Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


27.01.13
1751 13 Друкувати

ГНСУ относительно реквизитов для уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль

   Міністерство доходів та зборів повідомляє, що платники податків, які сплатили помилково на старі рахунки авансові внески з податку на прибуток у січні 2013 року, можуть виправити ситуацію та уникнути заборгованості перед бюджетом. Для цього необхідно подати до податкового органу за місцем реєстрації заяву про переведення сплаченої суми зазначених внесків на нові коди Класифікації доходів бюджету, що призначені для сплати авансових внесків з податку на прибуток.
   
   А саме, Класифікацію доходів бюджету доповнено такими позиціями:
   
11023100 “Авансові внески з податку на прибуток підприємств і організацій, що перебувають у державній власності”;
11023200 “Авансові внески  з податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності”;
11023300 “Авансові внески з  податку на прибуток підприємств, створених за участю іноземних інвесторів”;
11023400 “Авансові внески  з податку на прибуток від казино, відеосалонів, гральних автоматів, концертно-видовищних заходів”;
11023500 “Авансові внески з податку на прибуток  іноземних юридичних осіб”;
11023600 “Авансові внески з податку на прибуток банківських організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України”;
11023700 “Авансові внески з податку на прибуток страхових організацій, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України”;
11023900 “Авансові внески з податку на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації, кооперативів та громадських об'єднань”;
11024000 “Авансові внески  з податку на прибуток приватних підприємств”;
11024100 “Авансові внески з  податку на прибуток  від інших платників податку на прибуток”;
11024600 “Авансові внески  з податку на прибуток фінансових установ, включаючи філіали аналогічних організацій, розташованих на території України
   
   Зміни були внесені наказом Міністерства фінансів України від 17.01.2013 р. № 19 до Класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 р. № 11.
   
   Будьте уважні, нові реквізити бюджетних рахунків для сплати авансових внесків з податку на прибуток розміщено на субсайтах органів ДПС, в засобах масової інформації, а також Центрах обслуговування платників.

   Прим. редактора
   Реквизиты счетов будут размещены на нашем сайте в разделе "Организации" - "Налоговые инспекции Украины" - "Реквизиты расчетных счетов для зачисления средств в государственные и местные бюджеты"
За матеріалами ДПС України
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • 123
27.01.13 21:58

Ну, ты посмотри!! "Які сплатили помилково на старі рахунки авансові внески з податку на прибуток у січні 2013 року". Так и хочеться спросить, а когда же появились новые счета?

Відповісти
 • хм
27.01.13 22:07

твари...они нам позволяют избежать штрафных санкций.... очень хотелось бы в новостях на всю страну услышать фамилии подонков, которые раздуплились с новыми кодами к 18/01 и как их наказали...хотя вероятно их поощрили - это ж какие штрафные сейчас по некоторым нащелкают... Вот так и выполняется план на 110%

Відповісти
 • mylay
27.01.13 22:42

Просто нет слов.......,открыли счета 25.01.13,а мы виноватые.............это просто безпредел ........полный.......Бандюки...........90 годые возращаюся..........Они даже свою вину признать не хотят......,это мы виноватые.............!!!Тикать с этой страны надо!

Відповісти
 • Елена
27.01.13 22:50

Сволочи, не слов, уроды и дебилы!

Відповісти
 • Светлана
27.01.13 23:25

И при уплате авансов мы же еще оказались "боржниками" и справку о том, что нет задолженности перед бюджетом (для тендера) никто не выдает, "задолженность" оказывается есть. А попросили дать новый счет чтоб бросить туда и получить справку- а счет казначейство еще не открыло- вот вам и "ПОМИЛКОВО"

Відповісти
 • IN_NOCHKA
28.01.13 02:00

В листі потрібно писати: "У зв"язку із тим що Міністерства фінансів України в передостанній день сплати авансу з податку на прибуток своїм наказом №___ від____ внесло зміни в реквізити рахунків, просимо зарахувати на нові реквізити ________ авансовий внесок який було нами сплачено п/д№ від______" І відправляти поштою, бо руки-в руки вони навряд таке візьмуть

Відповісти
 • ирина
28.01.13 02:14

а Жванецкий- супер!! Цитата: если вам нравится то, что происходит - значит вы или не в курсе или вы в доле!

Відповісти
 • 1
28.01.13 04:36

Интересно, а почему ни в одних новостях это "покращення" не показали - посл. день платежа 18.01, а платить нужно на новые счета. которых и в помине нет. а потом еще ты и виноват и тебе штраф....

Відповісти
 • Сигитариус
28.01.13 12:59

Прочитала, что они не будут штрафовать тех, кто заплатил на старые счета до 18.01.13: Государственная налоговая служба в Сумской области Письмо от 22.01.2013 г. № 596/7/15-105 О мерах по взысканию авансовых взносов по налогу на прибыль Минфином Украины в соответствии с приказом от 17.01.2013 г. № 19 бюджетная классификация дополнена новыми кодами для уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль. Бюджетные счета в органах казначейства будут ориентировочно открыты 23—24 января 2013 г. В карточках лицевых счетов плательщиков начисления авансовых взносов по сроку 18.01.2013 г. проведены с использованием введенных кодов. В то же время, в связи с тем, что плательщики с начала января текущего года проводили уплату авансовых взносов на основные коды, структурным подразделениям ГНИ области необходимо осуществить комплекс мер, доведенных ГНСУ на селекторном совещании 21.01.2013 г.: I. Подразделениям налогообложения юридических лиц: 1. Произвести инвентаризацию уплаченных на основные коды в январе текущего года сумм налога на прибыль по выделению среди них авансовых взносов. Срок до 22.01.2013 г. 2. По результатам проведенной инвентаризации подготовить перечни плательщиков, уплативших авансовые взносы (1/9) до 18.01.2013 г. (включительно), и предоставить их подразделениям погашения налогового долга. K таким плательщикам меры по принудительному взысканию применяться не будут. Срок 22.01.2013 г. 3. Провести разъяснительную работу с каждым плательщиком о необходимости подачи заявления на переброску уплаченных в январе 2013 г. авансовых взносов с основного кода на новый код. Срок до 24.01.2013 г. 4. В случаях если плательщик осуществил уплату авансовых взносов до 18.01.2013 г. (включительно), то сумма штрафных санкций, рассчитанных за период с 19.01.2013 г. по дату зачисления на новый код, подлежит аннулированию подразделениями налогообложения юридических лиц с помощью средств программного обеспечения автоматизированной системы «АУДИТ». Срок — до 31.01.2013 г. 5. В случае если плательщик не осуществил в срок (до 18.01.2013 г. включительно) уплату авансовых взносов или осуществил ее не в полной сумме, то за весь период неуплаты начисляется штрафная санкция и пеня, независимо от того, была у него на основном коде переплата или нет. В целях минимизации сумм недоимки и недопущения применения мер принудительного взыскания плательщики должны быть незамедлительно персонально уведомлены о необходимости уплаты авансовых взносов под начисление на новых кодах. Данное требование касается особенно тех плательщиков, которые не платили авансовых взносов, рассчитывая использовать имеющуюся переплату1. Срок — 22.01.2013 г. 6. Предприятиям, по которых введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов и которые подавали декларацию за 9 месяцев 2012 года с начислениями налога на прибыль, начисления авансовых взносов по новым кодам производятся в общем порядке. В случае проведения ликвидационной процедуры авансовые взносы должны быть уплачены до даты снятия плательщика с налогового учета. II. Подразделениям погашения налогового долга: Обеспечить проведение работы по взысканию налогового долга в порядке, установленном НKУ, по плательщикам, которые не уплатили авансовые взносы или уплатили их в неполной сумме. Меры принудительного взыскания не применяются к плательщикам по перечням, переданным подразделениями налогообложения юридических лиц (в соответствии с п.2). III. Подразделениям прогнозирования, анализа, учета и отчетности: 1. Подготовить и передать в органы казначейства заключения на переброску уплаченных сумм авансовых платежей с основного кода на новый код на основании поданных плательщиками заявлений. Срок — до 28.01.2013 г. 2. Аннулировать суммы неправомерно начисленной пени на основании служебных записок подразделений налогообложения юридических лиц. Срок — до 31.01.2013 г. IV. Подразделениям взаимодействия со средствами массовой информации и с общественностью: Довести реквизиты новых бюджетных счетов для уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль до налогоплательщиков, с размещением соответствующей информации на интернет-сайтах органов ГНС, в средствах массовой информации, ЦОП. Срок — следующий рабочий день после получения информации Госказначейства об открытии счетов для уплаты авансовых взносов по налогу на прибыль. Обращаю внимание руководителей ГНИ области, что приведенный алгоритм действий каждого структурного подразделения будет находиться под жестким контролем ГНС в Сумской области. Заместитель председателя Н.МИРОШНИКОВА ________________________________________

Відповісти
 • бух-бух
28.01.13 22:45

А куда платить за 2012год?

Відповісти
 • я
29.01.13 02:32

"11023400 Авансові внески з податку на прибуток від казино, .................., гральних автоматів, ......................" - А шо , в нас є такі види бізнесу , і вони вже дозволені законом, якщо хтось таки платить за цим кодом ?

Відповісти
 • КОС
11.02.13 05:19

хочу напомнить цитату из басни Крылова :" Мы все виноваты в том ,что хочется им кушать." Отсюда вся дребедень . Доходы бюджета от штрафов ,пень неустоек никто не отменял Вот они и рвут когти чтобы выполнить статью дохода .А на нас им плевать с большой колокольни. А всем заведует ШАНОНАВАНИЙ ПРЕМЕР-МЫНЫСТР.

Відповісти
 • Аноним
15.02.13 05:20

А куда платить за 2012год? срочно нужно

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам