Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


11.02.13
3685 203 Друкувати

Изменения в отчетности по единому взносу

   Постановою «Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року № 22-2» №24-1 від 10.12.2012, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2012 р. за № 2204/22516 затверджені зміни до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
   
   Далі систематизуємо детально зміни в звітності у вигляді таблиці:
   

Звіт

Форма

Зміни в формі звітності

Хто подає

Звітний період

Термін подання

Постанова

Додаток 4

Таблиця 1 форми №Д4

- додано реквізит «Штатна чисельність працівників»;

- додано рядки для відображення зарплати та єдиного внеску який нараховують підприємства суднобудівної промисловості.

 

Таблиця 5 форми №Д4

- додано графу 11 «Дата створення нового робочого місця (штатної одиниці), на яке у звітному періоді працевлаштований даний працівник».

 

Таблиця 6 форми №Д4

- в графу 10 "Код типу нарахувань" додано 10-й код типу нарахувань, який застосовують в разі нарахування працівникам зарплати за дні щорічних та додаткових відпусток.

(Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до графи "Загальна  сума нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)" із зазначенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці;

- додано нову графу 15, в якій відображають кількість днів перебування в трудових або цивільно-правових відносинах протягом календарного місяця;

- додано графу 21, в якій зазначають ознаку «1»- для працівника, якого прийнято на нове робоче місце, в інших випадках «0»;

- в графі 9 оновлено коди категорій застрахованих осіб;

- відповідно до п.4.9 Порядка №22-2 визначений вичерпний перелік ситуацій, коли можливе внесення внесення від’ємних значень сум нарахованої зарплати (доходу).

 

Страхувальники, крім зазначених у пунктах 3.5, 3.6 Постанови ПФУ №22-2,  а також страхувальники, зазначені в пункті 3.2 Постанови ПФУ №22-2 , які використовують працю фізичних осіб на  умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім  цивільно-правового договору, укладеного з ФО - підприємцем, якщо виконувані роботи (надані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)

календарний місяць

не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом*

п.3.1

Додаток 5

- виключені таблиці 4 «Відомості про дохід (прибуток) члена сім’ї фізичної особи підприємця, який бере участь у провадженні підприємницької діяльності, на який нараховується єдиний внесок », 5 «Відомості про суми, на які нараховується єдиний внесок, що сплачується фізичними особами підприємцями, які обрали спрощену систему , за члена сім’ї, який бере участь у провадженні підприємницької діяльності»;

- виключено позначку «скасовуюча».

 

 

 

ФО - підприємці, у тому числі ті, які обрали  спрощену систему оподаткування.**

календарний рік

до 10 лютого року, наступного за звітним періодом

п.3.2

ФО - підприємці, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються незалежною професійною діяльністю, а саме науковою, літературною, артистичною, художньою, освітньою або

викладацькою, а також медичною, юридичною практикою, в тому числі адвокатською, нотаріальною діяльністю, або особи, які провадять релігійну (місіонерську)  діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід безпосередньо від цієї діяльності, за умови, що такі особи не є найманими працівниками чи підприємцями.

календарний рік

до 01 травня року, наступного за звітним періодом

п.3.4

Додаток 6

- додано таблицю 6 «Відомості про збільшення або зменшення сум зобов’язань за страховими внесками за результатами проведеної перевірки (звірки)»;

 

 

Особи, які досягли 16-річного віку та не належать до кола осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до статті 11 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", у т.ч. іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють на території України, громадяни України,

які постійно проживають або працюють за межами України, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та уклали договір на

добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, а також члени фермерського господарства, особистого селянського господарства - на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та пенсійне страхування та уклали договір на добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

термін дії договору

протягом 30 календарних днів після

закінчення строків дії договору

п.3.5

Особи, які на підставі частини третьої статті 24 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" здійснюють доплату до суми страхових внесків з тим, щоб загальна сума сплачених коштів за відповідний місяць була не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

-

протягом одного календарного місяця після

здійснення доплати через установи банків

п.4.16

Підприємці, яким після перевірки ПФУ збільшено або зменшено зобов’язання з єдиного податку.

-

протягом одного календарного місяця після здійснення розрахунку

п.4.18

Додаток 7

- в бланкі змінено термін подання звітності з 2-х до 5-ти робочих днів п’яти робочих днів після складання актів

Страхувальники, фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, які використовують працю фізичних осіб, члени фермерського господарства, особистого селянського господарства, районні (міські) управління праці та соціального захисту населення.

-

протягом п’яти робочих днів після дати складання Акта про нещасний випадок, пов'язаний із виробництвом (форма Н-1), або з дати складання Акта розслідування причин виникнення хронічного професійного захворювання (форма П-4)

п.3.7

*Відповідно до п.2.15 Порядку №22-2 ,у випадку, коли останній день строку подання звітності припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем подання звіту вважають перший після нього робочий день.

** Звільнено від подання такого звіту фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу.

 

   
За матеріалами Аудиторська компанія «Глобал Фінанс Консалтинг»
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
 • Серж
11.02.13 13:28

Весьма информативно...

Відповісти
 • Мари
11.02.13 15:18

Работник ушел в отпуск в конце декабря. Ему начислили, выплатили все отпускные в декабре, о чем отчитались в ПФУ за декабрь. В январе он вышел из отпуска и проработал 6 дней. Что писать в гр.15 табл.6?? 20 дней или 6 дней? будучи в отпуске он трудовые отношения ведь не прерывал...значит 20?...для чего тогда эта гр.? или это чисто для трудовых договоров?

Відповісти
 • Мари
11.02.13 15:36

Все намного проще, в гр.15 табл.6 пиши кол-во календарных дней месяца, т.е.31 в январе... зачем такая гр.? она просто дублирует табл.5.

Відповісти
 • agony
11.02.13 22:09

и как понять "Таблиця 6 форми №Д4 - додано графу 21, в якій зазначають ознаку «1»- для працівника, якого прийнято на нове робоче місце, в інших випадках «0»" это где? в описании заполнения отчета по ЕСВ от ПФ о таблице 6 формы№Д4 говорится: "Реквізит 21. Кількість заповнених рядків на аркуші: зазначається кількість заповнених рядків на цьому аркуші." откуда автор таблицы взял графу 21 с такими признаками? и еще интересно с новыми строками/графами о новых рабочих местах. если открыли вакансию в ноябре 2012 года, взяли человека на стажировку на эту вакансию, по окончанию стажировки оформили в феврале, то теперь в новом отчете за февраль мне как надо будет показывать? в таблице 5 в реквизите 11 писать ноябрь 2012 года, когда открыли вакансию? а в таблице 1 за февраль 2013, где количество новосозданных рабмест указывать дату открытия вакансии повторно или нет?

Відповісти
 • Новичек
11.02.13 22:11

Вспомните, когда была персонифакация на каждого работника, мы указывали календарные дни отработанные в отчетном году. Это было необходимо для начисления пенси . Если человека оформляли на работу 04 января, то ему не засчитываляся этот месяц, т.к. не 31 день указывали в персонификационной карточке.

Відповісти
 • Ната
11.02.13 22:45

Подскажите сдавать отчет по версии 9,30 или дальше скачивать от 08,02,13 Спасибо

Відповісти
 • Для Наты
11.02.13 22:59

Отчет по версии 9,30 устарел. Скачиваете 10.00.119 новую программу устанавливаете и сдаете.

Відповісти
 • Ольга
11.02.13 23:19

не понимаю, в реквизите 15 таб.6 ставить в январе 31 день, а если работник был 15 дней за свой счет?, сколько дней в реквизите 15 - 31 или 16?

Відповісти
 • Серж - Ната
11.02.13 23:20

Ставьте Медок, потом пригодиться

Відповісти
 • Серж - agony
11.02.13 23:21

Инструкция написана для бумажных вариантов, смотрите бланки

Відповісти
 • Я
11.02.13 23:22

Капец! Полубухгалтер - полупрограммист!!! А если у бабули в Кацапетовке нет программиста???? Как тогда? И как всегда - поменяли людей и начинают создавать нам гемор!!!! Т.к. новеньким надо показать себя как хороших работников - новое ввести.... Черти!..... Сил нет!

Відповісти
 • Ольга
11.02.13 23:28

не понимаю, в реквизите 15 таб.6 ставить в январе 31 день, а если работник был 15 дней за свой счет?, сколько дней в реквизите 15 - 31 или 16?

Відповісти
 • Ольга
11.02.13 23:30

не понимаю, в реквизите 15 таб.6 ставить в январе 31 день, а если работник был 15 дней за свой счет?, сколько дней в реквизите 15 - 31 или 16?

Відповісти
 • Дана
11.02.13 23:34

Особенно умиляет реквизит "новостворене робоче місце". Интересно, а каким местом на страховой стаж и выплаты влияет, новое это рабочее место, или нет? Завтра введут графу "размер трусов". По-моему, в отчетности по сути уже перебор. Чтоб нескучно было, развлечемся перепроверкой очередных галочек.

Відповісти
 • Лера
11.02.13 23:35

Для Ольга: В описі формату звіту написано: Якщо початок трудових відносин збігається з першим числом місяця та відсутній факт звільнення у звітному періоді, значення реквізиту 15 завжди дорівнює кількості календаврних днів у місяці. Уразі наявності звільнення, показник відповідає кількості днів перебування у трудових відносинах. Виходячи з цього, Вам треба показувати 31 день, тому що людина не звільнялася та надалі перебуває у трудових відносинах. Я здала звіт і в мене була людина на лікарняному у січні, то я все одно показала 31 день перебування цієї людини. Звіт пройшов.

Відповісти
 • Серж - Дана
11.02.13 23:40

"новостворене робоче місце" для контроля предприятий, которые создают рабочие места, платят три минималки целый год каждому трудоустроенному, и получают льготы 50% и 100% ЕСВ в будущих периодах.

Відповісти
 • Таня
11.02.13 23:40

А ЧП у нас же нет штатного расписания . А в январе принят сотрудник этл ,что ставим как новое рабочее место?

Відповісти
 • Бух
11.02.13 23:41

для Ольги в гр14 ставите 15 , а в графе 15 ставите 31 ведь человек у Вас не увольнялся, он біл у трудовіх отношениях 31 день, Точно такая же ситуация біла у меня, уже сдала все ОК

Відповісти
 • agony
11.02.13 23:41

2Серж да Вы что? т.е. по Вашей логике бумажные варианты отличаются от электронных? не смешите. инструкция должна быть едина для заполнения и подачи в любом виде, а она в итоге с ошибками, т.е. в бланке одно, в инструкции другое

Відповісти
 • Серж - agony
11.02.13 23:50

Это не моя логика, это реальности. Изучайте внимательно, это ж не первый раз, переработанные инструкции прошлых постанов.

Відповісти
 • Серж - Бух
12.02.13 00:00

Отпуск без сохранения заробоной платы бывает двух вариантов согласно статей 25 и 26 ЗУ "Про отпуск", согласно одной из них (сразу не вспомню), такой отпуск не входит в трудовые отношения и соответственно должно уже быть не 31 день, а меньше

Відповісти
 • бух-иЯ
12.02.13 00:01

Лера. Но ведь если неполный рабочий день или без содержания, этот период пересчитывается пропорционально выплаченному ЕСВ. (изменения расчета стажа с 01.01.2011г.)

Відповісти
 • Лера
12.02.13 00:13

Для бух-Я. Ведь в Инструкции указано период увольнения или окончания трудовых отношений, то тогда ставится количество календарных дней отработанных таким человеком, но нет нигде сноски, что если человек работал неполный день или был без сохранения или на больничном, то отнимать эти дни. Ведь он продолжает пребывать в трудовых отношениях.

Відповісти
 • Svet
12.02.13 00:27

Кто-нибудь уже скачал новый АРМ?

Відповісти
 • бух-иЯ
12.02.13 00:30

Полная КАША и полная ЛАЖА. Зачем тогда эта графа, если есть табл.5

Відповісти
 • agony
12.02.13 00:30

2Серж я внимательно как раз и изучаю, что в итоге озвучила нестыковку. что в инструкции вообще не упоминается о "ознака «1»- для працівника, якого прийнято на нове робоче місце, в інших випадках «0»" и реквизит "Кількість заповнених рядків на аркуші" в электронном виде тоже есть, только он заполняется автоматически. так что не надо говорить, что инструкция сугубо для бумажных вариантов

Відповісти
 • АлинКа
12.02.13 00:31

Для Svet - сейчас найду ссылку, по которй скачала программу за 10 мин.

Відповісти
 • ***
12.02.13 00:31

Не получается скачать с сайта ПФ, может кто-то с других сайтов закачивал новую программу? Или только в ПФ её надо брать?

Відповісти
 • АлинКа
12.02.13 00:32

вот, нашла: http://rusfolder.com/34940388

Відповісти
 • ***
12.02.13 00:35

Для АлинКа Заранее Вам спасибо!!!

Відповісти
 • ines
12.02.13 00:37

Согласна с бух-иЯ. Зачем дублировать информацию и загромождать формы?!!! Показать что, им есть что делать? Надо бы сократить их наполовину, чтоб остальной половине некогда было думать о всяких "покращаннях"

Відповісти
 • Лера
12.02.13 00:37

Для бух-иЯ. Вот это действительно непонятно, зачем эта графа, если есть табл. 5. Так многие задают этот вопрос, но Пенсионный сам не знает ответ на него.

Відповісти
 • Vik и Я
12.02.13 00:38

Помилка Таблиця 6 аркуш 6 рядок 2. Для ЗО ГТЕТЯНА В-А в полі "Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця" кількість днів не співпадає з кількістю календарних днів у місяці, хоча в таблиці 5 відсутні дані про факт початку або закінчення трудових або ЦП відносин У меня совместители поставила 9дней в эквиваленте полной занятости. Прислали такую ошибку при этом отчет принят. В пенсионном сказали исправить и опять отправить

Відповісти
 • Серж - agony
12.02.13 00:40

Спор не очём. Посмотрите на бланках нумерацию реквизитов и посмотрите в методичку. А в электронном варианте я могу перетащить поля в любом произвольном порядке.

Відповісти
 • АлинКа
12.02.13 00:43

Еще одна ссылка для скачивания: http://www.buhgalter911.com/Res/PO/Pens/PensARM.aspx

Відповісти
 • Серж
12.02.13 00:44

Люди!!! Здесь на сайте лежит новая АРМ, я проверяю каждые два -три часа, закачка отличная 5-8Мб/с http://buhgalter911.com/Res/PO/Pens/PensARM.aspx

Відповісти
 • бух - 2
12.02.13 00:52

только сдала отчет по новой форме. В ПФУ и сами еще не знают где и что проставлятью М.Е.Док не доработан, поэтому многие графы не так просто заполнить. А на счет к-ва дней, то они проставляются в зависимости от времени нахождения работника в трудовых отношениях, числится с 01 по 31, значит 31 день в отчете не зависимо от того за сколько дней вы ему заплатили

Відповісти
 • Ольга
12.02.13 00:57

Лере и Бух: Спасибо за ответ! А если работник совместитель и работает только 4 дня в месяц? Все равно пишем 31 день?

Відповісти
 • нива
12.02.13 00:57

НУЖНА ПОМОЩЬ! Программа АРМ-10,00,119 Закачала новую программу, установила, создала отчет за январь, проверила - ошибок нет, распечатала на бумажку. НО, не могу понять где формируется в электронном виде?

Відповісти
 • Людмила
12.02.13 00:58

Нет никаких дополнений по заполнению новой формы ПФУ! Бардак когда этот закончится? Почему мы получаем ответы когда уже в слепую сдаем отчеты?

Відповісти
 • Лера
12.02.13 01:02

Для Ольга: Вам бы лучше ставить совместителю не по 4 дня в месяц работы, а, например, по 2 ч. в день. Тогда можно сказать, что нужно ставить 31 день. Но с другой стороны, он же в трудовых отношениях. Здесь двоякая ситуация. У точняйте в Пенсионном фонде

Відповісти
 • Галина
12.02.13 01:04

если работник был в отпуске 31 календ. день ,то что проставить в таблице 6 графа 15 -31

Відповісти
 • Серж - нива
12.02.13 01:04

Файл -Експорт

Відповісти
 • Серж - Галина
12.02.13 01:05

Відсутність даних про суми заробітної плати за звітний місяць (перебування повний місяць у відпустці: черговій, без збереження заробітної плати і т.д.) не впливає на обов’язковість заповнення цього реквізиту Показник відповідає кількість календарних днів від 1-го до 31 (28,29,30), залежно від кількості календарних днів у місяці.

Відповісти
 • Лера
12.02.13 01:07

Для Галина! Находясь в отпуске, он продолжает пребывать в трудовых отношениях, поэтому я бы поставила в графе 15 -31 день

Відповісти
 • Галина
12.02.13 01:09

Всем спасибо за ответы

Відповісти
 • Новичек
12.02.13 01:09

Уважаемые бухгалтера, не забирайте у своих работников кол-во дней т. к. это влияет в будущем на расет их пенсий. Ведь расчет берется за полные (именно полные) 60 месяцев. А если Вы проставите , например за январь 22 дня, а не 31 день, то при расчете пенсии у работника будет недоработка , за год это может набежать 1 месяц или более. Мне в Пенсионном фонде давно дали совет, если работник, например, приступил к работе 04 января, приказ о приеме лучше оформить 01 января., тогда работник ничего не теряет.

Відповісти
 • нива
12.02.13 01:10

Серж. Огромное СПАСИБО.

Відповісти
 • нива
12.02.13 01:11

Согласна с Новичок. Я сама так делаю.

Відповісти
 • Ольга
12.02.13 01:17

Для Леры: в ПФ сами сидят и смотрят в инструкцию по заполнению и разводят руками.....Там ведь ничего не написано....

Відповісти
 • Наталія
12.02.13 01:18

Добрий день ВСІМ! Значить так, закачали обновлення 119 без проблем встановили. Так як в мене 1С-7, то звичайно мені прийшлося ручками набирати (65 чоловік) в медок, колонки було видно всі. Сьогодні понесла в пенсійний, сказали, що є нова версія 120 і можливо треба буде переробити, але на щастя нормально все пройшло. Та тільки є декілька але: по двох працівниках в мене свариться, що не проставлений рік і місяць (хоча все проставлено), по лікарняних теж попередження, що не має написано в колонці кількість днів перебування у трудових відносинах, хоча згідно інструкції по заповненню, треба проставляти там де стосується заробітної плати. У 5-ій табл. в мене стоїть прийнята людина, а в пенсійному при перевірці її не має. Скажу чесно З....ЛИ вже із тими змінами.

Відповісти
 • Лера
12.02.13 01:21

Для Ольга: Я с Вами согласна, но здесь действительно трудно ответить в Вашем случае. Все-таки для удобства Вы бы перевели его работать по часам как я писала и не будет волновать этот вопрос. Я думаю, что пока это можно сделать и задним числом.

Відповісти
 • Ольга
12.02.13 01:26

Для Натальи: у меня тоже ругался что по больничным не проставила кол-во дней в труд.отношениях, теперь думаю нужно просто ставить там где больничные кол-во кал.дней больничных, а там, где зарплата разницу. то есть допустим больничные 10 кал.дней тогда зарплата 21 кал.дней так программа не ругается. Но пока еще не сдавала отчет.

Відповісти
 • Ольга
12.02.13 01:27

Для Леры: спасибо, думаю, что именно так и поступлю.

Відповісти
 • Лера
12.02.13 01:28

Для Ольга: Еще один момент по поводу показывать без сохранения заработной платы. Я дозвонилась инспектору и она ответила, что в колонке 14 ставится количество дней за свой счет, а в колонке 15 - остальные дни. Я ей задала вопрос, что он же пребывает в трудовых отношениях, но на этот вопрос ответа не получила. Из этого следует, что каждый понимает по своему, а в Инструкции написано, что количество дней равняется количеству дней в месяце за исключением, когда этот человек увольняется.

Відповісти
 • Олена
12.02.13 01:31

Замучилась качати на офіційному сайті ПФУ "Автоматичне робоче місце – Єдиний внесок" версія 119 тому закинула на файлообміник тому у кого є бажання качайте швидше http://dfiles.ru/files/48asfc3gu

Відповісти
 • Новичек
12.02.13 01:33

Лера, Вы сами ответили на свой вопрос. в 15 колонке проставляется кол-во календарных дней согласно инструкции.

Відповісти
 • Новичок
12.02.13 01:39

А у меня только ярлык заполняется, таблицы не открываются, может кто сталкивался с этим?)

Відповісти
 • Серж - Ольга
12.02.13 01:42

Ну ясно же написано, только в отчетном периоде проставлять "дні ЦП відносин", и только в одной строке.

Відповісти
 • Натали
12.02.13 01:49

Как правильно показать дни отпуска в январе? может кто-то знает? заполнять в два ряда по одному сотруднику?

Відповісти
 • Серж - Натали
12.02.13 01:50

Да

Відповісти
 • Натали
12.02.13 01:55

А дни? отдельно колич. календарных дней отпуска и отдельно календ. дни отработанные?

Відповісти
 • Лера
12.02.13 02:04

Для Натали: Я показала строкой начисленная заработная плата - 31 день (колонка 15), следующей строкой - отпускніе начисленные и в колонке 15 - прочерк. Прошло

Відповісти
 • Серж - Натали
12.02.13 02:04

Дни только по зарплате. Реквізит заповнюється одним значенням у одному рядку, що відповідає звітному. За наявності декількох рядків по одній застрахованій особі реквізит 15 зазначається лише в одному, а саме в тому в якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності). Реквізит 15 не може зазначатися у звітному місяці за майбутні звітні періоди.

Відповісти
 • Натали
12.02.13 02:12

Подскажите пожалуйста, кто знает "єдиний соціальний внесок" разбивать отдельно на зарплату, отдельно на отпускные как больничные?

Відповісти
 • Серж - Натали
12.02.13 02:15

Да

Відповісти
 • Ольга
12.02.13 02:18

Для Серж: Тогда при проверке отчета ругается, что не заполненное поле кол-во дней труд.отношений

Відповісти
 • Серж - Натали
12.02.13 02:19

суми єдиного внеску із заробітної плати, доходу нараховані відповідно до статті 8 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування” окремо по: а) фонду оплати праці; б) сумі винагороди за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію її як підприємця); в) сумі допомоги по тимчасовій непрацездатності. Отпускные как-бы то же ФОП, но можно попробовать и только в строке зарплаты.

Відповісти
 • Серж - Ольга
12.02.13 02:20

А как быть с отпускными будущего периода, там ведь ЕСВ проставляется?

Відповісти
 • Серж - Ольга
12.02.13 02:22

Убираю ЕСВ с отпусных - всё равно попередження по дням, разницы нет

Відповісти
 • Ica
12.02.13 02:52

Аналогичная проблема, что и у Ольги и Натали. Если следовать их интсрукции, то вообще не понятно как заполнять отчёт, если отпускные "месяц в месяц". С одно стороны инструкция гласит: "Реквізит 10. Тип нарахувань: зазначається відповідний код типу нарахувань від одиниці «1» до десяти «10» або поле залишається пустим. Якщо у звіті згідно з додатком 4 до Порядку відображаються суми заробітку (доходу, грошового забезпечення), допомога по тимчасовій непрацездатності, що нараховані у звітному місяці поле «Тип нарахувань» залишається пустим". С другой стороны: "Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток, вносяться до графи “Загальна сума  нарахованої заробітної плати (доходу) (усього з початку звітного місяця)” із зазначенням відповідного місяця тільки в сумі, що припадає на дні відпустки у цьому місяці, з кодом типу нарахувань 10." Если разбить отпускные и зарплату по 2 строчкам, и поставить для начисленных отпускных в колонке "Тип нарахувань" код 10 и не ставить ничего в колоке кол-во отработанных дней, то при проверке таблицы 6 выдаёт ошибку "Не заполнено кол-во отработанных дней" и при проверке таблицы 1 выдаёт :Попередження: Рядок 4.1.1 <2048,06> не дорівнює сумі по таблиці 6 <1925,71> Попередження: Рядок 5.1 <73,73> не дорівнює сумі по таблиці 6 <69,33>. т.е. отчёт "не видит" сумм, указанных с кодом 10 что-ли. То ли я вообще ничего не соображаю.

Відповісти
 • Подскажите пожалуйста
12.02.13 02:58

как быть, если в отчете за декабрь 2012, который подавали в январе, забыли заполнить табл.5, хотя были уволенные!

Відповісти
 • Наталія
12.02.13 03:04

Опис формату звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-2 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01.11.2010 за № 1014/18309 враховуючи зміни, затверджені постановами правління Пенсійного фонду № 18-1 від 23.06.2011 та № 24-1 від 10.12.2012 . . . Реквізит 15. Кількість днів перебування у трудових /ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця. Заповнюється у кожному звітному періоді у реквізиті 15 т. 6 починаючи з 1 січня 2013 року та використовується органами ПФУ для підрахунку трудового стажу по кожній застрахованій особі. Показник відповідає кількість календарних днів від 1-го до 31 (28,29,30), залежно від кількості календарних днів у місяці. Якщо початок трудових відносин збігається з першим числом місяця та відсутній факт звільнення застрахованої особи у звітному періоді (закінчення цивільно-правових відносин) значення реквізиту 15 завжди дорівнює кількості календарних днів у місяці. У разі наявності факту звільнення показник відповідає кількості календарних днів тривалості трудових відносин у звітному місяці з урахуванням дня звільнення. Відсутність даних про суми заробітної плати за звітний місяць (перебування повний місяць у відпустці: черговій, без збереження заробітної плати і т.д.) не впливає на обов’язковість заповнення цього реквізиту. Реквізит заповнюється одним значенням у одному рядку, що відповідає звітному. За наявності декількох рядків по одній застрахованій особі реквізит 15 зазначається лише в одному, а саме в тому в якому зазначаються дані про суми заробітної плати (за їх наявності). Реквізит 15 не може зазначатися у звітному місяці за майбутні звітні періоди. У разі необхідності зменшення цього показника за попередні звітні періоди застосовується знак мінус і зазначається місяць та рік за який необхідно змінити показник. При необхідності збільшення цього показника за попередні періоди формується звіт з ознакою «скасовучий», яким скасовується неправильний показник та надається правильний збільшений. Тепер мені поясність, нафіга 10 раз прописувати ці трудові відносини і окремо виділяти дні відпустки. Ясно, що людина перебувала у трудових відносинах цілий місяць, а якщо звільнилася, так на це і є таблиця 5.

Відповісти
 • Натали
12.02.13 03:05

Звонила в ПФ. Ответ по отпускным и зарплате в одном месяце. Первая строчка сумма нач. зарплаты колич. дней 31 сумма ЕСВ уд. с зарпоаты. Вторая строчка сумма нач. отпускных количество дней пропуск сумма ЕСВ уд. с отпускных. Если идёт предупреждение, что колич. дней должно быть по коду 10 заполнено - не обращать внимания. Это сделано для того, что бы перепроверить правильно ли поставили кол. дней по зарплате.

Відповісти
 • Натали
12.02.13 03:09

для Подскажите пожалуйста. Была такая ситуация и у меня. Не указала, что сотрудник уволен. В ПФ на мой вопрос об исправлении ответили - пусть всё так и остаётся, есть уплата ЕСВ - есть стаж, а остальное...

Відповісти
 • Серж - Наталія
12.02.13 03:15

Ви процитували методу заповнення і потім запитуєте про те, що сами цитували: Реквізит заповнюється одним значенням у одному рядку, що відповідає звітному. У разі необхідності зменшення цього показника за попередні звітні періоди застосовується знак мінус і зазначається місяць та рік за який необхідно змінити показник.

Відповісти
 • Кря
12.02.13 03:18

У меня при отображении отпускных типом нарахувань 10 пишет Значення в полі Тип нарахувань відмінне від 1,2,3,4,5,6,7,8,9 - что за байда? И не видит єти суммы в таблице 1

Відповісти
 • Ica
12.02.13 03:23

В общем - по поводу отпускных - заполнила как написала Натали (как по логике "Опис формату звіту ..."), пусть и выдаёт предупреждение при проверке , но статус отчёта "Перевірений" - без помилок". Так что я думаю это временные глюки.

Відповісти
 • Подскажите пожалуйста
12.02.13 03:30

спасибо!

Відповісти
 • бух Л
12.02.13 03:45

ДЛЯ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Была такая ситуация. Но мне инспектор сказала сдать табл.5 за тот месяц с перечнем таблиц

Відповісти
 • Лиза
12.02.13 04:41

Много прочитала, но по-поводу отпускных все-таки хочу уточнить: - если работник в отчетном месяце ушел в очередной отпуск с переходом в последующий месяц, то: - в первой его строчку проставляется сумма заработка без суммы части отпускных, которые пришлись на переходящую часть и ЕСВ в этой строке рассчитывется по выше описанной сумме; - во второй строке проставляется сумма отпускных, приходящаяся на отчетный месяц (с кодом 10) а ЕСВ в этой строку не указывается ( так как эта сумма уже проучаствовала в расчете ЕСВ в первой строке); ?????? - в тртьей строке - с кодом 10 сумма переходящей части отпускных и для нее ставим соответствующий ЕСВ (т к в первой строке эта сумма не участвовала). Поправьте, плз.

Відповісти
 • Люда
12.02.13 04:44

Подскажите пожалуйста, как в изменить квэды в этой программе

Відповісти
 • бух-иЯ
12.02.13 05:05

А я после звонка в ПФУ сделала так: зарплата с ЕСВ на эту сумму и к-во дней, приходящихся на работу; 2 строчка: отпускные текущего м-ца с ЕСВ на эту сумму и к-во дней, приходящихся на отпуск 3строчка: отпускные следующего м-ца с ЕСВ на эту сумму к-во дней-прочерк

Відповісти
 • О-хо-хо
12.02.13 05:07

Люда, КВЭДы меняются в карточке предприятия

Відповісти
 • Умница
12.02.13 05:08

КВЕД в карточке предриятия меняется не в отчете

Відповісти
 • бух
12.02.13 05:10

Головне меню.Довідники.Картка підприємства.Додатково

Відповісти
 • чакнорис
12.02.13 05:25

уже предлагает программа обновиться на 120 версию, да только обновление не начинается. У всех так?

Відповісти
 • Лиза
12.02.13 05:35

бух-ия - спасибо - логика в этом есть. чакнорис - не ждите - не умеет она автоматом обновляться, и куда она смотрит - вопрос. На сайте ПФУ пока только 119.

Відповісти
 • Серж - чакнорис
12.02.13 05:37

Выйдите из АРМа - она и обновиться, если нет закачайте обновление с сайта Медка http://www.me-doc.com.ua/obnovlenie/2010-12-10-12-55-01

Відповісти
 • Серж - Лиза
12.02.13 05:38

Она умеет обновляться и обновления на сайте Медка причем тут ПФУ.

Відповісти
 • Лиза
12.02.13 05:40

Серж - а зачем АРМ ЕСВ обновлять с сайта Медка? Там может быть обновления не касающиеся отчета в ПФУ? Нет, ну если делать совсем нечего, тогда конечно. Обновлять АРМ ЕСВ нужно только тогда, когда оно появится на официальном сайте ПФУ! Не путайте людей.

Відповісти
 • Серж - бух-иЯ
12.02.13 05:43

Количество дней проставляется в одной строке и в календарных днях.

Відповісти
 • Серж - Лиза
12.02.13 05:46

Вы шутник, однако, 120-е обновление касается персонификации непосредственно, это во-первых. Далее все обновления ставяться поочередно, в последних АРМ - это всё-таки Медок. А ПФУ далеки от этого дела, и пока они выложат обновление - поезд уйдет.

Відповісти
 • Лиза
12.02.13 05:47

Серж - вот Информационный центр персонифицированного учета Пенсионного фонда Украины - http://spov.com.ua/index.php?action=soft. Здесь и выкладывют те обновления АРМ ЕСВ, которые нужны для подачи отчетов ПФУ. А то, что это обрезанный медок - дело десятое. Нам-то пополам. Там в медке появилось изменение отчета по приросту поголовья скота - зачем обновлять АРМ ЕСВ?

Відповісти
 • Лиза
12.02.13 05:52

Серж - а давайте разберемся - что в 120 медке непосредственно касается отчета в ПФУ. Сразу скажу, что в 119 АРМ ЕСВ все колонки с днями были на месте изначально, и на экране, и на бумаге. А вот не было их как раз в медке 119 - они эту доработку для варианта АРМ сделали, а у себя сделать забыли. Вот народ и путается теперь в медках!

Відповісти
 • Серж - Лиза
12.02.13 05:52

Ну Вы и упрямая ЗМІНИ У ОНОВЛЕННІ 10.00.120 *» У ФУНКЦІОНАЛІ ПРОГРАМИ «* 1. Модуль «Єдиний внесок» Виправлено помилку відображення колонок в таблицях Додатку 4.

Відповісти
 • Серж - Лиза
12.02.13 05:54

Я обслужываю 120 предприятий и поверьте опыт есть

Відповісти
 • Лиза
12.02.13 05:58

Серж - эта ошибка была в 120 МЕДКЕ, а в АРМ ЕСВ - изначально все было нормально! Я ее скачала в воскресенье утром (15 минут с выше указанного сайта), видела эту перепалку по поводу колонок с днями - проверила - и на экране и на бумаге - все OK. И отчет в нем сделала и сегодня сдала. И до 120 не обновляла, нет ее на сайте ПФУ. Неужели Вы не поняли медковцы - для варианта ПФ (АРМ ПФУ) сделали все, что надо, а для варианта своего (полного и демо) - забыли.

Відповісти
 • Серж - Лиза
12.02.13 06:01

До финальной версии АРМа было ещё четыре версии, с которыми пришлось повозиться. Многие мои клиенты начали ставить первый АРМ от 6 февраля, в котором сразу вылезло куча ошибок, и были те же проблемы с колонками, которые не исправили следующие выпуски АРМа.

Відповісти
 • Серж - Лиза
12.02.13 06:04

Я не в восторге ни от АРМа ни от Медка, но с коллегами из Медка не ссорюсь, поэтому, чем отличаються эти версии энаю неплохо.

Відповісти
 • Серж - Лиза
12.02.13 06:15

Для информации: АРМ находится в деморежиме как и полный Медок, но сообщение об этом скрыто, и обновления ищет на сайте Медка.

Відповісти
 • бух-иЯ
12.02.13 06:19

Серж. Я повторюсь, что так сделала после консультации с нашим ПФУ. Дни, конечно, календарные,просто приходящиеся на время работы.

Відповісти
 • Серж - бух-иЯ
12.02.13 06:39

Я не против, но имея неплохой стаж общения с ПФУ и налоговиками, могу заверить, от того что они сказали усно, они откажуться через пять минут, а "Опис формата звіту" всё таки "затверджено постановою правління Пенсійного фонду України".

Відповісти
 • бух-иЯ
12.02.13 06:48

Время покажет

Відповісти
 • Танюша
12.02.13 06:57

як скачати 10.00.119

Відповісти
 • Серж - Танюша
12.02.13 06:59

Что именно АРМ или обновку?

Відповісти
 • Бухи-Бухи
12.02.13 07:33

Обновления к arm_119.rar (410 MB (430 134 476 байт)) нужно качать с сайта ПФ и только с него... Пусть несут ответственность за переход на абсурдного кастрата... Нет обновлений на сайте ПФ - сдаем отчеты так как есть...

Відповісти
 • Hopa
12.02.13 07:44

Серж, Вашему терпению позавидуешь!!! MeDOC и АРМ – это продукт одного и того же разработчика. Причем АРМ – урезанный MeDOC, но урезали они его настолько странно, что ни сертификаты не загрузить, ни подписать, ни по почте из программы не отправить, а видеоролики с инструкциями по работе с полным компектом MeDOC оставили. Так что на размере и поворотливости в АРМ не сэкономишь.Обновления, ИМХО, будут общими, при запуске 120 у меня спрашивает, что ты хочешь обновить АРМ или MeDOC. Все ошибки, на которые указывает 119 версия – незаполнены дни в 15 колонке таблицы 6 для отпускных, несоотвеоствие сумм в таблице 1 и в таблице 6 (не счтитает ни отпускные, ни ЕСВ) после установки 120 обновления (по крайней мере у меня) пропали. Но я отправлял вчера в 119 версии невзирая на предупреждение об ошибках, документ принят на районном уровне.

Відповісти
 • Серж - Бухи-Бухи
12.02.13 07:46

Оптимистично... :)))

Відповісти
 • Серж - Hopa
12.02.13 07:52

Работа такая, клиенты, сайт, программы. Отвечая и читая комменты набираешся опыта и знаний.

Відповісти
 • Бухи-Бухи
12.02.13 08:00

Шаромыжники должны сами свои ошибки исправлять... Какой тут оптимизьм? Реализьм чистой воды!!!

Відповісти
 • Бухи-Бухи
12.02.13 08:56

Отключите в этом абсурдном кастрате автоматом грузить обновления.. Устанавливайте их вручную, когда они появятся на сайте ПФ...

Відповісти
 • Ирина
12.02.13 09:14

Бухой-бухой - а в кастрате и нет автообновления. Там только сообщается, что обнаружена новая версия и вопрос "Обновить?". А дальше - хоть отвечай да, хоть - нет, эффект нулевой. И смотрит кастрат наличие обновлений там, где ему разработчиками предписано - на сайте медка. Только зачем же это делать в модуле "подаренном" ПФУ? Ну как-то уж совсем по-детски. Не солидно. А тут Серж старается - "опыта набирается". Всех тупо уговаривает обновлять 119 с сайта медка. Что-то подсказывает мне, столько суеты вокруг медка продиктовано слабеющими позициями на рынке аналогичного ПО. И я ситаю - обновляться АРМ ЕСВ должен с сайта ПФУ.

Відповісти
 • Бухи-Бухи
12.02.13 09:23

Обновление у кастрата отключатеся в Администрирование - Параметры системы.. Рекомендуется также этому кастрату отключить через файрволл выход в интернет... Делать ему там нечего...

Відповісти
 • Тата
12.02.13 10:11

Читаю комментарии и себе удивляюсь, я еще ничего не качала и медок не обновляла, как то впереди паровоза бежать, завтра новое обновление выйдет и все исправит, все ошибки, а я пойду спать, или у меня пофигизм вылез после плановой проверки в январе, не знаю, лучше детям книжку на ночь почитать, пользы больше.

Відповісти
 • Lama
12.02.13 11:06

А я сдала отчет и вроде приняли. У меня были уволенные и принятые. Так я в графе 15 на уволенного с 20 числа поставила 20 дней, а на принятого на этоже место 11 дней. Не знаю правильно или нет, но отчет приняли и он не ругался. Слава богу не было отпускных. Но была компенсация, так за нее в ПФ сказали все включить в з/пл тек.месяца.

Відповісти
 • Lama
12.02.13 11:12

Скажите, а где можно почитать инструкцию?

Відповісти
 • Серж - Ирина
12.02.13 11:17

Вы такая проницательная :)))

Відповісти
 • Серж - Lama
12.02.13 11:21

Если Вам инструкцию по заполнению персика, то здесь: Опис формату звіту (в новій редакції) http://www.pfu.gov.ua/pfu/control/uk/publish/article?art_id=209328&cat_id=184068

Відповісти
 • Виола
12.02.13 11:26

Lama, как это у Вас получилось, Вы в одной строчке поставили и уволенного и принятого? Меня интересует, если по середине месяца принят работник, могу я ему поставить 15 дней в 6 таблице?

Відповісти
 • Серж - Виола
12.02.13 11:37

Да, 31.01.2013 - принят +1

Відповісти
 • Виола
12.02.13 11:56

Серж, простите, не поняла. Что показывается в 5 и 6 таблице?

Відповісти
 • Серж - Виола
12.02.13 13:05

В 5 таблице Дата початку 17 В 6 таблице Кількість днів перебування у трудових відносинах - 15

Відповісти
 • Люда
12.02.13 22:07

Умница Ох-хо-хо КВЭДы в карточке предприятия в справочеике где именно выбор КВЭДа загружены старые 2005 года и нельзя выбрать новые, а в другом справочнике есть и старые и новые. Как этот справочник загрузить туда, где можно выбрать в карточке предприятия? В справочнике с новыми КВЭДами ести выбрать какой-либо КВЭД правой кнопкой есть какой-то экспорт? Вопрос куда этот код экспортируется?

Відповісти
 • Серж - Люда
12.02.13 23:38

Там и новые и старые. Отсортируйте по номеру или названию нажав на шапку и найдите свой.

Відповісти
 • Люда
12.02.13 23:43

Всем спасибо с квэдами справились

Відповісти
 • avis
12.02.13 23:45

Всім бухгалтерам і керівникам! Хто не зміг скачати - ловіть: ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ "Автоматичне робоче місце - Єдиний внесок" версії 119. 08.02.2013 ARM_119.rar http://rusfolder.com/34986772 або http://u23753351.letitbit.net/download/79697.7cf8ac3d460914ddd2a1b1ba9904/arm_119.rar.html

Відповісти
 • ГАННА
13.02.13 01:25

Подскажите как в этой в таблице 1 додатка 4 изменить суму ? как обычно сначала заполнила таблиуцу 6 от туда все подтянулось в таблицу 1,все красиво ,но мне надо на 1 копейку исправить взносы ,пробывала изменять по всякому ,после сохранения открываеш то же самое...

Відповісти
 • Маша-ша
13.02.13 01:38

Іса, у меня та же проблема. Сумма в таблице 6 и в таблице 5 одинаковая, но при проверке таблицы 1 предупреждение, что они не совпадают. Не видит строку з кодом 10. В пенсионном после третьего вопроса сказали просто: - да не знаю я!!! Потом позвонила начальнику отдела, он иносказательно назвал меня тупой или слепой. Хочу пистолет.

Відповісти
 • Ica-Маша-ша
13.02.13 01:52

Сделала отчёт, как писала, в таблице 6 отпускные отдельной строчкой с кодом 10, кол-во отработанных дней - пусто, зарплата отдельной строчкой, кол-во отработанных дней - 31. При проверке таблицы 1 конечно же "ругалось", но всё принялось, квитанции обе пришли. Была в пенсионном, сказали - так правильно, а то что не видит строку с кодом 10 - это внутрення ошибка программы. Надеются, что исправят... когда-то..)

Відповісти
 • Одуревшая
13.02.13 01:57

Люди, погмогите. Установила 119 версию (взятую в ПФУ, не с интернета). 6 таблица со старыми колонками, а 5 с добавленными новыми. Ничего не могу сделать. Программист из ПФУ практически послал меня...

Відповісти
 • Аноним
13.02.13 01:58

Это "полный капец": на фирме 140 чел., все в января были в отпуске, если брать отдельно отпускные и отдельно зарплату, то на взносах на +0,01 грн. на каждом режет. Исправлять вручную каждого сотрудника?

Відповісти
 • VolMaria
13.02.13 02:03

Подскажите, пожалуйста. В 119 релизе формируется отчет правильно, далее я через ЕКПОРТ отправляю отчет в Арт-Звіт (ключи Мастеркей), все проходит гладко , но когда открываю отчет, там пусто, нет данных. Что это значит? Я сделала что то неправильно? Или?

Відповісти
 • Ica - VolMaria
13.02.13 02:07

У меня тоже Арт-Звіт, всё прошло без проблем. А Вы Арт-Звіт обновляли? Текущая версия 3.14.7.

Відповісти
 • ГАННА
13.02.13 02:12

Одуревшая 13.02.2013 12:57:10 Люди, погмогите. Установила 119 версию (взятую в ПФУ, не с интернета). 6 таблица со старыми колонками, а 5 с добавленными новыми. Ничего не могу сделать. Программист из ПФУ практически послал меня... Не переживайте и не спешите ,там все правильно, вспоминайте как раньше заполняли отчет ,все таблицы по порядку в вашем случае сначала 5 таблица, потом 6 таблица ,а графы все есть просто в електроннм варианте они чуть не так выглядят ,все неспеша заполните ,а потоп выведете на печать и посмотрите что получается ,в 6 таблице будет видна и 15 графа и 21 графа

Відповісти
 • Серж - Одуревшая
13.02.13 02:19

Обновитесь до 10.00.120 или удалите папку ZVIT9.

Відповісти
 • Серж - ГАННА
13.02.13 02:20

Колонки можно перемещать у любое удобное место.

Відповісти
 • Кременчуг
13.02.13 02:25

http://www.ex.ua/view/20173993 Тут тоже очень быстро и с инструкциями

Відповісти
 • Катя
13.02.13 02:31

Помогите пожалуйста! У меня при проверке отчета выбивает "значення в полі тип нарахувань відмінне від 1,2,3,4,5,6,7,8,9." Но они же сами теперь придумали тип нарахувань 10. Что делать? Кто с этим сталкивался?

Відповісти
 • ГАННА
13.02.13 02:36

ГАННА-СЕРЖ Серж а не подскажете можли ли коректировать руками начисления в таблице 1,в старой програме можно было без проблем ,а в этой не могу,пробывала поменять,пересчитать документ,потом сохранила ,закрыла ,експорт,в експорте открываеш все равно по старому,пробывала убирать галку с Автоматичного розрахунку не помогает...

Відповісти
 • Серж - ГАННА
13.02.13 02:40

Єдиний внесок - Додаток 4 - Правка - Заповнення таблиці 1 із таблиці 6 --- убираем галочку

Відповісти
 • ГАННА
13.02.13 02:52

ГАННА-СЕРЖ СЕРЖ ДЯКУЮ ,все получилось

Відповісти
 • Катя
13.02.13 02:54

Подскажите кто-нибудь! У меня при проверке отчета выбивает "значення в полі тип нарахувань відмінне від 1,2,3,4,5,6,7,8,9." Но они же сами теперь придумали тип нарахувань 10. Что делать? Кто с этим сталкивался?

Відповісти
 • Серж - ГАННА
13.02.13 03:07

Проверьте Довідники - Загальні довідники -Тип нарахувань ---- если там нету значения 10, значит база не обновилась.

Відповісти
 • Серж
13.02.13 03:08

Предыдущий комемент для Катя

Відповісти
 • Катя
13.02.13 03:15

проверила, там есть 10.

Відповісти
 • Серж - Катя
13.02.13 03:16

Если умеете, можно выгрузить справочник Файл - Експорт, внести изменения добавив код 10 Суми, нараховані за дні щорічних та додаткових відпусток и потом Файл - Імпорт затащить (очистити довідник - должна стоять галочка)

Відповісти
 • Катя
13.02.13 03:22

сделала, все равно ругается...

Відповісти
 • Серж - Катя
13.02.13 03:23

Хотя я поторопился, этого справочника нет в списке обновляемых, значит закрыт наглухо. Потеребите разработчиков, но скорее всего скажут переустановить программу.

Відповісти
 • Катя
13.02.13 03:26

у меня в справочнике есть 10, я его экспортировала, а потом заново импортировала, но все равно результата никакого

Відповісти
 • Серж - Катя
13.02.13 03:29

Думаю сохранить архивную копию и переустановить будет быстрее, чем найти ответ.

Відповісти
 • Катя
13.02.13 03:48

переустановила, все равно без изменений...

Відповісти
 • VolMaria
13.02.13 04:04

Серж-Ганна, у меня исправление вручную не получилось: (додаток4-Правка-Заповнення табл.1 із табл.6, убрала галочку) очистила, а заново не могу заполнить вручную. Если не очищать " кількість аркушів" та рядків не исправляется. Что еще сделать?

Відповісти
 • Ирина
13.02.13 04:11

Люди помогите че делать . Отчет отправила, вроде все проверки прошел, а квитанция пришла: НЕ ПРИНЯТО ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ОПРАЦЮВАННЯ! Причини: -НЕ ПРИЙНЯТИЙ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ОПРАЦЮВАННЯ! Причини: - Zip-архів повинен мати мінімум два файли у своєму складі, один з яких має ім’я «E04T00F.xml», а інші імена з наступного списку: E04T00F.xml, E04T01F.xml, E04T02F.xml, E04T03F.xml, E04T04F.xml, E04T05F.xml, E04T06F.xml, E04T07F.xml, E04T08F.xml, E04T09F.xml Зателефонуйте до центру обробки електронних звітів Пенсійного фонду України за телефоном: 044 227-73-21. Квитанцію сформовано шлюзом Master Am.Gate: 4.0.0.53 Відправник: Державне підприємство "Інформаційний центр персонифікованого обліку Пенсійного фонду України" Єтот номер телефона уже3 часа набераю, либо занято, либо абонент нажаль не может ответить. А у меня файлы с именами:E04T00D.xml, E04T01E.xml, E04T05D.xml, E04T06D.xml

Відповісти
 • 1302
13.02.13 04:31

Скажите пожалуйста, если на предприятии работает 2 сотрудника и 1 сотрудник по совместительству, то в таблице 1 в графе "штатна чисельність працівників" указываем 2 человека или 3? Какое количество сотрудников указывааем в графе "працівники,що мають додаткові гарантії у працевлаштууванні", если совместитель подпадает под пункт: 1. До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать:"1) один з батьків або особа, яка їх замінює і:має на утриманні дітей віком до шести років;" указать количество 1 или же не указывать вообще?! Спасибо за ответ.

Відповісти
 • Ирина
13.02.13 04:51

штатных значит 2

Відповісти
 • 1302
13.02.13 05:00

Спасибо, Ирина!а касательно второго вопроса ""працівники,що мають додаткові гарантії у працевлаштууванні"", значит 0?

Відповісти
 • бух-иЯ
13.02.13 05:05

Серж. Вы были правы. Время уже показало, что сегодня ПФУ консультирует уже по инструкции. Пришли квитанции с ошибкой о дроблении календарных дней. Короче, надо показывать одной строчкой напротив зарплаты.

Відповісти
 • Одуревшая
13.02.13 05:10

Серж. А как обновиться до 120? С Пенсионного сайта?

Відповісти
 • Ирина
13.02.13 05:43

1. До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать:"1) один з батьків або особа, яка їх замінює і:має на утриманні дітей віком до шести років;" указать количество 1 или же не указывать вообще?! Я это вообще пропустила это где такое ставится???

Відповісти
 • 1302
13.02.13 05:53

Ирина Это в таблице 1 на первой странице перед "штатна чисельність працівників" идет графа "працівники,що мають додаткові гарантії у працевлаштуванні", которую необходимо заполнить. - працівників, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню (показник заповнюється відповідно до частини 1 статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» 05.07.2012 № 5067) Стаття 14. Категорії громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню 1. До категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, належать: 1) один з батьків або особа, яка їх замінює і: має на утриманні дітей віком до шести років; виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда; утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда I групи (незалежно від причини інвалідності); ............................

Відповісти
 • Серж - Одуревшая
13.02.13 06:06

На сайте ПФУ, а именно http://www.spov.com.ua/index.php?action=soft нету никаких новых обновлений, да и сам сайт еле дышит, АРМ ищет обновления здесь http://www.me-doc.com.ua/obnovlenie/2010-12-10-12-55-01 , но не устанавливает, закачайте, запустите и установите сами. Почему я и рекомендовал ставить полный Медок - в нём этой проблемы нету.

Відповісти
 • Виола
13.02.13 06:20

Серж, спасибо большое.))

Відповісти
 • НБ
13.02.13 06:38

Подскажите, пожалуйста, при установке программы "АРМ-10,00,119", нужно заново заключать договор на сдачу отчетности?

Відповісти
 • Бухи-Бухи
13.02.13 06:40

Для одуревших: Отключите автоматическое обновление в абсурдном кастрате... Скачивайте обновление только с официального сайта, то бишь с сайта ПФ... На сайте нет обновлений - несем отчеты как есть... Ипанутые разработчики пусть разгребают свои геморои сами!!!

Відповісти
 • Аноним
13.02.13 07:09

Бухи-Бухи 13.02.2013 17:40:49 Для одуревших: Отключите автоматическое обновление в абсурдном кастрате... Скачивайте обновление только с официального сайта, то бишь с сайта ПФ... На сайте нет обновлений - несем отчеты как есть... Ипанутые разработчики пусть разгребают свои геморои сами!!! А потом за неправильно сданые отчеты вы будете платить штрафы

Відповісти
 • Бухи-Бухи
13.02.13 07:19

Умник... Личико открой... Чего тебе прятаться? Штрафы будет платить разработчик абсурдного кастрата из зарплаты своих сотрудников!!! Если их не выкинут досрочно на учет в фонд безработицы!!!

Відповісти
 • Света
13.02.13 08:08

Люди помогите!!!! заполнила таб.6, потом открыла таб.1 которая должна затянуть цифры из таб.6, а у меня ничего не затянуло.....только шапка заполнилась и все....что нужно сделать???

Відповісти
 • Бухи-Бухи
13.02.13 08:15

Для Королевы в шубке из форума: (если она читает это сообщение) В ее месседже ключевая фраза: дистрибутив и нетфреймфорк от этого дистрибутив... :) :) :)

Відповісти
 • Аноним
13.02.13 09:15

ДЛЯ СВЕТА Єдиний внесок - Додаток 4 - Правка - Заповнення таблиці 1 із таблиці 6 --- ПОСТАВТЕ ГАЛОЧКУ

Відповісти
 • Аноним
13.02.13 09:19

ДЛЯ СВЕТА Света сначала подтяните цифры с 6 таблицы в 1 таблицу, сохраните, а потом если надо будеть подкоректировать начисления - уберерете галочку.

Відповісти
 • Серж - Света
13.02.13 11:08

Всегда как открываете Таблицу 1 закрывайте таблицу 6, иначе не будет считать. Про галочку написано выше.

Відповісти
 • Aik
13.02.13 12:05

Ну Бухи-Бухи как всегда в своем репертуаре. И в ореоле своей несравненности и непогрешимости... А кто с ним не согласен - хамство в полный рост. А все гораздо проще - сей "луноликий" просто не любит Медок, до такой степени, что готов на черное говорить белое и наоборот. Ответьте, любезный - за что? Или лично Вам медковцы что-то сделали? А те, кто советует ставить полный медок - правы на 100%. Урезанная версия - она и есть урезанная версия. И если в архитектуру программы заложена функция автоматического обновления, то никуда ее не денешь. Вырезать из кода - замучаешься. И что там еще вырезали - никто не знает. А утверждения данного "знатока" что если ПФ не выложил обновлений, то и обновляться нефиг, продиктовано только слепой ненавистью к Медку. Уж не знаю, как будет обновляться АРМ, но то, что обновления к нему будут выходить в последнюю очередь, я думаю всем понятно. Хотя, конечно, каждый решает сам, чем ему пользоваться... Хочу обратиться к админам - они есть или где? Судя по всему фраза "Ипанутые разработчики пусть разгребают свои геморои сами!!!" теперь вполне укладывается в правила поведения на форуме?

Відповісти
 • Alla
13.02.13 12:12

Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста: если человек уволен 28-го января, то в гр. 15 табл. 6 надо записывать 28 ?

Відповісти
 • Серж - Alla
13.02.13 12:25

Да, если принят с 1 января или раньше.

Відповісти
 • Alla - Серж
13.02.13 12:37

Спасибо ОГРОМНОЕ!!! ))))))))))))))

Відповісти
 • Alla
13.02.13 12:41

Первый раз делаю... Если отчёт был уже отправлен в ПФУ, а теперь надо внести изменения в гр. 15, как это сделать? Удалить и создать новый нельзя, в отправленный тоже нельзя внести изменения. Что делать????

Відповісти
 • Саника
13.02.13 13:00

Подскажите, пожалуйста, а что делать с декретчицами? Как и раньше не показывать в отчете?

Відповісти
 • Аноним
13.02.13 13:04

Светлана Уважаемые коллеги! Пожалейте себя. Пора уже отдохнуть!!!

Відповісти
 • Alla
13.02.13 13:08

Никакого отдыха быть не может ((( Главное сейчас - отчёт!!!

Відповісти
 • Серж - Alla
13.02.13 13:08

Правка - Створити додаткову, вопрос только в том стоит ли это делать, отчет отправлен.

Відповісти
 • Серж - Саника
13.02.13 13:09

Не показывать в отчете.

Відповісти
 • Alla - Серж
13.02.13 13:15

"Створити додаткову" не активно, к сожалению. Инспектор требует новый исправленный отчет.

Відповісти
 • я
13.02.13 23:30

сдала отчет 12.02.13 Приняли и написали ошибка в табл.6. "в полі кількість робочих днів перебування у трудових /ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця" кількість днів не співпадає з кількістю календарних днів у місяці, хоча в табл.5 відсутні дані про факт початку або закінчення трудових або ЦП відносин" По этому думаю надо писать 31 день!!!

Відповісти
 • 1302 - Alla
13.02.13 23:31

Попробуйте скопировать ранее отправленній отчет и сохранить.

Відповісти
 • Vika
13.02.13 23:59

Подскажите, пожалуйста! На предприятии есть декретчица, на её месте временно работает человек на внутреннем совмещении. Куда включать декретчицу - в «Штатну чисельність працівників» или "Середньооблікову кількість працівників" ??? Помогите, плиз!!!

Відповісти
 • Лена
14.02.13 05:17

Помогите пожалуйста!!! У меня работают преподаватели-совместители, у которых в январе не было зарплаты(были каникулы у детей), их в отчете в 6 табл.показывать без зарплаты(ее ж нету) и писать 31 день(количество дней перебув.в труд.отнош.) или как???

Відповісти
 • Аноним
14.02.13 16:57

Бухи-Бухи 13.02.2013 17:40:49 Для одуревших: Отключите автоматическое обновление в абсурдном кастрате... Скачивайте обновление только с официального сайта, то бишь с сайта ПФ... На сайте нет обновлений - несем отчеты как есть... Ипанутые разработчики пусть разгребают свои геморои сами!!! А потом за неправильно сданые отчеты вы будете платить штрафы

Відповісти
 • Aik- всем
14.02.13 22:29

Господа, Бухи-Бухи прекрасный профессионал в области бухгалтерии, но в силу каких то неизвесных причин, ненавидит Медок (и все что связано с ним), как США ненавидел СССР, и точно так же считает Медок "империей зла" :-))) Поэтому,по моему разумению, его советы не всегда адекватны сложившейся ситуации.... А на мой вопрос, почему он так не любит Медок, ответа он не дал. А по поводу АРМ'а выскажу свое собственное мнение.. ПФ нужно было давань не обрезанный АРМ (по сути обрезанный Медок) , а демо-версию Медка... Проблем было бы меньше.

Відповісти
 • Артем
15.02.13 02:05

Доброго ня! підскажіть будьласка після відправки мастеркейом приходить квитанція що звіт не прийняти для подальшого опрацювання каже що архіві немає файлів E04T00F і т.д. я заходив в архів і вони там є

Відповісти
 • Лена
15.02.13 05:52

У кого есть отпуск по уходу за ребенком? Мы отражаем таких сотрудников в отчете?

Відповісти
 • Лена
15.02.13 05:53

Уже нашла ответ на свой вопрос Серж - Саника 14.02.2013 00:09:41 Не показывать в отчете.

Відповісти
 • Саника
15.02.13 07:13

В ПФУ декретчиц сказали пока не показывать, но точно они сказать не могут, так как и сами точно не знают. Сказали сдавать пока так. Большое спасибо Сержу.

Відповісти
 • Анна
15.02.13 07:29

Подскажите пожалуйста!Сфорован отчет в арм 10.00.119 Но почему нельзя не распечатать, не подтянуть сертификаты.Ведь в программе в поле Администрировагия только:" параметры системы"и" резервное копирование".Как быть?

Відповісти
 • Aik - Анна
15.02.13 07:56

1. Сертификаты нельзя подтянут потому, что этот АРМ предназначен только для сохранения на дискету\флэшку. И хотя платформа одна и та же - Медок, но функция отправки по e-mail из программы удалена. Если есть ключи (а кстати, чьи? Лучше бы это были ключи УСЦ), то Вам нужно скачать демо- версию Медка (скачать можно по этой ссылке http://me-doc.com.ua/ftp/medoc/Dist/m.e.doc_10.00.115.rar), установить программу восстановить рез. копию от АРМ'а, и только тогда Вы сможете зпгрузить в программу сертификаты и отправлять отчеты по e-mail. Ну и не забыть обновиться до версии 10.00.122. 2. Почему нельзя напечатать? Что пишет при попытке вывести на печать? При открытом отчете значек принтера активный (подсвечен или он серый)? Если вы ставите курсор на отчет и нажимаете ПКМ (пр.кн.мыш) - в выпадающем меню строка "Друк" активна или серая?

Відповісти
 • Лена
17.02.13 21:52

Помогите пожалуйста!!! У меня работают преподаватели-совместители, у которых в январе не было зарплаты(были каникулы у детей), их в отчете в 6 табл.показывать без зарплаты(ее ж нету) и писать 31 день(количество дней перебув.в труд.отнош.) или как???

Відповісти
 • Серж - Лена
18.02.13 08:14

Відсутність даних про суми заробітної плати за звітний місяць (перебування повний місяць у відпустці: черговій, без збереження заробітної плати і т.д.) не впливає на обов’язковість заповнення цього реквізиту, крім випадків перебування у відпустці по догляду за дитиною до трьох та шести років. Реквізит заповнюється одним значенням у одному рядку, що відповідає звітному.

Відповісти
 • Лена
18.02.13 22:15

тоисть заполнять без зарплаты? просто ставить дни?

Відповісти
 • Серж - Лена
19.02.13 02:35

Да

Відповісти
 • Ирина
20.02.13 22:20

Помилка Таблиця 6 аркуш 9 рядок 3. Для ЗО ************ в полі "Кількість днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом календарного звітного місяця" кількість днів не співпадає з кількістю календарних днів у місяці, хоча в таблиці 5 відсутні дані про факт початку або закінчення трудових, ЦП відносин або початку чи закінчення відпустки по вагітності та пологах (категорії особи в таблиці 5 – 1,2,3 та 5) Будет ли ПФ начислять штраф на такую ошибку?

Відповісти
 • пантера
21.02.13 23:07

задрали своими АРМами и Медками

Відповісти
 • Лена
05.03.13 02:15

а тех кто находится в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет в 6 табл. надо указывать просто с количеством дней(зарплату то они не получают) или нет?

Відповісти
 • Ольга
13.03.13 06:01

звідки брати "штатну чисельність працівників???Із штатного розпису чи на основі тих людей, які дійсно працюють на підприємстві???

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам