Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


13.02.13
3901 2 Друкувати

Инвестиционная прибыль: старые вопросы и новые ответы

   Питання оподаткування інвестиційного прибутку було особливо актуальним у 2012 році у зв’язку з прийняттям Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента (далі – Методика). Здавалось би, прийняття спеціалізованого документа мало б розставити всі крапки над «і» в цьому питанні. Проте двозначностей та складностей законодавцеві уникнути не вдалося, і нині можна впевнено стверджувати, що стосовно деяких питань обліку, звітності та оподаткування інвестиційного прибутку існує суперечлива практика правозастосування, а окремі нюанси регулюються по-різному різними нормативно-правовими актами. Зрозуміло, що це м’яко кажучи не сприяє розвиткові фондового ринку, який і так наразі зіткнувся з низкою проблем об’єктивного характеру.
   
   Незважаючи на те, що таке доволі складне питання, як оподаткування інвестиційного прибутку, стосується в першу чергу професійних учасників фондового ринку, для простих власників цінних паперів це також є актуальним.
   
   Розглядаючи основні спірні питання, наведемо їх у вигляді таблиці, що містить саме запитання, стислу відповідь на нього та відповідний коментар з посиланням на норми чинного законодавства.
   
Запитання Відповідь Коментар
1 У формі № 1ДФ відображається інвестиційний прибуток чи інвестиційний дохід? У формі № 1ДФ відображається інвестиційний прибуток, ознака доходу 112. Згідно з п. 2.1 р. ІІ Методики об’єктом оподаткування ПДФО є саме інвестиційний прибуток від операцій з інвестиційними активами, отриманий платником податку в розрахунковому періоді. Тому інвестиційний збиток не відображається.
Чи необхідно відображати інвестиційний збиток? Інвестиційний збиток не відображається.
2 Чи необхідно відображати повернення грошових коштів, інвестованих фізичною особою, яке не є виплатою інвестиційного прибутку? Повернення грошових коштів, інвестованих фізичною особою, які не є інвестиційним прибутком, не відображається. Згідно з абз. 3 п. 2.17 р. ІІ Методики виплата, яка не є інвестиційним прибутком, не підлягає оподаткуванню, тому у формі № 1ДФ не відображається сума грошових коштів, які повертаються фізичній особі як раніше інвестовані згідно з умовами договору.
3 В якому періоді у формі № 1ДФ відображається інвестиційний прибуток? 1. За договорами, термін дії яких не закінчився, – у звітному періоді, в якому відбулася виплата інвестиційного прибутку. При цьому при поверненні фізичній особі грошових коштів, інвестованих згідно з умовами договору, необхідно здійснювати розрахунок інвестиційного прибутку на дату такого повернення. З метою оподаткування ПДФО вважається, що в першу чергу здійснюється виплата інвестиційного прибутку, в другу – повернення інвестованих коштів. Згідно з п. 1.3 р. І Методики розрахунковий період – це частина звітного податкового року з 1 січня (чи з дати початку дії договору) до дати поточної виплати. При цьому поточна виплата грошових коштів – це повна чи часткова виплата доходу, в т. ч. повернення грошових коштів, раніше перерахованих торговцю платником податку згідно з умовами договору. Відповідно до абз. 1 п. 2.17 р. ІІ Методики до складу місячного оподатковуваного доходу включається отриманий платником податку інвестиційний прибуток на дату фактичної виплати.
2. За договорами, термін дії яких закінчився, – у звітному періоді, в якому відбулося закінчення терміну дії договору або його розірвання. Згідно з абз. 4 п. 2.17 р. ІІ Методики за договорами, термін дії яких закінчився та за якими не здійснено виплату інвестиційного прибутку, датою його отримання вважається останній день дії договору.
3. За договорами, термін дії яких не закінчився та за якими протягом року не відбувалось виплат інвестиційного прибутку (чи виплати були частковими), – у IV кварталі (останній робочий день грудня) за підсумками фінансового результату за рік. Згідно з п. 2.19 р. ІІ Методики за договорами, термін дії яких не закінчився та за якими не здійснено виплату інвестиційного прибутку в повному обсязі, датою його отримання вважається останній робочий день грудня.
4 В якому періоді у формі № 1ДФ відображається нарахований ПДФО? 1. За договорами, термін дії яких не закінчився, – у звітному періоді, в якому відбулася виплата інвестиційного прибутку. За договорами, термін дії яких закінчився, ПДФО розраховується, утримується та перераховується до бюджету згідно з абз. 4 п. 2.17 р. ІІ Методики. Тобто нарахування та перерахування ПДФО може не збігатися з періодом нарахування інвестиційного прибутку, якщо дата закінчення терміну дії договору припадає на останній місяць кварталу.
2. За договорами, термін дії яких закінчився, ПДФО розраховується, утримується та перераховується до бюджету не пізніше календарного місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося закінчення терміну дії договору або його розірвання. За договорами, термін дії яких не закінчився, ПДФО розраховується, утримується та перераховується до бюджету згідно з п. 2.19 р. ІІ Методики. Тобто нарахування та перерахування ПДФО може не збігатися з періодом нарахування інвестиційного прибутку: інвестиційний прибуток нараховується на останній робочий день грудня, а ПДФО – до кінця січня.
3. За договорами, термін дії яких не закінчився та за якими протягом року не відбувалось виплат інвестиційного прибутку (чи виплати були частковими), – у січні року, наступного за звітним.  
5 Як розрахувати суму інвестиційного прибутку та ПДФО при здійсненні регулярних виплат протягом дії договору? Розмір інвестиційного прибутку визначається наростаючим підсумком за розрахунковий період на дату виплати інвестиційного прибутку. Розмір інвестиційного прибутку звітного періоду визначається з урахуванням інвестиційного прибутку розрахованого, сплаченого та задекларованого за розрахунковий період. Згідно з абз. 1 п. 2.17 р. ІІ Методики протягом звітного року до складу місячного оподатковуваного доходу включається фактично нарахований (виплачений) інвестиційний прибуток, отриманий платником податку у складі поточної грошової виплати за датою фактичної виплати та/або за датою виконання або розірвання в період до кінця такого року договору, укладеного з платником податку, а сума податку з фактично нарахованого (виплаченого) інвестиційного прибутку, що підлягає сплаті до бюджету, розраховується в усіх випадках, наведених у цьому пункті, з урахуванням утриманих та сплачених сум податку протягом розрахункового періоду до дати фактичної виплати та/або дати виконання або розірвання договору.
   
   У другій частині нашого глосарію найбільш актуальних питань оподаткування інвестиційного доходу, зупинимося на спеціальних питаннях обчислення інвестиційного прибутку а також відображення інвестиційного доходу у формі № 1ДФ.
   
Запитання Відповідь Коментар
1 Як необхідно заповнювати форму № 1ДФ у разі, якщо сума інвестиційного прибутку фізичній особі за результатами річного розрахунку не виплачується, а спрямовується на фінансування наступних операцій з цінними паперами? У IV кв. звітного року відображається тільки нарахування інвестиційного прибутку та податку на доходи. Не пізніше 30 січня наступного року необхідно перерахувати податок до бюджету та заповнити графу 4 щодо розміру перерахованого податку. При цьому графа 3 «Сума виплаченого доходу» не заповнюється. Якщо в наступних періодах буде здійснюватися виплата коштів на користь фізичної особи в межах нарахованого та задекларованого інвестиційного прибутку, потрібно заповнювати тільки графу 3 «Сума виплаченого доходу». Відповідно до пп. 168.1.5 ПКУ якщо оподатковуваний дохід нараховується податковим агентом, але не виплачується (не надається) платнику податку, то податок, який підлягає утриманню з такого нарахованого доходу, підлягає перерахуванню до бюджету податковим агентом у строки, встановлені цим Кодексом для місячного податкового періоду.
Згідно з п. 2.19 Методики інвестиційний прибуток, розрахований податковим агентом за результатами звітного податкового року, вважається отриманим в останній робочий день грудня такого року, а податок розраховується, утримується та перераховується до бюджету податковим агентом до кінця січня року, що настає за звітним.
2 Як необхідно заповнювати форму № 1ДФ у разі, у разі якщо за договором доручення кошти від продажу цінних паперів безпосередньо направляються покупцем цінних паперів на рахунок фізичної особи – продавця? Заповнюються тільки графи 3а та 4а щодо «Суми нарахованого доходу» та «Суми нарахованого податку». У формі № 1ДФ у графах 3 та 4 відображаються тільки виплачені податковим агентом суми (п. 3.3 та 3.5 Положення № 1020).
Бажано уникати таких операцій, тому що тільки нарахування податку без відображення його перерахування може стати приводом для перевірок з боку контролюючих органів.
3 Як необхідно заповнювати форму № 1ДФ у разі, якщо протягом звітного року фізичній особі був виплачений інвестиційний прибуток, а за результатами річного розрахунку отримано збиток? Розмір отриманого збитку не відображається у формі № 1ДФ. Раніше відображена сума інвестиційного прибутку та утриманого податку не коригуються. Фізичній особі надається довідка згідно з п. 2.23 р. ІІ Методики, в якій наводяться дані щодо переплати ПДФО. Нормативні документи не передбачають можливості коригування форми № 1ДФ, поданої в попередні звітні періоди, та повернення зайво утриманого ПДФО.
4 Чи може торговець цінними паперами при визначенні інвестиційного прибутку фізичної особи враховувати інвестиційний збиток попереднього року, самостійно задекларований фізичною особою – платником податку? Ні. Для такого торговця розрахунковим періодом є звітний податковий рік. Інвестиційний збиток фізичної особи за попередні роки не може бути врахований при визначенні фінансового результату за звітний рік. Згідно з п. 2.6 р. ІІ Методики якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку від операцій з цінними паперами чи деривативами виникає від'ємне значення, воно вважається інвестиційним збитком.
Якщо за результатами звітного податкового року об'єкт оподаткування має від'ємне значення (отриманий інвестиційний збиток), його сума не враховується податковим агентом, а за результатами річного декларування може бути перенесена платником податку у зменшення інвестиційного прибутку, отриманого від операцій з інвестиційними активами.
5 Чи може сума інвестиційного доходу бути зменшеною на суму витрат, сплачених торговцю цінними паперами, за депозитарні послуги тощо? Дане питання є неоднозначним, оскільки подібне зменшення суми доходу Методикою передбачено, однак жодним чином не передбачено ПКУ.
Більше того порядок обчислення інвестиційного доходу згідно з ПКУ не передбачає відповідного зменшення суми інвестиційного доходу.
Потрібно зазначити, що на практиці застосовується підхід, викладений у ПКУ.
Згідно з п. 3.11 Методики доходи за операціями з цінними паперами зменшуються на суму додаткових фактично сплачених витрат, що відповідно до законодавства здійснюються у зв'язку з отриманням такого доходу, а саме:
– винагорода (комісія) торговцю цінними паперами;– біржовий збір відповідно до тарифів, затверджених фондовою біржею;
– вартість депозитарних послуг та/або послуг реєстроутримувача, затверджених відповідно депозитарною установою або реєстроутримувачем (уся сума таких витрат, здійснених у розрахунковому періоді);
– вартість банківських послуг, сплачених у зв'язку із здійсненням операцій з цінними паперами за тарифами, затвердженими банківською установою (уся сума таких витрат, здійснених у розрахунковому періоді).
Проте ПКУ не містить жодної згадки про подібну можливість
Так, згідно з пп. 170.2.1 ПКУ облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат.
Відповідно до пп. 170.2.2 ПКУ інвестиційний прибуток розраховується як додатна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу.
Згідно з пп. 170.2.6 ПКУ до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається додатне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами за наслідками такого звітного (податкового) року. Загальний фінансовий результат операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційних прибутків, отриманих платником податку протягом звітного (податкового) року, зменшена на суму інвестиційних збитків, понесених платником податку протягом такого року.
   
Запитання Відповідь Коментар
1 Яка сума нарахованого доходу (інвестиційного прибутку) відображається у формі № 1ДФ, якщо сума виплати менша за розмір розрахункового значення інвестиційного прибутку? 1. За договорами, термін дії яких не закінчився, відображається сума інвестиційного прибутку, фактичного отриманого платником податку, яка може дорівнювати чи бути меншою за суму розрахункового інвестиційного прибутку за договором. Згідно з абз. 2 п. 2.17 р. ІІ Методики для цілей розрахунку суми податку, якщо умовно розрахований інвестиційний прибуток, обчислений податковим агентом наростаючим підсумком за розрахунковий період згідно з п. 2.1 – 2.15 р. ІІ Методики, є більшим, ніж сума поточної виплати коштів, базою оподаткування є фактично нарахований (виплачений) інвестиційний прибуток у повній сумі такої виплати.
2. За договорами, термін дії яких закінчився, відображається сума нарахованого інвестиційного прибутку в розмірі розрахункового значення інвестиційного прибутку в тому періоді, коли відбулося закінчення дії договору чи його розірвання. Згідно з абз. 4 п. 2.17 р. ІІ Методики, якщо у зв'язку з виконанням або розірванням у період до кінця звітного податкового року договору одночасно не здійснюється поточна виплата коштів, то інвестиційний прибуток, розрахований податковим агентом, вважається отриманим в останній робочий день строку дії такого договору; податок на доходи фізичних осіб розраховується, утримується та перераховується до бюджету податковим агентом не пізніше календарного місяця, наступного за місяцем, на який припадає дата виконання або розірвання договору.
2 Яка сума інвестиційного прибутку відображається у формі № 1ДФ, якщо сума виплати більша за розмір розрахункового значення інвестиційного прибутку за рахунок повернення переданих на виконання договору коштів? Потрібно зазначити, що у формі № 1ДФ відображається тільки сума отриманого інвестиційного прибутку. При цьому слід вважати, що в першу чергу сплачується інвестиційний прибуток, а в другу чергу відбувається повернення переданих на виконання договору коштів. Згідно з абз. 3 п. 2.17 р. ІІ Методики, якщо умовно розрахований інвестиційний прибуток, обчислений податковим агентом наростаючим підсумком за розрахунковий період згідно з п. 2.1 – 2.15 р. ІІ Методики, не перевищує суму поточної виплати коштів, базою оподаткування є фактично нарахований (виплачений) інвестиційний прибуток, одержаний платником податку як частина такої поточної виплати коштів, розмір якого дорівнює усій сумі умовно розрахованого інвестиційного прибутку. Решта виплати, що не є інвестиційним прибутком, не підлягає оподаткуванню.
3 Облік інвестиційного прибутку фізичної особи, яка уклала з торговцем цінними паперами декілька договорів, здійснюється окремо за кожним договором, чи узагальнено за усіма укладеними договорами? Облік інвестиційного прибутку фізичної особи, яка уклала з таким торговцем декілька договорів, здійснюється окремо за кожним договором, при цьому інвестиційний прибуток за одним договором не може бути зменшений на інвестиційний збиток за іншим договором. Згідно з п. 2.17 р. ІІ Методики, якщо у зв'язку з виконанням або розірванням у період до кінця звітного податкового року договору одночасно не здійснюється поточна виплата коштів, то інвестиційний прибуток, розрахований податковим агентом, вважається отриманим в останній робочий день строку дії такого договору; податок на доходи фізичних осіб розраховується, утримується та перераховується до бюджету податковим агентом не пізніше календарного місяця, наступного за місяцем, на який припадає дата виконання або розірвання договору. Слід зазначити, що ПКУ не містить норм, які б були обґрунтуванням даної вимоги Методики.
4 При визначенні інвестиційного прибутку окремо за кожним договором сума інвестиційного прибутку визначається як алгебраїчна сума прибутків та збитків за окремими операціями з цінними паперами в межах договору? За операціями, які здійснюються торговцем цінними паперами в межах одного договору з фізичною особою, необхідно відокремлювати операції, які здійснюються з цінними паперами, що обертаються на організованих ринках, та з цінними паперами, які на організованих ринках не обертаються (тобто Методика визначає два види цінних паперів, при цьому суттєвим є саме вид цінних паперів (обертаються чи не обертаються вони на організованому ринку), а не місце здійснення операції (організований чи неорганізований ринок)).
Торговцем цінними паперами визначаються фінансові результати за цими двома видами операцій з цінними паперами.
В межах кожного з двох видів цінних паперів визначається фінансовий результат шляхом визначення алгебраїчної суми результатів (прибуток або збиток) від операцій з кожним окремим пакетом цінних паперів.
За розрахунковий період інвестиційний прибуток від операцій з інвестиційними активами визначається як сума інвестиційного прибутку за кожним з цих двох видів цінних паперів.
Таким чином, прибутки, збитки для визначення фінансового результату в межах одного виду цінних паперів згортаються.Фінансові результати від операцій з цінними паперами, які обертаються та не обертаються на організованих ринках, не згортаються: інвестиційні прибутки додаються, формуючи інвестиційний прибуток від операцій з інвестиційними активами, а інвестиційний прибуток від операцій з одним видом цінних паперів не зменшується на інвестиційний збиток від операцій з іншим видом цінних паперів (виняток в п. 3.10 р. ІІІ Методики).
Визначення інвестиційного прибутку здійснюється згідно з п. 2.1, 2.2, 2.4 р. ІІ Методики.
Підпункт 170.2.6 ПКУ визначає, які цінні папери чи деривативи визнаються такими, що перебувають в обігу на організованому ринку цінних паперів та деривативів.
   
   Лариса Гальчук
   сертифікований аудитор
   «Аудиторська фірма «Тимлар-Аудит»
   
   Володимир Єніч адвокат
   ТОВ «Аудиторська фірма «Норма»
   
   Дата підготовки 04.02.2013
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Коллега
13.02.13 23:08

СПАСИБО ЗА СВОЕВРЕМЕННОСТЬ

Відповісти
  • сотрудник
14.02.13 00:31

да ,год бы назад эту консультацию....

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам