Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


15.04.13
1159 1 Друкувати

В чем заключаются общие правила и специфика обложения акцизным налогом операций по отчуждению ценных бумаг?

   В чому полягають загальні правила та специфіка оподаткування акцизним податком операцій з відчуження цінних паперів?
   
   Неприємною новиною для торговців цінними паперами (далі – ТЦП) стало включення операцій з відчуження цінних паперів до сфери акцизного податку. При цьому після ознайомлення з текстом новацій у законодавстві, склалося суб’єктивне враження, що такі зміни готувалися без врахування специфіки функціонування такого вкрай складного ринку, як ринок цінних паперів.
   
   У цьому контексті доцільно проаналізувати суб’єктів сплати такого податку та встановити перелік операцій, які обкладаються акцизним податком.
   
   Передусім звернемо увагу на норму пп. 212.1.9 ПКУ, яка встановлює, що платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами є фізична або юридична особа – резидент або нерезидент (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з деривативами або з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, крім випадків, передбачених п. 213.2 цього Кодексу.
   
   Як бачимо, норма сформульована доволі загально. Зрозуміло, що у практичній діяльності виникає велика кількість питань щодо застосування приписів ПКУ, що пов’язано як з різноманіттям видів цінних паперів, так і з специфікою операцій з цінними паперами.
   
   Отже, розглянемо специфіку оподаткування окремих операцій щодо різних видів цінних паперів, а також, що важливо, – специфіку обліку таких операцій.
   
№ п/п Вид операцій Оподаткування НормаПКУ Коментар
1 Операції з акціями публічних акціонерних товариств з розміщення, погашення (анулювання), викупу та повторного продажу емітентом Не оподатковуються пп. 213.2.4 Операції з повторного продажу емітентом викуплених акцій відбуваються за участю ТЦП, який є податковим агентом. Обсяги продажу раніше викуплених акцій відображаються у податковій звітності ТЦП як операції, що не оподатковуються
2 Операції з продажу, обміну, інших способів відчуження акцій публічних акціонерних товариств Оподатковуються залежно від продажу на фондовій біржі, поза фондовою біржею та перебування у біржовому реєстрі пп. 213.1.7
п. 215.1
Функції податкового агента виконує ТЦП:
а) за прямими договорами купівлі-продажу цінних паперів, де ТЦП є покупцем (незалежно від того, чи є продавцем ТЦП, чи ні);
б) за прямими договорами купівлі-продажу цінних паперів, де ТЦП є продавцем, а інша сторона договору (покупець) не є ТЦП*;
в) за брокерськими договорами
3 Операції з облігаціями підприємств з розміщення, погашення, викупу та повторного продажу емітентом Не оподатковуються пп. 213.2.4 Облігації підприємств є емісійними цінними паперами згідно із Законом «Про цінні папери та фондовий ринок», тому операції з розміщення, погашення, викупу та повторного продажу підпадають під дію пп. 213.2.4 ПКУ (операції між емітентом та платником податку).
Крім того, облігації підприємств є борговими цінним паперами, видача та погашення яких не оподатковується згідно з пп. 213.2.4 ПКУ**
4 Операції з продажу, обміну, інших способів відчуження облігацій підприємств Оподатковуються залежно від продажу на фондовій біржі, поза фондовою біржею та перебування у біржовому реєстрі пп. 213.1.7
п. 215.1
Функції податкового агента у даному випадку виконує ТЦП
5 Операції з державними облігаціями України та облігаціями місцевих позик Не оподатковуються пп. 213.2.3 Не оподатковуються як на первинному, так і на вторинному ринку
6 Операції з видачі та погашення векселів Не оподатковуються пп. 213.2.4 Згідно із Законом «Про цінні папери та фондовий ринок»векселі належать до боргових цінних паперів, операції з їх відчуження також підпадають під сферу дії акцизного податку. При цьому функції податкового агента виконує ТЦП.
Проте приписи пп. 213.2.4 ПКУ звільняють від оподаткування операції з видачі та погашення векселів
7 Операції з продажу, обміну, інших способів відчуження (крім погашення) векселів Оподатковуються на загальних підставах п. 215.1
8 Операції з інвестиційними сертифікатами Не оподатковуються пп. 213.2.3 Підпунктом 213.2.3 ПКУпередбачено звільнення від оподаткування будь-яких операцій з інвестиційними сертифікатами – як на первинному, так і на вторинному ринку. Крім того, операції з розміщення, погашення, викупу та повторного продажу інвестиційних сертифікатів підпадають під дію пп. 213.2.4 ПКУ (операції між емітентом та платником податку), так як інвестиційні сертифікати теж є емісійними цінними паперами згідно із Законом «Про цінні папери та фондовий ринок»
9 Операції з акціями корпоративних інвестиційних фондів з розміщення, погашення (анулювання), викупу та повторного продажу емітентом Не оподатковуються пп. 213.2.4
пп. 213.2.5
Операції з акціями відкритих інвестиційних фондів на первинному ринку звільнені від оподаткування двічі: пп. 213.2.4 ПКУ – як операції між емітентом та платником податку та пп. 213.2.5 ПКУ – як операції емітента цінних паперів інститутів спільного інвестування
10 Операції з продажу, обміну, інших способів відчуження акцій корпоративних інвестиційних фондів Оподатковуються залежно від продажу на фондовій біржі, поза фондовою біржею та перебування у біржовому реєстрі пп. 213.1.7
п. 215.1
Функції податкового агента виконує ТЦП
11 Операції з відчуження ощадних (депозитних) сертифікатів Не оподатковуються пп. 212.1.9 Загальні приписи пп. 212.1.9 ПКУ встановлюють обов’язкове оподаткування акцизним податком безпосередньо цінних паперів або дериватів. Ощадні (депозитні) сертифікати не є цінними паперами згідно із Законом «Про цінні папери та фондовий ринок».
Корпоративні права в іншій ніж цінні папери формі також не підпадають під сферу дії акцизного податку
12 Операції з відчуження акцій приватних акціонерних товариств, корпоративних прав в іншій ніж цінні папери формі Не оподатковуються пп. 212.1.9
* Протиріччя полягає в тому, що згідно з п. 219.2 ПКУ суми податку перераховуються до бюджету податковим агентом, яким може бути тільки ТЦП, від імені та за рахунок особи, якій виплачуються доходи. Якщо ТЦП за договором купівлі-продажу цінних паперів є продавцем, а покупцем виступає не ТЦП, то ТЦП повинен виконати функції податкового агента відносно своїх власних доходів (а не доходів, які сплачуються іншій особі).
** Таким чином, пп. 213.2.4 ПКУ двічі звільняє від оподаткування операції з видачі та погашення облігацій підприємств.
   
   Додатково до проаналізованого вище варто звернути увагу на те, що нормами ПКУ передбачено звільнення від оподаткування операцій з цінними паперами, які здійснюються певними особами, а саме:
   
   пп. 213.2.6 – для операцій з цінними паперами, які здійснюються особою, яка займається кліринговою діяльністю та виконує функції центрального контрагента, та особою, яка займається кліринговою діяльністю, з метою забезпечення виконання зобов’язань перед учасниками клірингу;
   
   пп. 213.2.7 – операції НБУ на позабіржовому ринку.
   
   В цьому матеріалі ми спробували загалом описати механізм застосування нового акцизного податку. Зрозуміло, що його коректне застосування залежить від якісного викладу новацій у законодавстві та відсутності суперечностей з нормами інших актів. А з цим є серйозні проблеми, і норми ПКУ щодо оподаткування акцизним податком операцій з відчуження цінних паперів найближчим часом повинні зазнати серйозних змін. Проте аналіз суперечностей та перехідних норм – тема для окремої публікації.
   
   Лариса Гальчук
   сертифікований аудитор «Аудиторська фірма «Тимлар-Аудит»
   
   Володимир Єніч
   адвокат ТОВ «Аудиторська фірма «Норма»
   
   Дата підготовки 11.04.2013
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:
Коментарі
  • ZOV
16.04.13 12:24

Кто в курсе, по какой форме отчитываться в налоговую по этому ценнобумажному акцизному налогу? Квартал давно закончился, а бланков до сих пор нет, что самое интересное, в ГНИ о них тоже еще ничего не известно...

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
57701 141
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти