Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


08.07.13
2590 22 Друкувати

Брошюра от Миндоходов "Практика применения норм НКУ: последние изменения". Часть 5 - РРО, Электронная цифровая подпись

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

Практика застосування норм Податкового кодексу України: останні зміни

РРО, ЕЛЕКТРОННИЙ ЦИФРОВИЙ ПІДПИС

РРО з контрольною стрічкою в електронній формі

Для суб'єктів господарювання, які мають справу з готівкою, застосування реєстраторів розрахункових операцій (далі - РРО) - завжди актуальна тема. Змінами, внесеними до законодавства, що регулює порядок здійснення розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, запроваджено РРО, що створюють контрольну стрічку в електронній формі. Основною метою цього заходу є створення комфортніших умов для суб'єктів господарювання в частині забезпечення подання звітності про використання РРО в електронному вигляді, зменшення витрат на утримання касової техніки за рахунок економії витрат на друкування паперової контрольної стрічки. Крім того, подання контрольно-звітної інформації від РРО до Міндоходів України сприятиме значному скороченню кількості перевірок платників податків. Розглянемо загальні положення зазначених норм, порядок подання звітності дротовими або бездротовими каналами зв'язку та відповідальність за її неподання, причини блокування роботи РРО, що унеможливлюють передачу контрольно-звітної інформації до сервера обробки інформації, та їх вирішення суб'єктами господарювання.

Загальні положення

З початку року Міндоходів України приймає інформацію з РРО в електронному вигляді. Так, законами N 2756 та N 3609 внесено зміни до Закону про РРО, якими передбачено запровадження електронної контрольної стрічки РРО та модемів, призначених для передачі копій сформованих РРО розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам'яті РРО або в пам'яті модемів, які до них приєднані.

РРО, що створює контрольну стрічку в електронній формі, має забезпечувати контроль відсутності спотворення або знищення даних про проведені розрахункові операції, копій розрахункових документів, які на ній містяться, можливість ідентифікації зазначеного реєстратора на такій стрічці.

Контрольна стрічка має друкуватися в єдиному робочому циклі з касовими чеками чи підкладними документами без повторного її використання. При застосуванні портативних РРО дозволяється друкувати контрольну стрічку перед друкуванням фіскального звітного чека, якщо таке передбачено технічними можливостями РРО.

На виконання норм Закону про РРО наказом N 1057 затверджено Вимоги щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у РРО та модемів для передачі даних (далі - Вимоги) та Порядок передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків РРО дротовими або бездротовими каналами зв'язку до Міндоходів України (далі - Порядок).

Зазначені Вимоги та Порядок визначають загальні технічні вимоги до РРО, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, модемів для передачі звітної інформації та основні принципи функціонування системи зберігання і збору даних РРО для Міндоходів України.

Довідково. Контрольна стрічка - це копії розрахункових документів, послідовно сформованих РРО, надруковані або створені в електронній формі таким реєстратором, а також копії фіскальних звітних чеків у разі створення контрольної стрічки в електронній формі.

Модем - це окремий або у складі РРО пристрій, призначений для передачі копії сформованих РРО розрахункових документів і фіскальних звітних чеків в електронній формі дротовими або бездротовими каналами зв'язку, до складу якого входить пам'ять для тимчасового зберігання цих копій.

Вимоги до РРО

Для суб'єктів господарювання існує два способи виконання вимог законодавства. Перший - це придбання РРО нового покоління, що створюють контрольну стрічку в електронній формі та містять вбудовані модеми, а другий - доопрацювання існуючої касової техніки та приєднання до неї відповідних модемів для передачі звітної інформації.

При цьому користувачам касової техніки при її придбанні або заміні слід обов'язково звертатися до центрів сервісного обслуговування або виробників РРО щодо проведення ними відповідного доопрацювання такої моделі у термін до 01.07.2013 р., з якого використання такої техніки тягне за собою відповідальність у зв'язку з набранням чинності п. 9 ст. 17 Закону про РРО.

Подання звітності дротовими або бездротовими каналами зв'язку

З 01.01.2013 р. розпочато підключення РРО до Системи зберігання і збору даних з метою подання суб'єктами господарювання електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків РРО до Міндоходів України дротовими або бездротовими каналами зв'язку.

Відповідно до п. 7 ст. 3 Закону про РРО суб'єкти господарювання, які використовують РРО, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, або електронні контрольно-касові реєстратори, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді, повинні подавати до Міндоходів України дротовими або бездротовими каналами зв'язку електронні копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків, які містяться на контрольній стрічці в пам'яті РРО або в пам'яті модемів, які до них приєднані.

Суб'єкти господарювання, які використовують РРО, що створюють контрольну стрічку в друкованому вигляді, за виключенням електронних контрольно-касових реєстраторів, повинні подавати до Міндоходів України дротовими або бездротовими каналами зв'язку інформацію про обсяг розрахункових операцій, виконаних у готівковій та/або в безготівковій формі, або про обсяг операцій з купівлі-продажу іноземної валюти, яка міститься в їх фіскальній пам'яті.

Копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків формуватимуться на контрольній стрічці в пам'яті РРО або в пам'яті модема, приєднаного до нього, і один раз на день цей звіт автоматично передаватиметься на сервер обробки інформації Міндоходів України.

Слід зазначити, що визначені норми не вводять додаткових обов'язків для суб'єктів господарювання, а лише змінюють старий порядок подання звітності. Так, замість подання звітності на паперових носіях один раз на місяць не пізніше 15 числа наступного за звітним місяця передбачено її подання в електронному вигляді дротовими або бездротовими каналами зв'язку.

Відповідальність

У зв'язку з набранням чинності п. 9 ст. 17 Закону про РРО з 01.07.2013 р. до суб'єктів господарювання застосовуватимуться фінансові санкції у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 грн.) у разі неподання до Міндоходів України звітності, пов'язаної із застосуванням РРО, розрахункових книжок та копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків з РРО дротовими або бездротовими каналами зв'язку.

Блокування роботи РРО у разі неможливості передачі контрольно-звітної інформації до сервера обробки інформації

Відповідно до пп. 3.1.2 Вимог РРО з модемом має забезпечувати блокування проведення розрахункових операцій у разі, зокрема, неможливості передачі контрольно-звітної інформації до сервера обробки інформації протягом 72 годин.

На думку суб'єктів господарювання, основними причинами, які можуть призвести до блокування, є несправність РРО, відсутність зв'язку та електропостачання господарської одиниці, де встановлено РРО.

Слід зазначити, що блокування відбувається, якщо після виконання Z-звіту РРО протягом 72 годин сервером не отримано контрольно-звітної інформації від РРО. Якщо господарський об'єкт не працює, розрахункові операції не проводяться і, відповідно, РРО не буде заблоковано.

У разі виходу з ладу РРО згідно з п. 14.2 ст. 14 Закону про РРО центри сервісного обслуговування зобов'язані забезпечувати відновлення його роботи протягом 72 годин.

Законом про РРО передбачено можливість передачі контрольно-звітної інформації від РРО як дротовими, так і бездротовими каналами зв'язку. Тобто можуть бути використані засоби стільникового зв'язку, дротового Інтернету, телефонні мережі тощо. Можливість користування конкретними каналами зв'язку передбачено виробником РРО та модемів для передачі контрольно-звітної інформації.

За даними операторів мобільного зв'язку, які розміщено на їх офіційних сайтах, мережі мобільного зв'язку покривають понад 97 % території, де мешкають 98 - 99 % населення України.

Відповідно до пп. 26 п. 39 Правил N 295 оператори, провайдери зобов'язані усунути пошкодження телекомунікаційної мережі та відновити доступ до послуг у строки, визначені Адміністрацією Держспецзв'язку.

Згідно з наказом N 803 нормативний час усунення пошкодження телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг із встановленими значеннями показників якості - не більше, ніж одна доба.

Якщо відсутнє електропостачання на господарській одиниці, то згідно з п. 38 Правил N 1357 енергопостачальник зобов'язаний забезпечувати надійне постачання електроенергії відповідно до ліцензійних умов та договору, приймати письмові та усні повідомлення (у тому числі засобами зв'язку) споживачів щодо порушення електропостачання та вживати заходів до відновлення електропостачання та приведення показників якості у відповідність із вимогами нормативних документів.

Відповідно до параграфів 19, 20 глави 2 розділу першого Правил улаштування електроустановок перерви електропостачання, необхідні для ремонту або заміни пошкодженого елемента системи електропостачання, становлять не більше однієї доби.

Таким чином, норми чинного законодавства встановлюють конкретні терміни на усунення причин, які можуть призвести до непередачі контрольно-звітної інформації РРО до Міндоходів України. Суб'єктам господарювання слід бути обізнаними з цього питання та вимагати від центрів сервісного обслуговування, енергопостачальних компаній та операторів зв'язку дотримання відповідних норм.

Оновлення касової техніки

Виробники касової техніки долучилися до процесу оновлення парку касової техніки і на сьогодні в Державному реєстрі РРО налічується 27 моделей РРО, які відповідають вимогам чинного законодавства щодо передачі контрольно-звітної інформації в електронному вигляді.

Зверніть увагу! З 04.06.2013 р. набрав чинності наказ Міндоходів України N 144, яким затверджено у новій редакції Державний реєстр РРО з урахуванням моделей реєстраторів, внесених відповідними наказами Міндоходів України, ДПС України та рішеннями Державної комісії з питань електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом при Кабінеті Міністрів України.

Павло СИДОРОВ,
начальник відділу контролю за проведенням розрахункових операцій
Управління податкового аудиту Департаменту податкового та митного аудиту
Міністерства доходів і зборів України,
та Олександр ЖУК,
головний державний ревізор-інспектор

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА

Податковий кодекс - Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. N 2755-VI

Закон про РРО - Закон України від 06.07.95 р. N 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"

Закон N 2756 - Закон України від 02.12.2010 р. N 2756-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України"

Закон N 3609 - Закон України від 07.07.2011 р. N 3609-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України"

Наказ N 803 - наказ Адміністрації державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 28.12.2012 р. N 803 "Про затвердження Показників якості послуг із передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівнів"

Наказ N 1057 - наказ Мінфіну України від 08.10.2012 р. N 1057 "Про затвердження Вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних та Порядку передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв'язку до органів державної податкової служби"

Правила N 295 - Правила надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 р. N 295

Правила N 1357 - Правила користування електричною енергією для населення, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.99 р. N 1357

Опубліковано у "Віснику податкової служби України"
N 20/2013, с. 8 - 11.

Електронний цифровий підпис

Що таке електронний цифровий підпис та хто може його використовувати?

ЕЦП - аналог власноручного підпису в електронному вигляді, забезпечує цілісність документів, конфіденційність та ідентифікацію особи, яка підписала документ.

ЕЦП накладається за допомогою особистого ключа та перевіряється за допомогою відкритого ключа. Відмінність ключів полягає в тому, що особистий ключ є конфіденційною інформацією, тоді як відкритий у складі посиленого сертифіката має вільно розповсюджуватись через офіційний інформаційний ресурс АЦСК ІДД Міндоходів.

Посилений сертифікат ключа - це документ, який засвідчує чинність і належність відкритого ключа підписувачу та використовується для ідентифікації особи підписувача.

Підписувач - це особа, яка на законних підставах володіє особистим ключем та особисто чи за дорученням накладає ЕЦП на електронні документи.

ЕЦП робить електронний документ оригіналом і гарантує його достовірність.

ЕЦП - ефективне рішення для тих, хто прагне відповідати вимогам сучасності та заощаджувати свій час. Документи, підписані електронним цифровим підписом, можуть бути надіслані адресату протягом декількох секунд. Усі учасники електронного документообігу мають рівні можливості незалежно від розташування один від одного.

Процедура отримання послуг електронного цифрового підпису

Безкоштовно послуги електронного цифрового підпису від АЦСК ІДД Міндоходів може отримати будь-хто: і юридична особа, і фізична особа - підприємець, і фізична особа.

Для отримання послуг від АЦСК ІДД Міндоходів необхідно:

ознайомитись з регламентом АЦСК ІДД Міндоходів та умовами договору "Про надання послуг електронного цифрового підпису";

пройти процедуру реєстрації в АЦСК ІДД Міндоходів;

згенерувати особистий і відкриті ключі та отримати посилений сертифікат ключа.

Для здійснення процедури реєстрації слід підготувати пакет реєстраційних документів та звернутись до будь-якого з відокремлених пунктів реєстрації користувачів АЦСК ІДД Міндоходів. Фахівці АЦСК ІДД Міндоходів перевіряють подані документи та надають допомогу у генерації особистого та відкритого ключів, за необхідності проконсультують щодо подальшого використання ЕЦП. Накладати ЕЦП на електронний документ клієнт може одразу після отримання посиленого сертифіката ключа, використовуючи при цьому спеціальне програмне забезпечення.

Детальну інформацію щодо процедури реєстрації, переліку відокремлених пунктів реєстрації користувачів АЦСК ІДД Міндоходів тощо можна знайти на офіційному інформаційному ресурсі АЦСК ІДД Міндоходів http://idd@minrd.gov.ua.

Перелік реєстраційних документів

Юридична особа повинна надати представнику АЦСК ІДД Міндоходів (адміністратору реєстрації) такі документи:

- заповнену та підписану заяву-приєднання до договору "Про надання послуг ЕЦП" (у двох примірниках);

- заповнену та підписану заяву на реєстрацію для отримання посиленого сертифіката ключа встановленого зразка для реєстрації підписувана у реєстрі підписувачів АЦСК ІДД Міндоходів та формування посиленого сертифіката ключа;

- оригінал статуту юридичної особи (положення про установу, філію) або його нотаріально засвідчену копію (надається виключно для ознайомлення);

- документи, що підтверджують повноваження керівника заявника (копія наказу про призначення тощо);

- документи, що підтверджують належність підписувача до юридичної особи - заявника та його повноваження, засвідчені печаткою та особистим підписом керівника юридичної особи (копія наказу про призначення тощо);

- копії паспортів заявника та підписувачів (копії 1 - 4 сторінок), засвідчені власноручними підписами власників паспортів;

- копію облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ДРФО керівника та головного бухгалтера) у разі, якщо формуються сертифікати для керівника та бухгалтера.

Фізична особа - підприємець або фізична особа повинна мати при собі:

- заповнену та підписану реєстраційну картку для отримання посилених сертифікатів ключів (у двох примірниках);

- копію паспорта заявника (копії 1 - 4 сторінок), засвідчену власноручним підписом власника паспорта (в разі якщо через релігійні переконання фізична особа відмовилась від ідентифікаційного коду, копію сторінки паспорта з відміткою про таку відмову);

- копію облікової картки платника податків (довідки про присвоєння ідентифікаційного коду ДРФО).

Для зручності заповнення форм реєстраційних документів використовуйте зразки їх заповнення, які також можна завантажити з офіційного інформаційного ресурсу АЦСК ІДД Міндоходів.

У разі виникнення запитань щодо вищенаведеної інформації ви можете телефонувати до АЦСК ІДД Міндоходів за номером (044) 284-00-10 або звернутися до відокремленого пункту реєстрації користувачів АЦСК ІДД Міндоходів у будь-якому регіоні.

____________

 Рубрика:
Коментарі
 • Юра Г.
09.07.13 05:16

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР -72 РАБОЧИХ А НЕ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСА. ЭТОТ ТЕЗИС МНОГОКРАТНО ПОДТВЕРЖДАЛА НАЛОГОВАЯ. В ХУДШЕМ СЛУЧАЕ, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ РРО УЗНАЕТ О БЛОКИРОВКЕ РРО ПО ФАКТУ БЛОКИРОВКИ, СЛЕДОВАТЕЛЬНО И СЕРВИС РРО, И МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ И ЭЛЕКТРИКИ ДОЛЖНЫ УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ МГНОВЕННО. РРО НЕ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ О НЕУДАЧНОЙ 1 (ПЕРВОЙ) ПОПЫТКЕ ОТПРАВИТЬ ОТЧЕТ, А СПЕЦИАЛЬНО ЖДЕТ 72 ЧАСА, ЧТО БЫ ЗАБЛОКИРОВАТЬ РРО. ПО ВСЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ НАЛОГОВАЯ БУДЕТ ОТСЛЕЖИВАТЬ ФАКТ НЕ ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 72 ЧАСА И УСТРАИВАТЬ ПРОВЕРКУ. ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД - КОНТРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ОТПРАВКИ, НАЧИНАЯ С 1-ГО ЧЕКА, В НАЛОГОВУЮ, ИНАЧЕ 72 ЧАСА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКОНЧАТСЯ БЛОКИРОВКОЙ РРО, А У СЕРВИСНИКОВ, СВЯЗИ И ЭЛЕКТРИКОВ ТОЛЬКО НАЧНЕТСЯ ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ.

Відповісти
 • Аноним
09.07.13 08:30

Бред!

Відповісти
 • ГБ
09.07.13 08:33

вроде же перенесли на 1 января 2014г. обязательное использование?!

Відповісти
 • доброжелатель
09.07.13 09:00

Насчет 72 часов действительно. Сервис может ремонтировать 72 часа (или 7 дней), а блокировка произойдет уже через 72 астрономических часа. А вот насчет этого: " ЕДИНСТВЕННЫЙ ВЫХОД - КОНТРОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ОТПРАВКИ, НАЧИНАЯ С 1-ГО ЧЕКА, В НАЛОГОВУЮ, ИНАЧЕ 72 ЧАСА ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ЗАКОНЧАТСЯ БЛОКИРОВКОЙ РРО, А У СЕРВИСНИКОВ, СВЯЗИ И ЭЛЕКТРИКОВ ТОЛЬКО НАЧНЕТСЯ ОТСЧЕТ ВРЕМЕНИ." не понял. Почему с первого чека? Отправка вроде бы идет не по каждому чеку, а раз в день? По крайней мере в этой брошюре так написано: "Копії розрахункових документів і фіскальних звітних чеків формуватимуться на контрольній стрічці в пам'яті РРО або в пам'яті модема, приєднаного до нього, і ОДИН раз на день цей звіт автоматично передаватиметься на сервер обробки інформації Міндоходів України." Кстати, если РРО не предупреждает о неудачной попытке как же вообще проконтролировать? Звонить в ГНИ и спрашивать пришла информация или нет?

Відповісти
 • доброжелатель
09.07.13 09:01

ГБ, перенесли не обязательное исполнение, а применение штрафов. Кстати, если не ошибаюсь только штрафов по Закону об РРО, а вот насчет админштрафов ничего не переносили, а ведь есть и админ за это дело (155-1 КОАП)

Відповісти
 • С
09.07.13 09:44

"Слід зазначити, що блокування відбувається, якщо після виконання Z-звіту РРО протягом 72 годин сервером не отримано контрольно-звітної інформації від РРО. Якщо господарський об'єкт не працює, розрахункові операції не проводяться і, відповідно, РРО не буде заблоковано." а откуда они узнают, что господарський обєкт не працює?

Відповісти
 • Юра Г.
09.07.13 10:00

БЛОКУВАННЯ -72 ЧАСА ОТ ПОСЛЕДНЕЙ УСПЕШНОЙ ПЕРЕДАЧИ. Т.Е. ВО ВТОРНИК ВЕЧЕРОМ УСПЕШНО ПЕРЕДАЛИ В СРЕДУ ,ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦУ РРО НЕ ОТПРАВИЛ ОЧЕТЫ, В СУББОТУ -ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНОЙ. В ПОНЕДЕЛЬНИК УТРОМ ВКЛЮЧИЛИ РРО, ОНО СВЕРИЛО ТЕКУЩУЮ ДАТУ ВРЕМЯ С ПОСЛЕДНЕЙ УСПЕШНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ, ВЫЯСНИЛО, ЧТО ПРОШЛО БОЛЬШЕ 72 ЧАСОВ, И ПОЖЕЛАЛО УДАЧИ. ТАК ВОТ ДЛЯ СЕРВИСНИКОВ, 72 ЧАСА НАЧНУТ ТИКАТЬ С МОМЕНТА ВЫЗОВА, ПОНЕДЕЛЬНИКА. И НА СЧЕТ ЗАКОНА О ПРОДЛЕНИИ ШТРАФА, ПРОДАН, А-У, ОН ВСТУПИТ В СИЛУ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ ОПУБЛИКОВАНИЯ, ТАК ЧТО ДЛЯ БЮДЖЕТА ЕСТЬ ГДЕ СОБИРАТЬ УРОЖАЙ.

Відповісти
 • Л.Н.
09.07.13 10:13

Как узнать, что отчет отправлен? Да, модем помигал, а дальше?

Відповісти
 • Анабель
09.07.13 10:25

Я в конце дня после z-отчета, жму на модеме F, чтоб повторный раз передался. А потом 110 командой через 10-15 минут делаю отчет, в котром выползает инфа что отчет передан.

Відповісти
 • Анабель
09.07.13 10:27

Есть другой вариант, самим следить по отчету эл. журнала на след. день. Там тоже инфа выпадает, что отчет передан.

Відповісти
 • Анабель
09.07.13 10:29

В июне наша ГНИ еще не видела наших отчетов. Видно было только в Киеве. Сейчас даже сервисный центр видит дошли отчеты или нет. Как сказали выше - самим котролтровать. как всегда.

Відповісти
 • Догадливая
09.07.13 10:44

Сегодня столкнулись с ситуацией, когда модем не передает данные. Работа кругдосуточная, кассир в понедельник вечером обратила внимание, что чеки о передаче данных не выходят. Сервис уже не работает! Утром звоним. Выясняем, что "падал" интернет.Связь появилась. Но чеки не передаются. Оказывается можно контролировать процесс передачи через доступ администратора и вручную отправить пакеты которые не передались. Но для этого нужно периодически, не реже 1 раза в 72 часа, проверять состояние модема. Т.е. теперь просто жизненно необходимо содержать системного администратора, т. к. кассир навыков сисадмина не имеет. Дополнительная головная боль! Я представляю себе работу какого-нибудь сельского магазина...

Відповісти
 • Таля
09.07.13 12:27

Для Догадливая. Даже не представляете! В конце рабочего дня продавец соединяет все имеющиеся в наличии переноски и бегает по всей улице, чтобы "поймать волну" и отправить отчет. Иногда забирает РРО домой и уже там (живет в противоположном конце села) проделывается такие же "танцы с бубном". И так каждый день в любую погоду...

Відповісти
 • доброжелатель
09.07.13 13:50

Для Юры Г. Из 1057 9.2. Для РРО з КСЕФ порядок передачі даних є таким: ... - інформаційний еквайєр надсилає РРО підтвердження про отримання та успішне зберігання набору даних; - РРО приймає підтвердження та зберігає його у носії КСЕФ; - у разі невдалого виконання операції (порушення цілісності набору даних під час передачі, неможливість зберігання інформації у базі даних тощо) інформаційний еквайєр повертає до РРО код помилки. Залежно від коду помилки РРО повторює спробу передачі негайно або через визначений час згідно з регламентом передачі даних. 9.3. Для РРО без КСЕФ порядок передачі даних є таким: ... - інформаційний еквайєр надсилає модему підтвердження про отримання та успішне зберігання набору даних; - модем приймає підтвердження, передає на РРО результат передачі даних; - у разі невдалого виконання операції (порушення цілісності набору даних під час передачі, неможливість зберігання інформації в базі даних тощо) інформаційний еквайєр повертає модему код помилки. Залежно від коду помилки модем повторює спробу передачі негайно або через заданий час згідно з регламентом передачі даних. Насколько я понимаю из этого следует, что мы всегда будем знать успешно отослан отчет или нет.. То есть проблема 72 часов и блокировки из-за глюков несколько преувеличена?

Відповісти
 • Юра Г.
09.07.13 14:54

ДОБРОЖЕЛАТЕЛЮ В СООТВЕТСТВИИ С 1057 -ДА НА ПРАКТИКЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКИ, ПОСЛЕ МАНИПУЛЯЦИЙ - ДА. НО О АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ, БЕЗ РАБОТЫ РУЧКАМИ - НЕТ НЕТ И ЕЩЕ РАЗ НЕТ. НУ И КОГДА ВЫ УЗНАЕТЕ, ЧЕГО РАДОВАТЬСЯ, ДОПУСТИМ ПОСЛЕДНИЙ УДАЧНЫЙ ОТЧЕТ ПЯТНИЦА - 20.00 СУББОТА -ВОСКРЕСЕНЬЕ - ВЫХОДНОЙ В ПОНЕДЕЛЬНИК В 20.00 УЗНАЛИ ЧТО ОТЧЕТ НЕ ПРОШЕЛ. ЕСЛИ СЕРВИС РАБОТАЕТ НОЧЬЮ, ВЫ ВЫИГРАЛИ 12 ЧАСОВ, ЕСЛИ НЕТ , ТО НЕТ. И ТАК. СЕРВИС ПРИСТУПИТ К РЕМОНТУ ПО ЗАЯВКЕ, И У НЕГО 72 ЧАСА. А У ВАС ОНИ УЖЕ ПРОШЛИ, С ПЯТНИЦЫ 20-00 ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА 20-00 ПРОШЛО 72 ЧАСА. ВТОРОЙ ПРИМЕР В ПОНЕДЕЛЬНИК НЕ УСПЕЛИ СНЯТЬ ОТЧЕТ В 20-00, И ХОТИТЕ ОТБИТЬ ЧЕК В 20-10 , А РРО ЗАБЛОКИРОВАНО. ТАК КАК С ПЯТНИЦЫ 20-00 УЖЕ ПРОШЛО 72 ЧАСА. ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕХ, У КОГО ПЯТНИЦА КОРОТКИЙ ДЕНЬ, НА 1 ЧАС МЕНЬШЕ РАБОТЫ. И ЭТО ТОЛЬКО 2 СЛУЧАЯ. КСТАТИ, У МЕНЯ СЕГОДНЯ ПРАЗДНИК, У ЛЮБИМОГО МНОЙ ПРЕЗИДЕНТА ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ.

Відповісти
 • Злой бух
09.07.13 15:03

Из своего опыта, у нас МИНИ т400 после обнуления РРО пытается переадть отчет, но узнать о том, пердан ли отчет или нет - не предусмотрено, по-этому мой кассир делает команду 110 ПС... и смотрит отчет о передаче либо заходит в меню командой 640 ПС ..."ДПС"и передает отчет вручную... Было такое, что ходила по территории и "ловила" связь! Вот чем приходится заниматься, А "ПОКРАЩЕННЯ" то какое........

Відповісти
 • Злой бух
09.07.13 15:06

Получился бы веселый шарж, нарисовать как в сельской местности бухгалтера бегают по полям и "ловят" сеть с РРО!

Відповісти
 • Аноним
09.07.13 16:27

Да, скоро запустят шоу "битва бухгалтеров", по аналогии с разными битвами хоров, танцев и т.д.

Відповісти
 • яна
09.07.13 17:29

Из своего опыта, у нас МИНИ т400 после обнуления РРО пытается переадть отчет, но узнать о том, пердан ли отчет или нет - не предусмотрено, по-этому мой кассир делает команду 110 ПС... и смотрит отчет о передаче либо заходит в меню командой 640 ПС ..."ДПС"и передает отчет вручную... Было такое, что ходила по территории и "ловила" связь! Вот чем приходится заниматься, А "ПОКРАЩЕННЯ" то какое........

Відповісти
 • юлия
09.07.13 17:31

ето лош што вы все написали

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Амброзяк Наталя Подаємо бенефіціарів: коли та як [час настав]...
111799 323
Для того, чтоб распечатать текст необходимо авторизоваться или зарегистрироваться
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам
Дякуємо, що читаєте сайт Бухгалтер 911 Увійдіть та читайте далі безкоштовно