Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


20.06.13
1738 17 Друкувати

Ответы на вопросы "горячей" телефонной линии на тему: "Особенности исчисления и уплаты налога на прибыль в условиях новых методов его администрирования"

   30 травня 2013 року у редакції журналу «Вісник податкової служби України» проведено «гарячу» телефонну лінію на тему «Особливості обчислення та сплати податку на прибуток в умовах нових методів його адміністрування» за участю заступника начальника Управління адміністрування податку на прибуток та податкових платежів Департаменту оподаткування юридичних осіб ДПС України Олега АНГЕЛОВА.
   
   Пропонуємо Вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час проведення телефонної лінії.
   
   
Переплата з податку на прибуток у рахунок сплати авансових внесків

   
   1. У зв’язку із самостійним виправленням помилки шляхом подання уточнюючої декларації з податку на прибуток за 2012 р. у ідприємства виникла переплата зобов’язань з цього податку. Чи можна врахувати суму такої переплати в рахунок сплати наступних щомісячних авансових внесків у 2013 р.?
   
   Так, платник податку має таке право. Таку можливість передбачено п. 87.1 ст. 87 Податкового кодексу України від 02.12.2012 р. № 2755-VI (далі — Податковий кодекс). Зокрема, встановлено, що джерелами самостійної сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що виникли внаслідок надміру сплачених платежів до відповідних бюджетів.
   
   У зв’язку з тим, що для сплати платниками щомісячних авансових внесків з податку на прибуток наказом Мінфіну України від 17.01.2013 р. № 19 виділено спеціальні коди бюджетної класифікації, платнику необхідно звернутися до територіального органу Міндоходів України з відповідною заявою про зарахування переплати з податку на прибуток у рахунок сплати щомісячних авансових внесків.
   
   Отже, зарахування надміру сплачених грошових зобов’язань з податку на прибуток у сплату щомісячних авансових внесків може бути здійснено на підставі поданої платником заяви про таке зарахування (лист ДПС України від 01.04.2013 р. № 4420/6/15-14-15-13).
   
   
   
Подання декларації з податку на прибуток у разі отримання збитків

   
   2. Підприємство, яке сплачує щомісячні авансові внески, в І кварталі 2013 р. отримало збитки. Чи повинно таке підприємство в обов’язковому порядку подавати декларацію з податку на прибуток за цей період?
   
   Ні, такого обов’язку Податковим кодексом не передбачено.
   
   Пунктом 57.1 ст. 57 цього Кодексу встановлено, що у разі якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками І кварталу звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, він має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за І квартал. Такий платник податку не здійснює авансових внесків у ІІ — ІV кварталах звітного (податкового) року, а податкові зобов’язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів та року, яка подається до територіального органу Міндоходів України в порядку, передбаченому цим Кодексом.
   
   У разі якщо платник податку вирішує не подавати декларацію з податку на прибуток за цей період, то він зобов’язаний продовжити сплачувати авансові внески.
   
   У разі отримання збитків за підсумками І кварталу звітного (податкового) року п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу передбачено право, а не обов’язок платника податку подавати декларацію з податку на прибуток.

   
   
   
Авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті дивідендів

   
   3. Підприємство щомісяця сплачує авансові внески з податку на прибуток. Чи повинно воно сплачувати окремо ще й авансовий внесок з цього податку при виплаті дивідендів?
   
   Так, незважаючи на щомісячну сплату авансових внесків платник податку при виплаті дивідендів повинен сплатити до бюджету ще й авансовий внесок з податку на прибуток, нарахований на суму дивідендів.
   
   Такий обов’язок установлено пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Податкового кодексу, зокрема передбачено, що емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок з податку на прибуток у розмірі ставки, встановленої п. 151.1 ст. 151 Податкового кодексу, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів.
   
   При цьому якщо дивіденди виплачуються у формі, відмінній від грошової, то базою для нарахування авансового внеску є вартість такої виплати, розрахована за звичайними цінами.
   
   Отже, при виплаті дивідендів платник податку в обов’язковому порядку повинен сплатити авансовий внесок з податку на прибуток до/або одночасно з виплатою дивідендів.
   
   
   
Подання сільгоспвиробниками звітності з податку на прибуток

   
   4. Підприємство є виробником сільгосппродукції, базовий звітний (податковий) період дорівнює року. Як звітувати підприємству у 2013 р., адже протягом звітного періоду застосовувались різні ставки податку на прибуток?
   
   Для цілей оподаткування до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать ті, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній звітний (податковий) рік перевищує 50% загальної суми доходу (ст. 155 Податкового кодексу).
   
   Особливістю звітного періоду сільгоспвиробників є те, що їхній базовий звітний (податковий) період — з 01.07.2012 р. по 30.06.2013 р. Ставка податку на прибуток протягом 2012 р. становила 21%, а у 2013 р. — 19% (п. 10 підрозділу 4 розділу ХХ Податкового кодексу).
   
   Отже, у зв’язку із застосуванням різних ставок сільгоспвиробники повинні за річний податковий період подати протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного періоду, дві декларації з податку на прибуток, форму яких затверджено наказом Мінфіну України від 28.09.2011 р. № 1213: одну за період з 01.07.2012 р. до 31.12.2012 р. із застосуванням ставки податку на прибуток 21%, другу — за період з 01.01.2013 р. до 30.06.2013 р. із застосуванням ставки 19%.
   
   
   
Консолідована сплата податку на прибуток

   
   5. Підприємство має п’ять відокремлених підрозділів без статусу юридичної особи, розташованих на території інших територіальних громад. Чи повинно головне підприємство в бов’язковому порядку перейти на консолідовану сплату податку на прибуток?
   
   Ні, чинним законодавством такого обов’язку не встановлено.
   
   Вибір порядку сплати податку на прибуток здійснюється платником податку самостійно до 1 липня року, що передує звітному, про що повідомляються територіальні органи Міндоходів України за місцезнаходженням такого платника податку та його філій (відокремлених підрозділів). Зауважимо, що зміна порядку сплати податку протягом звітного року не дозволяється (п. 152.4 ст. 152 Податкового кодексу).
   
    Водночас платник податку, який має філії, може прийняти рішення щодо сплати консолідованого податку та сплачувати податок до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій, а також до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням. При цьому філії (відокремлені підрозділи) подають до територіального органу Міндоходів України за своїм місцезнаходженням розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого податку, визначеного згідно з нормами розділу III Податкового кодексу та зменшеного на суму податку, сплаченого до бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій.
   
   Отже, право на консолідовану сплату податку на прибуток є добровільним рішенням платника податку, а не його обов’язком.
   
   
   
Витрати на професійну перепідготовку

   
   6. У зв’язку з придбанням виробничим підприємством нової технологічної лінії йому необхідно відправити на платну професійну перепідготовку своїх працівників за кордон. Чи враховуватиметься у складі податкових витрат сума коштів, сплачена за таку перепідготовку?
   
   Так, витрати на зазначені цілі включаються до складу податкових витрат. Відповідно до пп. 140.1.3 п. 140.1 ст. 140 Податкового кодексу витрати платника податку на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників робітничих професій, а також у разі якщо законодавством передбачено обов’язковість періодичної перепідготовки або підвищення кваліфікації, враховуються у складі витрат у повному обсязі.
   
   Крім того, до складу витрат у повному обсязі відносяться витрати на навчання та/або професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації у вітчизняних і закордонних навчальних закладах. Головною умовою у даному випадку є те, що наявність сертифіката про освіту в таких закладах є обов’язковою для виконання певних умов ведення господарської діяльності.
   
   Витрати, які враховуються для визначення об’єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов’язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, установлених розділом II Податкового кодексу (п. 138.2 ст. 138 цього Кодексу).
   
   Отже, сума коштів, сплачена платником податку за перепідготовку працівників за кордоном, враховується у складі витрат у повному обсязі за умови, що такі витрати пов’язані з веденням господарської діяльності платника податку та належним чином підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними й іншими первинними документами.
   
   

   Позика від нерезидента, що має офшорний статус

   
   7. Підприємство отримало процентну позику від нерезидента, що має офшорний статус. Як відобразити таку операцію в податковому обліку? Чи включається до складу витрат сума процентів, сплачена за користування позикою?
   
   Ні, не включається. Згідно з пп. 14.1.267 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу позика — це грошові кошти, що надаються резидентами, які є фінансовими установами, або нерезидентами, крім нерезидентів, які мають офшорний статус, позичальнику на визначений строк із зобов’язанням їх повернення та сплатою процентів за користування сумою позики. Таким чином, кошти, отримані від нерезидента, що має офшорний статус, для цілей податкового обліку не є позикою.
   
   Отже, оскільки кошти, отримані від нерезидента, що має офшорний статус, не підпадають під визначення терміна «позика», то й проценти, сплачені на користь такого нерезидента, не враховуються у складі податкових витрат платника податку.
   
   
   
Дата визнання доходів за непред’явленим векселем

   
   8. Підприємство в розрахунок за придбані товари видало простий вексель. Вексель для оплати протягом року не пред’явлено. На яку дату необхідно збільшити доходи?
   
   У разі видачі простого векселя у платника податку — покупця припиняються зобов’язання щодо оплати товарів за договором поставки та виникають зобов’язання щодо сплати зобов’язань за векселем.
   
   Згідно зі ст. 77 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі від 06.07.99 р. (далі — Уніфікований закон) до простих векселів застосовуються такі самі положення, що й до переказних, а саме: простий вексель може бути видано з таким строком платежу: за пред’явленням; у визначений строк від дати пред’явлення; у визначений строк від дати складання; на визначену дату. Переказні векселі, що містять або інші строки платежу, або передбачають оплату частинами, є недійсними (ст. 33 Уніфікованого закону). Статтею 34 цього Закону встановлено, що переказний вексель строком за пред’явленням підлягає оплаті при його пред’явленні. Його має бути пред’явлено для платежу протягом одного року від дати його складання.
   
   У разі якщо з дня строку платежу минає три роки (строк позовної давності за нормами ст. 70 Уніфікованого закону) і вексель залишається не пред’явленим для платежу, то сума заборгованості одного платника податків перед іншим, не стягнута після закінчення строку позовної давності, згідно з пп. 14.1.257 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу вважається безповоротною фінансовою допомогою.
   
   Для цілей податкового обліку сума безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, враховується при обчисленні об’єкта оподаткування у складі інших доходів (пп. 135.5.4 п. 135.5 ст. 135 Податкового кодексу). Отже, платник податку — емітент повинен включити суму такої заборгованості до складу доходів за підсумками звітного податкового періоду, у якому таку заборгованість визнано безповоротною фінансовою допомогою, тобто після закінчення трьох років із дня строку платежу за векселем.
   
   
   
Облік витрат на створення основних засобів

   
   9. Для паркування виробничого автотранспорту, що перебуває у власності підприємства, збудовано спеціальний навіс з полікарбонату та заасфальтовано майданчик. Витрати на придбання будівельних матеріалів та оплату робіт становили понад 25 000 тис. грн. Чи може підприємство включити зазначену суму коштів до податкових витрат після введення такого об’єкта в експлуатацію?
   
   Ні, зазначені витрати не враховуються у складі податкових витрат. Згідно з Державним класифікатором України «Класифікація основних фондів», затвердженим наказом Держстандарту України від 19.08.97 р. № 507, дороги, вулиці, автостради віднесено до групи основних засобів «Будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої».
   
   За класифікацією груп основних засобів та інших необоротних активів для цілей податкового обліку такий об’єкт належить до групи 12 основних засобів — тимчасові (нетитульні) споруди.
   
   У податковому обліку витрати на самостійне виготовлення (створення) основних засобів для використання в господарській діяльності, у тому числі витрати на сплату заробітної плати працівникам, зайнятим на їх виготовленні (створенні), підлягають амортизації (п. 144.1 ст. 144 Податкового кодексу).
   
   Амортизація нараховується протягом строку корисного використання. Строк корисного використання (експлуатації) об’єкта основних засобів при визнанні цього об’єкта активом установлюється підприємством самостійно, однак цей строк не може бути меншим, ніж визначено в п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу.
   
   Отже, витрати, здійснені на придбання будівельних матеріалів та оплату робіт для будівництва основного засобу, не враховуються у складі податкових витрат звітного періоду, а підлягають амортизації.
За матеріалами Міністерство доходів і зборів України
Рубрика:
Коментарі
 • ирина
21.06.13 10:26

Не совсем в тему, подскажите кто знает, юрлицо единоналожник при выплате дивидендов учредителю юрлицу, тоже платит налог на прибыль(дивиденды) ?

Відповісти
 • Астра ЛВШ
21.06.13 10:35

"Так, незважаючи на щомісячну сплату авансових внесків платник податку при виплаті дивідендів повинен сплатити до бюджету ще й авансовий внесок з податку на прибуток, нарахований на суму дивідендів". Почему не уточняют - "153.3.5. Авансовий внесок, передбачений підпунктом 153.3.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів: а) фізичним особам;............." Я уж испугалась, что отменили эту норму.

Відповісти
 • Люба
21.06.13 10:43

153.3.5. Авансовий внесок, передбачений підпунктом 153.3.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів:д) платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди. Стаття 297. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів платниками єдиного податку 297.1. Платники єдиного податку звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів: 1) податку на прибуток підприємств; Бажана відповідь: виплата ЮО -ЕП у розмірі прибутку, за який виплачуються дивіденди без авансового внеску.

Відповісти
 • Люба
21.06.13 10:45

Однак: чи є індентичними поняття: "звільнення від оподаткування" та "звільняються від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з таких податків і зборів"

Відповісти
 • Татьяна
21.06.13 11:40

153.3.5. Авансовий внесок, передбачений підпунктом 153.3.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів:д) платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди. Так все-таки, треба платити авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті фізособі власнику дивідендів, чи тільки 5% ПДФО?

Відповісти
 • сумасойти
21.06.13 13:53

Люди, человеки! Меня тоже стало волновать после ваших коментов надо платить "авансовий внесок" или нет, при выплате дивидендов "фіз.особі" кроме ПДФО 5%. Я тоже читала это: "153.3.5. Авансовий внесок, передбачений підпунктом 153.3.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів: а) фізичним особам;............." И журнал вышел в апреле, где писалось о том, что аванс не перечисляют, если дивиденды выплачивают физ. лицам. И консультацию мы получили о том же. А здесь в статье: " Отже, при виплаті дивідендів платник податку в обов’язковому порядку повинен сплатити авансовий внесок з податку на прибуток до/або одночасно з виплатою дивідендів." Если уже пишете статью, так разъясните - во всех случаях аванс платить или нет!!! Я уже не знаю кому верить... законам, журналам, фирмам которые дают консультации, статьям которые пишут здесь. Честно, уже сам себе не веришь...

Відповісти
 • Argent
21.06.13 16:27

Твою ...дивизию. Одни выражения. Как интересно МинЗдохам, так кодекс и читают. Год давали разъяснения - платить не надо....- приплыли. Все, пора отдыхать. Во вторник зазбираться бум. У меня учредители как раз изъявили желание дивиденды получить....

Відповісти
 • Александра
21.06.13 16:58

Єдина база податкових знань 102. Податок на прибуток підприємств Підкатегорія: 102.15 оподаткування дивідендів та прирівняних до них платежів Запитання: В яких випадках не справляється авансовий внесок при виплаті дивідендів? Коротка та повна відповіді ідентичні: Відповідно до пп.153.3.5 п.153.3 ст.153 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) авансовий внесок, передбачений пп.153.3.2 цього пункту, не справляється у разі виплати дивідендів: а) фізичним особам; б) у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих платником податку, за умови, що така виплата ніяким чином не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента, незалежно від того, чи були такі акції (частки, паї) належним чином зареєстровані (відображені у зміні до статутних документів), чи ні; в) інститутами спільного інвестування; г) на користь власників корпоративних прав материнської компанії, що сплачуються в межах сум доходів такої материнської компанії, отриманих у вигляді дивідендів від інших осіб. Якщо сума виплат дивідендів на користь власників корпоративних прав материнської компанії перевищує суму отриманих такою компанією дивідендів, то дивіденди, сплачені в межах такого перевищення, підлягають оподаткуванню за правилами, встановленими пп.153.3.2 цього пункту. З метою оподаткування материнська компанія веде наростаючим підсумком облік дивідендів, отриманих нею від інших осіб, та дивідендів, сплачених на користь власників корпоративних прав такої материнської компанії, та відображає у податковій звітності такі дивіденди в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики; ґ) управителем фонду операцій з нерухомістю при виплаті платежів власникам сертифікатів фонду операцій з нерухомістю в результаті розподілу доходу фонду операцій з нерухомістю; д) платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень ПКУ, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди

Відповісти
 • 2106
21.06.13 18:17

*д) платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень ПКУ, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди* кто пояснит о чем эта эквилибристика слов ?

Відповісти
 • Александра
21.06.13 21:00

Например, в переходных положениях (п.15-19) Налогового кодекса сказано, что ПРИБЫЛЬ определенных отраслей ОСВОБОЖДАЕТСЯ на налогообложения на протяжении определенных периодов. Предположим, размер ПРИБЫЛИ в каком-то отчетном периоде - 150.000. Если дивиденды выплачиваются в таком размере, то они освобождаются от налогообложения, скажем примитивно "налогом на дивиденды" (по старому) и при выплате учредителю - юрлицу. Если дивиденды, например, юрлицу-учредителю выплачиваются в размере 180.000, то 30.000 при выплате девидендов - юрлицу ...будут облагаться... Физлицу - учредителю...освобождаются в любом случае, но их освобождение идет по другому пункту "а"...

Відповісти
 • 2106
21.06.13 22:04

Александра если освобождаются от налога на прибыль некоторые отрасли = то обязательно эти деньги идут на материальное обеспечение самого производства компании и без выплаты дивидентов. в случаи выплаты дивидентов такая льгота для компании теряется, как и при нецелевой растрате налога на прибыль. одним словом: нельзя тратить по нецелевыми назначениями насчитанный налог на прибыль + выплачивать дивиченты

Відповісти
 • Александра
22.06.13 00:31

Вы правы... Я взяла не самый лучший пример (п.15-19), но там есть и остальные пункты, в которых оговариваются усливия о том, что прибыль от определенных видов деятельности какой-то срок освобождается от налогообложения... И для этих других определенных пунктов уже НЕ ставится условия на счет использования высвобожденных средств на ........на створення чи переоснащення матеріально-технічної бази, збільшення обсягу виробництва (надання послуг), запровадження новітніх технологій та/або повернення кредитів (у тому числі отриманих до дня набрання чинності цим Кодексом), використаних на зазначені цілі, та сплату процентів за ними. Да и в статье 154 указан не один вид деятельности, который освобождается от налогообложения без доп.условий...

Відповісти
 • 2106
22.06.13 05:30

Александра так там в основном бизнес олигархов (тэк, вода) или союз инвалидов, что вообще не касается малого бизнеса. А условия для недрений технологий и т.д. невыгодны, из-за высокого требования к з/п и большой отчетности по целевым тратам этого налога + неполучение дивидентов. Так, что можно сказать и нет такого для большинства компаний Украины.

Відповісти
 • 2106
22.06.13 05:33

только 2 пункта принимо для жизни: *154.2. Звільняється від оподаткування прибуток підприємств, отриманий від продажу на митній території України продуктів дитячого харчування власного виробництва, спрямований на збільшення обсягів виробництва та зменшення роздрібних цін таких продуктів. Перелік продуктів дитячого харчування встановлюється Кабінетом Міністрів України. * и *154.7. Звільняється від оподаткування прибуток дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів недержавної форми власності, отриманий від надання освітніх послуг. * но неясно с ними по допольнительным условиям. Могу спокойно получать по ним дивиденты? И как учитывает казна мою трату налога на прибыль по ним?

Відповісти
 • Александра
22.06.13 11:08

2106, да какая разница - сколько пунктов? Главное, что в реале такое ... может быть. Вы спросили, я ответила...))) Я так поняла, что Вы хорошо вычитываете Налоговый кодекс... Поначалу думала, что спрашивает почти дилетант, который вообще не понял - как применим этот абзац ("д") на практике... Ну, а другие, почитав нашу переписку, тоже повысят свой уровень знаний...)))

Відповісти
 • 2106
22.06.13 14:43

Александра ответ налоговика )) из области *читайте нк* )) знаем-проходили!

Відповісти
 • Александра
22.06.13 16:23

2106, нет, ответ.....умного человека... И не имеет значения - налоговик он или нет... Я воспроизведу Ваш вопрос: 2106: "кто пояснит о чем эта эквилибристика слов ?". Ну, а для меня главное - РЕЗУЛЬТАТ... Благодаря мне Вы уже ЗНАЕТЕ ответ на СВОЙ вопрос... До дискуссии со мной - у Вас оставался невыясненным...вопрос на счет абзаца ("д").. Ну, а то, что Вы копнули ГЛУБЖЕ, изучая или вспоминая..отдельные положения Налогового кодекса - только плюс...

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
79113 147
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі