Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


01.07.12
2789 10 Друкувати

Обязательный письменный запрос или право на получение информации

   К нам обращаются клиенты с просьбой подготовить ответ на письма органов ГНС — обязательные письменные запросы. Часто такие запросы сформулированы как требование о предоставлении информации со ссылкой на подпункт 20.1.6 НКУ. Этим подпунктом предусмотрено право налоговых органов на получение от налогоплательщиков информации, копий документов, справок и пр. Ссылок на пункт 73.3, которым установлен порядок направления обязательного письменного запроса, такие письма не содержат и, как правило, не соответствуют требованиям, изложенным в этом пункте.
   
   Таким образом, налоговые органы полагают, что имеют право на получение информации непосредственно на основании пп. 20.1.6 НКУ, т.е. неким иным способом, чем посредством направления обязательного письменного запроса.
   
   Текст подобного письма и шаблон ответа представлены ниже.
   
   
   Ниже представлен шаблон ответа на письмо налогового органа с требованием предоставления информации на основании пп. 20.1.6 НКУ:
   
   «У відповідності до підпункту 20.1.6. Податкового кодексу України органи ДПС мають право для здійснення функцій, визначених податковим законодавством, отримувати безоплатно від платників податків, у тому числі благодійних та інших неприбуткових організацій, у порядку, визначеному цим Кодексом, інформацію, довідки, копії документів (засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за наявності) про фінансово-господарську діяльність, отримувані доходи, видатки платників податків та іншу інформацію, пов’язану з обчисленням та сплатою податків, дотриманням вимог іншого законодавства, здійснення контролю за яким покладено на органи державної податкової служби, а також фінансову та статистичну звітність, в порядку та на підставах, визначених цим Кодексом.
   
   У відповідності до частини другої статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   
   Таким чином, право на отримання інформації, довідок, копій документів, надане органам ГНС підпунктом 20.1.6. має здійснюватись в порядку та у спосіб, визначені Податковим кодексом України.
   
   Способи здійснення податкового контролю визначено статтею 62 Податкового кодексу України. Податковий контроль здійснюється шляхом:
   
   - ведення обліку платників податків;
   
   - інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності органів державної податкової служби;
   
   - перевірок та звірок відповідно до вимог цього Кодексу, а також перевірок щодо дотримання законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, у порядку, встановленому законами України, що регулюють відповідну сферу правовідносин.
   
   Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби у відповідності до глави 7 Податкового кодексу України здійснюється через збір (стаття 72), отримання (стаття 73), обробку та використання (стаття 74) податкової інформації.
   
   У відповідності до пункту 73.1 Податкового кодексу України інформація, визначена у статті 72 Кодексу, безоплатно надається органам державної податкової служби періодично або на окремий письмовий запит органу державної податкової служби у терміни, визначені пунктом 73.2 цього Кодексу.
   
   Таким чином, порядок та спосіб отримання інформації органами ДПС від платника податків передбачено пунктами 73.1 та 73.3 Податкового кодексу України – це отримання інформації за письмовим запитом. У відповідності до пункту 73.1. Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження.
   
   Обставиною, за якою здійснюється документальна позапланова виїзна перевірка у відповідності до підпункту 78.1.1 є ненадання платником податків пояснень та їх документальних підтверджень на обов’язковий письмовий запит органу державної податкової служби протягом 10 робочих днів з дня отримання запиту. Таким чином, ненадання інформації, яка запитується на підставі загальної норми пункту 20.1.6 Податкового кодексу України, способом іншим, ніж через направлення обов’язкового письмового запиту, не є обставиною, за якої може здійснюватись позапланова перевірка.
   
   У відповідності до абзацу другого пункту 73.3. Податкового кодексу України обов’язковий письмовий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.
   
   У відповідності до абзаців 3-9 пункту 73.3 Податкового кодексу письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб’єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав:
   
   1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби;
   
   2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок;
   
   3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків;
   
   4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної;
   
   5) у разі проведення зустрічної звірки;
   
   6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.
   
   Абзацом 11 пункту 73.3. передбачено, що платники податків та інші суб’єкти інформаційних відносин зобов’язані подавати інформацію, визначену у запиті органу державної податкової служби, та її документальне підтвердження протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження запиту (якщо інше не передбачено цим Кодексом). У разі коли запит складено з порушенням вимог, викладених в абзацах першому та другому цього пункту, платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на такий запит.
   
   Зазначення у письмовому запиті підстав його направлення передбачено також пунктом 10 Постанови КМУ від 27 грудня 2010 р. N 1245 «Про затвердження Порядку періодичного подання інформації органам державної податкової служби та отримання інформації зазначеними органами за письмовим запитом».
   
   В отриманому запиті від *** №*** не зазначено підстави для надіслання запиту. Тому, у відповідності до абзацу 11 пункту 73.3 даний запит є таким, що складено з порушенням вимог, викладений в абзацах першому та другому пункту 73.3, і платник податків звільняється від обов’язку надавати відповідь на цей запит.
   
   Окрім того, повідомляємо, що стаття 111 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» виключена згідно із Законом України від 02.12.2010 р. N 2756-VI.
   
   Запевняємо у своїй готовності до співпраці та надання всієї необхідної інформації та копій документів у спосіб та в порядку, передбаченими Податковим кодексом України.»
   
   Отметим, что направление подобного ответа не обезопасит налогоплательщика от попытки органов ГНС провести внеплановую проверку. Но поможет выиграть время для подготовки необходимых документов и, если это целесообразно, для подачи до начала проверки уточняющих расчетов.
   
   Автор: Игорь Забута
За матеріалами Юридическая компания "Business Legal Consulting — Ukraine"
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • *
01.07.12 21:39

Я тоже когда-то отдинамила нечто подобным, только мне позвонили и сказали: нам такое не подходит, нам нужны копии. Также культурно послала и по телефону. А потом пришел директор и сказал, нечего выпендриваться, люди просят, значит давай, видите ли они его побеспокоили, а это не его забота с ними общаться, а моя. Уперлась рогами - нужно было копии всех (!) документов за 2 месяца, а это реально пачки три бумаги, и то если копии делать с 2-х сторон. Позвонила в ГНИ и сказала, что копии делать не буду, могу основной текст по теме письма набрать, кто с кем и когда, могу привести оригиналы, пусть смотрят что хотят. На том и сошлись, тетенька при мне не глядя на мои регистраторы, дала справочку подписать и отправила восвояси. Вот думаю, ну на хрен им столько копий было, она ведь даже не глянула в папки мои. И описывала я по их рыбе из 100 контрагентов всего лишь с десяток. Ну оттарабанила им я свои регистраторы и что дальше, кто бы их там конопатил и итоги по клиентам на калькуляторе подбивал. Зачем им присылать такие запросы, зачем им столько бумаги, зачем эта видимость работы, инспекторы зашиваются сами в этих запросах и ответах, кому это нужно? Так вопросы в никуда, как и все в нашей стране.

Відповісти
  • Аноним
01.07.12 22:41

Это еще ничего. Интересно становится, когда такие запросы приходят от органов прокуратуры)))

Відповісти
  • Я
01.07.12 23:45

У меня аналогичные запросы приходят только от налоговой милиции и я их ЗАКОННО отшиваю.... Более того НМ не имеет права ссылаться на п 20.1.6, их права предусмотрены ст.22 ЗУ "Про податкову службу"... Правда если бы такой запрос пришел от налоговой инспекции возможно бы и предоставила документы либо реестр.

Відповісти
  • иннп
02.07.12 00:15

Скажите, а какой ответ Вы даете НМ на аналогичный запрос?А то нашу фирму атакуют подобными письмами со ссылками на НКУ п26.1.6 и на ЗУ "Про милицию"от НМ по конкретным агентам.

Відповісти
  • замученная запросами)) - иннп
02.07.12 00:49

Вот Вам несколько образцов, может пригодятся Уважно ознайомившись зі змістом Вашого листа щодо надання документів, повідомляємо наступне: В своєму листі Ви посилаєтесь на ст.. 11 Закону Укрїни «Про державну податкову службу» від 04.12.1990 р. №509-ХІІ. Звертаємо Вашу увагу , що ст.. 11 виключено із Закону України «Про державну податкову службу» на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України» від 02.12.2010 р. №2756-VI. Тому вважаємо Ваше посилання на неіснуючу норму Закону некоректним. Крім того, у ст..22 Закону України «Про державну податкову службу» наведено вичерпний перелік підпунктів Податкового кодексу, якими передбачено права, що надаються посадовим особам податкової міліції для виконання покладених на них обов’язків. Ні п.п.20.1.6 п.20.1 ст.20 , ні п.73.3 ст.73 Податкового кодексу, на які Ви посилаєтесь у своєму запиті, в ст..22 Закону України «Про державну податкову службу» не вказано. Також згідно п.24 ст.11 Закону України «Про міліцію», в якому передбачено права, що надані органам податкової міліції згідно Закону України «Про державну податкову службу», органи міліції мають право вимагати від керівників підприємств, установ організацій пояснення по фактах порушення законодавства, перевірка додержання якого віднесена до компетенції міліції, а також у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, проводити перевірки по фактах порушення законодавства, контроль за додержанням якого віднесено до компетенції міліції; приступати до проведення перевірки суб'єктів господарської діяльності за умови наявності направлення на перевірку, яке складається за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ України. У направленні на перевірку зазначаються дата його видачі, назва підрозділу міліції, мета, вид, підстави, дата початку та дата закінчення перевірки, посади, звання та прізвища посадових осіб підрозділу міліції, які проводитимуть перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за умови наявності підпису керівника підрозділу міліції, скріпленого печаткою органу міліції. У Вашому запиті немає жодного посилання на справу, яка б знаходилась у провадженні міліції, як на підставу отримання документів. Як зазначено вище, Ви у своєму запиті так і не навели законних підстав для отримання податкової інформації, відсутнє посилання на конкретне порушення відповідних норм податкового законодавства. Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень і спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Згідно з ч. 8 ст. 19 Господарського кодексу України забороняється вимагати від суб'єктів господарювання надання фактичної інформації та інших даних, не передбачені законом або з порушенням порядку, встановленого законом. З огляду на викладене, у задоволенні вимог, що містяться у Вашому запиті, змушені відмовити, подеяк вони не відповідають чинному законодавству. Водночас висловлюємо готовність до співпраці на ґрунті відповідності взаємних дій законодавству України, тому просимо надати пояснення щодо наявності законних підстав витребування у нас пояснень та документів. З боку нашого підприємства відсутні будь-які перешкоди у вивченні та аналізі посадовими особами органу податкової служби документів, що належать до предмета перевірки. Сподіваємось, що ці пояснення не будуть розглянуті упереджено.

Відповісти
  • иннп
02.07.12 01:47

БОЛЬШОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!

Відповісти
  • АБВГД
02.07.12 13:31

Добродії, знайдіть у будь-якого аудитора та почитайте часопис Аудитор України, число 5 за 2012 р., де детально розписано, чому і як треба і можна нічого не давати

Відповісти
  • К слову
02.07.12 22:06

Александра Кужель: "Вы знаете, кто такие вязальщицы?" Так во времена Французской революции называли женщин из народа, всегда сидящих в первых рядах на заседаниях революционного трибунала и радостно приветствующих смертные приговоры, выносимые французам. С вязанием или шитьем в руках они всегда стояли впереди толпы, которая приходила поглазеть на казни и убийства. Петля за петлей, стежок за стежком - их мирное занятие легитимизировало кровавую бойню, молчаливо благословляя убийства и террор. Сегодняшняя власть распоясавшихся бандитов опирается на таких вязальщиц, и на их молчаливое соглашательство, которое почему-то теперь стыдливо принято именовать компромиссом, держится. Обостренное чувство самосохранения, отточенное до совершенства уголовной средой и тюремными камерами, подсказывает сегодняшним правителям, что только это – молчаливое и тупое соглашательство вязальщиц служит залогом безопасности для непрекращающегося дерибана страны и уничтожения государственности Украины. В День журналиста одна из самых преданных вязальщиц конвента вертухаев разразилась фееричным в своей параноидальности блогом о «беременности проектами будущего» нынешней власти (ухоженных и чистых коров с огромным выменем, побеленные деревья и покрашенные дома – оставим за скобками). Страшно подумать, какой чудовищный плод будет произведен на свет особями, умеющими в этой жизни одно – отбирать, грабить, уничтожать и запрещать. Надеюсь, что мы никогда не увидим это чудовище. И НЕ позволим ему появиться на свет. Меня, как и многих из вас, все время мучает один вопрос – как могло случиться, что в ряды вязальщиц влились бывшие диссиденты? Как может журналист, который в 80-ые был продолжателем идей Андрея Сахарова и моральным авторитетом для целого поколения демократически мыслящих людей, в эфире угодливо подыгрывать льстивыми лживыми речами правителю, уничтожающему страну, украинский народ и сущность украинской нации? Как может правозащитник, фамилию которого не хочу называть по причине моего минувшего уважения к его былым заслугам, еженедельно славословить власть и оправдывать политические репрессии? И при этом пугливо оправдываться перед своей совестью – я ни с теми, и ни с другими, я против всех? Напомню, что именно это «против всех», опять-таки являющееся хилым компромиссом с собственной совестью и убеждениями, привело к власти свору, «беременную проектами будущего». Мне кажется, что именно эти люди, обреченно влившиеся в легион вязальщиц, своими въевшимися в мозг рефлексами советских диссидентов первыми осознали, что в стране – диктатура зла. И сдались, устали бороться. Но мы не должны прекращать бороться, не должны уставать противостоять криминалу, оккупировавшему нашу страну. Ради наших детей, ради того, чтобы Украина осталась на карте мира, а не исчезла, разорванная на фрагменты сопредельными государствами. Совсем недавно в Верховной Раде состоялся круглый стол по вопросам участия женщин в предстоящих парламентских выборах. В течение нескольких часов участницы обсуждали стратегии увеличения числа женщин в парламенте. И ни одна не сказала о бесплодности этих стратегий в то время, когда женщина, лидер оппозиции, содержится в тюрьме по политическим мотивам. Когда у женщины-политика мирового уровня по капле отбирают жизнь. Когда эта власть просто убивает Тимошенко. Знаете, что было ответом на мое выступление, в котором я говорила о молчаливом согласии вязальщиц на медленную казнь? Организаторы, кстати принадлежащие к оппозиции, сказали, что молчание о Тимошенко было «условием очень тяжелого компромисса». Компромисс – это договор на взаимовыгодных условиях. Какая выгода может быть от компромисса с властью бандитов?! Лояльность режима к отдельным личностям, купленная вязальщицами ценой соглашательства?! Вот основа, на которой держится нынешняя диктатура: для многих беда становится бедой только тогда, когда она коснется его самого. Но тогда, когда это случается, некому прийти на помощь – все повязаны «компромиссом», все - вязальщицы, молчаливо наблюдающие, как каждый день зло мелкими ручейками втекает в нашу душу. Ложью, страхом, мыслью, что Система сильнее, и ничего не изменить… Власть запугивает и подавляет, пока человек не сдастся, не станет на колени – или не сгниет в тюрьме. Это хорошо описал Оруэлл – как тираны ломают ядро личной воли и личной свободы. Этим и занимаются сегодняшние правители, еще вчера бывшие криминальными авторитетами, на этом обмене свободы на бесконечный компромисс и держится их лагерная диктатура. На вязальщицах. На нескончаемом компромиссе с мелким и ничтожным злом. Вязальщицы не делают ничего дурного – они не бросают в тюрьмы, не отбирают бизнес, не разгоняют дубинками митинги. Они даже не крадут. Просто они – молчат, и стежок за стежком, петлей за петлей своим молчаливым согласием разрушают жизнь тех, кто остается ЧЕЛОВЕКОМ. Вертухаи по приказу Главного избили Тимошенко – так ей и надо, не надо было газ воровать и в красивых платьях щеголять. Тюремщики заразили Луценко смертельной болезнью – поделом ему, за дело сидит, по заграницам летал, дебоши устраивал. Римму Белоцерковскую хотят в тюрьму посадить – сама виновата, нечего людям помогать. Предприниматели тысячами в тюрьме – правильно, они у стариков налоги тырили. Бандиты забирают бизнес – ну и хорошо, бизнес-то, чай, тоже нечестно нажил. И вообще, лучше промолчать, меня не трогают, и ладно. Я – против всех, и еще у меня кредит и сын на платном учится. В своем «Запретном дневнике» Ольга Бергольц назвала это состояние «инерцией подчинения отрицаемой системе». На митинге против принятия закона Колесниченко-Кивалова откормленные мордовороты избивали людей дубинками, травили их газом. Да, мы знаем, что садизм охранников режима сегодня ненаказуем. Но вот те, кто «против всех», вязальщицы, скажите, людей била оппозиция?! Которая, по-вашему, такая же, как власть?! Кто есть кто в рядах оппозиционеров, вы разберетесь потом. Но только после того, как накажете мерзавцев, поднявших руку на украинцев, накажете преступников, швыряющих людей в тюрьмы и разграбивших до основания страну. Нужно напрочь утратить разум и потерять инстинкт самосохранения, чтобы надеяться, что завтра к вам в офис не ворвутся бандиты и не заставят вас отдать Семье все то, что вы создавали годами. Нужно быть совершенно наивными, чтобы верить, что те охранники, которые безнаказанно избивали людей на митинге, завтра не занесут дубинку над вами, что вас не коснется беда, которая стучится во все двери. Друзья, я буду краткой. Сотни лет история нашей страны преподносила нам только один-единственный урок - разобщенность и чвары, допущенные нами сегодня, завтра превращаются в наше поражение, а послезавтра - в разруху, уничтожение и рабство. Сегодня в стране идет война. Оккупанты уничтожают народ. И ликвидируют страну. Линия фронта не оставляет выбора никому. Или с ними,----- или против них. Или власть преступников и примкнувших к ним временщиков и тушек, очень рассчитывающих на нашу короткую память, или - оппозиция к этой власти. Объединенная, действенная и решительная. Поэтому вязальщицы обречены сделать выбор, и без преувеличения - в этом выборе решается судьба нашей станы. Позвольте обратиться к каждому молчаливому согласию, каждой отстраненности, каждому бездействию и безучастию, к каждой вязальщице – отбросьте свое вязанье, сделайте свой решающий выбор немедленно.

Відповісти
  • Лолита
03.07.12 00:44

Что конкретно Вы предлагаете делать?

Відповісти
  • Ольга
03.07.12 07:26

Политика - цирк. Нам надоело работать по таким законам "як дишло" Мы (бухгалтера) просто мурахи. "Великие люди" нас могут растоптать и не заметить. Каждый из нас (бухгалтер, инспектор ГНИ, налоговый милиционер) делает свою работу и находится в таких рамках - в каких его поставили. Все хотят просто жрать. Кому нужны наши дети? Как это уже все надоело....

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам