Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте новини поштою!


15.11.12
2116 27 Друкувати

Налоговые проверки: фискальный подход не обязателен. Последние новости с налогового фронта

   Відомо, що певна частина податкових перевірок закінчується у суді, оскаржуються документи, складені податківцями за результати таких перевірок. За деякими спірними питаннями податківці разом із судами визначились остаточно, за іншими - триває складний процес пошуку істини. В цілому ж можна відмітити певну лібералізацію й відхід від суто фіскальних підходів.
   
   ПОМИЛКИ У ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ? НІЧОГО СТРАШНОГО

   
   Так, багато проблем виникає у платників ПДВ з приводу помилок і недоліків при заповненні податкових накладних, які є документальною підставою для формування податкового кредиту. Загальна позиція Вищого адміністративного суду України (далі - ВАСУ) з цього приводу сформульована в ухвалі від 8.02. 2012 К-9189/08. Якщо на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби (далі - ДПС) суми податі суми податку, попередньо включені до складу податкового кредиту, відповідають зазначеним у податкових накладних, податковий кредит покупця вважається підтвердженим податковими накладними, незважаючи нате, що такі накладні могли мати незначні недоліки в заповненні, за умови. Головна умова до таких, заповнених з певними помилками, податкових накладних - наявність можливості ідентифікувати особу, яка видала податкову накладну, містять, зокрема, відомості про придбані товари (роботи, послуги), їх вартість, дату здійснення операції та відповідну суму податку на додану вартість.
   
   У вищевикладеному особливий інтерес для платників ПДВ становить та обставина, що ВАСУ не висуває до податкових накладних з помилками вимог, які закладені у п.201.10 Податкового кодексу України (далі - ПКУ). Йдеться про право/фактичний обов’язок покупця у разі порушення продавцем порядку заповнення податкової накладної додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. Надходження такої скарги є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця.
   
   Концептуальне значення має також ухвала ВАСУ від 9.02.2012. Не можуть бути предметом розгляду адміністративним судом і вимоги про визнання недійсними податкових накладних, адже первинні документи лише фіксують факт здійснення господарської операції, є підставою для податкового обліку платника та не є правовими актами індивідуальної дії у розумінні частини першої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України. Варто нагадати, що на підставі п.1 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Мінфіну від 01.11.2011 N 1379 - податкова накладна вважається недійсною у разі її заповнення іншою особою, ніж зазначена у цьому пункті. Інших підстав визнання податкової накладної саме недійсною чинне законодавство не передбачає. Але і в цьому єдиному випадку таке має робити не суд, а, скоріш за все, ДПС під час перевірки.
   
   ПОСЛУГИ НЕ ПОТРЕБУЮТЬ ЗАЙВИХ ДОКУМЕНТІВ
   
   Стара проблема - правомірність віднесення сплачених за послуги сум на валові витрати. Досить ліберальний підхід до цієї проблеми можна знайти в ухвалі ВАСУ від 20.12.2011 (рег. №20375195). Скасовуючи рішення суду першої інстанції та відмовляючи в задоволенні позову, апеляційний суд виходив з того, що позивачем не надано документальних доказів, що підтверджували б зв"язок між рекламно-інформаційними послугами та господарською діяльністю позивача, як то наявність ефективних результатів від цих послуг, зокрема, збільшення обсягів виробництва та продажу тощо, а відтак, на думку апеляційного суду, позивачем помилково віднесено вартість вказаних послуг до складу валових витрат.
   
   Однак, з такими висновками ВАСУ не погодився з огляду на таке. Причиною виникнення спірних правовідносин стали питання щодо правомірності включення позивачем до складу валових витрат підприємства вартості наданих рекламно-інформаційних послуг, правомірності корегування податкових зобовязань з ПДВ та формування податкового кредиту. При цьому ні Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", ні Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом МФУ від 24.05.1995 року № 88, не передбачають вичерпного переліку документів, що підтверджують зв"язок понесених витрат платника податку з господарською діяльністю, а лише вказують на необхідність мати первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій.
   
   Податківцям під час перевірки були надані договори про надання послуг, акти здачі-прийняття виконаних робіт та платіжні документи на сплату контрагентам коштів за надані послуги, що відповідають вимогам ст. 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та звітність в Україні". При цьому судом вірно зазначено, що податківцями безпідставно розширено перелік документів, якими повинен підтверджуватися факт надання послуг. Чинне законодавство не передбачає спеціальних вимог щодо обов"язкової наявності певних документів для підтвердження факту надання інформаційно-консультаційних послуг.
   
   МОБІЛЬНИЙ ТЕЛЕФОН ЯК ДЖЕРЕЛО ПОДАТКОВИХ НЕПРИЄМНОСТЕЙ
   
   Ухвалою від 10 січня 2012 року К-27902/09 ВАСУ розв’язав досить актуальну податкову проблемумобільного зв’язку. Податківці своєю перевіркою встановили неправомірне віднесення до складу валових витрат вартості послуг мобільного звязку при відсутності на обліку у платника податків, як власних так і орендованих мобільних телефонів. ВАСУ погодився з висновками судів попередніх інстанцій про правомірність включення вартості мобільних послуг до складу валових витрат з огляду на підтвердження зазначених витрат: 1) договорами про надання послуг мобільного звязку, 2) виставленими та оплаченими рахунками за користування мобільним звязком, 3) також відповідними наказами та посвідченнями на відрядження.
   
   ФУРШЕТ І БУКЕТИ З ПОЗИЦІЙ ПОДАТКІВЦЯ
   
   Ухвалою від 20 вересня 2011 року К-22781/08 ВАСУ не погодився з висновками податківців, які відмовились визнати суми витрачені платником податків на ділові зустрічі (прийоми). Судами встановлено та вбачається з матеріалів справи, що за наказом керівника "Про організацію прийому відвідувачів ТОВ…" секретар-референт веде облік відвідань товариства представниками організацій, з якими товариство має господарські відносини. Організація кожної зустрічі відбувається на підставі наказу у відповідності з програмою та кошторисом проведення ділової зустрічі (прийому).
   
   По закінченню кожного місяця складається звіт про результати проведених зустрічей (прийомів) за звітний період. Кошториси витрат та програми зустрічей, як правило, включали букетне обслуговування безпосередньо на підприємстві (в окремих випадках, при прийомах представників нерезидентів сплачується вартість обідів в закладах громадського харчування) та роздачу рекламних матеріалів.
   
   Використання придбаних продуктів харчування для організації прийомів потенційних покупців підтверджуються звітами про результати проведених прийомів.
   
   Таким чином, у таких справах багато що вирішує наявність відповідних документів у необхідній кількості - наказу директора, заздалегідь складених програм прийомів (фуршетів), кошторису, звітів.
   
   В цілому ж, наведена практика свідчить про достатньо ефективний і юридично коректний контроль судових органів за діяльністю податківців.
   
   Сергій ТЕНЬКОВ
   Юридичний вісник України №45, 10-16 листопада 2012
За матеріалами Мониторинг СМИ
Рубрика:
Коментарі
 • ***************************
15.11.12 14:58

Кабмин - театp умственных миниатюp.

Відповісти
 • Аноним
15.11.12 15:55

Шо це ТАКЕ ?

Відповісти
 • nemo
15.11.12 22:08

Хорошие суды. но позитивных решений еденицы. Интересно есть хоть они в публичных источниках ?

Відповісти
 • Pyka 3AKOHA
15.11.12 22:24

www.reyestr.court.gov.ua - здесь все решения по всем судам в Украине. По Тимошенко не смотрел, может его нет ;)

Відповісти
 • 1
15.11.12 22:43

в реестре много чего нет, и не только по тетке с косой, просто деловодство хреново пока еще поставлено, некоторые решения уходят в киев, но не вносятся в реестр по непонятным причинам (никакого заговора, т.к. эти решения нафиг никому не нужны, так что скорее всего это обычная халатность нижнего звена деловодов судебной администрации)

Відповісти
 • hpd56
15.11.12 23:00

Корисна інформація,Бажано час від часу подавати подібні.

Відповісти
 • *
15.11.12 23:00

Не нужны, это точно, мы на суде какие только бумажки не подсовывали и решение ВАСУ и письма ГНАУ, маркетинг нам все равно скосили, даже отчеты по маркетингу были, все равно "они не такие как надо". Любое предприятие, если отстегнет в карман судье, будет иметь положительное решение. И каждый судья об этом знает и использует, к сожалению, этот один единственный, но весьма весомый аргумент.

Відповісти
 • Аноним
15.11.12 23:01

тетка с косой -это же смерть, на нее еще никто в суд не подавал, потому и нет в реестре

Відповісти
 • ирина
15.11.12 23:03

Поскольку я сталкиваюсь с судами часто (ГНИ, экологи, прокурор и пр. шантропа), то заметила закономерность - чёткие, законные решения появляются в реестре через 1-2 дня после составления в полном объёме. Судьи тоже разные, мне попадались в большинстве принципиальные и справедливые, даже сами иногда подсказывают как лучше сформулировать требования и какие доказательства добавить. Но иногда бывают и сюрпризы - рассматривали одно - в Постанове написали другое, апеляция может не читать дело вообще - на что носом ткнули на заседании - из того и исходят. Вот как раз такие постановы и не попадают в реестр, да и на руки их получить очень сложно. Несколько раз ходишь в суд, а у них отговорки - то неготово, то судья не подписал, то Вы поздно пришли, мы уже по почте отправили. Тянут время, чтобы не могли обжаловать. К счастью мне таких немного попадалось. А выиграть суд без денег пока ещё РЕАЛЬНО! Сама приятно удивлена.

Відповісти
 • Надежда Крым
15.11.12 23:40

Ирина, согласна с вами, "под лежачий камень вода не течёт". Просто руководители по разному относятся к судебныи процессам, кто не хочет годами судится, кому легче заплатить, кто-то принципиально судится за 170 грн. (сама этим занималась из принципа, понятно, что сколько чел/часов потрачено, и экономически было нецелесообразно, но теперь меня не "трогают"), у кого-то документы не в порядке, и т.д. А если на кону миллионы, то без "дополнительной стимуляции" не обойдёшься, даже если все документы просто идеальны.

Відповісти
 • Zefir
16.11.12 00:30

Надежда Крым Поддерживаю, мы тоже судимся по всем незаконным решениям, камералка выкосила возмещение по НДС по причине того, что контрагент через три месяца после выдачи нам нн подал документы на переристрацию и ГНИ не видит их в системе ,сумма НДС-972,00, судились из принципа после того как съездили в город по приглашению по времени,выстояли в коридоре три часа, разбирались 5 минут, через неделю получили стандарный ответ-"отказать" , выиграли в третьем заходе, я в таких случаях говорю:уступишь 200 гривен-завтра под тем же предлогом заберут 20 000

Відповісти
 • хочу в Европу
16.11.12 01:21

Ирина, Вы вселили надежду, т.к. готовимся у суду. Позвольте поинтересоваться, какая юридическая поддержка у Вас, или Вы сами юрист ?

Відповісти
 • Алиса в Стране чудес
16.11.12 02:27

Наш филиал выиграл дело против налоговой (мы не совсем правы). Пока в первой инстанции. Бесплатно. Сами в шоке.

Відповісти
 • хочу в Европу
16.11.12 02:47

Алиса в Стране чудес, простите за любопытство, а Вы сразу в суд или после админ.ожалования ? Мы решили пройти все процедуры, начиная от заперечення. Какие шансы у налоговиков обжаловать, если кто-то проходил - поделитесь опытом, плиз.

Відповісти
 • ТТНка-царь!
16.11.12 05:25

Из практики, все процессуальные возможности по НК необходимо внедрять в жизнь (заперечення на акт, на действия и т.д.), в случае если ваш спор банален и позиция налоговой в этом вопросе неизменна, например бестоварность, никчемность, правильность заполнения налоговой накладной, ТТН- лучше идти сразу в суд. Не теряйте зря своё драгоценное время, если конечно это вам на руку! "Время деньги" Бенджамин Франклин

Відповісти
 • Хочу в Азию
16.11.12 05:38

...

Відповісти
 • Алиса в Стране чудес
17.11.12 00:55

Для хочу в Европу. В суд пошли сразу, минуя админобжалование. Времени не было. Надо было закрыть вопрос любым способом, но быстро. А насчет предварительного админобжалования, то здесь больше плюсов, чем минусов. Во-первых, время. Во-вторых, есть шанс отмены решения. Особенно, если акт плохо выписан. Из минусов: у налоговиков есть время и возможность исправить собственные ошибки, неточности. Возможно увеличение дочисленных сумм (областная налоговая очень любит увеличивать доначисления, т.к. когда дойдет дело до Киева, и обнаружится, что что-то не доначислено, область порвут). Поэтому все козыри никогда не выкладывайте на стадии админобжалования. Особенно формальные признаки. Выложите все в суде. А вообще-то можно часами обсуждать данную тему. Все очень индивидуально, зависимо от конкретного дела, судьи, времени рассмотрения дела, и, самое главное, какие неофициальные директивы имеються у судьи.

Відповісти
 • хочу в Европу
17.11.12 02:47

Алиса в Стране чудес, спасибо ! Идем с обжалованием на область, Ваши советы очень ценны для меня на этом этапе, т.к. раньше срузу в суд обращались, опыта обращения в вышестоящие инст-ии нету, волнуюсь. Имеем достаточно сильную позицию (акт не выдерживает никакой критики), решили рискнуть. Еще раз спасибо!

Відповісти
 • ИринаМ
17.11.12 03:03

мы 08.11.12 получили решение суда в нашу пользу, т.е. признали проверку незаконной и соотв. 3 500 000 снятого кредита "просто так" Ничего и никому не платили, подавали поочередно жалобы во все инстанции: налоговая Киев и Украины, суд. В суде из трех заседаний, представитель налоговой пришла один раз и то лучше б она и не приходила, лепила такой маразм, что судья сам подхихикивал. Проверка, да и акт заказные, видят 100млн оборота, все! снимаем все, что видим. Все жалобы и иск писали вместе с юристом, искали в интернете "заготовки" подобных жалоб, сочиняли под свой случай, труд адский, особенно, если ты не юрист, а юрист пол года после универа, но видно мы все-таки талантливые люди. НЕ ЗДАВАТЬСЯ И НЕ ОПУСКАТЬ РУКИ, НЕ БОЯТЬСЯ, ЭТО ВСЕ НЕ СТРАШНО, ЕСЛИ ТЫ ПРАВ, ИДИ И БОРИСЬ, ДОКАЗЫВАЙ СВОЮ ПРАВОТУ. Судья оказался молодой и очень приятный человек, в процессе слушанья вопросами засыпал налоговичку, а она что-то мымрила, заикалась, а что она могла сказать, ее кинули на амбразуру, как стройбат в ВОВ

Відповісти
 • ИринаМ
17.11.12 03:05

хочу в Европу, мы тоже пошли судиться, потому как акт был состряпан как попало с целым списком нарушений и неточностей. УДАЧИ ВАМ!!!

Відповісти
 • хочу в Европу
17.11.12 03:23

ИринаМ, все описаное Вами выше - как о себе читаю, тоже самое: млн. обороты -значит ты уже им должен, как следствие акт на 4 млн. Юрист в штате такой же зеленый, заперечення сама готовила, но Там предупредили сразу чтобы не надеялась. Большенство коллег рекомендует админ. обжалование, поэтому пойдем, если не отменят, то хотя бы опыт приобрету. Спасибо за поддержку ! Для меня важно знать, что есть люди, которые не боятся отстаивать свою правоту, даже в это трудное время !

Відповісти
 • ирина
17.11.12 21:54

Для хочу в Европу. Я - НЕ юрист. Я самый обычный бухгалтер, который и швец и жнец и ... для ГНИ трындец! Просто когда-то меня допекли эти все беспредельные доначисления, а когда налоговики подали иск на стягнення, в корридоре сам юрист из ГНИ подсказал, что начисления незаконные и их можно обжаловать в суде. Судья тоже попаласть нормальная, остановила процесс стягнення, пока не выйдет решение по законности доначислений и подсказала ссылку на единый реестр судовых решений. Это оказался отличный учебник по выживанию! Сейчас все доначисления идут по шаблону, поэтому и суды, как правило тоже по шаблону. Ищите в реестре похожие дела, не забывайте сделать акцент на Вашу ситуацию, смотрите в аналогичных решениях какие доказательства для судей имеют большее значение, так же просмотрите апеляции и касации - для первой инстанции их решения важны.Хотя впервый раз, может Вам обратиться к юристу, чтобы правильно сформировать позовни вимоги и походить с ним на заседания - решать Вам. Внимательно почитайте КАС У - там со ст.99 сроки для подачи иска, требования к иску и перечень решений, которые суд имеет право принять, если Ваши требования будут отличаться, всё будет зависеть от судьи - может предложить уточнить исковые требования, а может отказать так как требования не в компетенции данного суда - здесь уже человеческий фактор. Почитаете судебные решения в реестре, там поймёте как судьи смотрят на это всё. Налоговиков не бойтесь, у них всё по шаблону, даже заперечення против иска часто невпопад!

Відповісти
 • ирина
17.11.12 22:06

Ещё, важно! На подачу иска имущественного характера(доначисления) у Вас очень мало времени! - 1 месяц со дня повидомлення-ришення или со дня отказа ДПА (последней налоговой инстанции), поэтому для затяжки по времени есть смысл обжаловать по налоговой, у Вас будет ещё один козырь - аргументы налоговиков. Какие на стадии админобжалования такие будут и в суде - ничего нового, а у Вас будет время найти свои аргументы, чтобы в пух и перья разбить их доводы. Не пытайтесь признать недействительным акт проверки. Суды считают, что сам по себе акт не несёт никаких обязательств и поэтому не может быть предметом спора для админ.суда. Админ суд рассматривает только решения либо действия налоговиков. Подобные дела с отказами есть в реестре.

Відповісти
 • хочу в Европу
18.11.12 22:31

ирина, Вы такая умница, настоящий боец! Воодушевлена Вашим примером, твердо решила принимать участие в суд. заседаниях. Раньше с ПРП сразу в суд шли (нанимали юриста), в этот раз начали с админобжалования, если же все таки дойдет дело до суда, пойду с юристом. Ваш опыт для меня сейчас как руководство к действию, спасибо!

Відповісти
 • ирина
18.11.12 23:37

До суда дойдёт, не сомневайтесь! Получала от последней инстанции (ДПА Украины). Результат розгляду скарги полностью передран с результата областной. А областная во время рассмотрения, вызывает районных инспекторов с объяснениями, поэтому новых аргументов как правило не появляется. Наоборот - пишут всё по шаблону, и пока дойдет до Киева, появляются приколы, которые к Вашему делу вообще не относятся - это Ваш дополнительный козырь для суда! У меня было такое дело - сделали никчемку и подали на стягнення 3,5 млн. грн. На вопрос суда в чём умысел и незаконность сделки - налоговики упёрто повторяли - в незаконном возврате НДС! В суде выяснилось, что никакого возмещения не было, я даже деклараций с отрицательным значением не подавала! Так как других аргументов у налоговиков не было - суд им отказал!

Відповісти
 • хочу в Европу
19.11.12 05:41

В моем случае поезд тронулся, сегодня получила ответ на заперечення, естественно "вирок залишається в силі", переходим на новый уровень обл.ДПА. Новым КПК попугали, хотя у кулуарах на ушко признались, что акт "из пальца высосан". Может мне повезет встретить адекватных оппонентов при админобжаловании , хотя в бюджете не дара, а черная дырища и чуда ждать скорее всего не стоит...

Відповісти
 • Хочу в Азию
19.11.12 05:48

...

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
62316 224
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно