Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


10.07.12
628 0 Друкувати

Обобщающая налоговая консультация относительно представления профессиональным торговцем ценными бумагами налогового расчета суммы дохода, начисленного (уплаченного) в пользу налогоплательщиков, а также суммы удержанного из них налога

   
ЗАТВЕРДЖЕНО
   наказ ДПС України
    06.07.2012 № 593

   
   

Узагальнююча податкова консультація щодо подання професійним торговцем цінними паперами податкового розрахунку суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку


   
   В Узагальнюючій податковій консультації вживаються такі скорочення:
   
    Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями – Кодекс;
    Наказ Міністерства фінансів України від 22.11.2011 № 1484, Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2011 № 1689 «Про затвердження Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 січня 2012 року за N 100/20413 (далі – Методика).
   
   Згідно із абзацем «б» п. 176.2 ст. 176 Кодексу особи, які відповідно до цього Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені цим Кодексом для податкового кварталу, Податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається.
   
   Відповідно до п.п. 170.2.9 п. 170.2 ст. 170 Кодексу податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець.
   
    Пунктом 2.22 Методики передбачено, що податковий агент щокварталу подає у встановленому порядку до органу державної податкової служби за місцем свого розташування податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку.
   
   Згідно із п. 1.3 Методики термін «податковий агент» вживається у значенні терміна «податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб», наведеному в п.п. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 розділу I Кодексу, та означає торговця цінними паперами (його філію, відділення, інший відокремлений підрозділ), який діє на підставі договору, укладеного з платником податку.
   
   Відповідно до п.п. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14 Кодексу податковий агент щодо податку на доходи фізичних осіб – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента –юридичної особи, які незалежно від організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншими податками та/або форми нарахування (виплати, надання) доходу (у грошовій або негрошовій формі) зобов'язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок, передбачений розділом IV Кодексу, до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що виплачуються такій особі, вести податковий облік, подавати податкову звітність податковим органам та нести відповідальність за порушення норм у порядку, передбаченому статтею 18 та Розділом IV Кодексу.
   
    Згідно з абзацем першим п. 2.17 Методики протягом звітного року до складу місячного оподатковуваного доходу включається фактично нарахований (виплачений) інвестиційний прибуток, отриманий платником податку у складі поточної грошової виплати за датою фактичної виплати та/або за датою виконання або розірвання в період до кінця такого року договору, укладеного з платником податку, а сума податку з фактично нарахованого (виплаченого) інвестиційного прибутку, що підлягає сплаті до бюджету, розраховується в усіх випадках, наведених у цьому пункті, із врахуванням утриманих та сплачених сум податку протягом розрахункового періоду до дати фактичної виплати та/або дати виконання або розірвання договору.
   
   Поточна виплата коштів – це повна або часткова виплата доходу у будь-який операційний день банку протягом звітного податкового року податковим агентом за письмово заявленою вимогою платника податку шляхом видачі готівкових коштів платнику податку та/або перерахування коштів на банківський рахунок платника податку, у тому числі у зв'язку з виконанням або розірванням договору, укладеного з платником податку, включаючи періодичну із заздалегідь обумовленим у договорі порядком виплати, та/або повернення коштів, попередньо перерахованих (внесених) платником податку торговцю цінними паперами згідно з умовами договору (п.1.3 Методики).
   
    Враховуючи викладене, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку подається професійним торговцем цінними паперами лише у разі виплати (нарахування) платнику податку протягом звітного періоду сум доходу у вигляді інвестиційного прибутку.
   
    При цьому, у разі якщо умовами договору передбачено порядок виплати податковим агентом доходу у вигляді інвестиційного прибутку платнику податку у конкретно визначений термін чи за його письмово заявленою вимогою, то податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку подається професійним торговцем цінними паперами за підсумками звітного періоду, у якому було проведено такі (виплати) нарахування.
   
   Відповідно до абзазу четвертого п. 2.17 Методики якщо у зв'язку з виконанням або розірванням у період до кінця звітного податкового року договору одночасно не здійснюється поточна виплата коштів, то інвестиційний прибуток, розрахований податковим агентом, вважається отриманим в останній робочий день строку дії такого договору; податок на доходи фізичних осіб розраховується, утримується та перераховується до бюджету податковим агентом не пізніше календарного місяця, наступного за місяцем, на який припадає дата виконання або розірвання договору.
   
    Разом з тим, відповідно до п. 2.19 Методики інвестиційний прибуток, розрахований податковим агентом за результатами звітного податкового року, вважається отриманим в останній робочий день грудня такого року, а податок розраховується, утримується та перераховується до бюджету податковим агентом до кінця січня року, що настає за звітним.
   
   
   Директор Департаменту
   оподаткування фізичних осіб
   
   В.В. Бусарєв
Рубрика:
Коментарі
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
111783 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно