Сайт для бухгалтерів №1 в Україні

Отримуйте
новини поштою!


15.07.13
2892 9 Друкувати

Как уплачивается НДФЛ за отдаленные структурные подразделения предприятия?

   Як сплачується ПДФО за віддалені структурні підрозділи підприємства?
   
   Як відомо, кожне підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру. Вона, зокрема, може включати як структурні, так і відокремлені підрозділи. Причому на практиці поширені випадки, коли територіально віддаленими від юридичної особи є не тільки її відокремлені, а й структурні підрозділи (цехи, управління, відділи). У зв’язку з цим виникають питання, куди необхідно сплачувати ПДФО за такі віддалені структурні підрозділи?
   
   Звернемось до положень розділу IV ПКУ, зазначивши відразу, що ПКУ не розділяє такі поняття, як відокремлені та структурні підрозділи.
   
   Відповідно до пп. 168.4.3 ПКУ суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. У разі якщо відокремлений підрозділ не уповноважений нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, за такий відокремлений підрозділ усі обов'язки податкового агента виконує юридична особа. Податок на доходи, нарахований працівникам відокремленого підрозділу, перераховується до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.
   
   Що ж вважається відокремленим підрозділом в розумінні ПКУ? Як вказано у пп. 14.1.30 ПКУ, поняття відокремлені підрозділи вживається у значенні, визначеному Цивільним кодексом та Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» від 15.05.2003 р. № 755-IV (далі – Закон № 755), а для розділу IV ПКУ – у визначенні Господарського кодексу.
   
   Тобто згідно з нормами ПКУ для цілей його розділу IV застосовується окреме значення цього терміна. Норма про те, що для цілей оподаткування ПДФО необхідно застосовувати поняття «відокремлений підрозділ» у значенні ГКУ, була внесена до ПКУ Законом України від 24.05.2012 р. № 4834-VІ (діє з 01.07.2012 р.).
   
   Спробуємо порівняти визначення поняття «відокремлений підрозділ» у згаданих нормативних актах.
   
   Стаття 95 ЦКУ до складу відокремлених підрозділів відносить філії та представництва. Згідно з ч. 5 ст. 95 ЦКУ відомості про філії та представництва юридичної особи включаються до Єдиного державного реєстру.
   
   Частиною 1 ст. 1 Закону № 755 встановлено, що відокремлений підрозділ юридичної особи – це філія, інший підрозділ юридичної особи, що знаходиться поза її місцезнаходженням та виробляє продукцію, виконує роботи або операції, надає послуги від імені юридичної особи, або представництво, що здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.
   
   Згідно із ст. 28 Закону № 755 відомості про відокремлені підрозділи юридичної особи залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру.
   
   Відповідно до ч. 6 ст. 55 ГКУ господарські організації мають право відкривати свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без створення юридичної особи.
   
   Абзацом 2 ч. 2 ст. 58 ГКУ встановлено, що відомості про відокремлені підрозділи суб'єктів господарювання залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному законом.
   
   Як бачимо, всі вказані вище нормативні акти містять практично однакове визначення відокремленого підрозділу. Зокрема, всі вони передбачають внесення до єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи. У свою чергу, стосовно структурних підрозділів аналогічних вимог немає.
   
   У зв’язку з цим багато підприємств не сплачують ПДФО за місцезнаходженням віддалених структурних підрозділів, аргументуючи це тим, що вони не вважаються відокремленими. А передбачене в пп. 14.1.30 ПКУ посилання на ГКУ для цілей ПДФО не зовсім зрозуміле, оскільки в ньому йдеться саме про відокремлені, а не про структурні підрозділи.
   
   Тим не менше, податкові органи у своїх роз’ясненнях (наприклад, лист ДПСУ від 11.12.2012 р. № 6888/0/61-12/17-1115) вказують на те, що ПДФО з найманих працівників будь-яких підрозділів (в т. ч. підстанцій, цехів, виробничих баз), які не уповноважені нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб, повинен бути перерахований до бюджету за місцезнаходженням цих підрозділів.
   
   При цьому податковий орган посилається на ст. 64 ГКУ, яка присвячена питанню організаційної структури підприємства. В ній зазначено, що підприємство може складатися з виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо). Функції, права та обов'язки структурних підрозділів підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються в порядку, визначеному статутом підприємства або іншими установчими документами.
   
   Також у ст. 64 ГКУ вказано, що підприємство має право створювати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, погоджуючи питання про розміщення таких підрозділів підприємства з відповідними органами місцевого самоврядування в установленому законодавством порядку. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого підприємством.
   
   Як бачимо, ст. 64 ГКУ також розмежовує поняття відокремленого та структурного підрозділу, а тому посилання ДПСУ на дану норму не зовсім зрозумілі.
   
   У листі від 04.12.2012 р. № 6730/0/51-12/17-1116 ДПСУ вказує, що в цілях сплати ПДФО з 1 липня 2012 року дотримання умови щодо внесення юридичною особою до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб – підприємців інформації про підрозділи не вимагатиметься. Також в листі зазначається, що зміни, внесені до пп. 14.1.30 ПКУ, спрямовані на остаточне законодавче врегулювання питання сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб за місцем провадження фактичної діяльності виробничих структурних підрозділів (виробництв, цехів, відділень, дільниць, бригад, бюро, лабораторій тощо), а також функціональних структурних підрозділів апарату управління (управлінь, відділів, бюро, служб тощо) юридичної особи, які розташовані на іншій території, ніж така юридична особа, і не уповноважені нею нараховувати (сплачувати) цей податок.
   
   Слід зазначити, що Мінфін дотримується такої ж точки зору, підтверджуючи у своєму листі від 13.11.2012 р. № 31-08140-3-8/7532 спрямованість змін до пп. 14.1.30 ПКУ на врегулювання питання сплати ПДФО структурними підрозділами. Також в листі вказано, що ДПСУ у листі до Мінфіну від 31.01.2012 р. № 1242/5/11-2016 запропонувала внести зміни до пп. 168.4.3 та 168.4.4 ПКУ з метою не застосовувати слово «відокремлені» щодо підрозділів, які не уповноважені нараховувати (сплачувати) податок на доходи фізичних осіб. Мінфін зазначив, що з прийняттям Закону № 4834 такі пропозиції ДПСУ втратили свою актуальність.
   
   Підсумуємо вищенаведене. Вочевидь, зміни, які було внесено Законом № 4834 у визначення поняття «відокремлені підрозділи», дійсно були спрямовані на те, щоб зобов’язати підприємства сплачувати ПДФО за місцезнаходженням усіх своїх підрозділів – як відокремлених, так і структурних. Це підтверджується і оприлюдненими позиціями ДПСУ і Мінфіну. Однак спосіб, у який такі зміни внесено, залишив можливість неоднозначного трактування їх суті, адже значно простіше було виключити слово «відокремлені» з пп. 168.4.3 ПКУ.
   
   Отже, на сьогодні позиція контролюючих органів однозначна. А підприємствам, які продовжують сплачувати ПДФО за своїм місцезнаходженням, потрібно готуватись до судових спорів з податківцями.
   
   Свій захист в цьому випадку доцільно будувати на основі передбаченого пп. 4.1.4 ПКУ принципу презумпції правомірності рішень платника податку в разі, якщо норма закону чи іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі закону, або якщо норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу.
   
   Сергій Кучеренко
   аудитор
   Аудиторська група «Гарантія-Аудит»
   
   Дата підготовки 20.06.2013
За матеріалами ЛИГА:ЗАКОН
Рубрика:

Бухгалтер 911 наголошує: зміст авторських матеріалів може не співпадати з політикою та точкою зору редакції. Серед авторів матеріалів, що публікуються, є не лише представники редакційної команди.

Викладена інформація в конкретній публікації відображає позицію автора. Редакція не втручається в авторські матеріали, не редагує тексти, тож не несе відповідальності за їх зміст.

Коментарі
  • Алёша Попович
16.07.13 08:42

Шановні! Читайте уважніше! почитайте абз.2 ч.2 ст.58 ПК - "відомості включаются в порядку ... ", а в порядку п.3 ст.28 ЗУ 755 написано "зобовязаний подати ... про створення відокремленного підрозділу", тобто про такий підрозділ який є відокремленним у значенні п.1 ст. 1 цього Закону. Відповідно до ст.64 ГК підрозділи діють на підставі положення про них. Отже пп. 14.1.30 НК, через ГК посилаєтся на п.1.ст.1 ЗУ 755. Будьякий підрозділ "...що знаходится на інщій території, виконує роботи чи операції, або надає послуги...." за цими нормами ПІДЛЯГАЄ реєстрації, і є відокремленим для цілей оподаткування ПДФО, НЕЗАЛЕЖНО від того чи зареєстровано його, та як само такий підрозділ зветься у положенні про нього. Те, у кого подразделение попадает под определение п.1 ст.1 ЗУ 755 : подразделение: • расположенное на другой территории • производящее продукцию, выполняющего работу или операции, предоставляющее услуги И НЕ ПЛАТИТ ПДФО ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ - СУДЫ ПРОИГРАЕТ!!!

Відповісти
  • ***
16.07.13 11:23

Те, у кого подразделение попадает под определение п.1 ст.1 ЗУ 755 : подразделение: • расположенное на другой территории • производящее продукцию, выполняющего работу или операции, предоставляющее услуги И НЕ ПЛАТИТ ПДФО ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ - СУДЫ ПРОИГРАЕТ!!! "производящее продукцию, выполняющего работу или операции, предоставляющее услуги " - где? "И НЕ ПЛАТИТ ПДФО ПО МЕСТОНАХОЖДЕНИЮ" - местонахождению чего?

Відповісти
  • Джаконда
16.07.13 13:49

А почему никто не подумает ,если мы будем платить по всей Украине , где у нас есть прилавок , ларек , как структурное подразделение , а как сводить 1 ДФ, и где отчитываться , тоже по всем подразделениям и по всей Украине , пишут пишут и что-то недописывают !!

Відповісти
  • Валюша
16.07.13 17:56

Жаль, о сдаче отчётности по таким "случаям из жизни" ничего не написано...

Відповісти
  • Нина
16.07.13 18:39

Работаю бухгалтером в службе семьи,детей и молодежи.Организация зарегестрирована без всяких подразделений в районном центре ,где находится сама служба.В штате 25 человек,из которых 19-специалисты,которые находятся в 19 сельских советах-по одному в каждом с/с.Занимаются они проблемными семьями по селах.Вопрос:как должна платить НДФЛ.На данное время отчитываюсь по 1-ДФ как за одну организацию и плачу налог в поселковый совет по месту реестрации предприятия.А правильно ли.Один сельский совет уже прислал письмо,чтобы налог за специалиста перечисляли ему.

Відповісти
  • ***
17.07.13 08:18

Нине. НДФЛ должны платить по месту работы ваших работников. 1-ДФ сдаете в ГНИ по месту регистрации вашей организации: отдельными порциями, в вашем случае - это 20 порций (№1 - в которой будут 6 человек, в ней проставляется общее количество штатных работников и совместителей, числящихся в организации; остальные 19 порций - по одному человеку). Копии отдельных порций, по идее, должны бы предоставить в налоговые по месту уплаты НДФЛ, предварительно став на учет в них как плательщик отдельных видов налогов (нужно получить справку ф.16-ОПП). Но штрафов за непредоставление копий порций нет, так что тут, думаю, все ясно. Хлопотно: 20 платежек на НДФЛ в зарплату, регистрация в 20 ГНИ, длинная 1-ДФ... Как правило, претензии исходят от ГНИ в тех местах, где работают структурные подразделения. В Вашем случае очень варяд ли кто-то станет претендовать на на НДФЛ с з/п одного несчатного сотрудника

Відповісти
  • Maryklin
17.07.13 08:50

У меня когда-то была подобная ситуация. ПДФО по відокремленому підрозділу платили по по его местонахождению, остально

Відповісти
  • Maryklin
17.07.13 08:57

У меня была подобная ситуация. ПДФО по відокремленому підрозділу платили по по его местонахождению, остальной - по месту регистрации предприятия. 1-дф подавала двумя порциями: одну за відокремлений підрозділ - на налог.инспецию по месту регистрации (основной) + копия - по местонахождению, и другую, без копии, на налог.по месту регистрации на остальной ПДФО. ,Алименты и ЧП-шников показывала во второй порции. У налоговой сначала был крупный геморрой: у одних проходило начисление ПДФО по 1-дф, но без платежей. У других - платежи без начислений по отчету. Потом, вроде, утряслось.

Відповісти
  • Нина
17.07.13 15:26

Дело в том,что все мои 19 человек работают на территории одной Налоговой инспекции,но у каждого сельского совета(на территории этой же налоговой) свой счет и эти сельсоветы хотят,чтобы налог с этого одного человека поступал им.

Відповісти
Коментування новини вимкнено
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі
Для того, чтоб распечатать текст необходимо оформить подписку
copy-print__image
Ця функція доступна тільки
авторизованим користувачам