоді вам неодмінно стане: «Коригування податкової накладної через рік після виявлення помилки»" Что это за зверь такой "Коригування ПН через рик?" И вообще, статья какая-то странная-утверждают, что если в НН по п/о одна цена объекта, а в НН на разницу между п/о и актом стоимость объекта другая, корректировку составлять не нужно, так как цена объекта в первой НН на п/о справочная. По-моему очень спорное утверждение.

Відповісти
  • Древнийбух
10.06.14 08:57

Дякуєм!

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам