Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


26.05.13
2279 0 Друкувати

Особенности предоставления займов (возвратной финансовой помощи) плательщиком налога на прибыль нерезидентам и отражения их в налоговом и бухгалтерском учете

   В попередній статтті про порядок отримання кредитів (позик, поворотної фінансової допомоги) ми розглянули визначення резидентів та нерезидентів, фінансового кредиту, позики і фінансової допомоги відповідно до Податкового Кодексу України.
   
   Порядок отримання резидентами-позичальниками кредитів, позик, поворотної фінансової допомоги в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам затверджено в Постанові Національного банку України № 270 від 17.06.2004 року, що зареєстрована в Міністерстві юстиції України № 885/9484 від 15.07.2004 року.
   
   Порядок оформлення договорів позики регламентовано § 1 гл. 71 ЦКУ. Так, за договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів (ст. 1046 ЦКУ). Якщо позикодавцем є юридична особа, то договір позики укладається у письмовій формі (ст. 1047 ЦКУ). При цьому позикодавець має право на отримання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір та порядок отримання процентів встановлюється договором (ст. 1048 ЦКУ).
   
   Позики (поворотну фінансову допомогу) в іноземній валюті нерезидентам можуть надавати тільки резиденти - юридичні особи, а також резиденти - фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності.
   
    Позики можуть надаватись нерезидентам лише за рахунок коштів резидентів-позикодавців в іноземній валюті, які не були придбані на міжбанківському валютному ринку України або отримані як кредит чи позика на визначений відповідним договором строк на умовах повернення.
   
   Для їх надання отримати резидентом індивідуальної ліцензії Національного банку Ліцензії видаються Департаментом контролю, методології та ліцензування валютних операцій Національного банку. Перелік документів необхідний для отримання ліцензії наведений в главі 1 розділу 1 Постанови N 270 від 17.06.2004 р.
   
   Ліцензія (додаток до ліцензії) видається лише зазначеному в ній власнику ліцензії без права передавання її іншим особам. Ліцензія дійсна, якщо протягом 90 днів з дати її видачі резидент надав позику або її частину.
   
   Дата видачі ліцензії має передувати даті здійснення відповідної валютної операції. Вона не може бути видана (отримана) на валютну операцію, що вже проведена.
   
   Зміни до ліцензії здійснюються за ініціативою власника та оформляються як додаток до неї, який є невід'ємною частиною раніше виданої ліцензії.
   
    Валютні операції з надання та повернення позик, сплати процентів за користування позикою здійснюються лише в безготівковій формі.
   
    Позику, надану резидентом нерезиденту в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора, нерезидент має повернути в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора, а позику, надану в іноземній валюті 2-ї або 3-ї групи Класифікатора, - в іноземній валюті як 2-ї та 3-ї, так і 1-ї груп.
   
   Резидент (крім уповноваженого банку) надає позику лише тому нерезиденту, який для забезпечення позики надасть гарантію (умовами якої не передбачена можливість її відкликання) банку, рейтинг якого за класифікацією міжнародних рейтингових агентств відповідає вимогам до першокласних банків не нижче категорії А.
   
   Обслуговування банком валютних операцій щодо надання резидентом позики нерезиденту здійснюється на підставі ліцензії та договору позики. Обслуговування позики в межах одного договору позики має проводитися лише через обслуговуючий банк, зазначений у ліцензії. Обслуговуючий банк повинен контролювати здійснення резидентом валютних операцій щодо надання позики нерезиденту та її повернення нерезидентом.
   
    У разі надходження від нерезидента на адресу резидента коштів для погашення позики, наданої резидентом, і якщо в уповноваженому банку немає документів, які свідчать про правомірність такої операції (ліцензії та договору позики), або обслуговуючим банком за такою позикою визначено інший уповноважений банк, то уповноважений банк, до якого надійшли кошти, зараховує їх на поточний рахунок клієнта в загальному порядку з дотриманням вимог нормативно-правових актів Національного банку.
   
   Обслуговуючий банк за валютними операціями резидентів, пов'язаними із наданням і поверненням позик, подає звітність у порядку, установленому Національним банком.
   
    Перелік документів, що необхідні для отримання індивідуальної ліцензії наведено в п. 1.1 Глави 1 Розділу 3 Постанови НБУ № 270 від 17.06.2004 року. В разі зміни обслуговуючого банку резидент подає до банку документи, що зазначені в п. 1.3 Глави 1 Розділу 3 цієї Постанови.
   
   Документи іноземною мовою (за винятком російської), що подаються на розгляд, мають бути перекладені на українську мову (переклад засвідчується органом або особою, яка має офіційний дозвіл на здійснення перекладів) і засвідчені нотаріально.
   
   Податковий облік у резидента-позикодавця
   
   Документи, що складені за кордоном за участю іноземних представників влади або інших осіб, які залучені до цього, мають бути легалізовані органами Міністерства закордонних справ України.
   
   В податковому обліку суми виданих позик не включається до витрат резидента.
   
   Якщо підприємство резидент отримує відсотки за користування позикою нерезидентом, то сума отриманих відсотків включається до доходів підприємства в повному обсязі.
   
   Відповідно до пункту 137.8 ст. 137 ПКУ датою отримання доходу платника податку від проведення кредитно-депозитних операцій являється дата визнання доходів, що визначається відповідно до правил бухгалтерського обліку. Згідно п. 20 П(С)БО № 15»Доходи» визнання доходів за процентами, які позикодавець має отримати, відбувається у тому звітному періоді, до якого такі проценти належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами.
   
   Бухгалтерський облік у резидента-позикодавця
   
   Це питання зацікавить позикодавця у тому випадку, якщо він є юридичною особою — резидентом.
   
    Насамперед слід проаналізувати строк, на який передано кошти.
   
    У випадку якщо строк договору — до одного року, така дебіторська заборгованість при визнанні відноситься до поточної та відображається за Д-т 377 субрахунка «Розрахунки з іншими дебіторами». У випадку якщо строк договору позики — більше року, то таку заборгованість відносимо до довгострокової та відображаємо за Д-т субрахунка 183 «Інша дебіторська заборгованість». Якщо до погашення довгострокової позики залишається рік, така заборгованість переводиться до поточної проведенням у дебет субрахунка 377 з кредитом субрахунка 183.
   
   Визнання доходів за процентами, які позикодавець має отримати, відбувається у тому звітному періоді, до якого такі проценти належать, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними активами ( п. 20 П(С)БО 15).
   
   Для обліку доходів, що виникають під час фінансової діяльності підприємства, зокрема інших доходів від фінансової діяльності, до яких якраз і належать проценти від наданої позики, використовується кредит субрахунка 733 «Інші доходи від фінансових операцій» з дебетом субрахунка 373 «Розрахунки за нарахованими доходами». А вже безпосереднє отримання процентів у вигляді грошової суми відображається проведенням з кредиту 373 до дебету 312.
   
   
   Аудиторская компания "Престиж-Аудит"
   
   067-614-41-49
   044-229-10-51
   
   www.buh-audit.com
   info@ buh-audit.com
Рубрика:
Коментарі
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
78843 147
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі