Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


17.02.13
798 6 Друкувати

Декларирование доходов граждан в вопросах и ответах

   24 січня 2013 року у редакції журналу «Вісник податкової служби України» ДПС України провела «гарячу» телефонну лінію з питань декларування доходів громадян, отриманих за 2012 рік. На запитання платників відповідали заступник директора Департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС України Наталія Литовченко та головний державний податковий ревізор-інспектор відділу оподаткування доходів фізичних осіб Управління адміністрування податків на доходи фізичних осіб Надія Філіповських.
   
   Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час телефонної лінії.
   
   Відображення доходів від оренди у податковій декларації
   
   1. В якому рядку податкової декларації фізична особа відображає дохід від надання рухомого майна в оренду?

   
   Згідно з пп. 2.7 п. 2 розділу ІІІ Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи, затвердженої наказом Мінфіну України від 07.11.2011 р. № 1395, у рядку 01.03 зазначається сума доходів від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), житловий найм (піднайм). У разі отримання зазначених доходів разом з декларацією заповнюється та подається додаток 2 до декларації.
   
   Спадщину отримано неповнолітньою дитиною
   
   2. Неповнолітня дитина отримала у спадщину від бабусі нерухоме майно (квартиру). Чи є об’єктом оподаткування зазначений дохід та чи потрібно подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, оскільки дитина є неповнолітньою?

   
   Відповідно до пп. «а» п. 179.4 ст. 179 Податкового кодексу України (далі — Податковий кодекс) платники податку звільняються від обов’язку подання податкової декларації незалежно від видів та сум отриманих доходів, зокрема, якщо вони є неповнолітніми або недієздатними особами і при цьому перебувають на повному утриманні інших осіб та/або держави станом на кінець звітного податкового року. Водночас згідно з п. 179.6 цієї статті обов’язок щодо заповнення та подання податкової декларації від імені платника податку покладається на опікуна або піклувальника щодо доходів, отриманих неповнолітньою особою.
   
   При цьому п. 99.2 ст. 99 Податкового кодексу передбачено, що грошові зобов’язання неповнолітніх осіб виконуються їх батьками (усиновителями), опікунами (піклувальниками) до набуття неповнолітніми особами цивільної дієздатності в повному обсязі. Батьки (усиновителі) неповнолітніх і неповнолітні у разі невиконання грошових зобов’язань неповнолітніх несуть солідарну майнову відповідальність за погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу.
   
   Розмір ставки податку, що застосовується до відповідного об’єкта спадщини, залежить від родинних стосунків членів сім’ї фізичної особи і спадкодавця.
   
   Відповідно до пп. 174.2.1 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу за нульовою ставкою оподатковуються об’єкти спадщини, зокрема вартість власності, що успадковується членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення.
   
   Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення.
   
   Згідно з пп. 174.2.2 п. 174.2 ст. 174 Податкового кодексу вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу, тобто 5%.
   
   Таким чином, батьки (усиновителі) або опікуни (піклувальники) у разі отримання неповнолітньою дитиною спадщини повинні подати податкову декларацію від імені неповнолітньої дитини та сплатити податок на доходи фізичних осіб у розмірі 5%.
   
   Відповідальність за порушення порядку подання податкової декларації про доходи
   
   3. Яку передбачено відповідальність фізичної особи за несвоєчасне подання податкової декларації про майновий стан і доходи?

   
   Відповідно до ст. 1641 Кодексу України про адміністративні правопорушення неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від 51 до 136 грн.
   
   Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 85 до 136 грн.
   
   Навчання на військовій кафедрі
   
   4. У деяких вузах (навіть з навчанням на бюджетній основі) навчання на військовій кафедрі оплачується окремо від основного навчання. Чи можна включати такі суми до податкової знижки?

   
   Оскільки навчання на військовій кафедрі — це додаткова послуга навчального закладу, що не є обов’язковою у процесі безпосереднього навчання за обраним фахом і сплачується окремо (додатково) від плати за навчання згідно з укладеним з вузом договором на навчання за певним фахом, включення таких витрат до податкової знижки чинним законодавством не передбачено.
   
   Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, наведено у п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу.
   
   Оплату за навчання здійснено бабусею
   
   5. Чи має право на податкову знижку за навчання бабуся студента, яка сплачувала за його навчання у вузі?

   Платник податку має право включити до податкової знижки суму коштів, сплачених на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати (пп. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу).
   
   Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення (пп. 14.1.263 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).
   
   Таким чином, якщо за навчання студента сплатила його бабуся, яка не є членом сім’ї першого ступеня споріднення, то вона не має права на податкову знижку за навчання.
   
   Право працівника МВС України на податкову знижку
   
   6. Чи має право на податкову знижку за навчання працівник МВС України?

   
   Податковим кодексом передбачено деякі обмеження щодо права нарахування податкової знижки, зокрема, пп. 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 цього Кодексу визначено, що загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку у звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 цього Кодексу. Отже, якщо фізична особа отримує дохід у вигляді заробітної плати, вона має право на отримання податкової знижки.
   
   Відповідно до пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу заробітна плата для цілей розділу ІV цього Кодексу — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.
   
   Доходи, отримані у вигляді грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями, особами рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, Державної кримінально-виконавчої служби України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, державної пожежної охорони, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції у зв’язку з виконанням обов’язків несення служби, та які спрямовуються виключно на виплату рівноцінної та повної компенсації втрат доходів цієї категорії громадян, не відповідають визначенню заробітної плати, наведеному у пп. 14.1.48 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу, і зазначені особи не є найманими працівниками відповідно до умов чинного трудового законодавства, тому такі особи не мають права на податкову знижку.
   
   Строк подання податкової декларації
   
   7. Фізична особа отримує дохід від здачі квартири в оренду. Податок на доходи сплачує щоквартально. Чи потрібно при цьому щоквартально подавати податкову декларацію або достатньо подати її один раз на рік за підсумками минулого року?

   
   Відповідно до пп. 170.1.5. п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання, то особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку — орендодавець.
   
   При цьому такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки, встановлені Податковим кодексом для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов’язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації. Тобто, податкову декларацію потрібно подавати один раз за результатами звітного року до 1 травня.
За матеріалами Департамент взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю
Рубрика:
Коментарі
  • Людмила
18.02.13 05:57

Навчання на військовій кафедрі.Іншого і чекати не потрібно від НАШОЇ ДЕРЖАВИ,як іти в армію,служити Вітчизні так наші діти перші,а якщо вчишся на війсковій кафедрі за кошти батьків то ДАЖЕ податковою знижкою не можна скористатися!!!! це додаткова послуга навчального закладу, що не є обов’язковою у процесі безпосереднього навчання за обраним фахом і сплачується окремо (додатково) від плати за навчання згідно з укладеним з вузом договором на навчання за певним фахом, включення таких витрат до податкової знижки чинним законодавством не передбачен ГАНЬБА НАШІЙ ДЕРЖАВІ!!!!

Відповісти
  • Владимир
18.02.13 06:43

Ну так это ж хорошо. Обучение стоит 13000 грн. и получить скидку можно, а если еще добавить обучение на военной кафедру предположим 6000 грн., то получится уже всех 19000 и налоговую скидку получить уже не можно было бы в связи с ограничением кажется 169.4 НКУ, а так, если не включать обучение на кафедре, то можно получать, так что вроде некоторые в выиграше от этого.

Відповісти
  • СОЛЬ
18.02.13 19:33

А с Вас удержали подоходный налог в размере 19000? Нет? Так в каком размере будет податкова знижка? В том, сколько НДФЛ ушло в державу за год. И о чем тут говорить?

Відповісти
  • Алиса
19.02.13 00:27

Я тоже однажды решила получить скидку,когда дочь училась.Получила-6грн.78 коп.Простояла два дня в налоговой и 1 день в сбербанке.А по расчету было около тысячи грн.У меня просто дар речи пропал,когда я увидела ведомость.Люди просто плевались и уходили.Но я их получила.Из наших копеек складывается огромная сумма по всей Украине.Потом она зависает в казначействе и в конце года списывается-ясно куда.

Відповісти
  • Светлана
19.02.13 02:02

Размер скидки зависит от суммы уплаченого подоходного. Чем он выше- значит чем выше зарплата -тем больше получается размер возврата. Надо оформлять тому из родителей у кого зарплата выше. В 2012 мы получили 1180 возврата , уплатив 8400 за обучение. Была бы зарплата 15-20 тыс. в месяц - получили бы еще в несколько раз больше. Т.е. это все опять же для богатых.

Відповісти
  • Владимир
19.02.13 13:41

Ну так это ж хорошо. Обучение стоит 13000 грн. и получить скидку можно, а если еще добавить обучение на военной кафедру предположим 6000 грн., то получится уже всех 19000 и налоговую скидку получить уже не можно было бы в связи с ограничением кажется 169.4 НКУ, а так, если не включать обучение на кафедре, то можно получать, так что вроде некоторые в выиграше от этого.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
107936 320
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно