Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


07.07.13
1872 12 Друкувати

Ответы на вопросы "горячей" телефонной линии на тему: "Налогообложение доходов физических лиц"

   12 червня 2013 року Міністерством доходів і зборів України спільно із журналом «Заработная плата» проведено пряму телефонну лінію на тему «Оподатковування доходів фізичних осіб». На питання платників відповідала заступник начальника відділу адміністрування податку на доходи фізичних осіб Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб Міністерства доходів і зборів України ФІЛІПОВСЬКИХ Надія Василівна.
   
   Пропонуємо вашій увазі відповіді на запитання, поставлені під час телефонної лінії.
   
   1. Члену профспілки надається сімейна путівка на санаторно-курортне лікування його та членів його сім’ї від профспілки. Чи оподатковується ПДФО вартість такої путівки?
   
   Порядок оподаткування путівок, які видаються профспілками за рахунок членських внесків врегульовано пп. 165.1.35 п.165.1 ст. 165 ПКУ. У ньому вказано, що до загального місячного (річного) оподаткованого доходу не включається, зокрема вартість путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування, у т. ч. на реабілітацію інвалідів, на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, які надаються йому безоплатно або із знижкою (у розмірі такої знижки) професійною спілкою, до якої зараховуються профспілкові внески платника податку — члена такої професійної спілки, створеної за законодавством України.
   
   Таким чином, якщо путівка надається члену профспілки або його дитині віком до 18 років, то її вартість не є об’єктом оподаткування ПДФО. Тому путівки, які видаються профспілкою решті осіб, оподатковуються ПДФО на загальних підставах.
   
    2. У юридичної особи (Київ) зареєстрований структурний підрозділ у Франківському районі Львова. Він не уповноважений нараховувати, утримувати та сплачувати до бюджету ПДФО за найманих працівників, які там працюють, а також подавати форму №1 ДФ. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб — підприємців інформації про такий підрозділ не вимагається. Суми ПДФО за такий відокремлений підрозділ юридична особа перераховує до бюджету за його місцезнаходженням. Форма № 1 ДФ за цей підрозділ подається у вигляді окремого витягу юридичною особою до податкового органу за своїм місцезнаходженням (Київ), а його копія — до органу податкової служби за місцезнаходженням відокремленого підрозділу (Львів). У ІІ кварталі 2013 р. структурний підрозділ змінює своє місцезнаходження — адміністративний район Львова.
   
   Починаючи з якого періоду, у разі зміни місцезнаходження структурного підрозділу, юридичній особі потрібно перераховувати ПДФО за такий структурний підрозділ на рахунки нового району?
   
   З якого звітного податкового періоду копію форми № 1ДФ юридичній особі потрібно подавати у податковий орган за новим місцезнаходженням структурного підрозділу?

   
   Стосовно цього питання позиція податкових органів є усталеною та відповідає нормі п. 8 ст. 45 Бюджетного кодексу України: у разі зміни місцезнаходження суб’єктів господарювання — платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів) після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду. Тому підприємству слід продов­жувати перераховувати ПДФО за найманих працівників, які працюють у структурному підрозділі на бюджетні рахунки у Франківському районі Львова. А от копію форми № 1 ДФ слід надсилати на адресу нового податкового органу районного рівня Львова.
   
    3. Один із учасників (засновників) товариства з обмеженою відповідальністю передає свої корпоративні права іншому. Чи оподатковується ПДФО така операція і як її відобразити у формі №1 ДФ?
   
   Операції з відчуження корпоративних прав одним учасником товариства з обмеженою відповідальністю іншому учаснику оподатковуються у порядку, встановленому п. 170.2 ст. 170 Податкового кодексу України (далі — ПКУ), який визначає порядок оподаткування інвестиційного прибутку. Податок із доходів за цією операцією обчислюється учасником (засновником) самостійно, розрахунки проводяться поза обліком підприємства.
   
   Згідно з пп. 170.2.7 п. 170.2 ст. 170 ПКУ для цілей цього пункту термін «інвестиційний актив» означає пакет цінних паперів, деривативів чи корпоративні права, виражені в інших, ніж цінні папери, формах, випущені одним емітентом.
   
   На підставі пп. 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 ПКУ до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається позитивне значення загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами (корпоративними правами) за наслідками такого звітного (податкового) року.
   
   Корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у статутному фонді (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) цієї організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом і статутними документами (пп. 14.1.90 п. 14.1 ст. 14 ПКУ).
   
   Підпунктом 170.2.1 п. 170.2 ст. 170 ПКУ передбачено, що облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами (корпоративними правами) ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат. Для цілей оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.
   
   Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм пп. 170.2.4–170.2.6 цього пункту, крім операцій з деривативами (пп. 170.2.2 п. 170.2 ст. 170 ПКУ).
   
   Отже, у випадку продажу корпоративного права (інвестиційного активу), об’єктом оподаткування податком на доходи фізичних осіб вважається інвестиційний прибуток, для визначення якого враховуються витрати, пов’язані із придбанням такого корпоративного права.
   
   Фізична особа самостійно визначає суму доходів і витрат від операцій з інвестиційними активами, відображає фінансовий результат від таких операцій у річній декларації про майновий стан і доходи та сплачує ПДФО.
   
   4. За якою ставкою оподатковуються дивіденди, які нараховуються (виплачуються) за періоди до 01.01.2011 р. — 15 % чи 5 %?

   
   Відповідно до пп. 170.5.4 п. 170.5 ст. 170 ПКУ доходи у вигляді дивідендів остаточно оподатковуються під час їх виплати за їх рахунок.
   
   Дивіденди, нараховані платнику податку емітентом корпоративних прав — резидентом, що є юридичною особою, оподатковуються за ставкою 5 %, крім дивідендів на користь фізичних осіб (у т. ч. нерезидентів) за акціями або іншими корпоративними правами, які мають статус привілейованих або інший статус, що передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію (корпоративне право), емітовану таким платником податку, які згідно з пп. 153.3.7 п. 153.3 ст. 153 ПКУ прирівнюються з метою оподаткування до виплати заробітної плати й оподатковуються за ставками 15 % та/або 17 %.
   
   З 01.01.2011 р. втратив чинність Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 р. №889-IV (далі — Закон № 889). Але п. 6 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу було передбачено, що доходи платника податку, нараховані за наслідками податкових періодів до 01.01.2011 р., оподатковуються за ставками та за нормами, що діяли до 01.01.2011 р., незалежно від дати їх фактичної виплати (надання). Зазначена норма набрала чинності 06.08.2011 р.
   
   Отже, починаючи з 06.08.2011 р., доходи (дивіденди), що нараховуються (виплачуються) за періоди до 01.01.2011 р. оподатковуються на підставі Закону № 889 за ставкою, визначеною п. 7.1 ст. 7 цього Закону, тобто 15 %.
   
   Законом України «Про внесення змін до розділу XX «Перехідні положення» ПКУ щодо особливостей оподаткування суб’єктів господарювання, які реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях економіки» від 06.09.2012 р. №5211-VI п. 6 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу з 01.01.2013 р. було виключено. Тому дивіденди слід оподатковувати за ставкою на момент їх нарахування.
   
    5. Чи обов’язково проводити оцінку рухомого майна, зокрема автомобіля, у разі продажу через магазин?
   
   Проведення операцій купівлі-продажу майна регулюються договірними відносинами, законодавчими та нормативно-правовими актами.
   
   Частиною першою ст. 1011 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) встановлено, що за договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов’язується за дорученням другої сторони (комітента) за плату вчинити один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента.
   
   Статтею 1012 ЦКУ визначено, що істотними умовами договору комісії, за якими комісіонер зобов’язується продати або купити майно, є умови про це майно та його ціну. Ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін (ст. 632 ЦКУ).
   
   Водночас дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 ПКУ (п. 173.1 ст. 173 ПКУ).
   
   Дохід від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) визначається, виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче оціночної вартості цього об’єкта, визначеної згідно із законом.
   
   Дохід від продажу (обміну) легкового автомобіля, мотоцикла, мопеда визначається, виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу (міни), але не нижче середньоринкової вартості транспортного засобу або не нижче його оціночної вартості, визначеної згідно із законом (за вибором платника податку).
   
   Середньоринкова вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів визначається щокварталу центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, у порядку, встановленому КМУ (для кожної марки, моделі таких транспортних засобів з урахуванням року випуску та пробігу, на підставі аналізу фактичних цін продажу відповідних транспортних засобів), і оприлюднюється на офіційному сайті цього органу в режимі вільного доступу до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
   
   Як виняток із положень п. 173.1 ст. 173 ПКУ, дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню (п. 173.2 ПКУ).
   
   Дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного (податкового) року двох і більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла, та/або мопеда, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 ПКУ.
   
   Статтею 7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оцінку діяльності в Україні» від 12.07.2001 р. №2658-ІІІ визначено, що проведення оцінки майна є обов’язковим у випадках, зокрема оподаткування майна згідно із законом.
   
   З огляду на норми ПКУ постановою КМУ «Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» від 04.03.2013 р. №231 було затверджено Порядок проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства.
   
   Цей Порядок застосовується у всіх випадках оцінки майна (нерухомого і рухомого) для цілей оподаткування, крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, якщо для визначення доходу від продажу (обміну) за вибором платника податку — фізичної особи використовується їх середньоринкова вартість.
   
   Середньоринкова вартість легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів визначається на підставі норм Порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів, затвердженого постановою КМУ від 10.03.2013 р. №403.
   
   Слід також враховувати, що в разі якщо об’єкт рухомого майна продається (обмінюється) за посередництвом юридичної особи (її філії, відділення, іншого відокремленого підрозділу) або представництва нерезидента чи фізичної особи — підприємця, такий посередник виконує функції податкового агента стосовно подання до органу податко­вої служби інформації про суму доходу та суму сплаченого до бюджету податку у порядку та строки, встановлені для податкового розрахунку, а платник податку під час укладення договору зобов’язаний самостійно сплатити до бюджету податок з доходу від операцій із продажу (обміну) об’єктів рухомого майна (п. 173.3 ст. 173 ПКУ).
   
   Якщо фізична особа — комітент продає своє майно за посередництвом юридичної особи — комісіонера, комісіонер продає майно від свого імені, з подальшим нарахуванням і виплатою доходу комітенту — фізичній особі, такий комісіонер є податковим агентом платника податку стосовно доходів від продажу автотранспортного засобу, і повинен виконати всі обов’язки, передбачені п. 176.2 ст. 176 ПКУ.
   
   Враховуючи вищевикладене, з метою оподаткування податком на доходи фізичних осіб, наявність у продавця документа про оцінку рухомого майна є обов’язковою. Якщо такого документу немає, комісіонер (податковий агент) має право відмовити продавцю у проведені операції купівлі-продажу або нести відповідальність за нормами чинного законодавства.
   
   Згідно з пп. 168.4.6 п. 168.4 ст. 168 ПКУ контроль за правильністю та своєчасністю сплати податку здійснює орган державної податкової служби за місцезнаходженням юридичної особи або її відокремленого підрозділу.
За матеріалами Інформаційно-комунікаційний департамент Міністерствf доходів і зборів України
Рубрика:
Коментарі
 • Ирина
08.07.13 07:01

И єто все вопросі????

Відповісти
 • Ирина
08.07.13 07:02

И это все вопросы????

Відповісти
 • Оля-ля
08.07.13 08:27

Подскажите, пожалуйста. У нас офис в одном городе, в этом же городе зарегестрирован юр.адрес фирмы, а цех орендуем в другом. НДФЛ из зарплаты сотрудников цеха я должна уплачивать в каком городе? И 1ДФ подавать куда?

Відповісти
 • Захаоха
08.07.13 08:50

ФОНАРЬ!

Відповісти
 • agony
08.07.13 09:14

наверное это все вопросы, на которые они знают ответы :)

Відповісти
 • Лина
08.07.13 10:32

Капец, я повелась на заголовок, думала, что-то путнее почитаю. Нет слов.

Відповісти
 • Аноним
08.07.13 11:14

Подскажите, пожалуйста. У нас офис в одном городе, в этом же городе зарегестрирован юр.адрес фирмы, а цех орендуем в другом. НДФЛ из зарплаты сотрудников цеха я должна уплачивать в каком городе? И 1ДФ подавать куда?- по месту регистрации - юр.адреса

Відповісти
 • ДМ
08.07.13 11:22

НДФЛ из зарплаты сотрудников цеха Вы должна уплачивать в том городе, где арендуете цех. 1ДФ подавать - по месту регистрации - юр.адреса, а копию 1ДФ - туда, куда платите.

Відповісти
 • АРФА
08.07.13 14:24

ДМ, но в таком случае это обособленное подразделение ( в данном случае - цех) должно быть как-то зарегистрировано в налоговой по месту нахождения, иначе форма 1ДФ прийдет "на деревню дедушке". А как зарегистрировать подразделение, не имеющее свой код, а адрес - место аренды?

Відповісти
 • ДМ
08.07.13 14:50

для АРФА. Вы не правы - это не обособленое подразделение. Предприятие должно стать на учет в налоговой инспекции города, где расположен цех, как плательщик "окремих видів податків" (например таких как земельный налог, арендная плата за землю, НДФЛ и др.). И еще к первому ком. - 1ДФ подавать в ГНИ по месту регистации отдельной порцией (например второй), при этом в графе "працювало" проставляется 0.

Відповісти
 • МН
08.07.13 16:44

у трудових відносинах з підприємством перебуває особа, що має статус ветерана війни – учасника бойових дій. Підскажіть будь-ласка, які податки утримуються з заробітної плати.

Відповісти
 • МН
08.07.13 16:47

Лина, НДФЛ нужно оплачивать где орендуете и отчет сдать тоже где арендуете.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія СЕРЕДНЯ ЗАРПЛАТА – НОВИЙ ПЕРЕРАХУНОК [Порядок 100]...
60721 142
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Нас вже image користувачів
Клуб 911 — приєднуйтесь, щоб отримати повний доступ до всіх матеріалів сайту. Це безкоштовно!
Вже з нами? Увійти