Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


13.07.13
1829 10 Друкувати

Обзор интернет-изданий (08.07.2013-14.07.2013)

Благодійна допомога неприбутковій організації: як відобразити в податковому обліку
Наше підприємство — платник ПДВ та податку на прибуток на загальних підставах. Керівниц­тво вирішило подарувати місцевій адміністрації автомобіль. Як така операція позначиться на податковому обліку підприємства? Щось зміниться, якщо подарунок буде у грошовому еквіваленті? Далі
Працівник витратив власні кошти на цілі підприємства: коли надавати авансовий звіт
Під час службової поїздки по місту (не відрядження) на автомобілі було пошкоджено шину. Запасного колеса в автомобілі не було, тому водій прийняв рішення дістатися до найближчого шиномонтажу та полагодити шину. За послуги ремонту водій сплатив власні кошти. Проте згодом забув скласти звіт про витрачання власних коштів і згадав про це лише через місяць після події. Чи є граничні строки для надання звіту про витрачання власних коштів працівника? Далі
Подарунки, путівки, винагороди, матдопомога: чи нараховувати ЄСВ
Досить часто виникають запитання стосовно нарахування ЄСВ на вартість дарунків, винагород, що виплачуються за підсумками року, різних видів матеріальних допомог, путівок, наданих за рахунок підприємства. Ми маємо можливість отримати відповіді на ці запитання безпосередньо від представників Пенсійного фонду України. Далі
Чим відрізняється зовнішня реклама від реклами на транспорті
Згідно з Законом України «Про рекламу», реклама на транспорті розміщується на території підприємств транспорту загального користування, метрополітену, зовнішній і внутрішній поверхнях транспортних засобів та споруд підприємств транспорту загального користування й метрополітену. Далі
 
Новые рабочие места: отражаем в отчетности правильно!
енсионный фонд разъяснил правильность заполнения реквизита «Количество созданных новых рабочих мест» в Отчете, утвержденном Постановлением правления ПФУ от 08.10.10 г. № 22-2. Обращаем внимание на то, что в таблице 1 Отчета реквизит «Количество созданных новых рабочих мест» указывается один раз и только тогда, когда на предприятии создано новое рабочее место в связи с созданием нового субъекта хозяйствования (кроме того, который .. Далее
Новые формы для «драгоценных» штрафов
Минфин вместо одной формы постановления о наложении штрафа утвердил несколько новых форм. А именно, формы постановлений о наложении штрафа на субъекта хозяйствования за: торговлю на территории Украины ювелирными и бытовыми изделиями из драгоценных металлов, которые не имеют оттиска государственного пробирного клейма или имеют отражение поддельного государственного пробирного клейма; невыполнение законных требований должностных лиц Государственной пробирной службы Украины, направленных на устранение нарушений законод ... Далее
Обязанности и запреты для контролера качества аудиторских услуг
Внесены изменения в Положение о внешних проверках системы контроля качества аудиторских услуг. Изменения касаются расширения обязанностей контролеров при проведении проверки, в частности, относительно неразглашения конфиденциальной информации любым способом и для любых целей, кроме тех, которые связаны с выполнением его функций; относительно оповещения председателя Комитета по контролю за качеством аудиторских услуг (далее - Комитет) о фактах, которые могут привести к нарушению требований независимос Далее
 
Право органа ГНС на применение административного ареста к налогоплательщику в случае непредоставления им документов для проведения проверки
Суть дела. Орган ГНС имеет все законодательные основания для применения административного ареста имущества налогоплательщика в связи с непредоставлением субъектом хозяйствования соответствующих документов для проведения проверки. Далее
Определение оснований для обращения в суд с иском о применении административного ареста денежных средств налогоплательщика
Суть дела. Орган ГНС имеет все законодательно определенные основания для обращения в суд с иском о применении административного ареста денежных средств налогоплательщика, который имеет налоговый долг и не имеет достаточно имущества для его погашения. Далее
Помощь, предоставленная гражданином в виде пожертвований неприбыльной организации
Плательщик налога, который желает воспользоваться правом на налоговую скидку, имеет право представить налоговую декларацию об имущественном положении и доходах и включить в налоговую скидку в уменьшение налогооблагаемого дохода плательщика налога по результатам отчетного налогового года... Далее
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ НЕДВИЖИМОСТИ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ ЕДИНОГО НАЛОГА
Предприятие является плательщиком единого налога, осуществляет по уставу один вид деятельности — предоставление в аренду недвижимого имущества. Следует ли такому предприятию уплачивать земельный налог за земельные участки под предоставленной в аренду недвижимостью? Далее
СУММА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЮ СВЯЗИ
Как правильно определить сумму арендной платы за земельный участок, предоставленный предприятию связи за пределами населенного пункта, нормативная денежная оценка которого не проведена? Далее
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬ САДОВОДЧЕСКОГО ТОВАРИЩЕСТВА
Садоводческое товарищество имеет государственный акт на право постоянного пользования земельным участком за пределами населенного пункта. В государственном акте указана общая площадь земельного участка и отдельно — площадь под многолетними насаждениями. Как в этом случае облагаются налогом земли товарищества? Далее
ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ СОГЛАШЕНИЮ
Предприятие приобрело земельный участок по гражданско-правовому соглашению. Существует ли отдельный порядок налогообложения приобретенных земель и применяется ли цена, по которой земельный участок приобретен, при расчете земельного налога? Далее
ОБЪЕКТ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Здание, в котором осуществляет свою деятельность юридическое лицо, относится к объекту культурного наследия (есть охранный договор). Следует ли при расчете земельного налога в данном случае применять повышенный коэффициент? Далее
ОТЧЕТНОСТЬ ПО НОВООТВЕДЕННОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ
Как правильно представить отчетность, если субъект хозяйствования получил в аренду новый земельный участок? Далее
ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ
По решению суда договор аренды земельного участка коммунальной собственности признан недействительным. Может ли предприятие уменьшить свои налоговые обязательства по арендной плате с момента заключения указанного договора за фактический срок нахождения такого земельного участка в аренде и возвратить излишне уплаченные денежные средства? Далее
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ
Предприятие получило в пользование земельные участки сельхозназначения для сельхозпроизводства. Какие ставки необходимо применять при расчете земельного налога для сельскохозяйственных угодий, расположенных за пределами населенного пункта? Далее
ОСВОБОЖДЕНИЕ ПЕНСИОНЕРОВ ОТ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА
Будет ли освобожден пенсионер от уплаты земельного налога, если в его пользовании есть два земельных участка: один — приусадебный, второй — для ведения садоводства? Далее
ЗАМЕНА СТАРЫХ КОДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НОВЫЕ
Должен ли предприниматель — плательщик единого налога заменять старые коды экономической деятельности на новые в свидетельстве плательщика единого налога согласно КВЭД-2010, и если да, то какая ответственность предусмотрена за невнесение изменений в свидетельство? Далее
ИСПРАВЛЕНИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО КОДА УКТ ВЭД ПУТЕМ ВЫПИСЫВАНИЯ РАСЧЕТА КОРРЕКТИРОВКИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ
Предприятие приобретало планшеты у разных контрагентов-поставщиков на территории Украины. В налоговых накладных одного поставщика был указан код УКТ ВЭД 8517 12 00 00 «Телефонные аппараты для мобильных сетей связи и других беспроводных сетей связи», другого — код УКТ ВЭД 8471 30 00 «Машины автоматической обработки информации портативные массой не более 10 кг, имеющие по крайней мере центральный блок обработки информации, клавиатуру и дисплей». Как исправить ошибку относительно неправильного кода УКТ ВЭД в налоговой накладной? Можно ли сделать эти исправления путем выписывания расчета корректировки к налоговой накладной? Далее
РАСХОДЫ НА МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ ОТ НЕРЕЗИДЕНТА, ИМЕЮЩЕГО ОФШОРНЫЙ СТАТУС
Предприятие получает информационные услуги маркетингового характера от зарегистрированного в Украине постоянного представительства нерезидента, имеющего офшорный статус. Имеет ли право предприятие отразить в составе налоговых расходов ставку денежных средств, уплаченную за полученные услуги? Если да, то в каком размере? Далее
ПРИМЕНЕНИЕ СТАВКИ ЕДИНОГО НАЛОГА
Какой размер ставки единого налога применяют плательщики единого налога при осуществлении нескольких видов хозяйственной деятельности? Далее
 
Відображення сплачених авансових внесків з податку на прибуток у новій формі балансу
Як відображати сплачені авансові внески з податку на прибуток у новій формі балансу? Далі
Бухгалтерський та податковий облік створення нового підприємства в наслідок реорганізації іншого підприємства
Як відобразити в обліку операції щодо створення нового підприємства в наслідок реорганізації іншого підприємства? Далі
 
Бухгалтерская справка: статус и назначение
В данной статье «БУХГАЛТЕР & ЗАКОН» рассмотрит, является ли бухгалтерская справка первичным документом. Являются ли обязательными для бухгалтерской справки реквизиты, обязательные для заполнения первичных документов? Далее
 
Сокращен перечень видов деятельности, которые не могут осуществляться на основании декларации соответствия материально-технической базы требованиям законодательства
Далее
Миндоходов о документальных проверках по вопросам таможенного дела: право на проведение таких проверок делегировано главным управлениям Миндоходов
Миндоходов в письме от 21.06.2013 г. № 9069/7/99-99-22-02-03-17 сообщило о порядке проведения документальных проверок по вопросам таможенного дела до законодательного урегулирования порядка их проведения и внесения изменений в Таможенный кодекс Украины. Далее
Дополнен перечень энергосберегающих объектов, ввоз которых освобождается от ввозной пошлины и НДС: в него внесен комплект двух ветровых турбин
Далее
 
Кто проверит состояние охраны труда на предприятии
Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний разъяснил, что его уставные функции и обязанности относительно предотвращения несчастных случаев исполняют страховые эксперты по охране труда. Далее
Методы определения обычной цены: имеет ли значение последовательность
Столичные налоговики отметили: выбор метода определения обычной цены осуществляется путем их установленной последовательности в п. 39.2 Налогового кодекса Украины. Далее
Требования к профквалификации главбуха бюджетного учреждения определяет Кабмин
Минсоцполитики Украины напомнило, что задачи и функциональные обязанности бухгалтерских служб, полномочия руководителя бухгалтерской службы в бюджетных учреждениях – главного бухгалтера и требования к его профессионально-квалификационному уровню определяются Кабинетом Министров Украины. Далее
Иностранный НДС в цене договора: кто платит
Предприятие заключает с нерезидентом (Российская Федерация) лицензионный договор на использование произведений на территории России. В договоре указывается сумма вознаграждения, которую россияне должны заплатить украинскому предприятию, с НДС. Однако по законодательству Украины роялти не облагается НДС. Могут ли наступить негативные последствия для украинского субъекта хозяйствования, если в договоре сумма вознаграждения будет указана с НДС? Далее
Рассрочка решения хозяйственного суда. Практический момент.
Неодиночны случаи, когда предприятие, возможно, даже непреднамеренно, а в виду экономических затруднений остается должно контрагенту значительную сумму денежных средств. Решение хозяйственного суда уже вступило в законную силу, а средств для уплаты долга как не было, так и нет. Ситуация для предприятия становится критической… В таком случае спасением будет рассрочка исполнения решения хозяйственного суда. Остановимся на особенностях ее применения. Далее
 
Новая декларация соответствия вопросам пожарной безопасности
В «Частном предпринимателе» № 13, 2013 г. опубликован комментарий к Кодексу гражданской защиты Украины (КГЗУ), который введен в действие с 1 июля 2013 года. Не успел этот документ заработать, как Законом Украины от 20.06.2013 г. № 353-VII (далее – Закон № 353) в него внесли изменения. Далее
 
Что нужно для использования РРО на другой торговой точке
Який порядок перереєстрації РРО з метою використання його в іншій господарській одиниці? Далее
Де ФОП - платник ЄП, який здійснює діяльність в декількох місцях, має зберігати книгу обліку доходів (книгу обліку доходів і витрат)?
Далее
Чи може ФОП платник ЄП використовувати кошти з розрахункового рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, для власних потреб?
Згідно з ст. 42 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року № 436-IV (далі – ГКУ) підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку. Далее
Чи включається до складу доходу фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку сума поворотної фінансової допомоги, у разі її повернення після спливу 12 місяців та який порядок її відображення в обліку такого платника?
Згідно з пп.14.1.257 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755 – VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ), поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає Далее
 

Веб-конференция на тему: «Полгода 2013г.: налоговая и финансовая отчетность»


Нерезидент оказал услуги перевозки (фрахт)груза юрлицу-резиденту из-за рубежа в Украину. По какой статье НКУ определяется место услуг, для определения базы обложения НДС ? И, соответственно, должен ли резидент начислить НДС на стоимость этой услуги ?
Очевидно, речь в вопросе идёт о международных перевозках автомобильным транспортом. Согласно п.п. 195.1.3. международной перевозка считается если она осуществляется по единому международному перевозочному документу. Ответ
Если физлицо-предприниматель получает от юрлица-нерезидента услуги перевозки(доставки)груза в Украину - то должен ли предприниматель брать справку о резидентстве нерезидента и должен ли рассматривать вопрос удержания налога с дохода, выплачиваемого нерезиденту (когда-то он назывался налог на репатриацию)? При этом предприниматель получал и оплачивал такие услуги нерезиденту будучи на общей системе налогов, а потом уже будучи на едином налоге - зависит ли удержание налога на репатриацию от системы налогообложения предпринимателя ?
В п.160.5 статьи 160 Налогового кодекса Украины (далее - НКУ) установлено, что лицами, уполномоченными взимать налог с доходов нерезидента по ставке 6% от фрахта, является резидент, независимо от того, являетя ли он плательщиком налога на прибыль или нет. Ответ
Чи відображається в формі 1ДФ поворотна фінансова допомога засновнику підприємства, якщо була видана і повернута в одному кварталі?Як заповнюються графи 3 та 3а?
Згідно з Довідником ознак доходів (Додаток до Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку, що затверджено Наказом ДПАУ від 24.12.2010 р. №1020) повернення основної суми поворотної фінансової допомоги, Ответ
Поворотна фінансова допомога засновнику видана в 1 кварталі, а повернута ним підприємству в 2 кварталі.Як правильно відобразити це в 1ДФ і за який квартал?
Видача основної суми поворотної фінансової допомоги платнику податку вказується у Формі №1ДФ з ознакою доходу 153 у звіті за період видачі суми такої поворотної допомоги. Ответ
Нараховано дохід (з/п та винагороди за договором ЦПХ) за період 4 кв.2012р.Виплачено і перераховано до бюджету ПДФО 09.01.2013р.Чи можна включити дану виплату в 1ДФ за 4квартал?
Оскільки виплати здійснено до терміну подання звітності до ДПС та, імовірно, з дотриманням встановлених термінів виплати зарплати на підприємстві, Ответ
 

Интернет-конференция Дмитрия Гарного,
руководителя Киевского центра поддержки и развития бизнеса
на тему: "Правовая защита бизнеса. Проверки предприятий и предпринимателей"


Насколько законным будет считаться требование налогового инспектора в процессе фактической проверки, чтобы наёмные работники дали персональные пояснения о размере их зарплаты? И существует ли обязанность директора и главного бухгалтера посещать заседания комиссий по выяснению размера зарплаты на предприятии?
Законом Украины «Об оплате труда» предусмотрена возможность затребования контролирующим органом информации и документов относительно соблюдения законодательства об оплате труда, в том числе у наемных работников. Далее
Как вести себя главному бухгалтеру и учредителю ООО, если вызывают в налоговую инспекцию и требуют пояснить источник происхождения денег на взнос в уставный фонд ООО?
Во-первых, главный бухгалтер никак не владеет информацией об источнике происхождения доходов учредителя как физического лица. Далее
Существуют ли некие граничные показатели оборота компании, преодолев которые ты уже попадаешь в выборку налоговой и к тебе придут гости? И второй вопрос. Я слышал, что по уплате НДС тоже есть некая формула для оценки уплаты налога (процент от оборота). Не могли бы вы назвать этот показатель?
Порядок выборки налогоплательщиков для плановых проверок на сегодняшний день определен методическими рекомендациями относительно составления планов-графиков таких проверок. Это приказ ГНАУ номер 190. Там есть формулы, другие показатели и другие признаки риска попадания в план проверок. Далее
 
Рубрика:
Коментарі
  • chiffi
14.07.13 10:18

Порадовала консультация " ИСПРАВЛЕНИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО КОДА УКТ ВЭД ПУТЕМ ВЫПИСЫВАНИЯ РАСЧЕТА КОРРЕКТИРОВКИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ" в Вестнике. "...налоговая накладная, выписанная с нарушением порядка ее заполнения, не дает права покупателю на отнесение сумм НДС к налоговому кредиту"...."действующей формой расчета корректировки количественных и стоимостных показателей к налоговой накладной не предусмотрены графы, в которых отражается корректировка кодов УКТ ВЭД, неправильно указанных в налоговых накладных." Зачем вести учет?...Все для блага налоговиков, зачем им хоть что-то учить? Особенно учитывая, что мытари не ошибаются, скоро по воде пойдут...

Відповісти
  • Лина
14.07.13 12:17

Спасибо за подборку! Дорогие коллеги! Посоветуйте: заканчивается срок действия сертификата ключей в АРТ-звите.Стоит ли переходить на сертификаты у Мин доходов и сборов?

Відповісти
  • Александра
14.07.13 13:04

chiffi, а какой бы ответ дали Вы, если были на месте тех, кто готовил этот ответ, учитывая, что вопрос задан насчет ОШИБКИ в налоговой накладной (просто интересно как бы Вы его сформулировали), а в ПОРЯДКЕ написано: Что касается приложения 2 к налоговой накладной «Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної», то его выписывают при осуществлении корректировки сумм налоговых обязательств в соответствии со ст. 192 Налогового кодекса (п. 18 Порядка № 1379), а именно: если после поставки товаров/услуг осуществляется какое-либо изменение СУММЫ КРСПЕНСАЦИИ их СТОИМОСТИ, включая следующий за поставкой ПЕРЕСМОТР ЦЕН, перерасчет при ВОЗВРАТЕ ТОВАРОВ/услуг предоставившему их лицу или при ВОЗВРАТЕ поставщиком СУММЫ ПРЕДОПЛАТЫ товаров/услуг, суммы налоговых обязательств и налогового кредита поставщика и получателя подлежат соответствующей корректировке. Тут уже как-то писали - умение ЗАДАВАТЬ вопросы, приводит к получению ЖЕЛАЕМЫХ ответов!!! Но Вашу формулировку возможного ответа, буду ждать с нетерпением...

Відповісти
  • И
15.07.13 08:54

Лина! Я лично не советую. Я полгода поработала с бесплатными ключами на одном предприятии и перевела потом на Арт-звит и у меня все предприятия в Арт звите (это намного проще) и не так дорого как Медок.

Відповісти
  • муся
15.07.13 10:51

Спасибо за подборку

Відповісти
  • Олег
15.07.13 11:18

911, спасибо за подборку!

Відповісти
  • Анночка
15.07.13 12:30

Спасибо за подборку

Відповісти
  • ИринаМ
20.07.13 21:42

Для Лина Попробовала бесплатность, предпринимателю навязали в налоговой, не понравилось, нь на крайняк пользоваться можна, да и "дареному" коню в зубы не заглядывают. Арт-мастер безусловно лучше намного

Відповісти
Коментування новини вимкнено
фото автора У фокусі
Ушакова Лілія Мінзарплата з 01.12.2021: хапай в обидві жмені...
8528 12
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам