Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


13.05.13
1567 6 Друкувати

ИСД ГНС Украины консультирует о заполнении отчетности по НДС

   Який порядок заповнення додатка 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до податкової декларації з ПДВ?
   
    Форма додатка 5 «Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)» до податкової декларації з ПДВ (далі - додаток 5) затверджена наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 №1492 «Про затвердження форм та порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» із змінами і доповненнями.
   
   В розділі І «Податкові зобов’язання» додатка 5 проводиться розшифровка виключно рядка 1 декларації з ПДВ «Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім імпорту товарів».
   
   Суми податку, сплачені під час митного оформлення товарів, в розділі І додатка 5 не відображаються.
   
   В колонках 3, 4 розділу І додатка 5 відображаються загальний обсяг постачання (без податку на додану вартість) та загальна сума ПДВ в розрізі кожного контрагента - платника податку. В колонці 2 проставляється тільки його індивідуальний податковий номер, при цьому його назва не заповнюється.
   
   Податкові накладні, складені за операціями з постачання товарів/послуг неплатникам податку, не ідентифікованим особам, за щоденними підсумками операцій (якщо податкова накладна не була складена на ці операції), податкові накладні на суму перевищення звичайної ціни над фактичною та/або у разі визнання умовного постачання товарів/послуг, та інші податкові накладні, усі примірники яких, залишаються у продавця (крім податкових накладних, складених покупцем (отримувачем) послуг від нерезидента), відображаються в рядку «Інші». В колонці 3 розділу І додатка 5 відображається загальний обсяг постачання таким особам, в колонці 4 - загальна сума податку.
   
   В розділі II «Податковий кредит» додатка 5 проводиться розшифровка наступних рядків податкової декларації з ПДВ: 10.1, 10.2 , 14.1, 15.1, 15.2. В колонках 4 та 5 розділу ІІ додатка 5 відображаються обсяги постачання (без податку на додану вартість) та сума податку в розрізі постачальників (із зазначенням в колонці 2 тільки індивідуального податкового номера постачальника).
   
   В колонці 3 розділу ІІ додатка 5 зазначається період складання податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит.
   
   В разі використання придбаних товарів/послуг в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях, порядок пропорційного віднесення сум ПДВ до податкового кредиту за придбаними та/або виготовленими товарами/послугами, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні, визначається відповідно ст.199 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами і доповненнями, а відображення в додатку 5 проводиться у відповідних його розділах «Операції з придбання з податком на додану вартість, які надають право формування податкового кредиту» та «Операції з придбання з податком на додану вартість, які не надають права формування податкового кредиту», за таких умов один контрагент буде відображений в розділі II двічі із пропорційним відображенням обсягів та сум податку.
   
   Яким чином виправити помилки, що допущені при заповненні уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ?
   
   Відповідно до п.50.1 ст.50 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) та п.1 р.IV Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 25.11.2011 №1492 (далі – Порядок №1492), який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за №1490/20228 із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 №1342, у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст.102 ПКУ) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
   
   Таким чином, виправлення помилок, що допущені при заповненні уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з податку на додану вартість, здійснюється виключно шляхом поданням нового уточнюючого розрахунку з урахуванням показників попереднього уточнюючого розрахунку.
   
   Який порядок відображення у розділі І реєстру виданих та отриманих податкових накладних податкової накладної, виписаної за щоденними підсумками операцій?
   
    Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових накладних затверджений наказом Міністерства фінансів України від 17.12.2012 №1340, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 01.02.2013 за №201/22733 (далі – Порядок №1340).
   
   Особливості заповнення деяких граф розділу I «Видані податкові накладні» реєстру виданих та отриманих податкових накладних (далі – Реєстр) визначені в р.ІІІ Порядку №1340.
   
   При занесенні до розділу І Реєстру податкової накладної, що виписана за щоденними підсумками операцій:
   у графі 1 записується порядковий номер податкової накладної (порядковий номер податкової накладної відповідає порядковому номеру запису в Реєстрі);
   у графі 2 записується дата виписки податкової накладної;
   у графі 3 вказується порядковий номер податкової накладної, що відповідає номеру з графи 1;
   у графі 4 зазначається вид документа «ПНП11»;
   у графі 5 при заповненні найменування (прізвище, ім’я, по батькові - для фізичної особи – підприємця) вказується «Щоденний підсумок операцій»;
   у графі 6 зазначається індивідуальний податковий номер платника податку, а саме «O» - нуль;
   у графах 7 - 12 відображаються вартісні показники щодо постачання товарів/послуг.
   графа 13 не заповнюються (проставляється позначка «O»).
   
   Чи потрібно заповнювати Розшифровки (Д5) (додаток 5 до податкової декларації з ПДВ) якщо в декларації з ПДВ відсутні дані - проставлені лише прочерки?
   
    Форми податкової звітності з ПДВ затверджені наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 №1492, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.12.2011 за №1490/20228 із змінами і доповненнями.
   
   Формою декларації з ПДВ передбачена колонка «Код додатка». У разі заповнення платником відповідного рядка декларації, в якому визначено код додатка, обов’язковим є подання такого додатка.
   
   Якщо в рядках податкової декларації з ПДВ відсутні дані - проставлені лише прочерки, що свідчить про відсутність у звітному (податковому) періоді у платника ПДВ господарської діяльності, а отже - про відсутність у нього господарських стосунків з контрагентами (покупцями/постачальниками), то розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5) додаток 5 до податкової декларації з ПДВ не заповнюється і не подається.
   
За матеріалами Єдина база податкових знань ДПС України
Рубрика:
Коментарі
  • Злой бух
14.05.13 00:45

Если декларация с прочерками, как быть с реестром НН?

Відповісти
  • Натали
14.05.13 00:48

Реестр подается в любом случае, а вот дод.5 нет

Відповісти
  • Вредная
14.05.13 00:53

ГНСУ отметила, что НКУ и нормативно-правовыми актами не предусмотрено представление копий реестров выданных и полученных налоговых накладных в электронном виде в зависимости от состояния хозяйственной деятельности налогоплательщика и от наличия или отсутствия налоговых обязательств и налогового кредита в соответствующем отчетном периоде. Поэтому налогоплательщик обязан прилагать к декларации по НДС, которая подается с прочерками, копии реестров выданных и полученных налоговых накладных в электронном виде за соответствующий отчетный период (письмо от 13.12.2012 г. № 70820/61-12/18-8515).

Відповісти
  • Лора
14.05.13 02:58

Прикольно! А ничего, что ГНС как таковую, уже реформировали????

Відповісти
  • gafi
14.05.13 04:56

Ничего...это как у классика: "Призрак ходит по Европе...призрак коммунизма..."

Відповісти
  • НИКА
14.05.13 08:18

А, как же обстоит дело с нулями, которые они считают нужно ставить вместо прочерков?. Ничего не написали.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
64682 143
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти